Problém s polohou RuskaWendover Productions

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 32
87 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:176
Počet zobrazení:11 760

Jak je možné, že tak obří stát, jako je Rusko, trpí problémy, se kterými se jiné velké státy nemusí potýkat? Ač se to může zdá zvláštní, velkou roli hraje jeho poloha.

Přepis titulků

Toto je video Wendover Production sponzorované Backblaze, ve spolupráci s Alternate History Hub a Real Life Lore. Rusko je obří. Na délku má 8 000 km, na výšku má 3 200 km, protíná 11 časových pásem, hraničí s Norskem i Severní Koreou a od Anchorage a Amsterdamu ho dělí stejná vzdálenost. Je obří, ale to má problém. Problém, který vysvětluje, že průměrný Rus, který žije ve stejné zeměpisné šířce jako Finové, Švédi, Norové, Islanďané a Kanaďané, vydělává jen 7 500 amerických dolarů ročně.

Je to problém, který může vysvětlit téměř každé politické rozhodnutí v ruských dějinách. Poloha Ruska je problémová. Musíte mít na paměti, že většina Rusů žije v Evropě. Tři čtvrtiny obyvatel žijí na západě státu. Protože se jedná o stát s poměrně centralizovaným systémem moci, mnoho jeho rozhodnutí mělo chránit sídlo moci v okolí Moskvy.

Mnoho států se rozvíjelo podle toho, jak moc je chrání krajina. USA těžily z toho, že je od ostatních vojenských mocností dělil oceán. Jediné armády, které mohly USA ohrozit, byly v Evropě nebo Asii. Jakákoliv invaze by musela zahrnovat zaocéanskou zásobovací linii, což je velmi drahé a logisticky náročné. Tím by byla armáda oslabena. V Evropě je v podobné situaci Francie.

Severozápadní hranici chrání Lamanšský průliv, západní hranici Atlantský oceán, jižní hranici Pyreneje a Středozemní moře, jihovýchodní Alpy a severovýchodní řeka Rýn. Východní část severní hranice je ze zeměpisného hlediska nechráněná. Toto využili Němci za 1. a 2. světové války, když Francii napadli přes Belgii a Lucembursko. Avšak tato ochrana útok koncentruje do určitých oblastí, čímž je Francie chráněna lépe než většina evropských států.

Cody z Alternate History Hub vám vysvětlí ruskou kolonizaci. První kolonizace Ruska byla čistě honbou za mocí. Začalo to, když v roce 822 vytvořili Východoslovanský stát. Ale časem se honba za slávou změnila ve snahu ubránit centrum moci. Rané Rusko bylo nechráněné a zranitelné. Neexistovala žádná přírozená ochrana před nájezdníky. Jediné bohatství, které tento stát měl, byla lidská síla.

V následujících staletích se Moskevské knížectví rychle rozrůstalo. V době, kdy byl Ivan Hrozný vládcem Ruského carství, země posunula hranice na východ k Uralu, na jihu ke Kavkazu, a na západě ke Karpatům. Nakonec byla dobyta i Sibiř, která do té doby byla chanátem, kterému vládl chán. To byl Cody z Alternate History Hub. Spolupracoval jsem s ním na videu z jeho kanálu, které pojednává o tom, jak by svět vypadal, kdyby Rusko nevzniklo.

Odkaz je v popisku a na konci videa. S tímto územím mělo Rusko, potažmo Moskva, docela dobrou ochranu. Sibiř je tak velká, že přes ni žádná armáda Moskvu nenapadne. Zásobovací linie by byla tisíce kilometrů dlouhá a vedla by nehostinným prostředím. Armáda by se po několika tisících kilometrech musela dostat přes Ural, aby se vůbec přiblížila Moskvě. Útok z jihu nebo západu také vyžaduje přesun armády přes moře nebo hory.

V 19. století se Rusko stalo nedobytnou mocností. Státy mohly a stále mohou dobývat části Ruska, ale nebylo možné, aby jediný národ dobyl a okupoval celé Rusko. Aby mohlo být okupováno území o takovéto velikosti, soupeř by potřeboval 13 milionů vytrénovaných pozemních jednotek. To je víc než počet vojáků 17 největších armád. Ale i přes nynější ochranu se Rusko ekonomicky nerozvinulo jako někteří jeho sousedi.

Jeho HDP na osobu je těsně pod Mauriciem, Grenadou a Tureckem. A to může být opět částečně připsáno jeho poloze. Dříve se námořní moc rovnala moci. Byla to téměř synonyma. Nebyl lepší způsob, jak zvýšit svou moc a pomoci ekonomice, než si postavit flotilu vojenských a obchodních lodí. Mnoho nejmocnějších států na světě, například UK, Japonsko a Čína, kdysi mělo nejmocnější námořnictvo na světě.

Je to důvod, proč žádná z 18 největších ekonomik na světě není vnitrozemským státem. Až do minulého století byla námořní přeprava nejrychlejším způsobem, jak po světě přepravovat osoby a zboží. Stále se jedná o nejlevnější přepravu zboží na dlouhé vzdálenosti. Dobrý přístup k moři umožňuje státům obchodovat. Ale Rusko i přes svých 37 000 km pobřeží, nemá žádné vhodné nezamrzající přístavy, které by byly přímo spojeny s oceánem.

Aljaška ho má, Kanada ho má, Island ho má Norsko ho má a podobně i Švédsko. Námořní síla Ruska je dost omezená. Nemá žádnou oblast, ze které by po celý rok mělo přístup k oceánům. Přístav Novorossijsk nezamrzá, ale je omezený velikostí a hloubkou. Petrohrad má také přístav, ale ten na mnoho měsíců zamrzá. Na druhé straně ve Vladivostoku přístav také občas zamrzá.

Ale led není tím největším problémem. Největším problémem je, že cesta k oceánům prochází oblastmi, které ovládají státy NATO nebo jeho spojenci. Abyste se z Novorossijsku dostali do oceánu, musíte proplout Bosporem, který ovládá Turecko, člen NATO. Abyste se dostali do oceánu z Petrohradu, musíte proplout dánskými úžinami, které ovládá Dánsko, člen NATO. Abyste se do oceánu dostali z Vladivostoku a dalších blízkých přístavů, musíte se plavit přes Japonské moře, které ovládá Japonsko, blízký spojenec NATO.

Kdyby se Rusko rozhodlo napadnout člena nebo spojence NATO, budou těmito zeměmi NATO odříznuti od oceánů, protože jejich dohoda zahrnuje plán společné obrany. Pokud je napadena jedna země, odpoví všichni. To by ochromilo ruské námořnictvo i ekonomiku. Zpátky k obraně. Přírodní ochrana Ruska má jednu velkou chybu.

Východoevropskou planinu. Zbytek jeho hranic ho chrání před vpádem cizích vojsk. Ale tato planina se dá považovat za trychtýř, který snadno dovede armádu ze západní Evropy rovnou do Moskvy. Hlavním motivem rozšiřování Sovětského svazu do východní Evropy bylo šíření socialistické revoluce, ale Stalin věřil, že potřebuje nárazníkové státy, které ho ochrání před hrozbou USA a jejich spojenců v Evropě.

Když získal vliv v celé východní Evropě, Sovětský svaz měl možnost udržet nepřátele bezpečně daleko od Moskvy. I po rozpadu Sovětského svazu se Rusko snaží udržet politický vliv v této oblasti. Z 15 nově vzniklých států se 12 přidalo ke Společenstvu nezávislých států. Politicky se přiklonily k Rusku. Tři se přidaly k NATO a Evropské unii, Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Takže na papíře má Rusko stále nárazníkovou zónu mezi sebou a Evropou. Ruská exkláva Kaliningrad a Bělorusko s Ukrajinou zabírají skoro celé území východoevropské planiny. Ale Rusko navíc využilo svůj vliv na Ukrajině a dlouhodobě si pronajalo nezamrzající přístav Sevastopol. Tím se značně zvýšila námořní moc Ruska v Černém moři. Ale Ukrajina se během let po pádu Sovětského svazu začala více přiklánět k evropským zemím.

To byl hlavní důvod invaze Ruska na Krym. Oficiálně mohli tvrdit, že invaze měla za cíl zachránit Rusy žijící v oblasti před přibližováním k Západu, ale anexe Krymu byla strategickou operací, která jim měla zajistit Sevastopol. Ukrajina nakloněná Evropě by jim nejspíš zrušila pronájem přístavu. Putin tedy potřeboval napadnout Krym, aby zabránil smrtelnému úderu jejich přístupu k mořím.

Rusko dokázalo překonat většinu svých zeměpisných problémů částečně kvůli dvěma věcem: ropě a zemnímu plynu. Má enormní zásoby paliv, což je dáno jejich enormní rozlohou. Ruské plynovody zásobují Evropu 40 % veškerého zemního plynu. Země jako Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko jsou téměř výhradně závislé na ruském plynu. Tato závislost na plynu je důvodem, proč například Německo, stát s vysokou závislostí na ruských palivech, nebude Rusko kritizovat jako Velká Británie, která na ruském plynu není závislá vůbec.

Kdyby Rusko přestalo dodávat plyn do Německa, byl by to problém. Ale zastavení exportu do Británie by nemělo skoro žádný efekt. USA se snaží snížit vliv Ruska v Evropě tím, že vyvážejí zkapalněný zemní plyn přes Atlantik. Je to dražší, ale umožňuje to západoevropským zemím nakupovat energii od spojence.

Ale výsledkem diskuze o přístavech a moci rozhodně není, že pokud by přístup k moři neblokovalo Norsko a Finsko a voda byla teplejší, Rusko by bylo Švédskem východu. To by bylo pošetilé. Zeměpisná poloha má obří vliv na rozvoj lidstva, ale plně o něm nerozhoduje. Většina dějin je utvářena příležitostí, ne okolnostmi.

Realita je koneckonců souběhem příležitostí a okolností. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (40)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Na Američana je evropská geografie v dokumentu slušný výkon. Sice nás v mapě zcela vymazal z Východního bloku. Česko je přesně nad vrcholem holeně té italské boty. Východoevropská planina, sakryš, to jsem netušil)))

01

Odpovědět

Tak Rusko se nemusí bát. To jen lidi co neznají historii se furt snaží o něco co nejde. :) Odříznout nebo dobýt Rusko se nepovedlo Napoleonovi ani Hitlerovi, ale furt by se o to někdo pokoušel. :)

Ale co bylo největší chybou Ruska byl odprodej Aljašky za pár drobných. Ne jen, že ej to strategické místo v moderním světě, ale tehdy se nevědělo, že tam je obrovská zásoba zlata, ze které tžilo USA a ne Rusko. A taky se teď díky vlastnictví USA spekuluje, čí by měla být ropa u severního polu.
Představte si svět, kde yb Aljaška patřila Rusku. USA úplně na jiné pozici v žebříčku, místo toho vše v moci nedobytného Ruska. :)

33

Odpovědět

Největší chybou Ruska nebyl odprodej Aljašky, ale nezvládnutí zásobování Petrohradu během první světové války. Z toho se zrodila bolševická revoluce a vznik leninsko-stalinského systému tzv. Sovětů.

A kdyby USA neměly Aljašku, pak by obsadili Island (což se stalo během druhé světové) a/nebo nárokovaly by si souostroví Země Františka Josefa-například ostrov Grahama Bella.

11

Odpovědět

+orcinusorca2017A co se naučit historii, aby jsi věděl, že problém který vyústil v revolici (vlastně už druhou během pár let) byl v systému samoderzavi, ale to by jsi nesměl sledovat ČT a historiki typu Janda :D

Onu bolševicku dokonce sponzorovali němci s pomocí USA bankéřů, i toho Lenina tam dovezli, takže fakt samotní rusové nebyli spouštěčem bolševické revoluce, ale fakticky za to, že jsme byli 40 let v p****i, můžou spoluobčané Merklové, která v nové době, nám chce opět pomoci...

Holt na školách výuka hitorie upadá, když člověk čte podobné "myšlenky", které ukazují, že pisatel nemá ani přehled co bylo a zná útžky a pak vyvozuje závěry, že se jeden musí smát :D

48

Odpovědět

+asspřehledně o velké části financování jsem to shrnul tady: 7. 11. 2002
Ruská revoluce: O muži, který financoval Lenina https://legacy.blisty.cz/art/12015.html
V roce 1948 odvezla z Berlína do Londýna spojenecká letadla celý archiv německého ministerstva zahraničí vedený od roku 1871. Historici se pak v Londýně zabývali především nacistickými dokumenty. Jeden se jmenoval Zbyněk A. Zeman (je to emeritní profesor Oxfordské univerzity) a ve volných chvílích se s oblibou probíral dokumentací o Rusku v I. světové válce. Narazil nečekaně na memorandum z 9. března 1915. Obsahovalo návod na rozpoutání sociálních a národních revolucí v Rusku. Na deskách bylo napsané jméno: Parvus. Kdo to sakra byl? Agent? Zapomenutý revolucionář? Ano, také. Nepředbíhejme....

01

Odpovědět

až teraz som si všimol, že medzi Poľskom a Litvou je odrezané "ruské" územie? Čo je to za hovadinu? Nemáte o tom nejaké video?

05

Odpovědět

Si ešte nepočul o Petrohrade? Cyka blyat...

08

Odpovědět

+GopnikKaliningrad (Kaliningradska oblast), nie Petrohrad

101

Odpovědět

Asi jsi propásl pár hodin na střední v zeměpise. :D
NA co video, je k tomu taková kniha zvaná atlas světa. :)

00

Odpovědět

Prosím víc videí od WENDOVER PRODUCTIONS. Díky :)

60

Odpovědět

problém s polohou ruska je, že sa stále mení, pretože sa stále rozširuje...

712

Odpovědět

Za poslední století se teda dost smrsklo.

142

Odpovědět

Příjde mi docela divné tvrdit že rané rusko nemělo žádnou přirozeno přírodní ochranu z východu, co samotný Ural, to není přírodní překážka ? Nebo když může mít Francie jako přírodní hranici Rýn proč nemohlo mít rusko za přírodní hranici řeky Volga, Ob nebo Yenisey ? Mě vždy tento imaginární nedostatek přírodních hranic příjde jen jako berlička pro velkoruský imperialismus.

83

Odpovědět

Protože když útočíš ze západu, tak je docela logické, že nejdřív dobyješ Moskvu a až potom jdeš dobývat Povolží . (Sorry Adolfe, ale tvůj systém dobývání byl pitomý a bylo jasné, že dříve, či později zkolabuje. )

Stejně tak když dobýváš Moskvu z východu, tak je docela logické, že nejdříve obsadíš okolí Kaspického moře, poté Krym a zablokuješ tak Černomořské přístavy a nakonec se vydáš kolem Donu.

Jo a Ob, nebo Jenisej dobyli, nebo spíš obsadili Rusové až v novověku. Mongolům stačilo dobýt "kazašskou step" a obejít Ural z jihu.

120

Odpovědět

Třikrát fuj! Takový ubrečený video. Za všechnu bídu Ruska může NATO. :-D Obávám se, že kdyby ostatní státy na světě byly rozhádané a neexistovalo žádné NATO, tak by si ho Rusové museli vymyslet. :-P

Faktická chyba - žádná „Východoevropská planina“, zmíněná v čase 6:35 a 7:45 neexistuje - vyznačená oblast je STŘEDNÍ EVROPA! Ve videu doslova říkají North European Plain, jejíž český překlad zní „Středoevropská nížina“, polsky „Niż Środkowoeuropejski“ nebo například německy „Norddeutsches Tiefland“. Dokonce i Rusové ji říkají Среднеевропейская равнина [Sredneyevropeyskaya ravnina]! Česko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko byly, jsou a vždycky budou Střední Evropa (a někdy tam je připočítáváno i Švýcarsko, Slovinsko a Pobaltí, protože geograficky je střed Evropy právě tam).

V čase 6:44 zmiňují pohyb ze Západní Evropy, nikoli z Východní.

Mluví se tu o spojencích a nepřátelích, ale Rusové jaksi zapomínají na to, že oni nás začali nazývat nepřáteli. Západní civilizační okruh je otevřený obchodu komukoliv. Pouze Rusové se neustále cítí ublíženi a při každé možné příležitosti obviňují a podvádějí své obchodní partnery... a dělají to jen proto, že mají páku v podobě ropy a plynu. Jinak je současné Rusko stejně neschopné, jako většina států v Africe nebo Jižní Americe. Za své problémy si mohou sami.

Chtěl bych slyšet jasnou odpověď, zda video opravdu překládal Mithril, nebo jste překladem pověřili nějakého konspirátora s alobalovou čepičkou na hlavě z alternativních médií jako Parlamentní listy, Sputnik nebo AC24? Jejich myšlenkové pochody odpovídají tomuto ubrečenému videu a jsou opačný extrém podobných pošuků jako think-tank Evropské hodnoty - obě strany ničí pravdu!

Tohle video je stejně skandální, jako kdybyste překládali zvratky popíračů Šoa (holokaustu)!

1851

Odpovědět

Můžete mi prosím vysvětlit minusy?

Za nalezenými chybami v časech 6:35 a 7:45 si stojím. Dokonce je to i na Wikipedii (uznávám, Wikipedii nelze akademicky zdrojovat, ale v tomto případě má nejspíše pravdu a není třeba hledat tištěné atlasy):
https://en.wikipedia.org/wiki/North_European_Plain
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edoevropsk%C3%A1_n%C3%AD%C5%BEina

Jsem velice zhnusen a si stojím za tím, že tohle video propagující kremlinský pohled na svět nemá na VideaČesky.cz co dělat. Je to urážka všech obětí komunismu. Co bude příště? Překlad rozhovoru s Davidem Irvingem? Nebo třeba ruské popírání Katyně? Demokracie má své meze a lžím a demagogii by neměl být dáván prostor navíc.

135

Odpovědět

+-HoNY-On je rozdíl mezi videem a překladem tohoto videa, který je slabý a na středoškolské úrovni.

Naopak pointa, že nezamrzající přístavy=lodě=levná doprava=vyspělá ekonomika je empiricky dokazatelný fakt.

Proto mezi soubojem USA vs. Mexiko vždy zvítězí USA (i kdyby se Trump, nebo jiný prezident vlastně nechtěl). Mají prostě lepší přírodní podmínky.

Proto v první světové válce R-U nemělo proti Itálii šanci, a proto Německé císařství proti Francii jen remízovalo, zatímco proti Rusku dokázalo i vítězit.

Proto bylo obsazení Čech a Moravy mocnostmi opomíjené, zatímco obsazení tzv. polského koridoru k moři bylo tím důvodem k "oficiálnímu zahájení druhé světové války v Evropě".

55

Odpovědět

+orcinusorca2017Narážel jsem na kvalitu překladu, který doslova adoruje Rusko.

Přístavy, lodě, levná doprava atd. je prokazatelný fakt, ale uvědomuješ si, že k tomu potřebuješ infrastrukturu a diplomacii? Mnohé země nemají ani to, ale přesto jsou na tom lépe. Jaké suroviny má Švýcarko? Chille na periferii a s pologramotnými sousedy žijícími ve středověku? Jak dobře bylo v Jižní Rhodosii, když tam fungoval apartheid a teď, když je to Jihoafrická republika? Co třeba Jižní Korea?

Rusko má téměř neomezené lidské zdroje, přesto je valná většinu jeho obyvatel na hranici klinické debility; Rusko má prakticky neomezené přírodní zdroje a ve většině případů i monopolní postavení na trhu a nějak jsem si nevšiml, že by bohatlo. Infrastruktura na horší úrovni než většina států Afriky, Kuba nebo Bolívie.

Co třeba Německo totálně rozbombardované na konci druhé světové a kde jsou teď? Pokud jde o Rusko, neustále slyším, jak si stěžují na poměry a za vším hledají spiknutí a obviňují všechny okolo. To je jejich problém.

310

Odpovědět

+-HoNY-Jenže jde taky o to, kam s tou lodí dopluješ...

Řekněme USA: více než 2/3 populace je snadno dostupná po moři. Z Chicaga se stalo dopravní centrum právě s otevřením kanálu jezera-Mississippi. (Tímto se pro námořní otevřela další čtvrtině populace. Zbývají státy "Ozarks", dále Nevada Montana, Wyoming a obě Dakoty).

Naproti tomu stovky let největší město-St. Petersburg-dokáže obsloužit maximálně povodí Něvy. Takže zbývá Volha: a tady je první problém-Kaspické moře je vlastně jezero bez odtoku.

Jestli má Rusko "téměř neomezené lidské zdroje", pak jsou na tom USA 2x líp. 146 milionů vs. 320 milionů.

Jestli má Ruské "téměř neomezené přírodní zdroje", pak je na tom Kanada 7x líp (rozděluješ národní bohatství mezi méně lidí.)

Chile-pokud vím- bohatne na mědi-třetina světové produkce-což je v době elektrotechnického průmyslu docela zásadní hráč.

Švýcarsko-pokud vím- bohatne na hliníku. Vlastní největšího těžaře hliníku. A také na potravinářském průmyslu (Nestlé-největší potravinářská firma světa). Nizozemci zase vlastní Unilever, Němci rostou s automobilkami a prodejci potravin (ALDI, Lidl-Kaufland).

52

Odpovědět

+-HoNY-P.S. Jinak tahle fakta nejsou důvodem, proč je Rusko v infrastruktuře tak špatným hráčem. Jen to ukazuje, že soupeří se silnějšími a vysoce konkurenceschopnými hráči.

V některých oblastech může být světovým lídrem-pšenice, zemní plyn-jenže ve svobodném, kapitalistickém světě jsou ti schopní "odejiti" do zemí, kde je prostě zaplatí lépe.

Proto i veškeré paleokonzervativistické vize skončí tím, že soused-které vlastně nemáš rád-dokáže vyrobit lepší a konkurenceschopnější výrobek než ty sám.

32

Odpovědět

+-HoNY-Jinak důležitost lodí mohl dosvědčit i František Josef I., když prohrál bitvu u Hradce Králové. Tehdy se ozval Viktor Emanuel II.-italský král-že mu jaksi chybí Benátsko. Takže rakouský císař přišel u další přístav a zbyl mu už jen ten Terst.

11

Odpovědět

Kdyby Rusáci nebyli pořád tak silně ovlivnění komunistickou propagandou a nenechali se ovládat jako loutky panem Putinem, tak se mají jako prasata v žitě. Ale jelikož 80% Rusáků je natvrdlých a stačí jim k životu levný chlast a propaganda, tak asi pravé demokracie nedosáhnou nikdy. Asi tak jako naše sociální ,,demokracie,, nikdy nebude taková jako je na západě.

2616

Odpovědět

já nevím k čemu demokracii, třeba tady pravidelně poslouchám, jak za komoušů bylo líp, a čert vem banány :D :D :D

46

Odpovědět

Tak oni už komunismus dlouho nemají, ale podívej se jak to s Ruskem dopadlo po rozpadu CCCP, Jelcin začal podobně jak Havel, rozkrádáním státu. Nejsem nějakej PutinoLover, ale tomuhle aspoň zabránil. S náma to dopadlo ještě hůř, teď jsme rozvojová země a stále kolonií Německa.

47

Odpovědět

Jedinej kdo je ovlivnenej propagandou ses ty a kreteni co ti dali like.
Po rozpadu SSSR, Rusko smerovalo k zapadni demokracii, jenze misto toho, aby zapad Rusko prijal a snazil se nejak spolupracovat, tak jeho jedinou snahou bylo Rusko oslabit a zbavit se ekonomickeho konkurenta. A tohle "demokraticke" obdobi Ruska do nastupu Putina, bylo nejhorsim obdobim v novodobych Ruskych dejinach. Proto Rusove, kteri by sami chteli mit demokracii jako zapadni zeme a uvedomuji si, ze ji nemaj, radeji budou volit Putina a jeho politickou stranu, nez nekoho s liberalnimi nazory. Po tech 10 letech bidy vedi, ze od zapadu nic dobreho cekat nemuzou.

34

Odpovědět

Takže vlastně ani Rusové plně neovládají Rusko, nemaj 13m vojáků.

59

Odpovědět

Oni nemusí mít 13 milionů vojáků pro ovládání své země. Ta země jim patří. Zatímco nepřátelská armáda musí dobývat široká okolí aby chránila svůj postup, Rusku stačí bránit primárně pouze významná města a místa.
Celá Sibiř je právě takřka plně závislá na dodávkách věcví z evropské části Ruska, takže ti nemají důvod nijak brojit proti politice, která je v tak nehostinných místech jako právě Sibiř to poslední co je zajímá, raději Putina, než přerušení dodávek léků...
A vzhledem právě k tomu faktu, že ohromné části Sibiře jsou neobydlené, nebo tam žijí různé domorodé kmeny izolované od moderního světa, tak ani vůdčí pozice Ruska nezajímá celá země, ale jen ta důležitá místa, kde se například těží ropa a zemní plyn apod.

142

Odpovědět

Rusové to dělali tak, že před cizím vojskem ustupovali a nechali za sebou spálenou zemi... nic co by se dalo jíst. Až nakonec přišla zima a došlo jídlo a bud nepřátelé pochcípali hlady anebo zimou a pak mohli oslabenou armádu domlátit.

50

Odpovědět

+Jarda B.Jak jsem psal výše. Jediní, kteří si dokázali podrobit státní útvar na Rusi, byli Mongolové a jejich pozdější spojenci-Tataři. Ti postupovali od Volhy, kdy vždycky nějakou potravu našli. Nejdřív dobyli Kazaň a poté postupovali na Moskvu.

Předpokládá se, že Tataři pocházeli buď z dnešního Kazachstánu, či právě z okolí Kazaně-která byla občas ovládána i Volžskými Bulhary.

10

Odpovědět

+orcinusorca2017To jo, akorat v te dobe bylo Rusko 10x mensi

00

Odpovědět

Další problém je 6:55: "Western Europe" je ZÁPADNÍ Evropa, nikoli východní...

17

Odpovědět

Tak ještě jednou a polopatě: "Východoevropská planina" je ve videu označena "North European Plain", tedy správně "Středoevropská planina". Pojem "východoevropská rovina", nebo též "ruská rovina" NENÍ tím trychtýřem (z jedné strany moře, z druhé strany Karpaty). Tím právě ta SOUSEDNÍ "Středoevropská rovina".

"Ale tato planina se dá považovat za trychtýř, který dovede armádu z Východní Evropy rovnou do Moskvy",
toto neodpovídá animaci, kdy je čárkovaná čára vedena ze ZÁPADNÍ Evropy. Tedy správný překlad by měl být: "Ale tato planina (středoevropská) se dá považovat za trychtýř, který dovede armádu ze ZÁPADNÍ (western) Evropy rovnou do Moskvy"

02

Odpovědět

Ty ještě žiješ?

10

Odpovědět

Důvod obsazení Krymu Ruskem není Sevastopol, protože ten má Rusko v pronájmu až do roku 2043. Východ Ukrajiny byl v SSSR velmi rozvinutý, Putin to ví a chce to zpět.

217

Odpovědět

Je lepší/jistější/pohodlnější mít byt v pronájmu nebo vlastnit?

171

Odpovědět

Určitě, pokud by se Ukrajina stala členem NATO/EU, tak by tato neporušitelná smlouva určitě neprošla revizí.

140

Odpovědět

Protože nikdy v historii nikdo nezrušil smlouvu.

110

Odpovědět

Každá smlouva se dá vypovědět, takže to že má někdo něco na papíře pronajato do roku 2043 neznamená že tuto věc bude fakticky do tohoto roku používat, i kdyby sám chtěl.

40

Odpovědět

2:13 Neříká východoslovanský, ale západoslovanský stát.

011

Odpovědět

Jistě, "east" jistě znamená západ...

180