Invaze do Sýrie a plány pro operaci BattleaxeDruhá světová válka

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 53
96 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:56
Počet zobrazení:3 438

Spojenci zaútočili na Sýrii a připravují útok do severní Afriky, zatímco se nezadržitelně blíží německý útok na Sovětský svaz, ke kterému se připojí Finsko a Rumunsko. 
A jestli toho chcete o druhé světové válce vědět více, prozkoumejte web Druhá světová.

Přepis titulků

Rusko? A Blízký východ? I Pyrenejský poloostrov? Páni, někdo má pořádný bucket list. Co je bucket list? No… To je jedno. 13. června 1941. Během několika let napadli Němci i Italové několik zemí, ale tento týden neútočí oni.

Tento týden Spojenci napadnou Sýrii. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V REÁLNÉM ČASE Jsem Indy Neidell, toto je druhá světová válka. Minulý týden skončila britským vítězstvím měsíční anglo-irácká válka. Britové však opouštěli Krétu, kterou obsadili Němci. A rovněž na konci minulého týdne vydal Adolf Hitler dekret o komisařích. Mluvili jsme o něm na konci března. Jsou to pokyny pro zacházení s nepřítelem během operace Barbarossa – invaze do SSSR. Ale útočit nebude jen Německo.

8. června dorazila do Finska první německá pěší jednotka. Finsko, i když není zemí Osy, se bude účastnit útoku na SSSR, který před rokem a půl Finsko napadl a obsadil hromadu finského území. 10. června Němci zahajují operaci Würzburg, desetidenní operaci pokládání min v Baltském moři, která má za cíl zabránit úniku sovětských lodí do Severního moře. 12. června Hitler hovoří s rumunským vládcem Antonescem. Hitler nežádá o rumunskou asistenci, řekne jen, že „je v rumunském zájmu učinit vše pro to, aby konflikt skončil vítězstvím.“ Rumunsko na rozdíl od Maďarska, Itálie a Bulharska nezískalo nic z řeckého a jugoslávského tažení před dvěma měsíci, takže Antonescu vítá příležitost získat od Sovětů zpět Besarábii.

Ve stejný den vydává Hitler dekret č. 32. Ten se věnuje operaci Orient, ke které má dojít po porážce a zničení vojenských sil SSSR. Orient spojí Německo a Japonsko přes Střední východ.

Je to celkem ambiciózní dekret, který zahrnuje také operaci Isabella, která má zabezpečit pobřeží Španělska a Portugalska, se španělskou pomocí nebo bez ní vyhnat Brity z Gibraltaru a tlačit Turecko a Írán k přímé nebo nepřímé válce proti Británii. Orient počítá s vyhnáním Britů ze Suezského průplavu a Palestiny současným útokem ze severní Afriky a z Bulharska přes Turecko. Nyní obléhaný Tobruk v severní Africe musí být dobyt. Pokud budou po Barbarosse podmínky příznivé, zaútočí Německo na Irák ze Zakavkazska a samozřejmě po konci východního tažení bude pokračovat obléhání Británie.

To nejsou malé plány. Vše samozřejmě záleží na vítězství v tažení proti SSSR. Který možná bude mít spojence. Anebo taky ne. „13. června, v seriózní snaze ukázat SSSR, že v boji proti Hitlerovi nebude sám, nabídl Churchill Stalinovi vyslat v případě německého útoku britskou vojenskou misi.

Zdá se však, že Stalin považoval nabídku za provokaci, za součást britské snahy vtáhnout ho do boje proti Německu. Jeho reakce byla podobně podezřívavá, když mu Churchill poslal podrobnosti o německých divizích na sovětské hranici. Tyto podrobnosti byly získány prolomením tajných zpráv Enigmy. Rovněž 13. července admirál Kuznetsov, sovětský námořní komisař, navštívil Stalina v Kremlu, avšak nezvládl jej přesvědčit o hrozbě německých námořních pohybů ani od něj nezískal povolení připravit sovětské námořnictvo k akci.“ Němci jsou extrémně optimističtí ohledně svých plánů, a to nejen díky nedávným vítězstvím a stavu jejich ozbrojených sil, ale také kvůli jejich pohledu na protivníka.

Loni jsme během Zimní války viděli, jak maličké Finsko ponížilo Rudou armádu, a Německo to vidělo taky. Zajisté jsou stěžejním důvodem chabého sovětského výkonu Stalinovy armádní čistky v letech 1937 a 1938, které odstranily nebo zabily více vysokých důstojníků Rudé armády, než o kolik by ji připravila válka s nepřítelem.

Pokryli jsme to v sérii Mezi dvěma válkami, takže v rychlosti: Jako první byl odejit Michail Tuchačevskij, náčelník štábu Rudé armády a významný hrdina. Byl jedním z carských důstojníků, kteří se během ruské občanské války vyznamenali.

Byl profesionální, praktický velitel. Velel v sovětsko-polské válce, potlačil Kronštadtské povstání, prosazoval obrněné a mechanizované sbory v armádě a 15 let pracoval na její modernizaci. Spolu se sedmi generály byl popraven 11. června 1937. Do konce příštího roku byli zabiti tři z pěti sovětských maršálů, 80 % armádních velitelů, polovina velitelů divize a skoro polovina velitelů brigád.

To byla jen čísla polní armády. Bylo to horší ve vojenské správě a politicko-vojenských úřadech. Z 11 náměstků komisařů obrany jich bylo zabito 11. Všichni. 75 z 80 členů vojenského sovětu, všichni velitelé vojenských okruhů a většina stranických komisařů byla pryč. Pokud vás zajímá, co komisaři dělají, tak se ujišťují, že vojáci nečiní rozhodnutí, která by se straně nelíbila.

Pokud chcete vědět více o tom, proč a jak k čistkám došlo, podívejte se na tuto epizodu Mezi dvěma válkami. Odkaz bude na konci. Pěti muži, které čistky vynesly do vysokého armádního velení, byli Semjon Buďonnyj, Klement Vorošilov, Semjon Timošenko, Lev Mechils a Grigory Kulik. Tady je citace Johna Keegana shrnující jejich kvality: „Jejich povýšení ruské armádě nepomohlo. Buďonnyj měl parádní vous, ale ne vojenský mozek.

Šéfkomisaře Mechilse profesor John Ericksson popsal jako ‚kombinaci monumentální neschopnosti a zarytého odporu k důstojnickému sboru.‘ Timošenko byl sice kompetentní, ale více politik než vojenský velitel. Kulik, náčelník výzbroje, byl technologický reakcionář, který oponoval distribuci automatických zbraní vojákům se slovy, že je nedokážou používat, a pozastavil produkci protitankových a protileteckých děl. Vorošilov byl tím nejhorším.

V roce 1934, jen kvůli nesouhlasu s Tukačevského touhou po nezávislém tankovém uskupení, řekl: ‚Je jasné, že tak silné uskupení jako tankový sbor je pouhá fantazie, a proto bychom se o něj neměli snažit.‘ Ihned po odstranění Tukačevského rozpustil všechny tankové formace větší než brigáda.“ Od loňského debaklu s Finskem pracoval Timošenko jako komisař obrany na nápravě škod, kterou armádě způsobily čistky a neschopnost.

Obnovil a přestavěl obrněný program, vybudoval obranná postavení v dobytém Polsku a povýšil důstojníky na základě kvality, například Georgije Žukova. Rovněž degradoval politické komisaře. To je velký krok. Po revoluci byli dosazeni na svá místa, aby bránili vzpouře, a měli právo vetovat vojenské rozkazy. Tato pravomoc skončila v roce 1934, ale po čistkách jim byla vrácena, avšak nyní mají jen poradní roli a jsou zodpovědní za politické vzdělávání vojáků.

To vojenským velitelům nesmírně ulevilo. Německo to vidí tak, že německá armáda převálcovala Francii, kterou každý považoval za nejlepší zemi na světě, během šesti týdnů, zatímco Rudé armádě trvalo 4 měsíce převálcovat malou armádu malého Finska, takže Němci jsou celkem sebevědomí.

A 13. července sovětská tisková agentura TASS oficiálně popře, že mezi Sovětským svazem a Německem panuje napětí. Píše, že mezi zeměmi neexistují žádné neshody. Tato ofenzíva Osy však není jedinou brzkou ofenzívou. Minule jsem řekl, že dnes proberu taktické plány pro operaci Battleaxe, nadcházející britskou ofenzívu v severní Africe. Polní velitel Noel Beresford-Peirse zamýšlí vyslat dvě pěší brigády a 4.

obrněnou brigádu 7. obrněné divize, dočasně pod velením Franka Messervyho, probít se oblastí Halfaje, Sollúmu, Bardie a Capuzza, zatímco zbytek tanků – podpůrná skupina a dva pluky tanků Cruiser ze 7. obrněné brigády – pohlídá levé křídlo. Tyto tanky postoupí do oblasti Hafídského hřebenu ve chvíli, kdy bude Messervyho uskupení dobývat Halfajský průsmyk. Beresford-Peirse doufá, že postup 7. obrněné vynutí tankovou bitvu, do které se poté připojí 4.

obrněná. Archie Wavell, velitel celého válčiště, má ohledně operace obavy. Své tanky považuje za příliš nespolehlivé a Matildy jsou podle něj pro boj v poušti příliš pomalé. Již před dvěma týdny ohlásil své obavy generálnímu štábu a napsal, že i když zprvu věřil v úspěch, nemyslí si, že budou po první fázi bitvy schopni postoupit dál, například přiblížit se k Tobruku a podpořit obleženou posádku.

Ofenzíva má začít za dva dny. Wavell toho má na starosti víc, protože tento týden začíná spojenecká ofenzíva do Sýrie. „Pokud někdo pochyboval o kolaboraci vichistických Francouzů s Říší, 10. června 1941 se pochyby staly realitou. Toho dne vyzýval Darlan, který zastupoval Pétaina, Francouze ke kolaboraci s Němci jako k jediné alternativě k národní sebevraždě. Darlanův veřejný proslov ukázal USA a zejména Británii, jak moc byla vichistická vláda ochotná podlézat Německu.

Aby se svým lidem jevila čestná.“ Americký ministr vnitra Cordel Hull považuje za skandální si myslet, že k nim Hitler bude shovívavější, „pokud jako dobytí lidé pokleknou a bezpodmínečně mu vydají na milost své životy, svobody a blahobyt.“ Proč vám to říkám? Protože vichističtí Francouzi ovládají Sýrii a její obsazení Němci by ohrozilo celý Blízký východ.

8. června Svobodní Francouzi a různorodé britské uskupení, o kterém jsem mluvil minule, překročili syrskou hranici. Operace Exporter začala. Útočníky znepokojovala německá přítomnost v Sýrii, i když Němci na žádost vichistických Francouzů odešli. Spojenci, postupující z Palestiny, brzy dobyli Tyre, Marjayoun a Al Qunaitru. 9.

června útočníci dosáhli řeky Litani, za kterou zatlačili vichistické Francouze. Poznámka: Při vedení australské jednotky přišel toho dne o oko Moshe Dayan, což ho zítra po zveřejnění příběhu proslaví. Britské vylodění z Kypru utrpělo při pomoci Australanům těžké ztráty. 10. června začínají Australané překračovat řeku. 13. června začíná 21. australská brigáda útočit na Sidon. Po odražení silného protiútoku Sidon 15. června dobude. Rovněž 13. července Australané zvítězili v bitvě o Jezzine. Tam bojuje jednotka ze 7.

divize, stejné divize jako u Sidonu. Jezzine je napůl cesty mezi hranicí a Bejrútem. Svobodní Francouzi, postupující ve středu jižního útoku, se 12. června přiblížili na pouhých 20 kilometrů k Damašku. A těmito dvaceti kilometry od Damašku ukončím tento týden. Invaze do Sýrie, plány, plány a plány pro spojeneckou ofenzívu do severní Afriky a pro německá dobrodružství na třech kontinentech. Takže v Sýrii bojují Francouzi proti Francouzům s cílem porazit Hitlera.

Je úžasné, kam jsme se v ne tak dlouhé válce dostali. Ale víte co? Tato akce ustoupí do pozadí, protože je naprosto jasné, že Adolf Hitler velice brzo zahájí největší ofenzívu v historii. Bezpochyby. Pokud chcete vědět více o Stalinových čistkách, klikněte na tuto epizodu Mezi dvěma válkami. Členem TimeGhost armády týdne je Bird Dog.

Členové armády financují náš veškerý obsah, takže narukujte na patreon.com a timeghost.tv. Uvidíme se za týden. Přeložil Viktor Horký aka InkCZ pro www.videacesky.cz

Komentáře (8)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

v čase 8:23 říká "failing to overrun".. takže finskou armádu nepřeválcovali za 4 měsíce, ale během 4 měsíců selhali i v úkolu porazit malou armádu
v čase 8:32 je "13. července" - asi by mělo být června. Pravda, říká jen "13." bez udanýho měsíce.

00

Odpovědět

stejně tak v 12:16 je uveden červenec

Jako vždy ale za 100 % hodnocení, díky moc za šíření tohohle super kanálu.

00

Odpovědět

A co je to teda ten bucket list? :D

00

Odpovědět

Seznam věcí, které chceš v životě udělat.

20

Odpovědět

Seznam věcí, co bys teď chtěl, ale co dříve či později hodíš do kýble :D

00

Odpovědět

V čase 6:50 chyba v překladu - místo: "se slovy, že je dokážou používat" - má být: "se slovy, že je NEdokážou používat". Dokládají to i anglické titulky, kde se píše: "they were incapable of handling them".
Děkuji

10

Odpovědět

Skvělý postřeh, děkujeme za upozornění :)

00

Odpovědět

Omlouvám se, to ne se kamsi ztratilo. Teď ho týden nepustím na krok z domu.

80