Očkování nezpůsobuje autismus

Thumbnail play icon
91 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:170
Počet zobrazení:10 209

Kolem očkování stále panuje kontroverze ohledně toho, zda způsobuje autismus nebo ne. Jak uvidíte, obrovské množství studií na to má jasnou odpověď. Jak jsme se vůbec dostali do bodu, že očkování lidé nevěří?

Přepis titulků

V roce 1998 byl v Lancetu zveřejněn článek, který zmiňoval 12 dětí s opožděným vývojem a gastrointestinálními projevy, jako je průjem a bolest břicha. 9 dětí bylo autistických. Rodiče 8 z nich si mysleli, že se projevy objevily po očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, čili MMR. Nebyl to randomizovaný pokus ani kontrolovaná studie. Byl to jen popis několika dětí.

Upřímně, není pravděpodobné, že by se to v dnešním Lancetu dočkalo publikace. Na základě domněnek rodičů osmi dětí se už po více než desítku let objevuje šílený strach z očkování. Toto je téma dnešního dílu. Začnu s upozorněním. Jsem pediatr a vědecký výzkumník. Vídám děti s autismem a léčím je. Byl jsem součástí výzkumu Národního zdravotnického institutu, který zkoumal screening a diagnostiku autismu u dětí.

Jde o vážný stav, který se objevuje čím dál častěji a který má obří vliv na děti a rodiny na celém světě. Nepopírám, že s ním musíme bojovat. Ale s očkováním nemá nic společného. A každý dolar, který utratíme za toto téma, je dolarem, který jsme mohli utratit za skutečný výzkum a léčbu, která by pomohla dětem i rodinám. Zmíněný článek z Lancetu nebyl studií.

Nebyl statisticky podložen a neprokázal žádnou spojitost nebo příčinu. Ale způsobil takový strach, že dal vznik skutečným studiím, které s ním měly bojovat. O rok později, v roce 1999, byla ve stejném časopise zveřejněna studie. Neprokázala žádný rozdíl ve věku diagnózy u očkovaných a neočkovaných. To vyvrátilo spojitost MMR s autismem. Nebo tato spojitost byla tak nevýznamná, že se neprojevila ani při větším vzorku dětí. Nikoho to nezajímalo. Pořád se báli. V roce 2001 zveřejnili v časopise Journal of American Medical Association studii, která prozkoumala data 10 tisíc předškolních dětí narozených mezi lety 1980 a 1994.

Incidence autismu narostla ze 44 na 100 000 porodů na 208 na 100 000 porodů. To je nárůst o 373 %. Proočkovanost MMR narostla ze 72 % na 82 %. Relativní nárůst o pouhých 14 %. Studie rozhodla, že relativně malá změna v proočkovanosti MMR nemohla způsobit tak obří nárůst autismu.

O rok později v roce 2002 byla v New England Journal of Medicine zveřejněna studie, která zkoumala všechny děti narozené v Dánsku mezi lety 1991 a 1998. Zkoumala data více než 537 000 dětí narozených v těchto letech. Nenašli žádnou spojitost rozvinutí autismu s věkem očkování, dobou od očkování nebo obdobím očkování. Ve stejném roce byla v Journal of Pediatrics zveřejněna podobná studie. Sledovala přes 535 000 dětí z Finska, které se narodily mezi lety 1982 a 1986.

Také nezjistila žádnou spojitost mezi MMR vakcínou a autismem. V roce 2004 Lancet publikoval jinou studii. Porovnávala 1294 dětí s autismem s 4469 dětmi bez autismu. Nenašla žádnou spojitost mezi MMR vakcínou a autismem. V roce 2004 10 ze 12 autorů, kteří sepsali původní článek, stáhlo tvrzení, že MMR způsobuje autismus. To se v lékařském oboru stává jen velice vzácně.

Jedenáctý autor nemohl být kontaktován, takže názor nemohl stáhnout. Pouze hlavní autor na svém tvrzení trvá. Jen pro informaci, tento výzkumník v UK už nemá zdravotnickou licenci. V roce 2005 systematický přehled, čili studie studií, zkoumala efektivitu a vedlejší účinky vakcín MMR, díky databázi Cochrane. Zkoumali 31 studií, které splňovaly daná kritéria. Po pečlivém zkoumání zjistili, že MMR může být příčinou mnoha vedlejších účinků, ale nenašli žádnou spojitost mezi vakcínou a autismem.

V roce 2012 svou práci aktualizovali. Tentokrát výzkum zahrnoval 5 randomizovaných kontrolovaných studií, 1 kontrolovanou studii, 27 kohortových studií, 17 případových studií, 5 dlouhodobých studí, 1 mezioborovou studii, 2 ekologické studie a 6 samostatný případových studií. Dohromady zahrnuly asi 14 700 000 dětí.

V těchto datech nenašli žádnou spojitost mezi očkováním a autismem. Žádná neexistuje. A žádná další studie, ať už jich budete dělat, kolik chcete, nepřekoná to toto obří množství dat. Lidé se snaží udat světu smysl pomocí vzorů. Pokud zjistí nemoc nebo stav, které se objevují kolem prvního roku života, například autismus, je to ve věku, kdy jsou děti očkovány, takže si to lidé chtějí dát dohromady.

Rodiče po očkování děti sledují pečlivěji. Někdy si symptomů všimnou až poté. To, že se dvě věci stanou zároveň, neznamená, že spolu souvisí. Proto potřebujeme pečlivé vědecké studie. Jak jsem právě řekl, proběhlo obří množství studií, které nenašly žádný skutečný důkaz podporující tvrzení, že očkování způsobuje autismus. A neříkejte, že na vině je rtuť a thiomersal.

Thiomersal se v dětských vakcínách nepoužívá od roku 2003. A autismus kvůli tomu nevymizel. To vše kvůli jednomu 15 let starému článku, který popisoval domněnky rodičů 8 dětí s autismem. Ale o to je následující část ještě horší. V roce 2011 British Medical Journal vydal detailní článek o tom, jak ten článek z roku 1998 nebyl jen pochybný, ale byl lživý. Popisoval jak hlavní autor, který si stále stojí za svými tvrzeními, měnil záznamy, měnil příběhy a měnil čísla.

Vytvářel spojitosti, které neexistovaly. Novinář, který psal článek do BMJ vyhledal všechny pacienty a zjistil, že žádný z příběhů nebo informací se neshoduje s konečným článkem. Našel rozpory i ohledně toho, zda děti měly regresivní autismus. Zjistil, že data byla falšována a vymyslel si i některé symptomy. Dokonce zjistil, že se měnilo i datum. Článek v Lancetu tvrdil, že u 8 z 12 pacientů se symptomy objevily pár dní po očkování, vyšetřování BMJ potvrdilo, že u žádného dítěte tomu tak nebylo.

Jako by to nestačilo, ukázalo se, že všichni pacienti byli naverbováni organizacemi bojujícími proti MMR. Studie byla také financována skupinami, která plánovaly žaloby na výrobce vakcín. BMJ nazval původní článek v Lancetu podvodem. Je snadné stavět se cynicky k lidem, kteří ztratili důvěru ve vědu do takové míry, že je nebudeme schopni přesvědčit o tom, že MMR je bezpečná.

To je samo o sobě tragédií. Je snadné uvěřit, že původce tohoto podvodu nebude nést žádné následky. Mnoho lidí ho stále obdivuje. Věří, že je obětí mocného spolčení. Je pro mě těžké nenaštvat se na lidi, kteří narušují důvěru v lékaře. Ještě víc mě naštve, když někdo poruší pravidla vědecké etiky. Je pravděpodobné, že některé děti kvůli tomuto podvodu nejsou očkovány.

Je pravděpodobné, že kvůli tomu onemocní. Je pravděpodobné, že kvůli tomu některé děti zemřely. Snad to někdy budeme moct změnit. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (63)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Po "musíme bojovat s autismem" jsem to vypla. Doktor je asi super duper veděc, ale nenávidí autisty.

02

Odpovědět

Ano, to je typická reakce fanatika, který než aby si poslechl argumenty druhé strany, kriticky popřemýšlel o argumentech protivníka a svém přesvědčení, tak radši toho druhého vypne.
Když by pořad začínal slovy "Mám pro vás 100 důkazů, že očkování způsobuje autismus...", tak byste ho asi nevypnula, že?
Vy nechcete diskutovat o svých názorech, bojíte se konfrontace, Vy hledáte jen to, co Vám bude přikyvovat, že Váš názor je ten jediný správný...

20

Odpovědět

Schválně zaměnit význat "bojovat s autismem" a "bojovat s/nenávidět autisty" je vrchol argumentační krize.

20

Odpovědět

Spíš než autismu bych se obával Alzheimera. Očkování mimo jiné obsahuje hliník, jehož hromadění v organismu může mít potenciální souvislost se vznikem Alzheimerovy choroby. Je však pravda, že tato spojitost ještě není stoprocentně prokázaná (tady se netvrdí, že do pár dnů po očkování dostanete Alzheimera, pouze to k tomu přispívá v řádech desítek let) a navíc určitě nestojí za to, kvůli tomu vynechávat základní očkování. Nicméně lidé, kteří se každoročně znova očkují proti chřipce by se asi měli mít na pozoru.

01

Odpovědět

Souvislost alzeimerovy choroby a hliniku byla vyvracena. U pacientu s AD byl opravdu v mizku nalezen hlinik, nakonec se ukazalo, že se do plaků ukládá sekundárně

00

Odpovědět

Tolik energie vloženo do výroby videa o tom, že očkování nemůže za autismus, kdyby raději tu energii vkládali do studie co ten autismus spouští a způsobuje.

03

Odpovědět

Jestli vpíchnutí oslabeného viru způsobuje autismus, co způsobuje neoslabený vir až by ho někdo chytil?

21

Odpovědět

Nejvtipnější je jedna skutečnost. V ČR máte víceméně možnost odmítnout očkování. ALE dítě musí mít minimálně 1 rok strávený ve školce. A do školky se nesmí bez očkování. Takže očkování stejně musíte být.

30

Odpovědět

Souhlasím s videem, že tvrzení, že očkování *nutně* zůsobuje autismus je mimo. Ale na druhou stranu je naivní myslet si, že můžeme všechny lidi "léčit" stejným způsobem. Každý člověk je jiný. Sto lidem to neudělá nic, jednomu to může narušit nervový systém, dalšímu to může způsobit astmata, třetímu alergii, atd. podle toho na jaké látky je citlivý. V podstatě jde jenom o výměnu jednoho rizika za jiné. Pak už je na každém člověku, jaké jsou jeho priority, čeho se obává více a co je pro něj důležitější. Na jedné straně hrozí s nějakou pravděpodoností známé nemoci. Na druhé straně nikdo doopravdy dopředu neví, co s ním očkování a obecně jakýkoli lék udělá, dokud to nezkusí. Je to taková trochu ruská ruleta.
Pokud očkování odložíte o nějakou dobu tak, aby se případné následky nedaly "skrýt" za přirozený vývoj dítěte nůžete se začít dozvídat úplně nové statistiky. Důvod, proč se toho lidi v mém okolí, včetně mě, začali bát je především ten, že se jim něco takového osobně přihodilo. A není jich zrovna málo. Takovým lidem můžete ukázat jakoukoli studii a budou vám ji chtít otřískat o hlavu, protože to neodpovídá jejich vlastním zkušenostem. Na internetu najdete to, co tam chcete najít. Pokud si chcete udělat objektivní obrázek, tak si informace dejte do kupy sami, ptejte se lidí kolem, pediatrů, fyzioterapeutů apod. Pokud pak zjistíte, že ze 100 vašich známých mělo 5 lidí problémy spojené s očkováním (nemyslím nutně autismus), tak vám to rozhodně přijde zvláštní.
Za sebe bohužel musím potvrdit slova Pjotra, protože synovci se stalo po očkování totéž a to i přesto, že sestra očkování o rok odložila. V takovém věku se výrazný návrat ve vývoji dítěte projeví mnohem více než u 4 měsíčního mimina. Pozn. pro popírače vedlejších účinků - doktorka v tomto případě opravdu potvrdila očkování jako příčinu problému.
Tímto nechci říct, že očkování je vyloženě špatně, ale nepřipadá mi fér urážet lidi, kteří se stali jeho objetí tím, že budeme ignorovat jejich reálné zkušenosti.
Můj závěr: jakákoli chemie do těla může člověku za určitých podmínek uškodit, očkování nevyjímaje. Pokud existují alternativní metody, jak se nemocem vyhnout, měly by být respektovány jako možná volba. Konec konců, to že očkovaní nejste, automaticky neznamená, že nemoc chytnete, stejně tak jako neplatí, že pokud očkovaní jste, tak ste vůči ni imunní. Obojí může mít celoživotní následky.

513

Odpovědět

On není problém v očkování, ale v tom, čím a proti čemu se očkuje. Když to řeknu hodně nadneseně, tak není možné v 21. století používat pomalu stejný typ zastaralé vakcíny, co píchaly za Franze Josefa. Možná tyhle nemoci zůstaly někde v Africe nebo v pralese, ale ne v zemích, kde byla většina těchto nemocí dávno vyhubena a je vysoká úroveň hygieny.

05

Odpovědět

+-HoNY-Souhlasím s tebou tak na půl... Třeba spalničky se považovaly za vymícenou nemoc, dokud nepřišla vlna altermatek neočkovaček a její výskyt teď v USA nezadržitelně roste. Navíc zrovna u spalniček musí být pro plnou účinnost vakcíny proočkováno až 98% populace a zvýšená hygiena ti od nich nepomůže. Navíc je spousta nemocí považovaných za vymícené právě proto, že proti nim očkujeme, ale kdybychom přestali, znovu vyraší jako houby po dešti. Samozřejmě občas se vyskytne dítě, které očkováno být nesmí, ale právě proto by každé zdravé dítě očkováno být mělo. Zároveň mám ale lehké výhrady proti hexavakcíně, myslím si, že narvat do malého tělíčka bez imunity šest "nemocí" najednou musí být neskutečný nápor, a určitě se to nějak projeví (horečky, zvracení, průjmy....). Nicméně, pokud tomu nebrání vážný zdravotní důvod, by mělo být každé dítě proočkováno, a rodiče by měli mít možnost vybrat si, zda hexa, nebo klasické očkovací schéma "pojednom".

60

Odpovědět

+Terka ČerveňákováA preco ked zrusili tuberkulozu z povinneho ockovania tak sa vobec nevratila spat a uz ani sa neockuje nou ......lebo skodila zeby?'

03

Odpovědět

Očkování může způsobit ledacos - třeba exém nebo vyrážky. Ale to je zapříčiněno tím, že není tlak na inovace a možnost volby vakcín. Je to zlatej důl pro některé farmaceutické firmy - udělají jednu vakcínu 6 v 1 s různými vedlejšími efekty, s povinnými termíny očkování a přeoočkování. Stát jim zajistí odběr a trvalý přítok peněz (povinnost očkovat děti, jinak je nepřijmou do jeslí/školky) a nad možnými vedlejšími účinky mávne stát rukou - v rámci menšího zla (občane, neremcej - vymýtili jsme jsme černý kašel, tu vyrážku z očkování mají statisticky jen dva lidi z tisíce). Konkurenční výrobce prostě nemá šanci se prosadit například se třemi vakcínami 2 v 1, které mají mírnější nebo žádné vedlejší účinky a daleko lepšími možnostmi volby u přeočkování. Ve státem garantovaném monopolu je minimální šance se prosadit s lepším očkovacím přípravkem.

Novorozenec neočkované matky si nevytvoří protilátky ihned po očkování. Právě proto je důležité, aby byla matka dítěte očkovaná - dítě v děloze získává určité protilátky a po narození je získává z mateřského mléka. Díky tomu je dnes prakticky nulová úmrtnost novorozenců. Viděl bych spíše na odbornou diskuzi, zda je nutné, aby byly v současné době součástí vakcín protilátky na nemoci, které byly vyhubeny před více než dvaceti lety.

Věřím tomu, že očkování nezpůsobuje autismus, ale může být spouštěčem u jedinců, kteří k němu mají genetické proporce (a doposud se u nich autismus neprojevil) - předčasné porody, matky ve vysokém věku, příbuzenské křížení apod. Tedy u dětí, u nichž by se samovolně projevil v pozdějším věku. Jinými slovy - Alzheimer také nemá drtivá většina starých lidí, ale může ho například spustit stres a špatná životospráva. Podobně je na tom epilepsie - stresujte daného člověka, nuťte ho pít alkohol a brát drogy, spánkově ho deprivujte a garantuji vám, že bude mít silné záchvaty týden co týden. Přitom bez těchto podnětů by nemusel mít záchvaty několik let.

24

Odpovědět

"Viděl bych spíše na odbornou diskuzi, zda je nutné, aby byly v současné době součástí vakcín protilátky na nemoci, které byly vyhubeny před více než dvaceti lety."
Problém je ten, že doopravdy vyhubené byly jenom pravé neštovice (proti kterým se tedy už neočkuje), všechny ostatní nemoci pořád existují. Třeba ne u nás, ale v okamžiku, kdy se proti nim přestane očkovat, se sem zase vrátí. Což se stalo třeba v Sýrii, kde po tom, co začala válka, se očkovat přestalo a po dvou letech se jim tam zase vrátila dětská obrna, kterou tam před tím taky už měli "vyhubenou".

21

Odpovědět

Ho svedi p***l ?

44

Odpovědět

Kolega v práci má syna jenž byl naprosto běžné dítě, učil se první slůvka a lozil po čtyřek. Ihned po očkování (tu noc)dostal horečku a následně po ní se vývojově vrátil, přestal lozit a mluvit. Stalo se z něj autistické dítě. Možná chytl autismus někde cestou na očkování ?

1056

Odpovědět

"Stalo se z něj autitstické dítě" - prečo len tupci hovoria vždy nahlas. Autistom sa človek nemôže stať, autistom sa človek rodí! Panebože, niečo si o veciach zisťujte pred tým, ako začnete šíriť takéto bludy..

526

Odpovědět

Pred mesiacom som vystupil z elektricky prednymi dverami a na nedalekej ceste akurat auto zrazilo mlade dievca. Neviem ci je v poriadku ale zobrala ju vtedy sanitka. V kazdom pripade, prestal som vystupovat prednymi dverami, pretoze to je zjavne nebezpecne pre ostatnych ludi v blizkosti.

701

Odpovědět

Tak ma retarda a vsiml si toho neskor, priste at min pije a stara at nebere ten crack, kurvi to decka.

89

Odpovědět

Původně jsem nechtěl k tomuto tématu přidávat žádný příspěvek, protože je to jedno z kontroverznich témat, které má své odpůrce i příznivce. Ale udělám to a to z toho důvodu, že můžu ovlivnit něčí život. Doporuč kolegovi, ať si sežene knihu Syndróm trávenia a psychológie od Natasha Campbell-McBride. U nás je k dostání pouze ve slovenštině, ale je tam dost nepřesností. Takže pokud umí anglicky, ať si sežene originál.

30

Odpovědět

Nevím jestli se jedná o chybu nebo ne, to si netroufnu říct, ale neznamená v 0:52 treat spíš že je léčí, než že by se o ně staral?

20

Odpovědět

Je to přesnější. Opraveno. Díky.

00

Odpovědět

+BugHer0Nemyslím, autizmus sa liečiť nedá...staranie je viac na mieste, aj keď to už nevyznie tak dobre..

11

Odpovědět

pozrite si film Vaxxed

219

Odpovědět

pozrel som si film Harry Potter. a potom som si v Londyne nabil drzku o mur medzi nastupistami 9 a 10.

570

Odpovědět

+K-NinetyNineCobra, ani se nesnaž. Američané tvrdí že autismus není způsobený očkováním. Takže je to 100% fakt. Pokud tvrdíš něco jiného, jsi podvodník, terorista, konspirační teoretik a blázen.

25

Odpovědět

+K-NinetyNinetak to ti prajem skoré uzdravenie. a pre istotu sa choď dať preočkovať na tetanus a besnotu

02

Odpovědět

+Cobrau nas je v dospelosti povinny zaskrt a tetanus. besnota nie. a ani neviem, ci vobec niekde je na nu ockovanie povinne.
v kazdom pripade vdaka za pripomenutie, pozeram ze akurat v tomto obdobi by som mal ist na preockovanie. bolo odo mna fakt nezodpovedne, ze som si to neustriehol. zajtra asi napsiem lekarke, nech mi da termin.

00

Odpovědět

2:58 1982 a 1986, ne 1992 a 1996

28

Odpovědět

Vždycky mě zajímala motivace člověka, který si dobrovolně dá na profilovku placku IVČRN. Proč?

255

Odpovědět

+KiJyHadam proto, ze tu proste nechce islam.
Taky nechci mlatit hlavou o zem ani platit nejakym fanatikum dane.

515

Odpovědět

+KolemjdouciA tím, že vyjádří sympatie straně plnou zoufalců, xenofobů a neschopných lidí, tomu pomůže jak přesně?

334

Odpovědět

+KiJyAkorat blbe nalepkujes.

519

Odpovědět

+KolemjdouciVíš o tom, že v Maďarsku legalizovali, že člověk může veřejně nosit hákové kříže nebo srpy s kladivem? Máš tak jedinečnou příležitost vidět člověka, který se veřejně prezentuje, že je debil. Stejné je to s plackou IVČRN nebo s nošením nikábu na veřejnosti.

31

Odpovědět

+KiJyVidíš, mě by zase zajímala motivace člověka, který hodnotí komentář podle toho, kdo ho napsal, protože jinak nevím, proč bych dostal 5 palců dolů :D

21

Odpovědět

+KyblikTo ti neřeknu, já ti ho nedal. Možná to bude ale kvůli odporu k IVČRN. Jsou to předsudky, s kterými má tenhle spolek velké zkušenosti. Já se od toho snažím, leč neúspěšně, oprostit. Proto mě zajímala ta motivace. Je těžké najít někoho s plackou IVČRN a zvládnutou gramatikou.

10

Odpovědět

Opraveno.

40

Odpovědět

Skoda, ze mu ten graf se studiemi konci davno pred rokem 2014, kdy se ukazalo, ze ta jeho neexistuji kabala v CDC ve skutecnosti falsovala studie, ktere tu zavislost prokazaly..

526

Odpovědět

Do roku 1989 bolo povinné sa očkovať aj na chrípku. Všade sa očkovalo na všetko povinne. Po páde režime sa mnohé očkovacie látky stali dobrovoľné.

21

Odpovědět

No, co k tomu říct...
Lidstvo vyhyne na svou blbost.
Vulkánci mají pravdu - nejsme dost vyspělí, a neměli bychom být pouštěni do vesmíru. Ještě by ostatní od nás chytli debilitu...
:D

192

Odpovědět

koukám že je tu víc auťáků než jsem si myslel gg!

55

Odpovědět

je vôbec youtuber ktorého "nesponzoruje" audible.com? :D

310

Další