Joe Rogan a Naval Ravikant o ovlivňování vědy politikou

Thumbnail play icon
85 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:95
Počet zobrazení:7 375

V dnešním střípku z podcastu Joe Rogana se seznámíme s Navalem Ravikantem. Ravikant je odborník na počítačové vědy a ekonomiku, stojící za projektem AngelList. Ten pomáhá nejrůznějším mladým akademikům a začínajícím slibným projektům se zajištěním financování a investic.

Poznámky:
Leviatan – biblická příšera, alegorie sil chaosu
tabula rasa – teorie s návazností na filozofii Johna Lockea, ve videu je nazvána pro angličtináře známějším a srozumitelnějším "blank slate theory", v češtině bývá používáno i označení "čistý štít". Lockův výklad tvrdí, že mysl novorozence je zcela čistá (tabula rasa) a formují ji výhradně zkušenosti.
Bret Weinstein – americký biolog a evoluční teoretik. Proslavila jej kontroverze ohledně výhrad vůči tzv. Dni absence. Jde o tradici státní akademie Evergreen, kde rasově minoritní studenti zůstávají po jeden den mimo kampus, aby tím upozornili na svůj přínos. Weinstein tradici otevřeně kritizoval a situace postupně eskalovala až do davových protestů.
Syntetická biologie – obor usilující o konstrukci zcela nových organismů s cílem vytvořit nové formy života, které se nenacházejí v přírodě. Oproti genetickému inženýrství se mnhoem více zabývá rekonstrukcí organismu tak, aby mohl vykonávat zcela nové funkce.

Přepis titulků

Překlad: L1ght www.videacesky.cz Říkám si, kdo vyhrál kulturní válku? Samozřejmě tu proběhla vítězná bitva o kontrolu sociálních médií, která jsou teď úplně nalevo... Toto je nešťastné pro konzervativce, ale technologie je síla, která také tlačí doleva. Když se podíváš do historie lidstva, levice v podstatě jen roste a roste. Proč to tak je?

Proč se, jak říkají komentátoři, "Leviatan se sklání vlevo"? Leviatan představuje vládu. Proč se kloní doleva? A myslím si, že velký vliv má technologie. Způsobila to technologie, třeba průmyslová revoluce: Všichni se shromažďujeme spolu coby chráněnci státu. Antikoncepce je technologie, v podstatě pomáhá levici oslabit model rodiny. Potrat je také technologie, před tisíci lety něco takového nešlo. Technologie posiluje individualitu, individualita znamená rozklad hodnot, jako je struktura rodiny nebo víra.

A nejsem proti tomu. Ale je v tom posun doleva. Zrovna teď získáváme kousky technologií, které mohou táhnout spíše vpravo. Příkladem je šifrování. to ti pomáhá udržet si soukromí. Zjednoduší ti držení svých peněz mimo dosah státu. Zbraně. 3D tisk zbraní je další příklad technologie, která je spíš vpravo. Ale celkově technologie směřují svět doleva. A obvykle jsou to vysoce vzdělaní lidé, kteří se zabývají vývojem technologie.

Myslím, že když sleduješ naše univerzity, ty se zde také přiklánějí spíše nalevo. No, univerzity... Co se děje na univerzitách, je zajímavé. Zprvu se univerzity staly arbitry informací, intelektualismu a toho, co je a není dobré. V dobách, kdy se řešilo: "Udělat to, nebo ne?" jsme odpověď hledali u univerzit. Co si myslí, co nabídnou? Co nám řeknou nejchytřejší učitelé a mozkovny? A důvěryhodnost univerzit vycházela z přírodních věd. Získaly ji skrze fyziku, matematiku, počítačové vědy, chemii.

Z těch vycházely skutečné věci. Projekt Manhattan, mikroprocesor, vesmírné stroje, elektrická auta a podobně. Tím se jakoby zahalily do pláště autority a legitimnosti z přírodních věd. A najednou se vplížily sociální vědy. A přišla ekonomika. Mikroekonomie je pravá disciplína a věda s matematickým pozadím. Logika, úsudek. A pak máš makroekonomii, která se politizuje. Trochu víc vúdú. A pak přišly sociální studie, po nich gender studie, po nich...

Stalo se to, že jsme z vědců udělali duchovenstvo našeho nového světa a samotná věda se tím zkorumpovala. Sociální vědy, a lze je brát jako falešné, protože si jen připnuly slovo "vědy", ty přišly, zmocnily se univerzit a staly se novými zdroji myšlenek. V podstatě to, co dnes vídáme na univerzitách, je bitva mezi sociálními a fyzickými vědami. A křižovatkou je biologie. Vidíme celá hnutí, která berou pohlaví jako společenský konstrukt a útočí na biologii, evoluční biologii.

Stejně jako v sociální sféře, kde jdou po komicích. Ale vidíš ten zápas uvnitř univerzit. A řekl bych, že přírodní vědy tuhle válku prohrávají. Co s tím? Je to něco, co prostě musí proběhnout? Musíme poznat důsledky té hlouposti? Dobrá zpráva je, že přírodní vědy mají oporu v realitě. Jasně, ale to není...

V mnoha ohledech se to nerespektuje. Pravda, ale ve výsledku tvé letadlo pořád musí létat, procesor musí počítat. Můžou si zabrat jen určitý kus. Ale vídám například hodně biologů, kteří řeší problematickou situaci, kdy jsou nuceni říkat různé nepravdy, aby si udrželi práci. - Jako co? - Měl jsi tu Breta Weinsteina... Krásný příklad. Do biologie vstupuje čára, oddělující přijatelné a nepřijatelné. Tím věda trpí. Například syntetická biologie se z velké části přesune do Číny.

Protože nebudeš moci mapovat reálná fakta, nedosáhneš na granty, nezískáš uznání mezi kolegy. Tady jsem se znalostmi trochu na tenkém ledě, jen mám pocit, že tou křižovatkou a bojištěm je nyní evoluční biologie. Ekonomie prohrála. Samozřejmě to platí i v rámci genderu, ten se mi zdá být jedním z hlavních bojišť. Také se to promítne do teorie tabula rasa.

Formuje nás příroda, nebo zkušenosti? Je společensky nepřijatelné říct, že je naše velká část přírodní, ne zkušenostní? Nebo naopak, podle tvého stanoviska. Takové diskuse jsou nyní narušené. Jsou narušené a je to nešťastné, pochopení téhle věci je neskutečně důležité. Například jak se z člověka stane sociopat? Co dělá člověka superúspěšným? Vítězem? Jak vznikne narkoman? Jaké jsou zde faktory? Už nemůžeš vést rozumnou konverzaci o klimatu.

- Už žádná věda. Zpolitizované. - Nedá se to zmínit. Všichni si už názor udělali. Nelíbí se mi to, že lidé pro svůj názor ani nemají data. Ve většině takových témat se lidé beztak baví jeden přes druhého. O jiných věcech. Jako když dojdeš k příkladu kontroly střelných zbraní. Jedna strana mluví o právu na zbraň v případě tyranie nebo ohrožení země, druhá strana mluví o střelbě na školách a ochraně lidí před zločinem. Baví se o dvou různých věcech.

A ani není politicky přijatelné bavit se o stejné věci. Nebo když dojde na téma imigrace, kde pravice mluví o... Levice míchá dohromady legální a ilegální imigraci, jako by šlo o totéž. A napravo můžeš mít skryté rasisty. Kteří to využívají. Baví se o různých věcech. Kdyby se bavili o tom samém, tedy kolik imigrantů můžeme přijmout do země a jaká pro ně budou kritéria, šlo by o jinou diskusi než: "Žádní imigranti" nebo "Všichni vstupte". A vlevo je ještě jeden benefit, každý nově příchozí ilegál bude volit levici kvůli svým sociálně ekonomickým poměrům.

Test každého dobrého systému vidím v tom, že vytvoříš nějaký systém a v příští dekádě ho necháš vést nepřáteli. Například když chceš zavést cenzuru na Twitteru a Facebooku, vytvoříš systém a předáš ho druhé straně. Když jsi levičák a promuješ cenzuru, nech jiné ji řídit. Stejně tak s imigrací. Chceš imigrační systém? Vytvoř ho a předej řízení opozici. Tak zjistíš jeho kvalitu.
 

Komentáře (22)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Co se vědeckosti týče, netřeba díky Karlu Popperovi dalších disputací k rozeznání vědy od pavědy. To, jak definoval vědeckou metodu, je dostačujícím klíčem k prozření. Např. současná klimatologie je ukázkovým příkladem...
Věřím, že vědci můžou zvítězit nad pavědci a hanobení CO2 bude ukončeno. Aktuální ,,zpráva,, z bojiště:
https://www.omicsonline.org/pdfdownload.php?download=open-access-pdfs/New-Insights-on-the-Physical-Nature-of-the-Atmospheric-Greenhouse-Effect-Deduced-from-an-Empirical-Planetary-Temperature-Model.pdf

51

Odpovědět

Vzrůstající hladina CO2 má zcela jiné příčiny než automobilismus ( už jen proto, že lodě toho vypustí řádově více). Stejně tak vyschlé Aralské jezero, či Čadské jezero naznačuje, co znamená ' člověkem způsobený nárůst CO2' (a dokonce prozrazuje i jeho řešení), ale ' restart ' si vyžádá daleko větší náklady než pouhá regulace automobilismu...

10

Odpovědět

+LHypotéza vlivu CO2 na skleníkový efekt byla vyvrácena, proto se jím již netřeba dále ,,ohánět,,. A že nejdřív stoupá teplota a pak CO2, to už taky víme. A že je to pro 99% rostlinstva i živočištva jedině dobře, to taky. Je třeba vědecky bádat a né posloucha klimatické proroky.

72

Odpovědět

+icksChceš říct, že CO2 není skleníkový plyn (ale stejně jako methan, či vodní pára?)

A právě o té vodní páře mluvím... nejdříve se dostala jako voda do těl rostlin ( bavlny v případě Aralského jezera, v případě kukuřice v případě Čadského jezera; tím se ubral prostor řasám a navíc vysychání spustilo uvolnění methanu, který byl v bahně; CO2 už je jen takový drobný ukazatel...).

Ale celý ten proces byl člověkem způsobený...tedy pojem člověkem způsobený nárůst teploty je správný...

A navíc ten parametr ' globální teploty ' vůbec neodráží kolik energie dokáží vstřebat oceány a co to bude znamenat pro Evropu, Afriku ...

Možná to bude znamenat éru ' zelené Sahary' ( a všechny tři skleníkové plyny se začnou ukládat a Země začne ' chladnout ' nebo taky to může znamenat začátek pouště ve střední Evropě ( nedostatek vody se projevuje už tři roky, ale stále máme trubky na ropu místo na vodu ....)

00

Odpovědět

+icksA proč se mluví (pouze) o CO2, když je tu i methan a vodní pára?

No asi těžko můžeš regulovat vypařování oceánů, či prdy a zvracení všech přežvýkavců na planetě.

Ale můžeš regulovat výrobu oceli a použití vodíku namísto koksu, můžeš regulovat výrobu el. energie (zvláště v situaci, kdy ' teplo znamená elektřinu ' - tedy teplý kotel rozpohybuje generátor)...

00

Odpovědět

Jak může tvrdit, že sociální vědy přišly po přírodních, když to bylo naopak?

16

Odpovědět

Pokud narazila skupina lidí na jinou skupinu lidí, pak nejspíš poprali a vítěz získal manželky poraženého...

Jestli ale považujeme za univerzální radu : ' Zmasakruj své nepřátele', pak sociologie je skutečně vědou (tato rada se dá aplikovat skutečně bez výjimek)...

15

Odpovědět

+LX má na mysli filozofiu a nie sociológiu.

22

Odpovědět

Hej tak s tímhle si dovolím nesouhlasit, jsem možná ve škatulce "levičák" ale jsem anarchista a jsem pro zrušení státu a všech mocenských struktur.
Kapitalismus stejně jako systémy předním (i hnusný bolševismus co tu byl) ničí planetu a je potřeba s tím něco dělat!
Myslím, že je to trochu MISUNDERSTOOD.

218

Odpovědět

Vyloženě anarchista, nebo spíš ta moderní vlna ancap kolem Urzy? Ptám se jen abych věděl, z jakého směru jde hodnocení videa dolů :)

60

Odpovědět

+L1ghtVyloženě anarcho-pacifista.
Politická korektnost je samozřejmě chujovina, ale jinak je potřeba se dívat na problémy systematických struktur co nás ovládají.

13

Odpovědět

+anonym420Ale víš že jako anarcho-pacifista by jsi po "zrušení státu a všech mocenských struktur" kvůli tomu pacifista zařval mezi prvními, žejo?

00

Odpovědět

tá politická korektnosť zašla už príliš daleko ako ked držiteľovi nobelovej ceny a genetikovi Jamesovi Watsonovi odobrali čestné tituly lebo povedal že za rozdiely vo výsledkoch IQ testov medzi europoidnou a inými rasami môže genetika... koľko černochov má nobelovu cenu za nejaký vedný obor ?

152

Odpovědět

Přesně! A proto musíme zavést kvóty na rasy při udělování Nobelových cen. Nemůžou je dostávat jenom jedni!

52

Odpovědět

+AhojDnes sú proste ludia strašne precitlivení na aj na fakty napriklad minule som čítal fakt že drvivá väčšina sériových vrahov sú muži belosi... a div sa svete vôbec ma to neuráža 😀 je to proste fakt tak prečo by som sa mal na to hnevať?

41

Odpovědět

Aha...

A odkdy jsou Židé europoidní rasou? Není Izrael na rozhraní mezi Evropou, Asií a Afrikou?

19

Odpovědět

1. Jeho názor se v tom to případě opírá o jeho znalosti genetiky, v tom to oboru je celosvětově uznávaným expertem a jeho znalosti psychologie to jest obor se kterým nemá mnoho společného a ani ten nejprestižnější čestný doktorát ho v tomto oboru expertem neudělá.
2. "koľko černochov má nobelovu cenu za nejaký vedný obor ?" To že jsi skvělým vědcem neznamená že automaticky ti je udělena Nobelova cena. Špičkových vědců jsou milióny a Nobelových cen se uděluje jen několik každý rok. Chápeš?

02

Odpovědět

Ten závěr byl famozní, to je skutečně dobrá myšlenka :)

140

Odpovědět

Jenže o to se ' levice ' s podstatě snaží v tématech jako imigrace ( přístup ke vzdělání pro všechny ) a naopak ' pravice ' v tématech jako dotace ( dotace jen pro naše zemědělce)

08

Odpovědět

těší mě, že tohle se univerzit v čr netýká.

31