World of Warcraft – Shadowlands Afterlives: Revendreth

Thumbnail play icon
85 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:22
Počet zobrazení:4 274
Závěrečná epizoda minisérie Shadowlands Afterlives nás seznamuje s prostředím Revendrethu a sirem Denthariusem, kterému propůjčil svůj charismatický hlas populární herní dabér Ray Chase.

Přepis titulků

Dobrému lidu Revendrethu: Dnes k vám hovořím s optimismem, ačkoliv prožíváme náročné časy. Předně vás ujišťuji, že náš posvátný úkol v pomoci nejvíce násilným a hříšným duším při očištění od jejich hříchů je a vždy bude naší nejvyšší prioritou. Naše rituály jsou efektivní, náš úsudek je dychtivý, avšak spravedlivý.

My venthyrové zůstáváme oddáni přinášení konečné spásy všem, kteří po ní touží. Právě díky vaší věrné práci i ty nejhorší a nejtroufalejší bytosti mohou být nakonec ušetřeny před věčností v Maw. Příliv takto arogantních duší se ale bohužel v nedávných dobách doslova zastavil. V důsledku toho se zásoba animy, nášeho nejvzácnějšího zdroje, začala zmenšovat.

Dokonce ani my věrní, kteří extrahujeme animu, jsme nebyli ušetřeni dopadů tohoto záhadného sucha. Ano, stále máme ty, na které lze spoléhat. Naše dříče. Ale obávám se, že ti nebudou stačit. Děláme vše, co je v našich silách, abychom shromáždili více animy. Ale jednoduše řečeno, my všichni, bohatí i chudí, musíme učinit oběti pro vyšší dobro. Z toho důvodu jsem se rozhodl uplatnit strategii konzervování a přídělů, která zajistí přísun animy i k těm nejpotřebnějším.

Touto cestou udržíme náš lid silný a naši zemi zdravou. Navzdory snahám těch, kteří využijí této krize k vlastnímu prospěchu a vzbouří se proti právoplatným strukturám naší společnosti. Buďte ujištěni, že tyto ničemy předáme spravedlnosti. Samozřejmě s poctivostí a slitováním. Koneckonců, bez soucitu bych nebyl ničím. Moji věrní poddaní, děláme vše, co je v našich silách, k podpoření produkce animy a ke splnění ctihodného poslání Revendrethu.

Zůstaňte věrní a odhodlaní. A vězte, že nás všechny dovedu k zářnější budoucnosti. Překlad:L1ght www.videacesky.cz

Komentáře (1)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

hmm, tak toto ma potenciál aj na celovečerák

91