Proč Sokrates nesnášel demokracii?

Thumbnail play icon
95 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:438
Počet zobrazení:24 158

Demokracie je považována za jakési nejvyšší dobro a nejlepší systém vlády. Ale ve starověkém Řecku, kde vznikla, nebyla každým přijímána úplně kladně. Jakých nebezpečí se báli?

Přepis titulků

FILOZOFIE PROČ SOKRATES NESNÁŠEL DEMOKRACII Demokracie si vysoce považujeme a potažmo i starověkých Atén, kde se zrodila. Parthenón se stal téměř synonymem pro demokratické hodnoty. Proto se tam rádo fotografuje mnoho demokratických vůdců. Je s podivem, že filozofie, jeden z největších objevů starověkého Řecka, byla ohledně demokracie velmi nejistá.

Zakladatel řecké filozofie Sokrates v Platónových dialozích o demokracii hovořil velmi pesimisticky. V šesté knize Ústavy Platón popsal Sokratovu rozmluvu s postavou zvanou Adeimantus. Chtěl poukázat na chyby demokracie přirovnáním společnosti k lodi. "Pokud se vydáš na cestu po moři," zeptal se Sokrates, "kdo by měl rozhodovat o směřování lodě?" "Všichni, nebo jen osoby, které jsou vzdělané v umění mořeplavby?"

"Ti druzí, samozřejmě," odpověděl Adeimatus. "Proč tedy si myslíme," odpověděl Sokrates, "že by každý stařec měl mít možnost rozhodovat o směřování země?" Sokrates poukazoval na to, že schopnost správně volit není samozřejmá. Jako každá schopnost musí být u lidí pilována. Dovolit nevzdělaným občanům volit je stejně nezodpovědné jako svěřit jim triéru plovoucí bouří na Samos. Sokrates měl velmi blízký a děsivý zážitek s hloupostí voličů.

399 př.n.l byl filozof postaven před soud za smyšlené kažení aténské mládeže. Jako porota bylo pozváno 500 Atéňanů. Těsným rozdílem rozhodli, že filozof je vinen. Byl odsouzen k smrti bolehlavem v procesu pro uvažující lidi podobně tragickém, jako bylo pro křesťany ukřižování Krista. Sokrates nijak nepodporoval elity, jak je chápeme my. Nevěřil, že by volit směla jen úzká skupina lidí. Trval na tom, že pouze ti, kteří racionálně a hluboce uvažují, smějí volit.

Už jsme zapomněli, co to znamená intelektuální demokracie a co demokracie nezadatelným právem. Dali jsme hlasy všem, aniž bychom hlasování propojili s moudrostí. Sokrates věděl, kam by to vedlo. K systému, kterého se Řekové báli nejvíce. K demagogii. Starověké Atény se často potýkaly s demagogy. Příkladem budiž postava Alkibiadése, bohatého, charismatického muže a dobrého řečníka, který potlačil základní práva a dotlačil Atény k vojenskému zásahu na Sicílii.

Sokrates věděl, jak snadno lidé toužící po moci využívají touhy po snadných odpovědích. Chtěl, abychom si představili předvolební debatu dvou kandidátů. Jedním je lékař, druhým je vlastník obchodu s cukrovinkami. Obchodník by na účet lékaře pronesl: "Tato osoba je na vás velmi zlá.

Ubližuje vám, dává vám hořké dryáky a nedovoluje vám jíst a pít to, co chcete. Nikdy vám nedopřeje takových hostin a potěšení jako já." Sokrates po nás chtěl, abychom odhadli reakci publika. "Myslíte si, že lékař bude mít možnost efektivně zareagovat?" Odpověď: "Způsobuji vám problémy a odepírám vám vaše touhy, abych vám pomohl," by mezi voliči způsobila vlnu nevole, nemyslíte si? Zapomněli jsme na všechna Sokratova varování ohledně demokracie. Demokracii považujeme za nejvyšší dobro, místo abychom ji považovali za něco, co je stejně efektivní jako náš vzdělávací systém.

Ve výsledku jsme zvolili mnoho vlastníků obchodů, ale jen velmi málo lékařů. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (178)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

https://www.youtube.com/watch?v=ap9_q0rHEIM
"Má-li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii."
- T. G. Masaryk

55

Odpovědět

Jo, je to zajímavé. Vždy narazím na to, kdo je ten odpovědný, vzdělaný volič a jak ho poznat? Druhá věc, copak se "intelektuální elity" nemýlí stejně často, jako nevzdělaný občan? Nejsou to právě elity, které vyznávají nejvíce politickou korektnost, nebo široce pojatý multikulturalismus? Nejsou to elity, které ještě dnes podporují těžký socialismus? Podívejte se na západní Evropu, na elitní university USA? Depa, starý Sokrate, buď demokracie, kde hold volí všichni, nebo diktatura.

44

Odpovědět

To snad nemyslíte vážně. Ptám se. Absolvoval Mithril střední školu? Vždyť když to překládal, tak si to snad musel uvědomit, ne?
1. Sokrates není zakladatel řecké filozofie. Spíš je představitel pozdního období. Ale ano patří do té nejznámější trojce. (ze které je ale pro pozdější dobu, kdy se vytvářela naše civilizace spíše podřadný).
2. Video absolutně nereflektuje odlišnost demokracie Athénské od demokracie, jak ji chápeme my.
Respektive nereflektuje, že mezi Sokratem a moderní teorií demokracie jsou minimálně 2000 let (a ano za celou tu dobu byli skvělí filozofové a existovaly demokracie - i v tom tzv. temném středověku).

Promiňte, ale všichni (minimálně lidi, co absolvovali gymnázium) by toto měli vědět. Tohle video natočil nějaký analfabet, co si jednou přečetl Wikipedii (nic proti Wiki) a nezná souvislosti. Proč jste to vůbec někdo překládal. Vždyť to mate lidí. A jakou dlouhou a hloupou diskusi to vytvořilo. Ach jo. Asi fakt, žijeme v době postfaktické. Internet dal možnost vytvářet obsah všem (to je skvělé), bohužel i těm, kdo jsou nevzdělaní. Vážně přemýšlím, že to zkusím s Youtube. Asi nebudu mít moc zhlédnutí, ale alespoň budou mít lidi odkaz na odborně rozebraná témata (a filozofie to nebude, tu jsem absolvoval kdysi na střední a specializovanou jen pár semestrů na VŠ). Když něco píšu nebo točím, tak si vždy udělám podrobnou přípravu.

815

Odpovědět

Záleží, jak si definuješ právě slovo ŘECKÝ.

Můžeš si řict, že nejdříve byly nějaké městské státy, kam zaškatulkuješ i jednotlivé dřívější filozofy. Jenže pak nastupuje Filip Makedonský a postupem času vzniká i řecká kultura. Nikoli jen kultura v rámci městských států.

ad 2.

Opět záleží na rozdílu vnímání pojmů. Zda se jedná o demokratickou politiku (dav vybírá ty, kteří mají moc-občany, politiky), nebo o politickou demokracii (jednotlivci (občané, politici) se snaží přesvědčit dav k prosazení svých cílů).

03

Odpovědět

P. S.

Asi nejsmutnější je, že slovo politik znamená/znamenalo právě občan.

22

Odpovědět

Já bych to asi neviděl zas tak tragicky.
1. S tím zakladatelem se jedná spíše o slovíčkaření. Samozřejmě byli filozofové již před Sokratem, ale Sokrates byl "zakladatelem" té KLASICKÉ řecké filozofie - tak to pravděpodobně autor i myslel.
2. Ten základní princip demokracie jako takové (o kterém pojednává toto video), je celých 2400 let od Sokrata stále stejný - ostatně proto se demokracie nazývá stále demokracií.
Domnívám se, že zde je spíše zapotřebí trošku té interpretační shovívavosti a radosti z toho, že má někdo snahu taková videa vůbec točit.

63

Odpovědět

+Alfons1. Aha takže každou lež či nepravdu nazveme slovíčkařením? Ne, je to špatně. Pokud to tak myslel, měl to říct ve videu.
2. S tím nesouhlasím. Ze Sokratových myšlenek je patrné, že tím je myšleno něco jiného.

Ne, opravdu není potřeba shovívavosti. Pokud někdo točí videa, která mají dopad, tak je musí točit přesně. Jinak vznikají dezinformace.

26

Odpovědět

My ale žádnou demokracii nemáme. Každý kdo je "mimo" hlavnímu proudu a má jiné názory je naprosto mimo společnost a podle toho se lidi k němu chovají. Nevěříš v evoluci? (Ano tu ubohou nefunkční teorii) jsi padavka a nikdo s tebou nemluví. Nejsi závislí na sexu jako ostatní? Chceš normální vztah? Jsi debil a nikdo s tebou opět nemluví.

Sokrates žil ještě ve společnosti kde to bylo víceméně normální. Je jasné že si tu mnoho lidí řekne "Ano víra v bohy a podobně" ale aspoň měli nějaké měřítka. V dnešní době nemáme nic. Jsme hnusní hulváti co už neví co je pravda a co ne. Naprosto směšné.

1137

Odpovědět

Pravdu dokáže inteligentní a vzdělaný člověk nalézt. Ale takových je menšina. To je jediný problém dnešní (a vlastně jakékoliv) lidské společnosti...

123

Odpovědět

+Luboš Pospíšilmně to přijde jako dost odvážné tvrzení s tou pravdou a ty dva atributy velice často nemusejí být dostačující podmínkou, byť často figurují jako podmínka nutná

30

Odpovědět

+Luboš PospíšilPrávě, že inteligentní a vzdělaný člověk pravdu nenajde, protože ví, že žádná jedna pravda není.

00

Odpovědět

Steve,
co máme, když nemáme demokracii?

dále k prvnímu odstavci: podle mě, když máš dobré argumenty, tak nemáš problém, pokud někdo není vyloženě osobně vysazený proti tobě, je obhájit a naopak máš dobrý prostor je usadit, podle mě nestačí mnoho...

již v otázkách:
Je evoluce otázkou víry? Co je závislost na sexu? Proč byla doba před 2500 lety normální? Jaká měřítka měli starověké národy, Řekové? Proč je dnešní společnost hulvátská a předchozí nikoliv?

Já vlastně vůbec nevím, co si chtěl říci...

110

Odpovědět

Dáte si koblihu? Ať společně můžeme vyhnat ty zlomyslné hospodské, co nás připravují o peníze.

261

Odpovědět

Kobliha už nám nestačí.

Chceme dálnice a rychle :D

53

Odpovědět

Pohádka o tom, jak guláš vyhrává volby a vrchní koblihář spravuje státní finance ... někteří lidé jsou opravdu levní a mají srovnané životní priority ... Mefistofelés si musí mnout ruce, za jak málo, lze prodat sám sebe, potažmo duši

na druhou stranu je to asi nejupřímnější část každé volební kampaně, i když tak nízká

50

Odpovědět

+MarZJe to jen mediální zkratka neúspěšné pravice. Podívejte, Babiš, velkopodnikatel rozdává koblihy, aby uplatil své voličstvo-sice neříkají, že mají na mysli zaměstnance, ale obrázky od uzlů veřejné dopravy dokazuje, že se jedná o uživatele socky.

A dále dodávají, podívejte, ODS se pokusila o zrušení silniční daně, aby se také vám zavděčila. Ale běda tomu, kdo si vzpomene, že vláda Mirka Topolánka "přerušila" výstavbu obchvatů a dálnic.

11

Odpovědět

Levičáci na vidacesky jsou takový kreténi, že sem se do nich zamiloval ♥ Co bych za volby dle IQ. N***i, c****i a hispánci bez šance. Volit budou jen běloši a asiati ♥♥♥

619

Odpovědět

+nevimjmeno2Myslíš si, že je to v jen lidech? rase?

země na chvostu mají špatné zázemí, od stravy, přes nemoci, po vzdělávací systém ... nemáš jídlo - tělo, včetně mozku, se špatně vyvíjí, nemáš rodiče - nemá, ti kdo předat mnoho znalostí, nemáš školu - nemáš jak získat dovednosti zkoušené v testu, atd.

44

Odpovědět

+MarZMarZ: Typická neznalost lidí co říkáte, že jsme všichni stejní. Například, když se dělaly IQ testy v Jihoafrických univerzitách, tak běloši měli daleko lepší výsledky než černoši. PS: Běloši jsou od 90. let vybíjeni v tamější zemi jako zvěř.

33

Odpovědět

+nevimjmeno2první věta: invektiva, tedy bezinformační vata
druhá věta: výsledky jsou jedna věc, ony příčiny, které k těmto výsledkům vedou, jsou schovány v tom, co jsem psal výše (včetně toho "atd.")
třetí věta: nemá souvislost s tématem

prosím, rozveďte své tvrzení... minimálně se opřete o nějaký argument, jinak vaše první věta, v opačném významu, padá na vaše bedra...

63

Odpovědět

+nevimjmeno2Jsem pro abychom se v evropě a USA vyhladili a nepřekáželi asiatům v pokroku... (osobně nechápu jak mohou nebýt rasisti když jsou nejlepší rasou ? )

01

Odpovědět

+00oqAsiati jsou největší rasisté zahledění do sebe viz. v Japonsku, když ti omylem dovolí u nich zůstat, tak tě pustí maximálně k popelářům + skoro nulová migrace do země. Dále například Vietnamci se v ČR usazují v "ghettech" ve škole se Vietnamci schází do hloučků a mluví spolu Vietnamsky aniž by je někdo diskriminoval + 90% jejich stravování je pouze z jejich Vietnamských receptů i když to jdou třeba 4. generace a tak dále. Naopak černoušek rád penetruje bělošky.

53

Odpovědět

+nevimjmeno2No spíš je to naopak.

Běloušek rád grilované a v těstíčku, což je africká/kreolská kuchyně.

11

Odpovědět

+orcinusorca2016V Praze jsem potkal tak jednou bělocha s černou mambou ale n***a s běloškou je tu na denním pořádku.

53

Odpovědět

Kdo není pičus je levičák, máš hodně jednoduchej život.

123

Odpovědět

Souhlasím, že by měli volit pouze lidé, kteří se dokáží racionálně rozhodnout, leč tvůj nápad má dvě vady:
1. IQ testy nejsou spolehlivé a dají se poměrně snadno ošálit (mně osobně se to poměrně úspěšně povedlo).
2. IQ samotné nic nevypovídá o tvém politickém přehledu. Tzn. člověk s IQ 90 může mít teoreticky lepší politický přehled, než člověk s IQ 140.

40

Odpovědět

Upřímně volba dle inteligence je utopický sen, který bych sice moc rád zažil, ale uvědomuji si, že by se to opět zvrhlo v tyranii a utlačovaní by opět udělali revoluci, která by dopadla podobně hrozně, jako třeba Sovětský svaz.

Dalším problémem je i měření inteligence samotné. Tady musíš počítat s tím, že inteligence se skládá z dalších prvků (např. EQ), které z Tebe činí opravdu inteligentní lidskou bytost. Nestačí ti pouze IQ. Krásný příklad jsou Číňané. I když částečně věřím v ony tabulky, které si postl, tak v nich vedou právě Číňané, ale ti jsou zároveň velmi často známí svojí neoriginalitou. Kdejaká technologie (ale i frančíza jako např. KFC) je jimi okopírována a vydávána za vlastní. Vždyť kolik start-upů skončilo na tom, že hned po zveřejnění výrobku, bylo do méně než dne vyrobeno v ČLR několik tisíc kopií, samozřejmě za mnohem nižší cenu. A můžeš tedy Číňany považovat za inteligentní?

Poslední problém je měření samotného IQ. To se měří testováním a na každý test se dá naučit. Chci tím říci, že tvé IQ ti pomůže zlepšit i školství nebo prostředí, ve kterém žiješ a přebíráš z něho vzory. Když dají test někomu v Africe, kde sotva někdo umí psát, s otázkami se kterými se běžný např. Evropan či Asian stýká běžně, ale pan Afrika je vidí poprvé. Samozřejmě že jeho výsledky budou horší.

Samozřejmě můžeš argumentovat, proč některé minority na Západě nevykazují podobné známky 'inteligence' jako my, ale to je zase dáno mírou socializace a kulturním šokem. Každá kultura se asimiluji jinak, a čím rozdílnější je, tím větší obavy z ní máme. Upřímně chce se mi skoro umřít, když si uvědomím, kdo všechno má právo volit v naší zemi, ale zatím nevidím jedinou alternativu, která by mohla dlouhodobě fungovat.

00

Odpovědět

Zajímavé, najednou je tu to samý samozvaný prorok ideální demokracie. Sakra, teď si jen dobře vybrat...

90

Odpovědět

Tak ono ty myšlenky v sobě má asi dost lidí, ale kdo by rozebíral demokracii u Deep space 69?

40

Odpovědět

+TonyMartialTo je na filozofování jak dělané, vždyť má v názvu hloubku a vesmír...

20

Odpovědět

+pav1Pravda špatný příklad :-D

10

Odpovědět

Demokracii nechybí ochrana proti demagogii, ani omezování demokracie na "schvalování těch vhodných" voličů. Sókratés se mýlil. A jeho srovnání s lodivodstvím je typický příklad demagogie :) neboť v demokracii politici rozhodují o zákonech, nikoli o konkrétních činech (kapitán rozhoduje o tom co bude s lodí, ale na základě či v rámci zákonů).
Demokracii dnes chybí jediná věc, a tu mch. ve starém Řecku měli, a to je systém tzv. óstraky. Nejeden politik (vč. těch z USA i od nás v diskusi zmiňovaných) by z politiky vypadli.

13

Odpovědět

Právě v tomto "detailu" se liší demokracie (vláda davu) od politei/politiky (vláda mnoha).

01

Odpovědět

Coz by vedlo k naprosto neefektivni a maximalne populisticky vlade

20

Odpovědět

V prvé řadě by bylo nejlepší, kdyby se předělala demokracie a mohl by kandidovat jen inteligentní člověk. Resp. někdo uznávaný v ekonomických, vědeckých a dalších kruzích. Žádní lidé typu Sobotka.

03

Odpovědět

Níže se všichni hádají, jestli mají volit důchodci, mladí, jestli je demokracie OK apod.. Dle mého je to velmi jednoduché. Volební právo by měli mít jen ti, kdo do systému odvádí. Pokud ze systému čerpám, nemám právo rozhodovat. To se týká všech státních zaměstnanců, lidí na sociálních dávkách, důchodců aj. V opačném případě je to systém dlouhodobě neudržitelný. Pokud mají všichni volební právo, dostáváme se k situaci, kdy si neproduktivní většina odhlasuje, že ji produktivní menšina musí živit (to zde máme již dnes.)
Bohužel nevím jak z toho ven. Byl jsem vychován tak, že bych si radši zlomil obě nohy než jít pro dávky na které "mám nárok", čti někdo jiný byl okraden, abych ty peníze mohl dostat.

1111

Odpovědět

Jenže nebereš v úvahu, že rotačky České národní banky tisknou peníze a vyrábí je.

Každý pracující MÁ NÁROK na 24 tisíc ročně (máš-li dítě/děti, tak ještě více ). Tvoje úvaha tedy ztroskotá už na tom, že vlastně každý ze systému čerpá (vlastně i politické strany MAJÍ NÁROK na 10 mega, když se dostanou do Poslanecké sněmovny)

A zpětně jej lidé udržují prostřednictvím různých spotřebních daní a DPH.

07

Odpovědět

Nemůžeš z toho vyškrtnout státní zaměstnance. Státní zaměstnanci jsou v průměru stejně produktivní jako jakýkoliv jiný pracující člověk - a i oni ze svých příjmů odvádí daně stejně jako jakýkoli jiný pracující člověk. Možná si tím myslel jen konkrétní povolání, ale učitel pracující v soukromé škole by rozhodně neměl mít větší právo volit, než učitel jakožto státní zaměstnanec. A upřímně pochybuji, že by se uklízečka či opravář světel na katastrálním úřadě výrazně lišili od uklízečky či opraváře světel v soukromé firmě...
A důchodci? Ti své daně odváděli uplynulých 40, 50 let, takže si své volební právo celou dobu v podstatě předpláceli. To bys mohl stejně tak říct, že žena, která šla včera na mateřskou volit nemůže, ale ta co tam půjde zítra ano.
A co se týče lidí na sociálních dávkách, zejména těch dlouhodobě... no, to máš v zásadě pravdu, ale celý systém sociálních dávek je tak blbě postavený, že by se měl překopat, od základů.
Ale myslím si, že produktivní je stále většina, třebaže, byť se to může stát paradoxní, méně vidět i slyšet.

70

Odpovědět

+Wait, wait, waitSystém dlouhodobě na sociálních dávkách zahrnuje především dlouhodobě nezaměstnané (a ti jsou tvořeni nezaměstnanými 55+ (zhruba polovina) a nezaměstnanými 40-55 let (třetina)).

Řešení tohoto jevu tedy musí zahrnovat zpětné zapojení do pracovního procesu.

01

Odpovědět

je takový učitel nebo lékař neproduktivní? ostatně se domnívám, že toto slovo je použito v pejorativním smyslu, který hraničí až s významem zbytečný, ne-li parazitující, minimálně méněcenný, pokud tedy není rovný s privilegovanou skupinou*

jak by to v této utopii v hrubých rysech dopadlo? státní aparát by se jednoduše rozpadl, nikdo by tam nechtěl dělat...nejdříve by jim lidé, kteří by měli hlas (ti tzv. produktivní) omezili plat (již z výše popsané ideologie), tím by exodus začal...rovněž by začala kolabovat bezpečnost (policie), zvýšila by náhle úmrtnost (zdravotnictví), k požárům by nikdo nevyjížděl, z dlouhodobého hlediska by šlo vzdělání úplně do kopru (málo lidí a ještě méně peněz) - následující generace by byla ztracena, atd. všechno by to vedlo k hromadnému exodu ze státu

*alternativně viz Orwellova Farma zvířat

40

Odpovědět

+MarZVlastně jsi přišel na důvod, proč se (alespoň v hrubých rysech) rozpadlo Rakousko (později Rakousko-Uhersko).

Ono je totiž dost odvážné si napsat do Ústavy, že volební právo mají pouze velkostatkáři a obchodníci, měšťané (ti, kteří odvedou 5 zlatých; hodnota krávy), venkov (ti, kteří odvedou 5 zlatých; hodnota krávy), živnostníci.

Tento systém pak vytvoří armádu, která projede každou válku.

11

Odpovědět

+MarZP.S. Právě tento systém (systém kurií), kde jsou voleni "zástupci" (senátoři-dva na stát; volitelé), převzalo Rakousko (Rakousko-Uhersko) z USA. Tam zrušili "poll tax" až v roce 1964.

01

Odpovědět

problém je, že téměř všichni ze systému berou i odvádí zároveň... podle Vašeho hesla: "Volební právo by měli mít jen ti, kdo do systému odvádí" by se volební právo rozhodně nezužovalo, protože třeba daň z přidané hodnoty... (neznám nikoho, kdy by ji aspoň trochu neodváděl :))

20

Odpovědět

Odbíhám od tématu, ale v komentářích všichni hází špínu na Trumpa, proč prosím vás? Obama (držitel Nobelovy ceny míru - za co to netuším) byl celých 8 let ve válečném stavu se 7 různými zeměmi, rozpočítáno na dobu jeho vlády dopadla každých 20 minut jedna americká bomba na cizí území. Hillary "zdemokratizovala" Libyi (čti rozbombardovala jednu z mála fungujících muslimských zemí, kvůli zlatu a ropě) a teď tam zuří občanská válka a hrnou se sem hordy migrantů, pro které Evropa nemá využití, což působí jen a jen problémy. Obdobně Sýrie, Irák, Afganistám, Somálsko, ... a pochybuji, že by rázem otočila a změnila kurz svojí politiky, když už tak šikovně zásobili svými zbraněmi ISIS a Al-Káidu. Nehledě na situaci s Ruskem, kterou dosluhující Obama hrotí, jak na vrcholu studené války, aby se Trump nemohl "kamarádit" s Putinem.

!!! Prosím, zamyslete se, a nevěřte slepě tomu, co vám řekne televize, snažte se najít objektivní nezaujaté zdroje (ano, vím jak je to těžké, ale pořád jich pár je) a buď si utvořte vlastní názor, nebo se zdržte diskuzí. Děkuji! !!!

PS: doporučil bych přečíst si Orwella, Ministerstvo pravdy moc pěkně to sedí na dnešní západ, i když to bylo myšleno na tehdejší východ

1213

Odpovědět

Třeba proto, že slíbil snížení jaderných hlavic (dokonce v Praze). Jenže "burani z Montany" jeho plán sabotovali.

Situace s Ruskem není tak žhavá, jak ji prezentuje třeba Česká Televize. Už jen z toho prostého důvodu, že Američani a Rusové zasahují společně v Indickém oceánu proti somálským pirátům.

24

Odpovědět

+orcinusorca20161. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Slibovat může kdo chce co chce, spíš bych to ocenění dal někomu, kdo skutečně něco pro mír udělal (jeho sliby typu "stáhneme se z blízkého východu a prásk, vojáků je tam víc než předtím" bych v úvahu nebral).
2. Jediné zprávy našich TV stanic které uznávám jsou události na ČT 1 v 18:00, protože tam je nejmíň lží a informace týkající se mého kraje. Informace získávám ze zahraničních stránek, které se snaží psát alespoň trochu nezaujatě.
3. Mám na mysli vyhoštění ruských diplomatů za "hackerský útok na demokracii" (věrohodné důkazy jsem zatím bohužel nikde nepotkal, proto ty uvozovky) a následné umístění 4000 vojáků i s technikou u ruských hranic.
4. Proč ty palce dolů? Nelíbí se vám, když někdo vystoupí z davu a prezentuje vám pravdivá data?

52

Odpovědět

+Vulpes vulpesad 1.
Jenže Obama se skutečně z Iráku stáhnul a z Íránu udělal obyčejnou šedou myšku. Nikoli svého arcinepřítele.

ad 2.
Právě i ty regionální zprávy se snaží zprávy přibarvovat a stranit pouze jedné straně (Dokonce mám osobní zkušenost, že podporovatelé demolice havířovského nádraží NEMOHLI být vyslechnuti a naopak z podporovatelé rekonstrukce měli i svůj speciál v podobě "Soukromých válek")

ad 3.
Vyhoštění ruských diplomatů je tím nejmenším a v dlouhodobém kontextu vlastně jen prásknutí dveřmi.

12

Odpovědět

+Vulpes vulpesad 3b (umístění 4000 vojáků i s technikou)

je jen plnění závazků NATO. Žádné větší poslání to nemá.

12

Odpovědět

+orcinusorca2016Snížení nebylo úplně snížení, spíše přehodnocení co je to "jaderná hlavice" - zkrátka se změnila definice . Ono těch definice je celkem hodně: strategické, taktické, nestrategické...zároveň není vždy úplně jasné, kam zbraň zařadit..no prostě guláš..

01

Odpovědět

Ten blbej pocit když zjistíš, že nějakej chlap před 2,5 tisíci lety popsal to, jak se dnes dostávají lidé jako je Zeman a Trump k moci.

3010

Odpovědět

Určitě jsi chtěl, aby byl prezidentem kníže a teď jsi z toho smutný. No tak, vybreč se, třeba ti to pomůže. A ať v tom nejsi sám, můžeš si k tomu pustit třeba tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=grD_IINiH9c&t=6s

727

Odpovědět

+LovecCour42Marc má pravdu. Sokrates měl pravdu. Zemanovy stačí říkat pořád dokola nechci migranty nechci migranty a má nadpoloviční většinu voličů bez toho že by skutečně mohl něco udělat nebo snad Zeman něco proti tomu dělá? Nikdo se nad tím ani nezamyslí. Říká jen to co chce většina slyšet bez toho že by hnul prstem. A všechny ty průsery co udělal dělá a bude dělat na to lidi prostě zapomenou. To samé je Tramp prolhanej jak baron Prášil. Akurát u Zemana je to vědomá manipulace ( hrstka intelektu co alkohol ještě nestačil zlikvidovat ) u Trampa je to čirá blbost. Lže protože neví.Řekne větu a zároveň ji v druhé větě popře.

235

Odpovědět

+hostJe to spíše naopak.

Zeman prezentuje tu politiku, chcete-li demokracii, která staví dálnice, láká zahraniční investory. Jenže pak se objevila marketingová parta VeVerek, která razí "tu skutečnou a internetovou demokracii". Zastavila stavbu dálnic, obchvatů. Ale rozhádala se i mezi sebou.

Zeman se probudil a do politiky se vrátil. Babiš se svezl na této vlně a slíbil, že dálnice, obchvaty "prostě zařídí".

Babiš a Zeman jsou tu jen proto, že bývalý předseda ODS je před soudem, nejbližší spolupracovník jiného předsedy je už v teplákách. Pokud česká pravice vygeneruje zástupce napříč, pak má šanci se opět vrátit (Otázka: Promiňte, nechcete vstoupit do ODS. Odpověď: Ne, já jsem slušný člověk-lékárník). Jenže zatím se prezentuje jako obhájce nepoctivých pražských taxikářů, neprůhledných losovaček a chomutovské mafie.

23

Odpovědět

+LovecCour42A není to spíš o tom, že všichni kandidáti stáli za hovno a ještě k tomu se nakonec rozhodovalo mezi těma největšíma klaunama?

11

Odpovědět

+TaanTo jo, ale v obou případech bylo nakonec zvoleno to menší zlo. Jsem rád, jak to dopadlo tady i v USA. Nechci na českém "trůně" žádnýho rakouskýho zdegerovanýho zaprodanca, co stejně furt jenom chrápe.

34

Odpovědět

+LovecCour42Souhlasím. :)

43

Odpovědět

Sokrates byl velice moudrý muž. Bohu žel opak demokracie je diktatura a to je ta horší varianta.

95

Odpovědět

V Athénách se vždy střídala období demokracie s obdobími diktatury. A vždy zažívaly největší rozkvět právě v obdobích diktatury. Občas, v kritických situacích, je potřeba nejprve jednat a až potom se ptát.

46

Odpovědět

+BenosPokud máš na mysli válečný konflikt jako rozkvět civilizace pak s tebou souhlasím.

80

Odpovědět

+BenosNejlepší variantou by byla řízená diktatura. Vládce by si mohl dělat relativně co chce, ale třeba by nemohl měnit ústavu. Na případné změny ústavy by tu byl lid. Lid by měl také možnost vládce odvolat. Jako diktátor by se mohl stát jen někdo inteligentní.

22

Odpovědět

+FeykroTo co tu popisuješ už je demokracie.

14

Odpovědět

+FeykroJistě, ale kdo tu ústavu ochrání a odvolání diktátora provede, když za diktátorem bude stát celá armáda země? Hitler byl také poměrně inteligentní. Inteligence se rozhodně automaticky nerovná dobrý a správně se rozhodující člověk. Musí toho být daleko více.

60

Odpovědět

+pav1Zrovna Hitlerovi důstojníci byli připravení na puč, kdyby se Čechy rozhodli bránit. :)

20

Odpovědět

To asi jak kde a jak kdy. Viz "demokratizace" Blízkého východu. Tam fakt měli ještě pár století počkat...

10

Odpovědět

Jak to tak čtu, každej profláklej sluníčkář z videačesky, kterej má v komentářích jindy plnou hubu demokracie, by najednou demokracii zrušil a nastolil absolutismus. Inu, vždycky jsem věděl, že sluníčkáři jsou pokrytci.

1526

Odpovědět

Je zajímavý.. teda vlastně není, že lůza si myslí, že může škatulkovat inteligentní lidi stejně jako škatulkují oni sami sebe. I když podle tebe spadám do kategorie sluníčkář, protože splňuju asi 2 z 25 kritérií které si vymyslel nějakej nuzák, tak by ti z většiny mých názorů vstávaly vlasy na hlavě ty hovno.

2310

Odpovědět

+AutoNázory nějakého hulibrka mě vůbec nezajímají. Běž si místo keců raději vypláchnout a**l, tvůj starej se co nevidět vrátí z noční.

324

Odpovědět

+LovecCour42Dobře se ti tu prezentuješ :)

73

Odpovědět

+hostA jak bych měl asi tak reagovat na takovýho idiota? Považuje se samozvaně za elitu, což znamená jen to, že je to totální kretén. A jako správný sluníčko se ozývá, ikdyž přímo o něm nikdo nemluvil.

516

Odpovědět

+LovecCour42Takže jsem podle tebe sluníčko, ale když jsi mluvil o sluníčkách tak jsi o mně nemluvil? :D

15

Odpovědět

+LovecCour42.......................................... A ešte keď vidím ako striehneš pri svojích komentoch.. no proste tupelo prvotriedne.

12

Odpovědět

+AutoNeviem prečo ho riešiš chlapec evidentne nemá ani maturitu. Ak ťa dokáže uraziť blbeček tak by si sa mal vzchopiť.

22

Odpovědět

Príklad: To je presne ako pochopiť že Trump ako prezident je úplný kus hovna ale pre spoločnosť to bola najlepšia voľba z vybraných 2 kandidátov. Vždy je treba pochopiť obe stránky mince. Ak niekto tvrdí ,že na vec sa dá pozerať len z jedného pohľadu väčšinou sa jedná o jedincov ,ktorý mozog moc nepoužívajú. Informácie sú ako súradnicový systém. Ku každému X pripadá Y poprípade Z. Asi tak nejak to vidím ja.

35

Odpovědět

Vidíš to nějak moc jednoduše. Začni trochu víc používat mozog.

212

Odpovědět

+LovecCour42To mi píše kto? :D haha od teba to beriem s rezervou. Pretože máš príliš veľký komplex menejcennosti ako vidím tie tvoje reakcie pod videami. Vystrč si hlavu z rite ;-)

31
Další