MořeplavciThat Mitchell and Webb Look

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 40
96 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:306
Počet zobrazení:15 998

Období zámořských objevů s sebou neslo i jednu záludnou překážku – umět nově objevenou zemi vhodně pojmenovat. Jak je vidět, ne vždy se to podařilo.

VYSVĚTLIVKY:
Virginie (stát USA) má svůj původ ve slově virgin – anglicky panic/panna.
Rhyl je město v severním Walesu.
Grónsko je český ekvivalent anglického názvu Greenland, což doslova znamená Zelená země.

Přepis titulků

Dnešní den se jistě zapíše do dějin. Důvěra jejího laskavého veličenstva ve skromného Kolumba byla oprávněná. Západní cesta do Indie existuje. A tímto tedy tyto ostrovy pojmenovávám Západní Indie. - Východní Indie. - Cože? Myslíte Východní Indie. O čem to mluvíte? Plavili jsme se na západ, jsme na západě. Tím pádem je to Západní Indie.

Ano, ale pointou naší plavby bylo dokázat, že je Země kulatá, takže pokud je tohle opravdu Indie, o čemž jsem s vámi mimochodem chtěl také mluvit... Ale pokud tohle je Indie, musí to být Východní Indie, nejvýchodnější část Indie, chápete? Vidíte tohle? - To je váš klobouk. - Jaký klobouk? Kapitánský. - A já jsem tím pádem co?

- Kapitán. Přesně tak. A co je tím pádem tohle? - Západní Indie? - Bingo. Sire Waltere, Nový svět nám leží u nohou. Přemýšlel jste nad tím, jak ho pojmenujeme? Pojmenujeme ho samozřejmě po naší milované královně. Jistě, promiňte pane. V pořádku. Ať žije tahle krásná země, Virginie. - Co je?

- Kdo je Virginie? - Anglická královna, vy mizero! - Aha, no jo. Až na to... Nevím, jak to říct... Nejmenuje se Virginie, ale Elizabeth. Toho jsem si dobře vědom. Ale jistě se mnou budete souhlasit, že je panna. Ano, pokud vím. Tedy určitě je, ale... Chceme po tomhle faktu pojmenovat zemi? - Proč ne? - Je to neslušné. - Jak neslušné?

- Říkat ostatním národům, že to naše královna nikdy nedělala... To se mi zdá osobní. Třeba to nechtějí vědět. Dobře, možná o tom popřemýšlím. Moment. Připomeňte mi... Kdo že je kapitán? - Vy. - A čí je to loď? - Vaše. - A kdo že rozhoduje, jak pojmenujeme... Však víte. - Vy. - Vážně? - Ano. - Opravdu? - Ano. Vítejte ve Virginii. - Novinky, číslo jedna?

- Kapitáne, pán nás zanesl do vskutku úžasné země. Velké subtropické pláně rozléhající se, kam až oko dohlédne. Ve stínu je třicet stupňů, i když je listopad. Stáda dvoumetrových dvounohých tvorů poskakují krajinou úžasnou rychlostí. Skvělé. Víte, jaké místo mi to připomíná? Wales. Wales? Opravdu? Ano. Není to tak? Copak vám tahle ohromná neznámá země s dosud nespatřenými druhy fauny a flóry nepřipomíná nic jiného než Rhyl?

Ne, samozřejmě že ne. Severní Wales rozhodně ne. To je absurdní. Jako severní Wales to vůbec není. Jižní Wales samozřejmě. Ta podobnost je neskutečná. Aha. Znamená to, že to tu pojmenujete tak, jak si myslím? No to nevím.

Připomeňte mi... Kdo je kapitán? Vy. A kdo má kapitánský klobouk, kapitánský stůl, kapitánskou kajutu a kapitánský deník? Všechno to máte vy, pane. Víte co, číslo jedna? Jste ambiciózní muž. Pojmenování nechám na vás. Myslím, že bychom tuto zem měli pojmenovat Nový Jižní Wales.

Dobrá volba. Grónsko? To je fuk. Překlad: heindlik www.videacesky.cz

Komentáře (74)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Ach jo.

Není to INDIE ve smyslu země indického subkontinentu, ale Indie jako země Pohanů (už od dob Alexandra Velikého, ostatně ten se dostal pouze do "dnešního Pákistánu")ů
stejně tak pojmenování Wales nemá nic společného s Walesem na britských ostrovech, ale vychází z germánského Wal (podobně jako Cornwall, Valois, dokonce i Valašsko-jak rumunské, tak moravské) a překlad je "cizina" (tedy nová jižní cizina, území bez germánského obyvatelstva-podobně jako pojmenování Rusko od Finů pro "slovanské Rusko", tak pro Švédsko).

A u té Virginie je to zase zkomolení původního jména "Wingnia" na "Virginia".

414

Odpovědět

A Greenland je od původní barvy sněhu a ta byla zelená !!

242

Odpovědět

+JatakyNe.

Greenland byla "reklama" na stěhování, podobně jako u nás "Mexika, Kanady, či Ameriky" (a podobně jako polovina vlajek "islámského" světa).

24

Odpovědět

1)Název Indie je odvozen od staroperské verze slova Sindhu, historického místního jména pro řeku Indus. Toto jméno používali peršané dávno před Alexandrem Velikým. 2)"stejně tak pojmenování Wales nemá nic společného s Walesem na britských ostrovech, ale vychází z germánského Wal (podobně jako Cornwall, Valois, dokonce i Valašsko-jak rumunské, tak moravské) a překlad je "cizina"" To je pravda, ale oficiálně je název státu odvozen od velšského regionu Jižní Wales. "A u té Virginie je to zase zkomolení původního jména "Wingnia" na "Virginia"." Nějaký odkaz který by to potvrzoval.

63

Odpovědět

+Alberto123Škoda, že si nepoužíval wiki ještě trochu hlouběji. Pak bys zjistil, že slovo Sindhu dalo název regionu (nikoli celému státu) a jazyku V PÁKISTÁNU. A jak se jmenuje? No ano, je to Sindhu. (Podívej se na mapu řeky Indus pozorně a zjistíš, že téměř celá protéká právě "dnešním Pákistánem" nikoli Indií a perští obchodníci by byli opravdu mimořádně pitomí, kdyby na indický subkontinent cestovali koňmo, či pěšky-ono tomu brání pohoří Kašmír). A mimochodem slovo "sindhu" pochází ze sánskrtu, v perštině by to bylo slovo "hindu".

Tedy pojmenování po slově "sindhu" od Peršanů je prostě neobhajitelné. Naopak Peršané věděli o hinduismu a z jejich pohledu to bylo pohanství ( Peršané slovem hindu označovali obyvatelstvo, žijící za řekou Indus. Je to v principu podobné označení, jako u křesťanů v Evropě bylo slovo pohan pro obyvatelstvo nekřesťanské. )

41

Odpovědět

+Helium"Škoda, že si nepoužíval wiki ještě trochu hlouběji. Pak bys zjistil, že slovo Sindhu dalo název regionu (nikoli celému státu) a jazyku V PÁKISTÁNU." Kde přesně mluvím o státu? A pokud se podíváš na rozšíření tak se daným jazykem mluví v Pákistánu, Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu.
"Tedy pojmenování po slově "sindhu" od Peršanů je prostě neobhajitelné." Napsal jsem že název Indie je odvozen od staroperské verze slova Sindhu.

02

Odpovědět

+Alberto123Jak ti to mám říct, že starověké označení "civilizace okolo řeky Indus" se vztahuje na dnešní PÁKISTÁN, kde se mluví jazykem Sindhu a obyvatelům se říká Sindhové.

Oblast, kde dnes leží "Republic of India" protékají dvě jiné velké řeky- Ganga a Krišna a stejně jako jiný stát jménem Indonésie tudíž NEMAJÍ s řekou Indus nic společného. A tedy původní význam musí být jiný, kupodivu se staroperského "hindu", které označuje pohana.

11

Odpovědět

+Helium1)Zde mluvíme o území ne o státu. Název pochází z perského slovního kořene hindu, což je pojmenování řeky Indus. Ty narážíš asi muslimské Peršany kteří slovem hindu označovali nemuslimské obyvatelstvo, žijící za řekou Indus. Upozorňuji že muslimové neexistovali před vznikem islámu. 2)Jediný případ kdy mluvím o státu je nový jižní Wales, což je má chyba.

01

Odpovědět

+Alberto123Nemluvím o muslimských Peršanech, ale o Peršanech jako o obyvatelích, které porazil právě už Alexandr Veliký. Dokonce i na starověkých mapách je jako Indie označováno povodí řeky Indus (to stále leží v dnešním Pákistánu).

Na indickém subkontinentu bylo mnoho různých států, některé větší, některé menší, ale nikdy se sami neoznačovali jako "indické".

Toto označení tedy dostali až od Peršanů (na jednoduchém principu, všechno co je za řekou Indus je pohanské na základě spojujícího náboženství). A tady je třeba mapa Klaudia Ptolemaia, který žil VE DRUHÉM STOLETÍ našeho letopočtu (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Ptolemy_Asia_detail.jpg)
a tedy BOŘÍ tvé vysvětlení O MUSLIMSKÝCH Peršanech (a snad i o tom "perském názvu Sindhu"). Snad tě to přesvědčí, že ses celou dobu mýlil (a používal špatné zdroje).

01

Odpovědět

+HeliumMluvíš o muslimských Peršanech to je fakt, protože v Persii v té dané době nebylo jednotné náboženství. Tebou přiložená mapa to potvrzuje. Zdroje wikipedia.

01

Odpovědět

+Alberto123Jak můžu mluvit o MUSLIMSKÝCH Peršanech a přitom ti ukazovat Ptolemaiovu mapu z druhého století?

01

Odpovědět

+HeliumNevím proč zde uvádíš danou mapu, když víš že se o žádných pohanech nezmiňuje? Stejně tak si pořád neuvedl to jednotné náboženství.

01

Odpovědět

+Alberto123To si opravdu neviděl 300: Bitva u Thermopyl?

Už i tam se zmiňuje, že Peršané byly stoupenci zoroastroismu (též mazdaismu), který se objevuje dále jak v Partské říši, tak v následné Sasánovské říši jako sjednocující prvek.

01

Odpovědět

+HeliumNe neobjevuje. Peršané za Achaimenovské říše uctívali jak Babylónské bohy tak i mazdaismus. Na dobytých územích nebyla místní víra nahrazena zoroastroismem, ale byli dokonce podporovány místní náboženské kulty. Náboženská rozmanitost říše je patrná z archeologických nálezů. Teprve v Sasánovské říši se mazdaismus objevuje jako sjednocující prvek. To je asi 500 let po Alexandru Velikém. Zdroj wikipedia.

01

Odpovědět

+Alberto123Když už zmiňuješ Achaimenovskou říši, tak by sis mohl prohlédnout mapku, která ji rekonstruuje k roku 500 před našim letopočtem (https://cs.wikipedia.org/wiki/Achaimenovci#/media/File:Map_of_the_Achaemenid_Empire.jpg)

Opět se objevuje na východní straně a za řekou Indus pojmenování "India".

A například Kambýsés II. je jak perským králem králů, tak babylonským králem, tak egyptským faraonem, takže opět nejde říct, že Peršané uctívali babylonské bohy, ale že perská říše dobyla území, kde byly uctíváni babylonští bohové (ale perská elita byla tvořena stoupenci zoroastroismu).

01

Odpovědět

+Helium"Opět se objevuje na východní straně a za řekou Indus pojmenování "India"." Teď si ze mě děláš legraci? O hloubce náboženského cítění achaimenovských vladařů lze jen spekulovat, odvolávky na Ahuramazdu a „jiné bohy“ pouze naznačují, že jejich mazdaismus byl spíše polyteistického rázu. Obyčejní lidé uctívali jak místní náboženské kulty tak i zoroastroismu a to i na původním achaimenovském území. Nenašel jsem důkaz který by podporoval tvoje tvrzení že zoroastroismu sjednocoval achaimenovskou Perskou říši.

01

Odpovědět

+Alberto123To jako umíš staropersky? (I když ani tvoje čeština není z těch standardních)

Jinak zoroastroismus JE dualistickým náboženstvím, kde vystupují i nižší duchové (opět dobří, nebo zlí), takže proč se divit?

01

Odpovědět

+HeliumV zoroastroismus je uctíván jediný bůh. "To jako umíš staropersky?" Ne, existují překlady staroperských textů například na wikipedii.

01

Odpovědět

+HeliumPokud tedy trváš že slovo hindu má podobný význam jako pohan, pak jak nazývali Peršané pohany kolem své původní achaimenovské říše? Jak nazývali pohany kolem řek Tigris a Eufrat? Jak nazývali pohany kolem řeky Nil? Většina říší kolem byla pohanská i potom co je Peršané ovládli a pokud tedy pro každého pohana neměli jiný název tak tvá hypotéza padá.

01

Odpovědět

+Alberto123Když umíš staropersky (tedy překladem z wikipedie), tak si to na té wiki najdi. Nebo si zajeď do Íránu a začni překládat pohřební válečky.

My pro starověké geografické pojmy používáme (především) řecká pojmenování (Egypt-jako země černých, Palestina-jako země vystěhovaných/přistěhovalců, Albanie-jako hornatá země). To však neznamená, že neexistují geografická pojmenování perská, či čínská (a s jiným významem než si my myslíme).

01

Odpovědět

+HeliumMáš tedy nějaký důkaz na podporu tvého tvrzení o původu jména Indie?

01

Odpovědět

+Alberto123Když umíš staropersky, tak by ti to mělo být přece jasné. (Ale ty sis nevyťukal ani anglické heslo "hindu" na anglické wiki, které říká toto:
The actual term 'hindu' first occurs, states Gavin Flood, as "a Persian geographical term for the people who lived BEYOND the river Indus (Sanskrit: Sindhu)",more specifically in the 6th-century BCE inscription of Darius I.
)

Tedy žádní muslimští Peršané, ale už král králů, který byl následně poražen Alexandrem Velikým.

01

Odpovědět

+HeliumAno, přesně jak říkám, perské jméno pochází z historického místního jména pro řeku Indus. To vše najdeš i v české wiki včetně změny významu během historie. V daném článku jak na anglické wiki tak i na české je, že ke změně významu došlo až s příchodem Islámu. Čteš ty články celé? Stránka na kterou odkazuješ https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu

01

Odpovědět

+Alberto123Jak mohlo dojít ke změně významu "až s příchodem Islámu", když na Ptolemaiově mapě (z II. století našeho letopočtu) je území Indie vymezeno jak řekami Indus a Ganga, tak další území nazvané "Indus extra Ganga".

Stále nechápeš, že Sindhu (pocházející ze sánskrtu) vymezuje území, kterým protéká Indus (tedy jazyk sindhština a lidé Sindhové),

zatímco perské "hindu" popisuje území až ZA ŘEKOU Indus (tedy i území "India extra Ganga"=území za Gangou);

(The Greeks who conquered Sindh in 325 BC under the command of Alexander the Great rendered it as Indós, hence the modern Indus. The ancient Iranians referred to everything east of the river Indus as hind. When the British came to India in the 17th century, they applied the Greek version of the name Sindh to all of South Asia, calling it India. Pakistan's name is derived from an acronym, in which the letter 'S' stands for Sindh);

01

Odpovědět

+Helium"Tedy pojmenování po slově "sindhu" od Peršanů je prostě neobhajitelné. Naopak Peršané věděli o hinduismu a z jejich pohledu to bylo pohanství ( Peršané slovem hindu označovali obyvatelstvo, žijící za řekou Indus. Je to v principu podobné označení, jako u křesťanů v Evropě bylo slovo pohan pro obyvatelstvo nekřesťanské. ). " Toto píšeš ty. Já jsem napsal "Název Indie je odvozen od staroperské verze slova Sindhu, historického místního jména pro řeku Indus." Řekové dané jméno přebrali s perštiny nikoliv ze sánskrtu. Význam slova v perštině se změnil až vlivem islámu jak to máš napsané v daném odkazu. Zatím jsi nepodal žádný důkaz který by podporoval tvé tvrzení že odpočátku slovo hindu v perštině označovalo pohanské obyvatelstvo, žijící za řekou Indus.

01

Odpovědět

+Alberto123A právě to je ten problém.

Uvádíš, že sánskrtské Sindhu se do perštiny přeloží jako Hindu. A už nechápeš, že také došlo ke změně významu. (Články, které uvádějí jedno jako překlad druhého jsou prostě lživé; jednak se posouvají až do raného středověku, ale právě Ptolemaiova mapa toto vyvrací, nebo používají zjednodušené Sindhu sánskrtsky=Hindu persky); ostatně ten, kdo umí staropersky by tohle měl vědět.

Sánskrtské Sindhu označuje povodí řeky Indus, obyvatele Sindhu a jazyk sindhštinu (dnes součástí Pákistánu),
ale perské hindu označuje obyvatele ZA řekou Indus (a libovolný jazyk a libovolnou etnicitu; tedy až v Ptolemaiově mapě se také objevuje říše Sina, tedy v dnešním chápání Hanská Čína) a odtud čerpali řečtí autoři a jejich následovníci.

Ostatně není nepochopitelné, že dvě PODOBNÁ slova mají zcela jiný význam i u blízkých jazyků. Například české označení Čechy je zcela odlišné od toho, co vnímají jako "Čechy" Poláci a okolní svět.

01

Odpovědět

+HeliumNeuvádím že sánskrtské Sindhu se do perštiny přeloží jako Hindu. Hindu je odvozenina od sanskrtského slova Sindhu, nikoliv překlad. To by jsi měl vědět pokud jsi četl své odkazy. Takhle si zde akorát vymýšlíš.

01

Odpovědět

+Alberto123Už v první větě píšeš,
1)Název Indie je odvozen od staroperské verze slova Sindhu

To není pravda. Staroperština se vyvíjela NEZÁVISLE na védách právě v Avestě se píše právě o "Hindu" (ostatně kontakty mezi Persií a ostatním světem jsou zmapovány pouze, když se "králové králů" se zajímali o Babylon, Egypt a Malou Asii).

Východ byl pro ně nezajímavý a hlavně špatně dostupný (Afghánistán už v té době byla přírodní překážka, které se bylo dobré vyhnout), plavbu lodí nejspíše odkoukali od Egypťanů.

Tedy jak píšu už výše, bylo to právě NAOPAK. Nejdřív bylo "staroperské Hindu" (v Avestě; 6. století před naším letopočtem) a až později "sánskrtské Sindhu" (v Mahabharátě; 4. století pře naším letopočtem).

Ale jako znalec staroperštiny bys tohle přece měl vědět, ne?

01

Odpovědět

+Helium"Tedy jak píšu už výše, bylo to právě NAOPAK. Nejdřív bylo "staroperské Hindu" (v Avestě; 6. století před naším letopočtem) a až později "sánskrtské Sindhu" (v Mahabharátě; 4. století pře naším letopočtem)." ??? Fakta tě očividně nezajímají. Pokud máš nějaký důkaz který by co říkáš potvrzoval tak ho uveď. Slovo Hindu je odvozenina.

01

Odpovědět

+Alberto123Jaký jiný důkaz chceš než právě výskyt v Avestě?

Umíš staropersky, tak si ji prostě přečti. Najdeš tam slovo "Hindu", potom si přečti Mahabharátu a texty porovnej.

01

Odpovědět

+HeliumObchodní kontakty s indickým subkontinentem doloženy už tisíc let před naším letopočtem a to jak po moři tak i po souši. Také asi budeš velmi překvapen ale dané jazyky existovali dávno před jejich psanou formou.

02

Odpovědět

+Alberto123(Ale obyvatelé indického subkontinentu o sobě vzácně mluví jako o "hindu" a mizivě jako o "sindhu").

A právě o první zaznamenané slovo se prostě jedná. Ono to má svou logiku, protože Dareos I. povolává Skylakse z Kariandy, aby se plavil po Indu (tedy aby vytýčil nové hranice území, které právě Dareos I. dobyl). Tedy další zaznamenané použití slova "Hindu". (záznam pochazí z let 519-512 před našim letopočtem), zatímco slovo "Sindu" je poprvé zmíněn právě až z Mahabharáty.

01

Odpovědět

+HeliumTvou logiku nechápu a to asi nikdo. Archeologické záznamy dokládají že než bylo dané území ovládnuto perskou říší tak zde místní žili už minimálně 1000 let a ty mi chceš říct že za tu dobu pojmenovali vše kolem sebe jen ne tu největší řeku v okolí?

01

Odpovědět

+Alberto123Ostatně tady je Herodotův záznam (https://en.wikipedia.org/wiki/India_(Herodotus))

A jestli tě ten nepřesvědčí, tak si můžeš dál říkat svou pravdu (a být ve společnosti za hlupáka, který sic umí staropersky, ale nezná už základní příběh Persie). Vlastně už si nemáme co říct. Ty budeš stále tvrdit to své. Tečka.

11

Odpovědět

+HeliumMou pravdu? Pouze zde uvádím fakta. Například tvůj odkaz hovoří zcela jasně. Sindh byl v 6. století př. n. l. dobyt perskou říší a stal se perskou satrapií Hinduš. Jméno je odvozenina od místního názvu řeky. Oba jazyky existovali dávno před svoji psanou formou. Proč by místní upřednostňovali jména v cizím jazyce?

01

Odpovědět

+Alberto123Víš, co zkusím to napsat nejidiočtěji, jak to jen jde:

Sindh-sánskrt-povodí Indu;
Hindu-staroperština-vše východně od Indu.

Jestli v těchto výrazech nevidíš rozdíl, pak je mi tě opravdu líto.

01

Odpovědět

+HeliumSlovo Indie se v sánskrtu nenachází. Dnešní evropské pojmenování Indie pochází s perštiny, což je fakt který je zmíněn v každém odkaze včetně map co jsi zde uvedl. Oficiální pojmenování Indie v sánskrtu je Bhárat ganarádžja.

01

Odpovědět

+Alberto123Konečně ti to začíná zapalovat.

A teď se zkus přesunout do 15. století, kdy "byla objevena" jiná krajina plná pohanů za velkou vodní překážkou.

Jaký asi bude mít název? (Persie je oním "středem světa" a tedy právě ona určuje západní, východní, severní, jižní směr).

01

Odpovědět

+HeliumBravo konečně opakuješ to co celou dobu tvrdím. Tomu se říká učení, kdy by jsi to nevěděl.

01

Odpovědět

+Alberto123Ano, pochází z perštiny.

Ale NEJEDNÁ se o překlad slova Sindhu, obě slova označují zcela něco jiného (jedno je "povodí Indu"=Sindhu, druhé je "za řekou Indus"=Hindu=staroperština).

Ostatně i čeština rozlišuje mezi příjmem a průjmem.

01

Odpovědět

+HeliumUmíš vůbec česky? Odvozenina nerovná se překlad. Rozumíš? Chceš odkaz na wiki?

01

Odpovědět

+Alberto123Rozumím.

Ale také vím, co bylo dříve. Zda Avesta, či Mahabharáta, znalče staroperštiny.

Ostatně kolikrát to byli "Indové", kteří dobývali svět a kolikrát to byli "nájezdníci ze západu", či "nájezdníci ze severu", kteří naopak dobyli indický subkontinent?

To skóre je až povážlivě jednostranné.

01

Odpovědět

+Helium???? Co to meleš?

01

Odpovědět

+Alberto123Že v 5. století před naším letopočtem bývá řeka Indus označována jako Sauvira (https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara#/media/File:Mahajanapadas_(c._500_BCE).png); podle Sauvirského království.

Právě až v Mahabharátě (jsou zmiňována tři království, Sindhu, Sauvira a Sivu, která postupně dobývá postupně spojena v jedno králem Jayadrathou).

01

Odpovědět

+HeliumV Sauvirském království je řeka Indus označována jako Sauvira a v království Sindhu zase Sindhu. Obě říše obchodovaly ze západními zeměmi jak po moři (Sindhu) tak souši (Sauvir). Sindh i Sauvir byli v 6. století př. n. l. dobyti perskou říší.

02

Odpovědět

+Helium"Oblast, kde dnes leží "Republic of India" protékají dvě jiné velké řeky- Ganga a Krišna a stejně jako jiný stát jménem Indonésie tudíž NEMAJÍ s řekou Indus nic společného. A tedy původní význam musí být jiný, kupodivu se staroperského "hindu", které označuje pohana." Indie má mnoho společného s řekou Indus třeba Mughalskou říši nebo Britskou Indii. Pakistán vznikl až roku 1947.

01

Odpovědět

+Alberto123Ale v mughalské (mongolské) říši vládli potomci Mongolů (a jejich víra byla islám v sunnitské verzi) a postupně od roku 1526 dobývali jedno město na indickém subkontinentu za druhým.

Tedy zaměňovat je za Indy (tedy vyznavače hinduismu a rasy kavkazské) je tedy opravdu směšné.

01

Odpovědět

+HeliumSměšné je že dobyli a sjednotili velkou část Indie. Nebo snad řeka Indus nebyla součástí Mughalské říše? "Tedy zaměňovat je za Indy (tedy vyznavače hinduismu a rasy kavkazské) je tedy opravdu směšné." Kde přesně je zaměňuji za Indy?

01

Odpovědět

+Alberto123Zaměňuješ pojmy Sindh a Hindu, píšeš celou dobu, že jsou zcela zaměnitelné.

V nejidiočtějším vysvětlení ti to snad už konečně dojde. A když ne, pak (i když umíš staropersky) se vydej do Pakistánu a snad konečně pochopíš rozdíl mezi pojmy Sindh a Hindu. Nebudu už s tebou dále trávit svůj čas. Tečka.

01

Odpovědět

+HeliumKde přesně tato dvě slova zaměňuji? Odpověď je nikde.

01

Odpovědět

+Alberto123U "nového jižního Walesu" se nejednalo o pojmenování státu, ale o pojmenování celého území (neobjevené části "Nového Holandska"), tedy vše směřuje k překladu "nová jižní cizina".

A z této ciziny se pak "odtrhla" Tasmanie, jižní Austrálie, Victoria, Queensland a Australian Capital Territory a z původního označení se stal mnohem menší útvar, který trval na svém jméně. (Ostatně takové příklady jsou také v historii známé-Ethiopie, Louisiana, Velká Kolumbie, Kaledonie atp.).

01

Odpovědět

+HeliumOstatně tady máš ilustrovaný .gif, který ukazuje výše popsané (https://en.wikipedia.org/wiki/States_and_territories_of_Australia#/media/File:Australia_history.gif).

A mimochodem máš ty nějaký důkaz, že Cook slovem "Wales" myslel právě zemi na Velké Británii a ne právě její etymologický význam tedy slovo "cizina" odvozené od germánského jazyky?

A u té "Virginie" je důkaz celkem snadný. Ten, kdo vytyčil hranice "Virginie" byl až Jakub I. v roce 1606 dokumentem "First Charter". A také opačně: jestli byla Alžběta I. pannou, proč nechala odsoudit svého strýce a nevlastního otce Thomase Seymoura.

01

Odpovědět

+HeliumObjevitel nového jižního Walesu je James Cook, který danou oblast pojmenoval po jižním Walesu.

01

Odpovědět

+Alberto123Nepochopil jsi otázku. Kde máš napsáno, že Cook nazval část, kterou objevil přesně po kraji, který znal z britských ostrovů?

To, že se v 18. století začala hledat "Terra Australis Incognita" (Země jižní neznámá) a Cook jen přeložil název podle germánštiny na "New South Wales" (tedy nová jižní cizina) je vysvětlení sice nevtipné, ale pravdivé. (A jak mohl objevit něco, co už bylo zakresleno v mapách z roku 1644?? A hranice mezi "Nový jižním Walesem" a "Novým Holandskem" byla stanovena až v roce 1829 britským parlamentem a zcela NEZÁVISLE na objevitelských zásluhách https://en.wikipedia.org/wiki/European_maritime_exploration_of_Australia#/media/File:Australia_discoveries_by_Europeans_before_1813_en.png)

01

Odpovědět

+Helium1)Cook pojmenovával nově objevená území po místech v Anglii nebo tehdejších významných osobnostech. Uveď důkaz že by se zrovna v tom to případě zachoval jinak. 2)Královna Alžběta I. se rozhodla propůjčit zemi za oceánem své jméno a země získala na počest panenské královny Alžběty jméno Virginia, tj. „Panenská země“. Kolonie založená Jakubem I. pak byla zřejmě také pojmenována na počest panenské („virgin“) královny Alžběty I. jako Virginie. 3)"A také opačně: jestli byla Alžběta I. pannou, proč nechala odsoudit svého strýce a nevlastního otce Thomase Seymoura." ??? Královna Alžběta I. dostala už za svého života přízvisko panenská, takže nechápu co to má společného s tím jestli byla pana nebo ne?

01

Odpovědět

+Alberto123Wales NENÍ v Anglii, ale na ostrově, který se jmenuje Velká Británie. Ostatně JEHO pojmenování ostrovů Tahiti, či Hawaiijských ostrovů pochází PŘÍMO z názvů původních obyvatel?

Chceš další příklady dalších Cookových pojmenování?

Kolonie se jmenovala.....Jamestown a nyní se v ní provozuje "ŽIVÉ muzeum" opravdu se NEJMENUJE Virginia.

Opět špatně. Alžběta I. sama budovala svou "imidž" jako panenská královna, to ji ovšem nezabránilo dobýt Irsko, či popravit svou sokyni Marii Stuartovnu (královnu skotskou).

02

Odpovědět

+Helium1)Nová Kaledonie, Jižní Georgie. Tahiti nepojmenoval ani neobjevil. Havajské ostrovy byli pojmenovány králem Kamehameha I. který sjednotil ostrovy do království. James Cook sice objevil Havajské ostrovy, dal jim ovšem jméno Sandwichovy ostrovy. 2)Na území Virginie byla v roce 1607 založena první trvalá anglická kolonie v Severní Americe. Sídlo získalo název Jamestown po králi Jakubovi I. Žádost o založení sídla na východním pobřeží Severní Ameriky si vyžádala London Virginia Company už v roce 1606 od anglického krále Jakuba I.
Co se týče Alžběta I. tak prý milovala titul „panenská královna“ kdo s tím to titulem přišel není známo. Důvod proč byla zvána Královnou panenskou je známý, totiž že se nikdy neprovdala.

01

Odpovědět

+Alberto123O Havajských ostrovech ve svých denících píše jako o "havajských", stejně jako o těch tahitských.
Ostatně nepsal si, že by se mělo jednat o nově objevené ostrovy, ale ostrovy v Cookových záznamech a sám nikde nepíšu, že je objevil Cook.

(A když už jsme u toho tak, Jižní Georgii NEOBJEVIL Cook, ale už dříve měla název Rochův ostrov-když už tedy používáš wiki, tak bys měl aspoň přepnout z češtiny aspoň do angličtiny).

01

Odpovědět

+HeliumNa ostrově se poprvé vylodil až James Cook v roce 1775, který jej také zmapoval, pojmenoval ostrov Georgia na počest krále Jiřího III. (George III) a prohlásil je britským územím. Anthony de la Roche ho údajně poprvé spatřil v roce 1675, nic víc. Zabral, pojmenoval a zmapoval ho až James Cook. Ve svých denících Havajské ostrovy pojmenoval na počest prvního lorda admirality, 4. hraběte ze Sandwiche. Pokud tedy čteš jeho deníky tak jistě víš že ve svých denících zmiňuje Havaj jen jako jeden ze Sandwichových ostrovů.

01

Odpovědět

+Alberto123Opět ukazuješ svou nadutost.

Pokud až Cook "objevil" Jižní Georgii, jak je možné, že na mapách starších je tento ostrov pojmenován právě jako Rochův ostrov.

01

Odpovědět

+HeliumNauč se číst. Anthony de la Roche ho údajně poprvé spatřil v roce 1675, nic víc. Sám ostrov nepojmenoval ani ho nezmapoval, dále jej v roce 1756 jej zahlédla španělská obchodní loď León. Prohlásil někdo z nich daný ostrov britským územím? Odpověď je ne. Tím že ho zabral pro britskou korunu získal právo ho pojmenovat. To vše najdeš na wikipedii na kterou odkazuješ, stačí jen pozorně číst nic víc.

01

Odpovědět

+Alberto123To říká česká wiki, ale například francouzská říká, že vplul do zátoky, aby se uchránil před bouřkou a už s té doby se objevují mapy tzv. Rochova ostrova.

Cook tedy věděl, kam přibližně pluje a co tam může najít. Což automaticky popírá definici objevování (stejně jako u Hawaiijského souostroví, Tahiti, či východního pobřeží Austrálie-když znáš západní pobřeží něčeho, tak "objevit" východní půlku je brnkačka).

Promiň, musel jsem to napsat, protože Cook NEBYL objevitel, ale jen rozhazovač anglických směrových ukazatelů po zeměkouli.

01

Odpovědět

+HeliumUkaž mapu Rochova ostrova kterou Roch zhotovil. Roch pouze spatřil část ostrova. Kapitán James Cook byl vědom La Rochova objevu a zmínil to v jeho deníku, nicméně udělal první zaznamenané přistání, záběr, průzkum a zmapování Rochova ostrova. "Což automaticky popírá definici objevování (stejně jako u Hawaiijského souostroví, Tahiti, či východního pobřeží Austrálie-když znáš západní pobřeží něčeho, tak "objevit" východní půlku je brnkačka)." Pěkná blbost. Jak objevitelé mohou vědět jak velký je jejich objev když ho neprozkoumají a nezmapují?

01

Odpovědět

+Alberto123+Alberto123 +Helium ...tedy s váma dvěma bych "chtěl" sedět v hospodě! ;-) kloubouk dolů za vaše vědomosti, nicméně přínos diskuze je na podobné úrovni, jako správnost fakt v tom videu nebo přínos mé reakce... jedná se o humor, nadsázku a v tu chvíli je úplně jedno, jaký je pravý původ názvů, oni si pohrávají s významem, jak ho vnímáme nyní.

10

Odpovědět

Greenland :) najlepšie video za poslednú dobu

162

Odpovědět

Přežiju, reklamy ve videu, před videem, ale k***a nedávejte sem reklamu která běží souběžně s videem a nejde vypnout!

40

Odpovědět

Jaj, tohle video je legendární.

110

Odpovědět

Mohli byste prelozit tohle? Taky tam hraje Mitchell a Webb, dale Martin Freeman Bruiser - Do you do poison?

73

Odpovědět

genialne

142

Odpovědět

Fan fact - Grónsko se jmenuje Greenland, protože bylo objeveno v krátkém období léta, kdy je Grónsko opravdu pokryto prakticky celé zelení.

292

Odpovědět

v tomhle je dobrá ironie mezi Islandem a Grónskem, které se v angličtině poněkud ironicky jmenujou Iceland a Greenland, historie je zajímavá=o)

230

Odpovědět

Fun fact - originálny pôvodný názov Slovenska je "Skorumpia ciganland"

530

Odpovědět

Ne. Bylo tak pojmenováno k nalákání osadníků.

171

Odpovědět

Grónsko v období zeleně opravdu vypadá přenádherně. Pro ty, co nevěří, zkuste zagooglit. Přijde mi hodně podobné Švýcarským horám...

00