Pád Tobruku a pogrom a povstání v RumunskuDruhá světová válka

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 52
98 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:62
Počet zobrazení:3 694
Železná garda v Rumunsku zahájila ozbrojené povstání proti Antonescově vládě, Britové dobyli Tobruk a postoupili také ve východní Africe. 

Přepis titulků

Ne, ne, ne, toho tankistu. Však víš, kterého myslím. Ne, ne Guderian. Tak jo, dobře. 25. ledna 1941. Operace Compass, britská protiofenziva proti Italům v Libyi, probíhala již šest týdnů a zatím byla velice úspěšná, ale Libye není jedinou italskou africkou kolonií. Tento týden Britové udeří také na jihovýchodě.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V REÁLNÉM ČASE Jsem Indy Neidell, toto je druhá světová válka. Minulý týden Luftwaffe bombardovalo Maltu, Francouzi se v Kambodži střetli s Thajci, Britové se připravovali na postup v Africe a čínští komunisté si připsali PR vítězství poté, co byli před dvěma týdny poraženi nacionalisty. Toto se stalo potom.

Tento týden dochází ke střetům mezi Číňany a útočícími Japonci. V jižní provincii Che-nan se Japonci snaží zabezpečit Wu-chan, který ohrožují čínské jednotky. Na konci týdne 25. ledna tři japonské divize prolomí první čínskou obrannou linii a zamíří na Wu-Jang. A bojuje se také v jižní Asii ve francouzsko-thajské válce. 24.

ledna podnikly thajské bombardéry nálet na francouzské letiště Angkor. Zdá se však, že boje v této válce polevují, a po francouzských pozemních i námořních útocích z minulého týdne navrhuje Japonsko oběma stranám podepsat příměří z obavy, že se válka přelévá ve francouzský prospěch. Ale zatím se nic nepodepsalo. Tato válka možná polevuje, ale válka v Africe nabírá na obrátkách. 19. ledna začíná ofenzíva Williama Platta proti Eritrei a ten samý den Britové obsadili Kassalu a Tessenei, které Italové opustili.

5. indická divize poté vyrazila na jih k Aicotě, od které poté postoupí k Biscii. 4. divize se vydala severní cestou do Kery. Cesta je však zaminována a most přes řeku Mareb byl odstřelen, ale přesto si připsala úspěch a 21. ledna 5. divize obsadila Aicotu. 4. divize poté došla ke kerské rokli, kterou střeží pět italských praporů, které ji přišpendlily a tím její postup ukončily. Avšak 5.

divize z Aicoty pohotově poslala motorizovaný kulometný pluk a lehký pěší pluk, které rychle vyrazily do týlu Italů v kerské rokli. 22. ledna si proklestily cestu průsmykem i italským týlem a zajaly velké množství Italů, kteří by jinak rokli bránili týdny – celou šestinu síly italského velitele Luigi Frusciho. 25. ledna obsadili Sciaglet Wells a byli 10 kilometrů od Agordatu. Agordat a Barentu jsou Frusciho poslední opěrné body a do konce týdne mezi nimi Britové přeťali spojení. A co se týče akce na severozápadě...

Minulý týden jsem mluvil o britském a australském plánu pro útok na Tobruk. Bitva začala tento týden 21. ledna v 5:40 hodin a jde převážně podle plánu. Pro podrobnosti si pusťte minulou epizodu. Do 16. hodiny nezískali jen Tobruk, ale také 25 000 zajatců, 208 děl a 87 tanků za cenu 400 vojáků. Hlavním cílem útoku bylo obsadit přístav nepoškozený, a i když není úplně nepoškozený, je provozuschopný.

Získali také 10 000 tun vody, ledničky, destilační stanice a elektrárnu. Během 48 hodin byly z přístavu odstraněny miny a nyní lze použít jako hlavní africká zásobovací základna západně od Alexandrie. Jednotky Richarda O'Connora však nezahálí. Už večer 22. ledna vyrazila z Tobruku 4. obrněná brigáda a přeťala cesty západně, jižně a jihovýchodně od Mechili a 7.

obrněná brigáda je asi 35 kilometrů od Derny. Dalším velkým cílem této úspěšné severoafrické kampaně je Benghází. Už 11. ledna se britská vláda rozhodla, že do Řecka budou brzy posláni vojáci, zásoby, letadla a cokoliv, co může Řekům pomoci proti očekávané německé vojenské invazi. Archie Wavell, vrchní velitel Blízkého východu, kam spadá severní Afrika, obdržel zprávu, že po pádu Tobruku se jeho cíle změní. „Silně oponoval návrhům oslabit síly v Libyi, zejména kvůli Luftwaffe na Sicílii, která pro budoucnost nevěstí nic dobrého, ale premiér a náčelníci štábu jeho obavy odmítli.

Avšak trvali na obsazení Benghází, které se mělo proměnit v námořní a leteckou základnu.“ Takže mu vezmou mnoho vojáků a materiálu, ale přesto má dobýt Benghází. Přesouvá se tedy z pouště do jiného terénu. Podrobně o tom budu mluvit další týden.

Teď se Australané soustředí na Dernu a 7. obrněná divize zaútočí na italské tanky v Mechili. Australanům se do konce týdne nepodařilo překonat italské obránce v Derně a Elektrický vous – Annibale Bergonzoli – zvládl v Mechili 23. ledna se svým XX. sborem uniknout obklíčení. A s podporou italských bombardérů a stíhačů jeho jednotky úspěšně brání dernské letiště. Poznámka k této kampani: 19.

ledna přijel Benito Mussolini na Hitlerovo pozvání do Obersalzburgu. Hitler, jak již řekl svým velitelům, oznámil Mussolinimu, že pošle vojáky do Tripolisu. Velet jim bude Erwin Rommel. A Hitler hraje vzdálenou roli také v aktuálním vývoji v Rumunsku. Celý 21. leden tráví Železná garda pronásledováním židů v Bukurešti. Tisíce jich zmlátila a 120 zabila, mnoho z nich pověsila na háky na jatkách s nápisy kolem krku „košer maso“.

To byl bukurešťský pogrom a odehrál se ve stejnou chvíli jako vzpoura legionářů. V Rumunsku byla prosazována protižidovská legislativa, která byla od schválení židovského kodexu z minulého srpna čím dám více omezující. Uplynulé měsíce také prudce sílilo pnutí mezi conducatorem – vůdcem – Ionem Antonescem a Horiou Simou a jeho Železnou gardou. A pnutí dál sílí.

Obě strany se chtějí chopit židovského majetku a jmění, ale Antonescu jako hlava státu chce, aby to prospělo vládě a Rumunsku jako celku, zatímco legionáři Železné gardy – kteří si původně říkali Legie archanděla Michaela, a proto si teď říkají legionáři – chtějí okrást židy pro vlastní obohacení. To podle Antonesca Rumunsku nijak nepomůže. Takže jde spíše o metodu.

Antonescu je chce okrást legálně, ne vloupáním, zastrašováním a vražděním, což se dělo mnoha židům, zatímco jiní byli „legálně“ donuceni prodat svůj majetek prakticky za nic. Napětí rostlo celý leden a Antonescu požadoval, aby Železná garda přestala se svým terorizujícím jednáním. Ta jej na oplátku spojila se Svobodnými zednáři a upozornila na jeho židovskou rodinu – jeho bývalá žena a její matka byly židovky – a začala připravovat jeho svržení a převzetí moci.

Volali po řešení židovského problému a chtěli získat sympatie nacistického Německa. V nacistické straně mají mnoho sympatizantů, ale víte co? Železná garda Rumunsku nevládne. Antonescu, který mu vládne a který, však víte, velí rumunské armádě, se minulý týden 14. ledna setkal s Hitlerem a slíbil rumunskou podporu v budoucí válce proti SSSR a na oplátku získal Hitlerův tichý souhlas k odstranění nepřátel v Železné gardě.

19. ledna vyhodil ministra vnitra, ředitele tajné policie a bukurešťské policie. Na jejich místa jmenoval loajální muže z armády a armáda rovněž převzala kontrolu nad telefony, policií a nemocnicemi. Legionáři však těmto mužům zabránili v nástupu do úřadu a 20. ledna vypuklo legionářské povstání. Jsou dobře ozbrojení a obsadili několik vládních budov.

Dva dny se armáda brání útokům, ale sama nepřejde do protiútoku. Během toho došlo k pogromu. Legionáři se však nespokojili se židy a zabili i několik vojáků. Hodně to zkrátím, ale musím zdůraznit, že povstání a pogrom byly souběžné události, obě předem připravené a jedna nebyla produktem druhé. Antonescu se snaží do Bukurešti dostat tanky a armáda dychtí zakročit proti legionářům útočícím na vojáky.

Když to ve vojácích vře nejvíce, vydal rozkaz k ukončení rebelie, který splnili během hodin. Zemřelo několik desítek vojáků a stovky legionářů, ale důsledky jsou obrovské. Skoro 10 000 legionářů bylo posláno za mříže, Horia Sima utekl do Německa, němečtí vojáci pochodují ulicemi Bukurešti a oslavují Antonesca, vliv Železné gardy se nadobro vytratil a Antonescova vláda je mnohem silnější.

A tady je několik poznámek o jednotlivcích na konec týdne. 24. ledna se Franz von Werra, německý bojový pilot, který byl zajat po havárii v Anglii minulý červen, objevil v New Yorku. Před několika týdny byl poslán se stovkami dalších německých zajatců do zajateckého tábora v Kanadě. Osmi se v Kanadě povedlo z vlaku utéct, ale Werra je jediný, koho nechytili.

Zatímco je v New Yorku, Hitler jej ocení Rytířským křížem Železného kříže. A Kanada samozřejmě usiluje o jeho vydání. To ale bude trvat a on se mezitím skrz Mexiko, Panamu, Brazílii a Španělsko dostane zpátky do Německa. A rovněž 24. ledna Frank Knox, americký ministr námořnictva, napsal ministru války Henry Stimsonovi: „Pokud dojde k válce s Japonskem, je velice pravděpodobné, že konflikt začne překvapivým útokem na flotilu nebo námořní základnu v Pearl Harboru, což může mít za následek skutečnou katastrofu.“ A touto předtuchou týden končí.

Britové byli úspěšní ve východní i severní Africe, v Číně se bojuje a v Kambodži válka polevuje. A rovněž tento týden nedávno poškozená britská letadlová loď Illustrious opustila Maltu a zamířila na opravy do Alexandrie.

A samozřejmě v Rumunsku došlo k povstání a pogromu. Možná si myslíte, že to s válkou příliš nesouvisí, ale souvisí. Všechno s ní souvisí. Rumunsko slíbilo vojenskou pomoc, pokud Německo napadne SSSR, což je Hitler rozhodnutý udělat. Německo pošle přes Rumunsko vojáky, kteří napadnou Řecko, což je Hitler rozhodnutý udělat. Rumunská ropa je pro německou armádu nezbytná, takže nehledě na to, co se píše v novinách, je Rumunsko součástí této války.

Stejně jako všichni ostatní. Válečné zločiny a pogromy za frontou linií jsou v této válce bohužel běžné a my jsme o nacistickém teroru a zločinech natočili speciální epizodu. Můžete se na ni podívat zde. Bude tu každou chvíli. A pamatujte, co jsem řekl. Každý je součástí války, takže potřebujeme pomoc každého z vás, protože tento pořad existuje jen díky vám.

Někdo, kdo nám pomáhá, a je Patr(e)onem týdne, je Jeffry Zan. Buďte jako on a podpořte nás na patreon.com nebo timeghost.tv. Opravdu se počítá každý dolar. Odebírejte nás, zazvoňte na zvoneček a uvidíme se za týden.

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář