Politické ideologie: KapitalismusŠkola života

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 20
87 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:131
Počet zobrazení:10 791

Podíváme se na nezbytnou součást naší ekonomiky a našeho životního stylu. Ať se nám to líbí nebo ne, kapitalismus tu s námi je. Pojďme si tedy říct něco o jeho počátcích, kriticích a na závěr se zamyslet nad tím, co by šlo udělat lépe. 

Přepis titulků

Dnes je většina ekonomik založena na metodách kapitalismu, ale zároveň je všude kapitalismus spojován se zklamáním, frustrací a podezřením. Zajímavé je, že tato kritika není ničím novým. Kapitalismus byl kritizován od svého počátku. Pojďme se vrátit v čase a zjistit, jak si kapitalismus vysloužil svou špatnou pověst a co můžeme udělat pro její zlepšení. Padova, Itálie, 1304. Malíř Giotto dokončil fresku na zdech kostela v Padově nedaleko Benátek.

Ježíš a lichváři. Zopakuje ve vlastní době něco, co už po staletí na západě známe: příhodný duchovní život a honba za penězi a blahobytem jsou zapřísáhlými nepřáteli. Ježíš jde to chrámu v Jeruzalémě, kde vidí obchodníky a poskytovatele půjček a rozčílí se. Toto posvátné místo není hřištěm pro zkažené činnosti, jakými jsou prodávání a kupování.

Tento křesťanský útok na nemorálnost peněz se ukáže jako velice vlivný a pozdrží vývoj kapitalismu po staletí. Benátky, 1450. Františkánský mnich Luca Pacioli vydává první knihu o účetnictví Summa de Arithmetica. Je to nejdůležitější kapitalistický vynález před zrozením akciových společností a moderních továren. Ve své knize Pacioli představuje principy podvojného účetnictví, které se postupně stanou běžnou praxí ve všech společnostech.

Pacioliho dílo říká, že zacházení s penězi už není závislé na víře. Peníze nejsou boží trest nebo odměna: Je to druh vědy, kterou je možno ovládnout trpělivostí, rozumem a tvrdou prací. Ženeva, 1555. V silném kázání ke shromážděným v Ženevě se protestantský teolog John Calvin snaží švýcarskému publiku předat důležitost protestantských hodnot, kterými jsou tvrdá práce, sebezapření, trpělivost, upřímnost a smysl pro povinnost.

Tyto hodnoty se stanou pro kapitalismus extrémně užitečnými. Calvin s dalšími knězi, kteří sdíleli jeho pohled, vysvětluje, že se nesmíte bát utrácet peníze, a dopřát si tak luxusní život. Musíte přebytek výdělku jednoduše investovat zpět. Calvin dodává, že být úspěšný v podnikání je v očích boha větší potěšení, než být šlechticem nebo mnichem.

Tyto nové myšlenky možná urychlí nástup kapitalismu více než rozvoj technologie. Delft, Nizozemská republika, 1670 Nově vzniklá nezávislá nizozemská republika je prvním výhradně kapitalistickým státem, kde se na líné šlechtice shlíží s opovržením a na těžce pracující obchodníky se ctí. V kostelech se vedou protestantská kázání o spořivosti a těžké práci. V umění se upouští od oslavování královen a králů.

Jan Vermeer dokončuje malbu The Lacemaker, která zobrazuje pečlivé kroky vedoucí k výrobě krajky. Jeho malba Ulička v Delftu, nám říká, že pokojné žití a poklidné vedení podnikání z domova je mnohem více okouzlující a vznešenější, než bojovat ve válce nebo sloužit v klášteře. 14. Strand Stree, Londýn, 1776 Toto jsou kanceláře a obchody Strain & Cable, vydavatelů, kteří slavili obrovský úspěch s novou knihou Pojednání o podstatě a původu bohatství národů napsanou skotským filozofem Adamem Smithem.

Smith demystifikuje vytvoření bohatství vysvětlením, jak rostou kapitalistické ekonomiky. Dojde k několika důležitým závěrům. Otroctví je pozoruhodně neefektivní. Po násilí je menší poptávka než po penězích pro pracovníka a zdroje na uchovávání otroků vysoce převyšují náklady na mzdy. Kapitalisté vydělají více peněz, pokud se k pracovníkům budou chovat podle práva a lidsky.

Ekonomiky rostou díky specializované práci, říká Smith. Soustředí se na průmysl vyrábějící špendlíky a zjišťuje, že zatímco jeden pracovník vyrobí za den dvacet špendlíků, tým deseti pracovníků jich nevyrobí 200, ale 48 000, a to díky tomu, co Smith nazval dělbou práce. Smith nám také říká, že kapitalismus je veden neviditelnou rukou. Maximalizováním zisku jednotlivce poskytují lidé společnosti nepřímo zboží, které lidé chtějí a potřebují.

Smith říká: "Není to laskavostí řezníka, sládka nebo pekaře, že očekáváme svoji večeři, ale díky jejím vlastním zájmům." Tyto myšlenky ještě více odstranily morální podezření ohledně kapitalismu. Avšak ne ve všem je vyhráno. Londýn, 1854. Britská ekonomika je největší na světě a to díky bavlníkovým přádelnám, loďařství, ocelářskému a uhelnému průmyslu. Z venkovských oblastí Midlands a severní Anglie se stala rozlehlá města.

Obchodníci a nově zbohatlí kapitalisté zvítězili. Ale mnoho jiných zuří. Charles Dickens, jeden z nejvášnivějších kritiků ničím nevázaného kapitalismu Viktoriánské Anglie vydává knihu Zlé časy. Odehrávající se ve fiktivním městě Coketown, verzi Manchesteru, se zaměřuje na bezcitné kapitalisty jako byl pan Gradgrind, který zneužíval dělníky a využíval malé děti pro práci v dolech a kouřovodech, a používal tvrdou kapitalistickou logiku k znesvěcení jejich přirozenosti jako lidských bytostí.

Zde je popis Coketownu: "Bylo to město rudých cihel, nebo cihel, které by byly rudé, kdyby to jen kouř a popel dovolil; ale ve světle událostí to bylo město uměle červené a černé jako pomalovaný obličej divocha." Dickens říká, že kapitalismus je zlo, protože podporuje otřesné podmínky pro pracovníky. Pod závojem logiky kapitalismu budou jinak slušní lidé přicházet s důvody, proč je v pořádku zaměstnat dítě v továrně, nebo proč nechat chudé lidi hladovět, jakmile již nejsou schopni pracovat.

Londýn, 1860. Anglický reformátor John Ruskin vydává knihu Unto This Last, tvrdou kritiku kapitalismu, ve které se více než na pracovníky zaměřuje na spotřebitele. Stejně jako Dickens je i Ruskin rozčílen faktem, že lidé jsou vykořisťováni a životní prostřední ničeno. Ale pokládá si následující otázku: "Ve jménu čeho?"

Ruskin říká, že nejvíce kapitalisté vydělávají tím, že lidem prodávají absurdní věci, jako tretky, ozdobné talíře nebo vyšívané ubrousky či vyřezávané příborníky. Veškeré utrpení bavlnových plantáží v Manchesteru je přiživováno naší touhou po levných tričkách s hezkými límečky. Ničíme si životy pro cetky, zatímco Ruskin argumentuje, že peníze by neměly být jen morálně získány, ale také morálně utráceny za skutečně vznešené a krásné věci, které člověk skutečně potřebuje.

Pro vysvětlení svých postojů srovnává krásu Benátek a ohyzdnost moderní Británie. Berlín, 1963. Vůdce komunistického východního Německa Walter Ulbricht spouští program Neues Ökonomische System, zkráceně NÖS. Ten si klade za cíl vyřešit pro východní Němce dvě největší selhání kapitalismu. Zaprvé bude pracovníkům garantovat dobré podmínky a výstavbu mnoha nových státních škol, obytných čtvrtí a chatových oblastí.

Zadruhé se nebude soustředit na cetky z kapitalistické produkce, jako jsou modré džíny a popová hudba, ale dá lidem to, co funguje, jako Plató nebo Marx a vzrušující televizní programy ohledně sledování produkce. Drážďany, Východní Německo, 1976. Fatální chyby komunismu vystoupily na povrch v lednu spolu s masivními protesty ohledně nedostupnosti kávy. Východní Němci milovali kávu , avšak globální růst cen znamenal, že si Německá demokratická republika nemohla nadále dovolit dovážet kávu v potřebném množství.

Politické strany se proto rozhodnou veškerou kávu z obchodů stáhnout a nahradit ji "mich Kaffee", což je z 51 % mix kávy a ze 49 % další složky, jako jsou čekanka, žito a cukrová řepa. Nespokojenost musela být nakonec utišena použitím Stasi neboli tajné policie. Je to neúmyslná pocta kapitalismu, který je neuvěřitelně dobrý v poskytování věcí. Hypermarket Edeka blízko Hamburku, listopad 1989.

Východní Němci, kteří nedávno prolomili zeď, zamířili rovnou do západoněmeckých hypermarketů jako Edeka poblíž Hamburku. Žasli nad produktivními schopnostmi kapitalismu a nad schopností poskytnout tak obyčejné, ale přesto pro život důležité věci jako olivový olej, párty čepičky, led a kávu. Bývalá východoněmecká elita, která věřila, že lidi uspokojí filozofií, atletikou, kysaným zelím a televizními programy o farmaření je zbavena úřadu. Seattle, USA, 1999.

Světová obchodní organizace, tělo kapitalismu odhodlané odstranit ochranu ze strany průmyslu a liberalizovat trhy se setkává pro další kolo rozhovorů deset let po pádu komunismu a po desetiletí nevídaného ekonomického růstu. Ale zatímco politici mají dobrou náladu, v ulicích se shromáždily stovky tisíc lidí protestujících proti kapitalismu, neboť chtějí říct dost nespravedlnosti kapitalismu. Jejich stížnosti jsou velice podobné těm, které pronášel Ježíš. Kapitalismus se nestará o pracovníky a snižuje důležitou duchovní složku člověka pro potěšení z hamburgerů, neudržitelně levného oblečení a křiklavých rozptylujících masových médií.

Kvůli vousům vypadali protestující jako renesanční ztvárnění Ježíše. Policie velice tvrdě zakročila, použila slzný plyn, zatkla 2 000 lidí a povolala Národní gardu. Protest světu připomíná, že vedle úspěšných kapitalistů je zde i ohromný počet znevýhodněných s velkou zlostí, kteří vidí větší smysl v Ježíšovi, Dickensovi a Ruskinovi než v Adamu Smithovi a Billu Clintonovi.

Cupertino, Kalifornie, 2015. Apple se oficiálně stal největší světovou korporací. Je to neuvěřitelný příběh o úspěchu. Ale výzvy zůstávají stejné. Ukázalo se, že Apple je nepřímo zodpovědný za vykořisťování dělníků v Číně korporací Foxconn a s prodejem Apple Watch přístroje, který zdá se nemá žádný naléhavý význam, se znovu objevují otázky, proč ničíme sebe i planetu v tak ohromném měřítku.

Abychom to zobecnili: Kapitalismus je neuvěřitelně produktivní, ale má dvě velké chyby. První je, že systémově tíhne k přehlížení utrpení dělníků, není-li tomu pravidelně zabraňováno. A bohatství společností je často postaveno na ukojení potřeb, které nejsou pro lidstvo nezbytné.

Zisku je dosahováno vyráběním nezdravého jídla a špatných televizních pořadů. Výzvou pro budoucnost zůstává, jak vydělat více peněz lidštěji tak, abychom se k lidem i planetě chovali lépe a jak vydělat více peněz činnostmi, které by lidé nazvali vznešenějšími. Do té doby tu vztek Ježíše v chrámu bude s námi.

Komentáře (73)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

OMG ta perspektiva... ty lidi se teda založili ten středověk !

00

Odpovědět

Retard, který dělal tohle video, by se měl nad sebou zamyslet nebo alespoň něco přečíst, než začne dělat "chytré video".
Už ta první věc - Politická ideologie. Kapitalismus není politická a už vůbec ne ideologie, je to typ ekonomického systému. A i to je možná moc velké pojmenování, je to prosté soukromé vlastnictví všeho. A všichni ti nespokojení jsou nespokojení ve skutečnosti s vládami a státy, které kurví volný trh, ne s "osobním vlastnictvím" (kapitalismem).

44

Odpovědět

Na konci videa uvedl dvě hlavní nevýhody kapitalismu: Špatné pracovní podmínky zaměstnanců a Trh s věcmi, které člověk nutně nepotřebuje ke svému životu.

První z nich se dá vyřešit docela jednoduše - pokud vás zaměstnavatel vykořisťuje, stačí prostě změnit práci. Tedy samozřejmě až na ty oblasti, kde je poptávka po práci mnohonásobně vyšší než nabídka, a tak si lidé nemohou příliš vybírat. Tyto země by si měly uvědomit, že to pro lidi není zdaleka ideální stav, a snažit se ten problém převažující poptávky po práci nějak vyřešit.

47

Odpovědět

prý kapitalismus tu s námi je... ani nemusím koukat na video ale tenhle nesmysl rozhodně pobavil :) ne, kapitalismus tu s námi opravdu není...

18

Odpovědět

Pritom je to takove jednoduche - vzdelani...

40

Odpovědět

Pro některé diskutéry - Dickens opravdu nekritizoval kapitalismus jaký máme dnes v Evropě (soc. dávky, dostupná zdravotní péče, bezpečné pracovní podmínky atd.) Ale spíš takový jaký je dneska v zemích jako je Čína, Bangladéš a další země především třetího světa a i tam ti lidé pracují v lepších podmínkách než v tehdejší Anglii před 200 lety. Protože věřte tomu nebo ne, my všichni jsme spíše v pozici těch strejců se sklenicí v ruce, než těch sedřených dělníků...

Tenhle problém lidí z 3. světa a ekologie naráží na jeden zásadní bod u nás. Nám jsou ti lidé v podstatě ukradení (tím neříkám, že to schvaluji) a v případě, že by se ty věci vyráběly v rozvinutých zemích, okamžitě by se násobně zvýšila jejich cena, což by zasáhlo drtivou většinu z nás, prostě bychom si něčeho mohli koupit méně a mnohé další věci bychom si nemohli dovolit vůbec.

Čímž narážím na poslední věc, kde je s tou vysokou produkcí problém, my lidé z bohatých zemí si prostě chceme vybírat, chceme si kupovat spoustu "zbytečných" věcí (to mě vždycky zajímalo, kdo bude určovat co je pro jednotlivce zbytečné a co ne, přece to jsou vysoce individuální záležitosti). Je to lidská přirozenost, chceme více, chceme (ideálně) levněji, prostě si chceme ten život užívat. A tak jako my by chtěla žít i drtivá většina zbylého světa, ale prostě nemůže. Ono na té chudobě totiž nic ctihodnějšího a morálnějšího není. Každý se chce mít lépe, ulehčovat si život, více konzumovat, případně pomáhat i ostatním (kdo z vás přispěl v poslední době na charitu?) já naposled asi 14 dní zpět, ale to si nemůže dovolit někdo, kdo je rád, že má co jíst (Ano i přesto, že někteří diskutující třeba na novinkách zakopávají o miliony "umírajících hlady" na českých ulicích, ono to opravdu není případ naší země)

Prostě někdo měl větší štěstí, narodil se do bohaté rodiny a nemusí se moc nebo vůbec snažit, někdo měl méně štěstí, ale nahradí to svou usilovnou prací (většinou je to něco mezi, protože dneska už se v podstatě někdo neprochází/neprocházel životem bez nějakého základu (byť třeba malého u někoho kdo vyrostl v dětském domově) a co s tímhle větším/menším základem udělal je pak čistě na něm. V neposlední řadě, v každé společnosti je spousta lidí, kterým je všechno tak nějak u.... a vrchol jejich života se točí okolo nejlevnějšího piva z petky a hnusnýho cigá, které si jedno zapaluje od druhého. I tahle volba je obrovská svoboda, kterou ve většině světa lidé nemají. (čímž vůbec nenaznačuji, že všichni lidé co jsou chudí si to vlastně zaslouží a jsou s tím spokojení, jen mě občas fascinuje za co utrácí lidé s minimálními příjmy a pak brečí jak jsou na tom špatně... ale to brečení nad tím jak se máme špatně je trochu český národní rys a nejsem na to hrdý, protože to občas dělám taky :D

Už jsem to psal pod Marxem: nic lepšího než kapitalismus a zastupitelskou liberální demokracii ještě lidstvo nevymyslelo. Čímž zároveň musím dodat, že velká část světa na takovouhle formu není ještě zdaleka připravená, což jsem si ještě před pár lety myslel... A v neposlední řadě, fascinuje mě jak se i zde opět snaží sympatizanti krajní pravice/levice tvrdit, že mají recept jak vyřešit problémy kapitalismu svými hnědými nebo rudými ideologiemi. Kluci/holky myslím, že nemluvím jen za sebe, jednou nám to už opravdu stačilo. Na tak malou zemi jsou prostě dvě nejhorší totality v moderních lidských dějinách v jednom století trochu moc, přestaňte škodit svým spoluobčanům :D

201

Odpovědět

Dvě poznámky:
1) Lidé, ke své škodě, nejsou racionální bytosti, jejichž myšlení a jednání je izolováno od vnějších podmínek. Chudoba frustruje, frustrace vyvolává emoce, jenž omezuj rozum. Kdyby se mnoho chudých zbavilo několika podivných a (relativně vůči příjmu) nákladných návyků, začala být trochu víc aktivní, tak by si mohli v mnohém polepšit (ne že by nebyli chudí, ale pomohlo by to). Bohužel, tyto návyky jsou často reakcí nevědomé části psychiky na sociální frustraci. Něco ve stylu:
"Co děláš?"
"Piji."
"A proč piješ?"
"Abych zapomněl, jak se stydím."
"A proč se stydíš?"
"Stydím se, že piji."
(Malý princ)
S tím, že ve skutečnosti to není tak krásně vidět, a o to hůř se s tím bojuje.

2) Ale no tak. Kapitalismus modifikovaný sociální sítí, regulacemi a dalšími dílčími prvky socialismu, garantovaný demokratickým státem, je to nejlepší, co zatím máme. Souhlas. Ale to neznamená, že se nejde posunout dál. Po Napoleonovi si taky mnozí mohli říct, že jejich systém je ten nejlepší, co lidstvo má (a měli by pravdu) a ukázat tu hromadu mrtvol, kterou stál každý další posun někam, a říci: Už stačilo. Přestaňte škodit svým spoluobčanům. Neudělali to, a my za to můžeme být rádi, byť mrtvol bylo zase hodně. Konzervativní přístup "Máme se dobře, už to neměňme" je lákavý, ale ne žádoucí, a nejspíše ani možný.

32

Odpovědět

+komunardAno,pokud by byli lidé 100% racionální, tak by možná mohli ty rudé a hnědé bludy fungovat. Ale díky Bohu nejsou, protože to by spíš lidstvo připomínalo bandu robotů.
My jsme spolu diskutovali už pod Marxem.. A už tehdy jsem psal, že neříkám, že je současný systém dokonalý, ale určitě není cesta 100% dědická daň a obdobné bludy,které tam zazněly. A při vší úctě opravdu nejsem včerejší, abych si myslel, že někdo s vašimi názory a nickem Komunard to s lidmi myslí nějak dobře. Stejně jako nevěřím někomu kdo tvrdí,že náckové byli vlastně fajn lidi nebo, že komoušům se to opět (po kolokáte už?) nepovedlo... (napadli me expresivnejší výrazy, které lépe vystihují co si o těchto ideologiích myslím, ale nebudu psát sprostě...) takže opět a znovu: měli jste "příležitost" (jestli se tak dá nazvat státní puč u nás ) a všichni víme co to u nás zpusobilo a jak to nakonec dopadlo, ale dejte lidem pokoj.... Tragika dnešních komunistů je především v tom, že se na rozdíl od nacismu dostatečně nezdiskreditovali + například u nás v tom poměrně agilně jelo spoustu lidí...

31

Odpovědět

+Vojta2991Hm, to že jsou lidé v zásadě racionální, je především axiom liberalismu (koneckonců, liberalismus vznikl za osvícenství, za rozmachu rozumu). Takže to o robotech je dost mimo.

My jsme toho pod Marxem moc nenadiskutovali. Právě kvůli tomu, že přistupujete k diskusi stylem "Já vím, že oponent je zlý člověk." To se s debatou vylučuje. A je to mimochodem dost podobný způsob myšlení, který předváděli bolševici. A víte co? I když kádrujete lidi podle vzoru "Kapitalismus si rozvracet nedáme", tak si myslím, že to myslíte dobře. Jen byste si měl dát pozor, abyste se nestal tím "rytířem dobra", který VÍ, co je dobro, a kdo nesouhlasí, je ztělesněním zla.

Pevně doufám, že se mi nedostane odpovědi, kde se mě pokusíte dehonestovat skrze názory, které mimochodem nezastávám.

42

Odpovědět

Ano, mame se mnohem lepe nez kdy driv. Ale to neznamena, ze bychom nemeli premyslet jak se mit jeste lepe. Nemyslim tim nenazranost ale chtelo by to resit problemy, ktere ta zastupitelska demokracie s kapitalismem ocividne maji.

Zastupitelska demokracie v realu:
- jednou za nekolik let (!!) nam je predhozeno pravo volit z nekolika desitek lidi skupinu, ktera bude nasledujici obdobi ovlivnovat nase zivoty. Nasi zvoleni zastupci jsou neodvolatelni, jsou vicemene chraneni pred zakonem, stat jim zajistuje nadstandardni zivotni uroven - tj. o nasem zivote rozhoduji zastupci ktere urcujeme neprimo, kteri ziji mimo bezny obcansky zivot (ovlivnuji nas, sebe ale nikoli) a kteri maji temer nulovou zodpovednost za sva rozhodnuti. Jaky bude brat clovek s platem 65tis. ohled na cloveka s duchodem vice jak 5x mensim?
- ruzne volebni metody a moznosti koalic umoznuji, aby obcany zastupovali lide, kteri dostali mene hlasu nez jini.
- pokud chcete mit vetsi vliv na svuj zivot, muzete
a) sepisovat petice / poradat verejne protesty - je to ucinny nastroj, ale jeho podstatna nevyhoda spociva v pomeru "cena/vykon" - pokud se vam napr. nelibi, ze vas stat okrada autorskymi poplatky, jake usili musite vynalozit, abyste tomu jako jednotlivec zabranil?
b) stat se clenem politickeho subjektu
c) zalozit vlastni politicky subjekt

Kapitalismus:
- pruvodni jevy:
- extremni rozdily: nejbohatsi lide planety maji miliardy miliard dolaru, nejchudsi ziji s dolarem na den
- jakou cast zivota stravime pouze zajistenim svych potreb?
- zamestnani lidi dle mzdy / nikoli dle toho co opravdu chteji delat (existnece fenomenu, ne jeho cetnost)
- vydaje na zdravotni peci / vyzkum brani jejich vetsi efektivite
- umele ovlivnovani cen ruznymi skupinami
- co je mmj. zpusobuje:
- entropie systemu, ktery tihne k jednomu ultrabohatemu monobloku s neomezenou moci
- nedostatecna / lokalne omezena kalkulace nakladu - napr. kupujeme zbozi z ciny, protoze ma nizkou cenu. Jeji soucasti neni cena tamniho niceneho zivotniho prostredi. Nepocita ani s jinymi normami nebo urovni pracovniho prostredi / oceneni zamestnancu. Z tohoto duvodu ma vzdy prednost "ekonomicke" reseni pred racionalnim - nebezpecna auta, obchod se zbranemi, prehlceni reklamou, vyrobky se zamerne omezenou zivotnosti, atd.

Co s tim? Meli bychom se poucit z minulosti a nehledat reseni v prokazatelne horsich systemech (feudalni/diktatorsky, komunismus, socialismus). Pro zacatek by snad stacilo aktualni systemy vylepsit - napady :)
1) zvysit miru zodpovednosti volenych zastupcu (mmj. jejich odvolatelnosti)
2) zvysit povedomi o volenych zastupcich (napr. zavedenim prehledneho a verejne dostupneho monitorovani politicke cinnosti)
3) zvysit kvalitu volby - zodpovednosti volicu - zavedenim prava volit jen pro tyy, kteri prokazou alespon zakladni rozumove schopnosti
4) zlepsit pomer cena/vykon vlivu jednotlivce na spolecnost. Treba vyuzitim elektronickych systemu k lokalnim referendum / navrhum

S kapitalismem je to horsi - snad jen jak tu nekdo jiz napsal: vyuzit cesty vzdelani. S kvalitnim vzdelanim a vychovou prichazi i moralka a socialni zodpovednost. Ale bohuzel ani to neni samozrejmost.

13

Odpovědět

Klamlivé reklamy -> ľudská potreba dokazovať si svoj status + neschopnosť hľadania iných riešení + neuvedomelosť jednotlivca -> vznik korporácií -> následky pre sociálne slabších -> spoločenská morálna kríza...
Ak to treba niekam posunúť asi by to chcelo prehodnotiť legislatívu už pri reklamách. Celý Kapitalizmus stojí na reklame.

14

Odpovědět

6:45 Bavlníkové plantáže v Manchesteru? Jsou tím spíše myšleny bavlníkové přádelny (kdy je bavlna vykupována z Indie, průmyslově zpracována) a prodávána jako hotový výrobek (třeba i zpět do Indie)...

20

Odpovědět

Dále kolem deváté minuty "olive oil" přeloženo jako palmový olej, místo olivový olej.

10

Odpovědět

10:06 disenfranchised bych přeložila jako znevýhodněných, v rámci úspory místa v titulcích. Přesněji by to bylo právně znevýhodněných. Užší význam "bez volebního práva" se používá často, ale v kontextu USA na přelomu tisíciletí to nedává smysl.

10

Odpovědět

Rozdíl mezi dělníkem v kapitalismu a socialismu: Dělník v kapitalismu vstane, hodí dvě vajce na pánev, udělá si omeletu, sedne do auta a jede se nechat vykořisťovat. Dělník v socialismu vstane, hodí dvě vejce do trenek, sedne na bicykl a jede vládnout.

1512

Odpovědět

Neni to ani vtipne ani pravdive. Takze se nabizi otazka: Proc jsem byl zplozen a musim tohle cist?!

97

Odpovědět

Video není vhodné pro Komunarda.

84

Odpovědět

Proč?
(Už jsem to viděl, jsem jen zvědavý.)

121

Odpovědět

Obsahově je sice video zajímavé, ale přednes je tááák ospalý a monotonní... Nebo jsem prostě jen zmlsaný z "Velké války" :D

32

Odpovědět

08:06, je chyba. v titulkách stojí "mich Kaffee" což znamená "mě káva" ale je to "Mischkaffee" - míchaná káva :)

10

Odpovědět

Kapitalismus je úplně nejlepší systém na světě, jediným úkolem státu by mělo být ochraňovat kapitalismus před komunistama a jinejma chudejma dementama.

2229

Odpovědět

odpověd na otázky z videa:
jak vydělat peníze spolu s lepšími pracovními podmínkami pro dělníky? ...odpověď je jednoduchá - stačí provozovat kapitalismus v demokratickém prostředí... globální kapitalismus je totiž ta nejaltruističtější věc na světě - globální kapitalismus totiž neustále po světě hledá ta nejchudší místa, kde lidé žijí nejubožeji, aby tam mohl postavit továrnu, nabídnout pracovní místa za platy, které by znamenaly několikanásobné zvýšení příjmů a životní úrovně pro lidi - můžeme to vidět na takovýchtěch Bangladéších, kde předtím lidé žili nějakým nuzným rybolovem pro osobní spotřebu s ekvivalentem dejme tomu 10 centů denně a dnes vydělají za den i několik dolarů... samozřejmě v té chvíli se továrny zavřou jinde na světě, kde už glob. kap. "usoudil", že životní úroveň je příliš vysoká, než aby je "svými" továrnami zachraňoval (to je teď třeba u nás, časem i ve východní Evropě...) Důležité však je, aby dělníci příjmali tu nabídku práce dobrovolně, a aby si mohli demokraticky vymoci postavení, které považují za důstojné a je reálně možné - proto kapitalismus vždy doopravdy funguje jen s demokracií - proto taky v rozvojvých zemích existuje místo pro sociální demokracie...u nás už nemají moc důvod k existenci, ale v zaostalé zemi je třeba, aby splnily svou úlohu v zavedení moderního pracovního práva (stejně jako soc dem. Labour toto splnili v Británii po 2.s.v., potom levičáci ztratili smysl a vklidu si vládla x období Thatcherová...) ...proto taky kapitalismus nefunguje v Číně, kde dělníci nemají jak prosadit politicky svá práva a fakt tam je nějaké "vykořisťování" - na vině není kapitalismus, ale reál socialismus (čili není to ekonomický problém, ale politický) ...stejný princip s životním prostředím - když jsme v demokracii, sami si demokraticky stanovíme právo na ochranu životního prostředí...když bude většina lidí žít v hnusném prostředí, v demokracii si to ta většina nenechá líbit (no a v Číně žijou v toxickým mraku, protože občani o tom nerozhodujou, to vedení KSČ) ...takže všichni se jednou na světě budeme mít díky kapitalismu dobře, až bude na celém světě fungovat moderní demokracie... musíme si ale počkat, nelze to urychlit, vývoz demokracie nefunguje.

1413

Odpovědět

Ta pohádka o alturistickém globálním kapitalismu je směšná. Především, kapitalismus investuje nikoli v těch nejchudších oblastech, ale v těch, kde jsou lidé chudí tak, aby se nebránili vykořisťování. Ty vykořisťuje. Samozřejmě to nemůže dělat bez postranních investic, které postupně nakopnou hospodářství, a lidé získají sílu se bránit (vy tomu říkáte demokracie). A kapitalisté, místo aby respektovali rozhodnutí lidu pomoci si k lepším podmínkám, utečou někde, kde si takové demokratické rozhodnutí nemůžou dovolit.

Všiml jste si, že ta opatření, která kvitujete, snižují podíl kapitalistické složky systému (žádný reálný systé nemůže být čistý typ, vždycky tu budou přítomny všechny, jen jejich poměr se bude lišit)? Vlastně tím říkáte, že k záchraně kapitalismu je nutno ho omezovat. Jistě to funguje, do jisté míry. Ale problém kompromisů je, že se budou neustále proměňovat. Ať už evolučně a demokraticky, nebo revolučně a násilím (reakce na neúspěch první cesty, úspěšnější je jen vzácně, ale děje se to). To co navrhujete tedy může kapitalismus chránit, stejně jako ničit.

611

Odpovědět

Tvůj komentář mi připomenul příměr s kuličkami a nekonečným dovozem pracovních sil.

Tak dlouho bude kapitalista DOVÁŽET stále levnější a levnější pracovní sílu až na světě nebude "levného pracovníka".

Jenže jsi nijak neřešil, že kapitalista také potřebuje své zákazníky, kterým bude prodávat své výrobky. Tedy na jednu stranu potřebuje BOHATÉ ZÁKAZNÍKY na druhé straně potřebuje LEVNÉ PRACOVNÍKY. Jak vyřešíš toto dilema?

50

Odpovědět

+orcinusorca2016řekněme organická cesta kudy by se měly ubírat ekonomiky vyspělých států je snižování počtu dělníků (ti se outsourcujou do třetího světa) a zvyšování počtu lidí, pracujících buď jako živnostníci ve službách, nebo jako podnikatelé vlastnící nějakou tu výrobu ve třetím světě a jejich kancelářští zaměstnanci v marketingu, after sales, účetní, atd... čili práce a příjem by pořád byl, tudíž by byli i zákazníci...
...ve tvé variantě, že už nebude na světě "levného pracovníka" to znamená, že bude velká vrstva obyvatel, kteří budou stejně levní (nejlevnější) - levný neznamená nějakou číselnou hodnotu, ale poměr vůči zbytku nabídky pracovníků...

11

Odpovědět

+freak thinker...až nebude "levného pracovníka" =je myšleno tak, že náklady na "dovoz pracovníků" bude tak velký, že v porovnání s "bohatými zákazníky" se výroba prostě nevyplatí

21
Další