Jak se slova přejímají napříč jazyky aneb od rožnění k pirátoviTom Scott

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 5
86 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:28
Počet zobrazení:2 287

Dnes vám Tom nabídne lingvistické okénko a vysvětlí, jak mluvčí různých jazyků přejímají nová slova a k jak zvláštním nedorozuměním při tom někdy může dojít.

Poznámka:
Pro přepis arabského písma do latinky byl použitý tento online nástroj.

Přepis titulků

Jazyky si nejčastěji mezi sebou půjčují podstatná jména, která popisují věci. Není totiž těžké na něco ukázat a říct, jak se to jmenuje. Druhý vás nejspíš pochopí. Předat koncept ohně nebo kuřete je snazší než u slov „úžasný“ nebo „ten“. A také se to při obchodu hodí mnohem více. Navíc existuje spousta věcí, které lidi nějak pojmenovali.

Když si projdete seznam přejatých slov, asi tam často budou zvířata nebo předměty, které mluvčí toho jazyka ve svém domácím prostředí neměli. To je první ze způsobů, jak se slova pohybují mezi jazyky. Přejatá slova. V minulosti lidé často někam přišli, zeptali se, jak se tam něco jmenuje, dostali odpověď a tak potom začali té věci říkat. Ale někdy nezjistili jméno, nýbrž třeba popis, o co se jedná, nebo nějakou kategorii.

Nevíme přesný původ, ale v severoamerických jazycích se pro všechny druhy ořechů používá slovo pakan, ale do angličtiny bylo přejaté pouze pro pekanové ořechy. Arabské slovo ṣḥrāʾ, označující poušť, se v angličtině používá specificky pro poušť Saharu. Je to poušť Poušť. Děje se to pořád.

Čaj mača je drcený čaj čaj. Název The La Brea Tar Pits v LA znamená Ty ty dehtové dehtové jámy. Timor L'este je Východní východ. A pak máme galaxii Mléčná dráha, slovo galaxie je ze starořeckého gala, mléko, vypadá to totiž na nebi jako rozlité mléko. Příkladů je spousta. A to byly podařené přejímky. V tupíjském jazyce mají slovo mbokaʔé pro úpravu masa nad ohněm, to si Francouzi půjčili jako boucan.

Ten, kdo maso takto upravoval, protože byl třeba dlouho na cestě, se proto jmenoval boucanier, v angličtině buccaneer, bukanýr. Perské slovo pro krále, šāh, se půjčovalo pořád dokola přes různé jazyky po celá staletí, až se do angličtiny dostalo ve slovech pro šachy a kontrolu.

A samozřejmě pro šáha. Někdy si půjčujeme slova, která už máme, jen přijdou jinudy a různě se proměňují. Tomu se říká dublety. Slova grain a corn pochází ze stejného protoindoevropského kořene, jedno se vyvíjelo v germánské rodině, druhé je z románských jazyků. Ward i guard pochází z francouzštiny, jen z jiných období.

A anime je z japonštiny, která slovo animation přejala z angličtiny. Při přejímání slov se někdy nehledí na gramatiku. Nový jazyk si ponechá i gramatické markery, třeba přípony nebo klitika. Ty se potom na přejaté slovo nalepí. V angličtině spousta slov na „al-“ pochází z arabštiny.

Albatros ze slova al-gattas, potápěč. Algebra z al-jabr, což původně znamenalo spravování zlomených kostí. Říká se tomu reanalýza. Nejraději mám slovo admirál, to prý pochází z amir-al-ma, tedy vládce vody, a amir-al-bahr, vládce moře. Takže admirál je pouze vládce plus určitý člen, ztratili jsme informaci, čemu že to vládne. Angličtina ta slova ale přejala z francouzštiny a ta je má zase možná z latiny.

Kdykoli je nějaký jazyk přejal, trochu si je upravil, aby zněla více přirozeně. A je jasné, že to tak děláme. Kdybych uprostřed věty přepnul do španělštiny, abych řekl Puerto Rico, zněl bych nafoukaně nebo šíleně nebo se tvářil, že umím španělsky. Tady bych se rád omluvil za svou příšernou výslovnost neanglických slov. Omlouvám se zbytku světa. Velmi britská věta.

To byla přejatá slova. Druhý způsob přebírání slov je mnohem jednodušší. Říká se tomu kalk. Znamená to, že slovo rozdělíte na základní jednotky a každou přeložíte. Nejznámějším příkladem je slovo mrakodrap. V první polovině 20. století najednou jazyky potřebovaly slovo pro opravdu velmi vysoké budovy. Výraz sky scraper se tehdy používal pro vysoké stěžně lodí a je možné, že odtamtud pochází slovo pro mrakodrap.

Ta dvě slova se zkrátka spojila do jednoho. Ale i jazyky, které tak stěžně nikdy nepopisovaly, si ty dvě části slova prostě přeložily. A to mě přivádí k mé oblíbené části. „Přejaté slovo“ je v angličtině doslova přeložené z němčiny, obě části složeniny jsou přeložené a zase dané dohromady. Zato slovo calque je přejaté z francouzštiny, znamená to zkopírovat.

To znamená, že „přejaté slovo“ je v angličtině kalk, kdežto „kalk“ je přejaté slovo. Jestli chcete vědět víc, kolegyně Gretchen o tom má celou epizodu podcastu. Odkaz najdete v popisku. Překlad: jesterka www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář