Tristan Harris – Nebezpečí sociálních sítí

Thumbnail play icon
98 %
5. nejoblíbenějšíTvoje hodnocení
Počet hodnocení:271
Počet zobrazení:16 879
Jaký vliv mají sociální sítě na společnost a jednotlivce? Napomáhají rozdělování a radikalizaci společnosti? Jaké triky používají pro udržení vaší pozornosti a jak vybírají to, co vám ukáží?
To vysvětluje Tristan Harris ve svém vystoupení v americkém Senátu. Harris dříve pracoval v Googlu, kde se soustředil na etiku přesvědčování lidí, dnes se ale proti negativnímu vlivu technologií snaží bojovat.

Vysvětlivky:
AI – umělá inteligence
Cambridge Analytica – firma obviněná ze zneužívání dat uživatelů Facebooku v amerických prezidentských volbách
Big 5 model
Deepfake – technologie tvorby umělého audio/videozáznamu, která je těžko rozpoznatelná od reality
Call-out culture – veřejné ponížení nebo zostuzení jako reakce např. na urážku od jiné osoby
Chilling effect – utlumení práva na svobodný projev pomocí hrozby

Přepis titulků

Všechno, co jste řekl, mi připadá smutné, protože se to neděje náhodou, ale záměrně. Protože jejich obchodní model je o udržení vaší pozornosti. Soutěží se o vaši pozornost – protože je omezená, firmy musí být agresivnější a agresivnější. Říkám tomu závod do centra mozku. Začíná to technikami typu "aktualizujte potažením". Potáhnete, abyste si aktualizovali feed, který se chová jako hrací automat. Vyvolá stejnou závislost, jako je ta, co drží lidi v Las Vegas u automatů.

Další příklad je odstranění zarážek: Kdybyste měli "bezedný kelímek" a doléval bych vám vodu nebo víno, nebudete vědět, kdy přestat pít. To se děje i u nekonečných feedů. Odebrali jsme zarážku, která by zastavila lidi při scrollování. Ale soutěž o lidskou pozornost se stále přiostřovala. Nestačí chápat chování lidí a předvídat ho, musíme předvídat, jak jinak udržet váš zájem.

A tak to v mysli postoupilo až ke společenskému schvalování. To přišly lajky a sledující: Kolik lidí mě sleduje? Namísto udržení vaší pozornosti je mnohem levnější vytvořit závislost na dostávání pozornosti od ostatních lidí. A to způsobilo hromadný narcisismus a další kulturní problémy, které dnes postihují zejména mladé lidi. A po dvou dekádách úpadku vzrostla míra duševních problémů u dívek mezi 10 a 14 lety o 170 % za posledních 8 let.

A za primární důvod byla označena sociální média. Při soupeření o pozornost nestačí, aby lidé byli závislí, ale soupeření se muselo přesunout do AI: Kdo dokáže vytvořit lepší prediktivní model vašeho chování? Například se chystáte pustit si video na YouTube. Myslíte si, že si pustíte jedno video, ale vzpamatujete se o dvě hodiny později a řeknete si: Co se to proboha stalo? Odpověď je, že se na váš mozek zaměřil superpočítač a v moment, kdy spustíte video, se na serveru probudí váš avatar.

Tento avatar je vymodelován z vašich kliků, lajků a všeho ostatního. To jsou vaše částečky, díky kterým se ten avatar chová víc a víc jako vy. Takže počítač v Googlu dokáže lépe a lépe odhadovat, jak dlouho se vydržíte dívat, když vám vybere různá videa. A obchodní model je prostě udržet vás sledovat co nejdéle. Potom ten algoritmus vytváří extrémy, na což jste poukázal, a doporučení zodpovídají za 70 % sledovanosti na YouTube.

Ne volba uživatelů, ale strojů. A je to závod mezi avatarem Facebooku – když posunete prstem, jestli dokáží předpovídat, co vám ukázat – a avatarem Googlu. Tohle jsou abstraktní metafory, které platí pro celý technický průmysl. Je to závod o to, kdo dokáže nejlépe předvídat vaše chování. Facebook má něco, čemu říká předvídání věrnosti – dokáží inzerentovi říct, že přestáváte být věrnými zákazníky.

Takže pokud jste matka a kupujete Pampersky, mohou říct firmě Pampers, že brzo změníte značku. Jinými slovy, dokáží předvídat věci, které sami o sobě nevíme. A tohle je nová úroveň asymetrické moci. Pro tento asymetrický vztah máme jméno: důvěrný vztah nebo náležitá péče. Stejný standart, jaký vyžadujeme od knězů, doktorů nebo právníků. Představte si svět, ve kterém kněží vydělávají peníze prodáváním přístupu k cizím zpovědím.

Až na to, že tady Facebook poslouchá zpovědi dvou miliard lidí. Má na ně napojený superpočítač, který počítá a předvídá vaše zpovědi ještě před tím, než je uděláte, a to způsobuje tyhle katastrofy. Rád bych o těchto věcech mluvil podrobněji, prozatím to uzavřu tím, že tohle se týká všech, i když ty služby sami nepoužívají. Posíláte své děti do školy, kde jiní lidé věří konspiračním teoriím ohledně očkování. A to vás ovlivňuje.

Nebo to, jak ostatní lidé hlasují ve volbách. A když Marc Andreessen řekl v roce 2011, že software pozře svět... Marc Andreessen založil Netscape. Chtěl tím říct, že software dokáže zefektivnit každou část společnosti. A tak softwaru dovolíme pozřít naše volby, naše média, naše taxi – dopravu... Problém byl, že software pohlcoval svět, aniž by za to bral odpovědnost. Mívali jsme pravidla a standardy ohledně ranních pohádek, a když YouTube pozřel tuhle část společnosti, odebral všechny ty ochrany. Víme, že firmy jako Google a Facebook mají velká množství dat o uživatelích.

Co o nich dokáží předpovídat na základě těchto dat? Děkuji za tu otázku. Myslím, že je důležité najít spojení mezi soukromím a přesvědčováním, což se často nedělá, a tak bude užitečné to udělat. Případ Cambridge Analytica byl o tom, že podle 150 vašich lajků na Facebooku je možné předpovědět vaše politické přesvědčení a pak s ním dále pracovat. Ve svém úvodním prohlášení jsem mluvil o rostoucí asymetrické síle, protože díky AI lze předpovědět víc a víc vašich vlastností i bez vašich dat.

Nedávno vyšel článek, podle něhož můžeme s 80% přesností předpovědět tytéž složky modelu Big 5, které o vás získala Cambridge Analytica, aniž by bylo potřeba vašich dat. Stačí vidět vzorce pohybů vaší myši a klikání. Jinými slovy: už nelze mít poker face – vaše chování je váš podpis a zjistíme vaši politickou příslušnost. Jen z jednoho tweetu poznáme vaši politickou příslušnost na 80 %.

Počítače dokáží předpovědět, že jste homosexuál dříve než vy sám. Umí předpovědět s 95% přesností, že opustíte svou práci, dle studie od IBM. Dokáží předpovědět, že žena je těhotná. Dokáží rozpoznat mikrovýrazy ve vaší tváři lépe než člověk. Mikrovýrazy jsou jemné reakce, které téměř nejsou vidět. Počítače je umí rozpoznat. V jednu chvíli si uvědomíte, že můžete vytvářet deepfake – můžete vyrobit falešné video s umělou tváří nebo umělý záznam, který má všechny tyto charakteristiky.

Ve své úvodní řeči jsem řekl, že musíme uznat, že tohle celé je o zvětšující se asymetrii mezi silou technologií a omezeními lidské mysli. Můj oblíbený sociobiolog I. O. Wilson řekl, že základní problém lidstva je ten, že máme prastaré paleolitické emoce, středověké instituce a božské technologie. Jsme tedy šimpanzi s atomovkami a naše paleolitické mozky nestačí na prudce rostoucí sílu technologií, které předvídají naše chování.

Je důležité, abychom tento vztah změnili z extrahujícího – který o vás získává informace – na důvěrný. Protože nemůžeme mít asymetrickou sílu, která je navržená k tomu, aby vás vysávala. Stejně jako nemůžeme mít právníky nebo doktory, jejichž celý obchodní model je vzít všechno, co se dozví, a prodat to dál. Až na to, že teď toho o nás mohou předpovídat daleko víc než všechny ty obory dohromady – sečtěte ta data, která tvoří ty avatary, kteří se nám čím dál víc podobají.

A celkem tu jsou 2 miliardy avatarů, jeden na každé 4 obyvatele Země. Na YouTubu a Facebooku má účet přes 2 miliardy lidí. Lidé si myslí, že to je prostě naše přirozenost – lidé jsou rozdělení a média to jen zrcadlí. Ale ve skutečnosti média zesilují to nejhorší v nás. Takže v závodu o naši pozornost...

podívejme se například na Twitter. Propočítává, jakou věc vám má ukázat, aby ve vás vyvolal největší zájem. A ukázalo se, že to je morální pobouření. Ve studii bylo zjištěno, že každé slovo morálního pobouření ve vašem tweetu zvedne počet sdílení o 17 %. Jinými slovy, rozdělení společnosti je součástí jejich obchodního modelu. Další příklad je to, že kratší věci přitahují víc pozornosti než dlouhé a složité myšlenky, u kterých trvá dlouho je probrat.

Proto v našem společenském diskurzu vládnou zprávy o 140 znacích. Ale ve skutečnosti jsou důležitá témata čím dál složitější, zatímco my na ně můžeme mít čím dál jednodušší reakce. To z principu vytváří polarizaci, protože nemůžete mluvit stručně o něčem složitém tak, aby s vámi všichni souhlasili. Lidé si to špatně vyloží a budou vás nenávidět. A nikdy nebylo snazší to sdílet a probudit dav, který po vás půjde.

A tohle vytvořilo call-out culture, chilling effect a další polarizační efekty, které jsou zesíleny tím, že tyto sítě jsou odměněny, když vám dají tu nejvíce vzrušující zprávu. Posledním příkladem je YouTube: řekněme, že vyrovnáme... vím, že tu jsou lidi, které znepokojuje vyrovnaná reprezentace levice a pravice v médiích. Dejme tomu, že to perfektně vyvážíme.

Kdybyste si ještě před měsícem vyhledali 15 nejčastějších sloves na YouTubu v názvech doporučených videí, dostali byste: nesnáší, vyvrací, rozseká, zničí... jinými slovy video "Jordan Peterson rozseká levicového aktivistu". Takovému "záření" vystavujeme 2 miliardy lidí. A můžete si najmout anglicky mluvící moderátory a řešit tento problém, ale problém je, že tyto sítě používají 2 miliardy lidí se stovkami jazyků. Kolik inženýrů z YouTube ovládá 22 indických jazyků, když se u nich blíží volby...?

Takže takový je kontext. Děkuji, senátore. Tohle je jeden z problémů, který mě nejvíce znepokojuje. Myslím, že senátor Schatz zmínil, že existují důkazy, že ještě před měsícem... – mějte na paměti, že na tyto problémy se upozorňuje už celé roky – YouTube identifikoval vzorec, že mladé holky, které se natáčely, jak tančí doma před kamerou, byly propojeny ve vzorcích sledovanosti s podobnými videi, které šly dál tímto směrem.

A to bylo superpočítačem YouTubu rozpoznáno jako vzorec. Vzorec ve smyslu, že to je vysoce poutavá cesta. Představte si YouTube jako spektrum: na levé straně je klidná a rozumná sekce YouTube na pravé je blázinec: UFO, konspirační teorie, Lochnesska a tak dál. Člověka můžete dát kamkoli: do klidné sekce i do blázince. Ale pokud jsem YouTube a chci sledovanost, kterým směrem vás pošlu dál? Nikdy ne do klidné sekce, vždy vás pošlu směrem do blázince.

Teď si představte 2 miliardy lidí jako mravenčí kolonii, která se naklání směrem k šílenostem. Konkrétní příklad: kdyby se před rokem náctiletá dívka podívala na video o stravě, YouTube by jí doporučil videa o anorexii. Protože to byla extrémnější věc, kterou nabídnout avatarovi náctileté dívky. Je tu mnoho podobných avatarů a další nabízené video je anorexie. Když jste sledovali přistání na Měsíci, doporučilo vám to konspirační teorie o placaté Zemi, které byly doporučeny několik set milionkrát, než byly nedávno staženy.

Další příklad: 50 % bílých nacionalistů podle studie od Bellingcat řeklo, že to byl YouTube, který jim "podal červenou pilulku". To je metafora pro otevření očí. Nejlepší prediktor toho, zda uvěříte konspiračním teoriím, je, zda vás donutím uvěřit jedné, protože jen jedna vám "otevře mysl" a donutí vás pochybovat a být paranoidní. Problém je, že YouTube tohle provádí masově a 2 miliardy lidí teď proto žijí ve své personalizované Truman Show.

Každý kanál má ten radikalizující směr. Problém zní: je YouTube vydavatel? Oni ten obsah nevytváří ani neplatí novinářům. Ale doporučují věci. A myslím, že potřebujeme novou kategorii... Noviny New York Times jsou odpovědné, pokud někoho pomluví a dostane se to ke sto miliónům lidem.

Když YouTube doporučí konspirační teorie o ploché Zemi stomilionkrát a když zvážíte, že 70 % sledovanosti YouTubu pochází z doporučování videí, tedy je řízeno tím, co oni doporučí, co algoritmus nabídne vašim očím... Kdybychom měli zpětně odvodit motto, znělo by: s velkou mocí nepřichází žádná zodpovědnost. Co se týče mých obav, nejvíc mě trápí to, že nic z toho se nevyřešilo. Ten obchodní model se nezměnil: Došlo ke střelbě v Christchurchi a to video se objevilo všude a dochází ke všem těm ostatním příkladům, protože ty platformy nemohou tento problém jednoduše vyřešit, protože to je jejich obchodní model.
 

Komentáře (31)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

To vysvětluje Tristan Harris ve svém vystoupení v americkém senátu. Harris dříve pracoval v Googlu, kde se soustředil na etiku přesvědčování lidí, dnes se ale proti negativnímu vlivu technologií snaží bojovat. https://www.dumpsleader.com/AZ-104-exam-dumps.html

01

Odpovědět

asfasfsafsa

00

Odpovědět

Není pochyb o tom, že musíme zvolit jiný přístup k shromažďování a následnému nakládání s daty našeho chování na internetu. Také musíme být velice obezřetní k tomu, jakým způsobem budeme používat další technologie, které následně s takovými daty pracují. ve výsledku opravdu velmi tvrdě kontrolovat, kdo takové technologie zneužívá a ovlivňuje tím společnost. Je fakt že současná situace, je kritická. Facebook i google prodají data komukoliv a ještě mu pomohou realizovat téměř vše. Na druhé straně v nás budují závislost a to už od toho nejmenšího věku, což je nejvíc nebezpečné. Trump, Babiš a další politické strany, vítězí jen díky tomuto modelu......tohle je opravdu velký problém...

00

Odpovědět

Tak a já budu nesouhlasit.

1) Infinite scrolling. Vyťukali jsme UX k dokolanosti, ale pokud vám vadí, že se feed na stránkách používá příliš pohodlně, klidně se můžeme vrátit zpět do devadesátých let k tlačitku "pokračovat na další stránku".

2) Youtube mi doporučuje videa příliš kvalitně, takže tam občas strávím hodiny, ani nevím, jak. Opět bychom se tohoto ďábla nejspíš měli zbavit. Vrátit se k televizi, k nekonečnému přepínání mezi Novou a Primou, kde si můžeme v klidu zanadávat, že tam nic nedávají.

3) Youtube doporučuje videa na škále blíže k "blázinci", protože to jsou prostě přesně ta videa, která lidi chtějí vidět. Už dlohou dobu se mi mezi doporučovanými videi objevují záznamy z přednášky matematické analýzy, ale já raději vždycky kliknu na "thug life compilation".

4) Pomocí AI, statistiky a data miningu se dají dělat zajímavé věci. Může to dělat Facebook na základě vašich lajků, může to dělat místní supermarket na základě vašich nákupů, můžu to dělat já na základě vašich komentářů tady na webu. Můžu přes dveře vašeho bytu nahrávat zvuk vaší pračky a z toho určit její model a zbývající životnost. Ta data tady vždycky byla, jsou a budou. Jen konečně máme prostředky na to, je vyhodnocovat.

417

Odpovědět

On přeci nekomentuje technologická provedení, ale to že lidé nevědí, kdy mají dost. To, že si vytváříme závislosti a odtržení od reality. Technologická vyspělost je zde za cenu sociálního odloučení a častějších depresí. Ani fake news za chvíli nebudou rozeznatelné díky deepfake.

Nikdo neříká, že tyhle věcí jsou super. Je to ale jako s alkoholem. Dáš si panáka? Fajn, je to ok. Vypiješ celou lahev? Omámí tě to a skončíš v bůh ví čem, nebo bůh ví kde. (Třeba v Bratislavě při cestě z Liberce do Prahy :D )

110

Odpovědět

+Pitrsxd01*Nikdo neříká, že tyhle věcí nejsou super.

20

Odpovědět

+Petr SvobodaTakže tím vlastně chtěl připomenout, že každá dobrá věc má i svou špatnou stránku... OK, s tím se nedá než souhlasit.

00

Odpovědět

Proč píšete nesouhlasit - vždyť se vším souhlasíte :-D
1) Ukázalo se, že tenhle nekonečný scrolling není dobrý pro lidskou psychiku - nedokážeme se od toho odrhnout. Na rozdíl od vámi zmíněné "další stránky" - tam si dokážeme říct "ještě jednu a dost". infinit scrolling je v tomhle podobný
komunismu - zní to jako fajn nápad, jen to není pro lidskou psychiku to pravé.
2) Nikdo se přece nechce vracet k přepínání programů - ale YT může nabízet i videa z jiné "sociální bubliny".
3) A teď si představte, že někdo tam nic jiného než "thug life" nemá - a mezi to se přimotajý ještě větší blbiny. (Mimochodem nikdo neříká, že je špatně strávit 4h u YT, ale je to špatně, když jsem je tam strávit nechtěl a nedokázal jsem si pomoct...)
4) A protože máme tyto prostředky, tak by taky bylo dobré dávat pozor, co všechno s nimi dokážeme - a co všechno se tím může pokazit...

30

Odpovědět

+ValsorajKečeloh"YT může nabízet i videa z jiné sociální bubliny"
A skutečně je lidé chtějí vidět? To je ta základní otázka, která mě zajímá.

"je to špatně, když jsem je tam strávit nechtěl a nedokázal jsem si pomoct"
Pouze jeho svědomí tam ty hodiny strávit nechtělo, protože se měl učit na zkoušku. Podvědomě si ale přál vykašlat se na všechen tlak a starosti a prostě se jen koukat na blbiny. Taky to tak občas mám.

S ostatními věcmi souhlasím.

00

Odpovědět

+jjkNo, on je lidský mozek dost omezený "stroj" - obvykle chce (a zajímá ho) jen to, co někde v okolí vidí.
Tedy, pokud nic jiného, než svoji bublinu neznám, tak ani nic jiného nechci - a v tom to právě je. Když každý zná jen tu svoji bublinu (čemuž YT a další sociální sítě svým dosavadním přístupen nejen nahrává, ale dokonce to na to má zásadní vliv), tak to způsobuje dalokosáhlé sociální problémy - a to je zase to, co zajímá mě :-)

Právě to svědomí dělá z lidí lidi - a bohužel je u drtivé většiny lidí (a nemohou za to - tak jsme zkrátka "vyrobení") svědomí v aktuálním okamžiku slabší, než emoční funkce mozku - a na ty právě "útočí" sociální sítě.

00

Odpovědět

Na tenhle troll jsem prostě musel odpovědět. On mluví o konkrétních vlivech na jedince od určitý generace a ty pojmeš svým komentářem jenom jeden ze všech vlivů, k tomu z totálně jiného konce a dost obecně, přičemž to shrneš slovy nesouhlasím a neuvedeš s čím konkrétně. Vyjmenuješ 3 body, přičemž se všechny týkají jednoho stejného principu. Celé to pak zakončíš nic nenavazujícím zhodnocením, že data ty byly vždy jen jsou konečně prostředky je vyhodnocovat. Absolutní nesmysl, vyhodnocovat je uměli vždy, jenomže ve vyspělejších společenstvích existuje ústava a zákony o osobních údajích, který to neumožňují. To že fenomén firem Facebook a Alphabet, které to ignorují, zneužívají a se ziskem prodávají je už zase druhá věc. O co hlavní v tomhle videu šlo je, že tyhle firmy degenerují nejslabší jedince, přičemž tenhle fenomén se tak prohloubil, že je mu pod sílou konformity podrobován i silnější jedinec, čímž uvedený firmy získávají do rukou moc o který se nikomu nesnilo. Nejenom že, vyhodnocují osobní data a vytváří dokonalý zdroje o chování všech uživatelů, ale mohou jím na základě toho i podstrkovat a formovat myšlení, dle jejich zlíbení, což také dělají, minimálně prokazatelně v období voleb. Kam až tohle má podle tebe zajít? Ideál by asi byl, kdyby jsi jen ležel na gauči a jedním ovladačem nechal Umbrellu, aby ti zařídila veškerý životní bytí...jak úchvatný..možná by jsi na místo toho sledování videí, který ti akorát tak vymývají mozek mohl občas zajít i ven mimo ty čtyři zdi, co máš tak rád a zkusit trošku zažívat, prožívat a poznávat reálný aspekty života, učit se, vytvářet si vlastní názory a co vůbec nejvíc, tak navázat taky nějaký vztah s jinými lidmi a sdílet s nimi svoje životní zkušenosti..

22

Odpovědět

+Regular guy"možná by jsi na místo toho sledování videí, který ti akorát tak vymývají mozek mohl občas zajít i ven mimo ty čtyři zdi"
Dík za radu.

01

Odpovědět

Osobne by som nemal nič proti tomu, že google a facebook zbierajú údaje o mojom používateľskom správaní a následne napríklad dokážu predpovedať, že prestanem kupovať nejaký produkt a prejdem ku konkurencii. Tá firma potom môže na mňa cieliť marketing a nejako ma presvedčiť, aby som ku konkurencii neodchádzal. Napr. mi ponúknu "super výhodnú" zľavu na ich produkty a pod. Je to len ďalší level obchodných stratégii. Ale čo sa mi vôbec nezdá, je to, že google a facebook sa tvária, že ich ani nenapadlo, že sociálne siete budú zneužívať rôzne štáty alebo extrémistické skupiny na šírenie svojej propagandy alebo na vedenie hybridnej vojny voči iným krajinám.

Opäť sa mi potvrdilo, že za to všetko môže naše školstvo, ktoré sa zaseklo v metódach výučby niekde v časoch Márie Terézie. Tie hoaxy a fejky sú zatiaľ pomerne dobre odhaliteľné (uvidíme čo prinesie budúcnosť). Aj priemerne inteligentný človek by dnes nemal mať problém rozlíšiť vymyslené správy z nášho geopolotického priestoru. Problémom je, že obrovská časť slovenskej populácie nielenže nemá ani základy kritického myslenia, ale nikto týchto ľudí nenaučil ani diskutovať. Naše školstvo sa sústredí na biflovanie faktov, ale zlyháva aj v tom a ľudia neovládajú často ani úplne elementárne fakty o našej krajine alebo Európe. Keď si k tomu pripočítame ešte skutočnosť, že Slovensko čelí obrovskej vlne vysťahovalectva a odchádzajú najmä tí múdrejší, šikovnejší, s lepším vzdelaním, tak sa nemôžeme čudovať, že potom tisícky ľudí sú schopní zdielať správu o tom, že kvôli moslimom nemôžu Nemci jesť kapra na Vianoce. Škola ich nenaučila overovať si zdroje a kriticky uvažovať. Na vytvorenie "názoru" im stačí nadpis príspevku z nejakej pochybnej stránky. Škola ich nenaučila vecne diskutovať, takže aj keď sa nájde človek, ktorý ich upozorní, že je to blbosť, tak väčšinou tomu človeku zvládnu akurát vynadať alebo sa mu vyhrážať. A nakoniec zo školy nemajú ani nejaký faktografický "background", takže ich ani nenapadne, že napr. Nemci možno na Vianoce ani kapra nejedia a majú nejaké iné tradičné jedlo.
Nie je žiadna náhoda, že práve obyvatelia Fínska vedia najlepšie odolávať cielenej ruskej propagande. Nakoniec majú jedno z najlepších školstiev nielen v EÚ, ale aj na svete.

100

Odpovědět

Skvělé video. Hned jsem ho sdílel na facebooku. A teď koukám na videa, co mi po jeho shlédnutí, doporučilo youtube. :D

63

Odpovědět

Na druhou stranu pokud kvuli YT zacnu verit v plochou zemi, antivax a dalsim vecem, je to chyba YT? Odstrani se problem tim, ze podobna videa nebudu doporucovat? Pokud prijmu tato opatreni, tak podobnym lidem, by se melo zakazat vubec chodit na internet, protoze tam se pise spoustu dalsich blbosti, kterym uveri stejne jako YT.

Casto se s touhle problematikou zminuje kriticke mysleni. Smutne je, ze nekolikrat jsem uz slysel z ust plochozemcu, ze prave kriticke mysleni je dovedlo k ploche zemi. Viz napriklad: Flat Earthers vs Scientists: Can We Trust Science?

Pokud bych to mel vzit jeste dal, tak proc se snazit potlacovat neco jako viru v plochou zemi, ale viru v krestanstvi, islam, hinduismus a dalsi nabozenstvi nechat byt?

74

Odpovědět

Ty si nepochopil pointu. Ak New York Times vytlačia článok, v ktorom budú klamať alebo dokonca zmenia presvedčenie milionov ľudí, že majú spáchať samovraždu lebo je to jediná možnosť ako sa dostať do vesmírnej lode Ashtara Shenana, tak za to budú stíhaný, odsúdený, dostanú pokutu a autori článku skončia vo väzení.

Keď to isté, absolútne to isté robí Youtube, Facebook a ďalšie sociálne médiá, ktoré by sme mohli zaradiť minimálne v oblasti škodlivého obsahu ako jeho šíriteľov, tak nikto nemá zodpovednosť a poľa ľudskej populácie si myslí, že zajtra vypukne apokalypsa.

Ide tu o nulovú zodpovednosť technologických firiem, ktoré si každý deň umývajú ruky čerstvou krvou a výkalmi.

87

Odpovědět

+1558845Rozdíl, je v tom, že New York Times tiskne New York Times a zároveň teda New York Times rozhoduje, co bude v New York Times, takže za to může nést zodpovědnost... ale Youtube nenahrává videa na Youtube a Facebook nepostuje p******y na Facebook - to dělaj lidi/uživatelé. Je v tom opravdu obří rozdíl. Youtube, Facebook nemůžou být *úplně zodpovědný za svůj obsah, protože ho netvořej oni (*částečně za něj už teď odpovědnost maj - většina obsahu je monitorována a případně mazána/blokována, pokud nesplňuje určitý podmínky - ale je to prostě extrémně náročný).

Pointa videa ale byla někde trochu jinde - problém Youtube/Facebooku neni v jeho obsahu (který tvoří někdo jinej), ale v tom, že sám Youtube/Facebook upřednostňuje určitej druh obsahu před jiným - téměř dokonale monitoruje/vyhodnocuje chování uživatelů a ukazuje jim takovej obsah, o kterym ví, že v nich vyvolá (většinou negativní) emoci (protože je větší pravděpodobnost, že na to kliknou). To je něco, co může Youtube/Facebook velmi snadno ovlivnit (ale logicky to neudělaj, protože tim generujou velký množství kliků/sledování atd.).

A jedna taková technická - všichni o tom neustále mluví jako o "rozdělování" společnosti... přitom je to pravej opak. Společnost je běžně rozdělená a je to dobře... tohle právě slučuje lidi a zaměřuje je na jednu v jejich pohledu negativní věc. Neni to rozdělování, ale naopak slučování lidí to určitých skupin. Dokud jsou lidi rozdělení, tak to neni problém - každej má trochu jinej názor, ale nikdo neni dostatečně silnej, aby ho protlačil proti všem ostatním... ale jakmile se utvořej nějaký silnější skupiny s jednodným názorem (který se navíc uměle štvou proti sobě), tak vzniká problém.

61

Odpovědět

Problém je, že v této době ani Ty ani já nedokážeme s určitostí zjistit, zda je sledované video fake, hoax, záznam skutečnosti, výsledek zevrubného vědeckého pátraní, nebo prostě hejt.

Problém je, že Ty i já si shlédnutím těchto videí abstrahujeme informace, vědomé i nevědomé (resp. náš mozek), a utváříme si podle nich světonázor a upravujeme své chování (viz pravěké emoce a myšlení, božské technologie).

Problém je, že těmto videím / vlivům jsou vystaveni i děti a dospívající jedinci, kteří nemají zatím dostatek moudrosti nebo analytického myšlení na to, aby si mohli udělat zdravý názor na nesmysly. Jejich pohled na svět je budován pod vlivem dezinformací a hejtů, jaké se k nim dostávají každý den např. z YT videí, od streamerů, hejtů na Tw a Fb...

Problém je, že na tyhle věci neexistuje žádná regulace ani etický kodex, protože je to novej, zatím neobsáhnutej, naplno nepochopenej, ale dost hustej byznys.

S tou vírou absolutní souhlas, v technologickém věku potřebujeme vědět, nikoli věřit. Víra = lenost ověřit si fakta a podrobovat je vlastnímu zkoumání :))).

70

Odpovědět

Kdyby to dělal učitel, trenér nebo třeba jen dětský bavič, že by dětem doporučoval stále extrémnější a nebezpečnější věci a myšlenky, bylo by to v pořádku?

Kdyby to dělal duchovní, že by věřícím doporučoval čím dál násilnější výklady, čím dál radikálnější pojetí, věci, co by ty lidi rozrušovaly a přiváděly k radikalismu, až třeba násilným činům, bylo by to v pořádku?

Pokud ne, proč má být v pořádku, když to dělá Youtube nebo Facebook. Ti mají o svých uživatelích mnohem lepší a hlubší představu, než typický trenér o svých dětských svěřencích nebo duchovní o svých ovečkách. A mají také na lidi celkově větší vliv, protože jim mohou svým doporučováním ovlivňovat co uvidí a uslyší hodiny denně, den za dnem.

00

Odpovědět

1) E. O. Wilson: fundamental problem of humanity is that we have paleolithic ancient emotions, we have medieval institutions, and we have god like technology.
2) Every word of outrage on Twitter increases retweet by 17%.
3) Imagine a spectrum on YouTube, on the left side is the calm Walter Cronkite section of YouTube, and on the right side there's crazytown. UFOs, conspiracy, bigfoot. Take human being and drop them anywhere. If I'm YouTube, which way should my recommendations send you to increase engagement? Crazytown. Examples:
3.1) From dieting videos |=> anorexia videos.
3.2) From NASA moon landing |=> flat earth conspiracy theory.
4) Bellingcat study concluded that 50% of white nationalist were red pilled (opening of the mind) by YouTube
5) 70% of YouTube traffic is driven by recommendation. Flat earth theory recommended 100Ms of times.
6) Section 230 of communication decency act (CDA) has made it so that the platforms (YouTube, Facebook) are not responsible for the content. They aren't generating the content, but they are recommending things.
7) If we backward derive a motto for what's happening because of 230: With great power comes no responsibility.

37

Odpovědět

Díky, to jsem přesně potřebovala. :)

11

Odpovědět

Tých 15 najčastejších slovies a kľúčových slov. Vidím hocikedy takéto zaujaté videá s chytľavými názvami, ale žeby to bolo tak časté ? Mne osobne sa v odporúčaných videách zobrazujú videá, ktoré pozerám rád a tie slová tam veľmi nefigurujú. Ako to máte vy ?
Mne pripadá youtube ako záhradka, ktorú si každý pestuje po svojom. Keď som tupý s iq tykve, tak sa mi tam budú zobrazovať videá na relevantnej úrovni.
Ale uznávam, youtube je neskutočný žrút času... ale je mi to jedno, keď sa pri tom bavím a je to pre osobne fajn strávený čas.

03

Odpovědět

Ale je pravda, že youtube experimentuje a stále mi v recommended ponúka niečo nové. Preto je dosť náročné držať sa svojich obľúbených kanálov bez toho aby som klikal zas na niečo nové a tým pádom sa začne nová reťazová reakcia recommended videí. Asi je najlepšie ignorovať hlavnú stránku a proste si klikať na bočnom panely na svoje odbery, každý deň v určitom čase si skontrolovať či vyšli nejaké nové videá od mojich obľúbených tvorcov.
Budem rád za diskusiu, ako to robíte vy ?

12

Odpovědět

Pobavilo mě, jak ta ženská za Harrisnem, několikrát během videa, kouká do telefonu :-D

161

Odpovědět

Nedovedu si představit co je protipólem tohoto stavu. Stále budou lidé, kteří potřebují provést džunglí a lidé co si dokáží poradit. AI je jenom nástroj v něčích rukou, stejně jako atomovka, ale je jasné, že bude nutné mít kontrolní nástroj.

10

Odpovědět

Protipólem by bylo nastavení, ve kterém by ta síť musela povinně svými doporučeními upřednostňovat videa z levé části (neškodná, výuková, vědecká, mírová...). Člověk by se dostal i k těm šíleným, pokud by chtěl, ale Youtube nebo Facebook by ho neustále jemně manipulovaly směrem k tomu neškodnému, příčetnému. Třeba u každého hoaxu automaticky nabízely i jeho vědecké vysvětlení, vyvrácení.

Tak, jako ho teď neustále jemně manipulují směrem k tomu, co ho rozruší, naštve, ke konspiračním teoriím, hoaxům...

Svým způsobem, sledovat YouTube, je jako mít v podobě doporučení neustále na rameni ďáblíka, co radí špatně (protože Youtube na tom vydělá). Protipól by bylo mít tam naopak anděla (protože jinak Youtube nebude moct fungovat). Vyvážené by bylo mít tam oboje, když už tedy do toho Youtube a Facebook musí doporučeními kecat.

00

Odpovědět

A pak na youtube čtete obdivné reakce "Pustil jsem si youtube na 5 minut a o hodinu později jsem se našel jak koukám na tohle" a takové hlášky mají stovky liků..

11

Odpovědět

10:36 přeložit Big Foota jako Lochnessku, no nevím.

113

Odpovědět

A není to skoro totéž? Zvíře, o kterém neexistuje důkaz, ale spousta lidí si myslí, že existuje. Akorát Lochnesska je u nás známější.

712

Odpovědět

Zprvu jsem se divil prekladu Bigfoot jako Lochnesky. Prelozil bych to jako snezny muz.
Bigfoot = "a large creature covered with hair like an ape, which some people believe lives in western N America"
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bigfoot?q=bigfoot

Na druhou stranu kdyz si najdete na wikipedii clanek Bigfoota a jeho cesky ekvivalent, nenajdete tam jedine oznaceni snezny muz. A kdyz si na wikipedii zkusite vyhledat snezneho muze, vyleze vam Yetti. Najednou jsem mel dilema, jestli muzu Yettiho zamenovat s Bigfootem, protoze doted jsem obe slova zamenoval za snezneho muze. Podle wikipedie je oznaceni pro Bigfoota seskvec. Jenze kolik lidi to slovo zna?

Uprimne po kratkem vyhledavani na internetu se te Lochnesce nakonec tolik nedivim :D

42

Odpovědět

+kocour OggyKdybys sledoval Večerníčky v 90. letech a nebo AktaX tak znáš, Sněžný muž, Bigfoot i Saskvač a Yeti a že jsou to vzhledem k tomu že jsou vymyšlení díky podobnosti v podstatě ekvivalenty... bigfoot se většinou překládá jako Yeti nebo sněžný muž. Občas si říkám, že některý slova mam ve slovní zásobě fakt jen díky starším filmům a seriálům ke kterým se třeba lidi narození po roce 2000 nemohli dostat, tudíž to nebudou znát. Pak se dělají s oblibou reportáže jak je mladá generace tupá... ale může někdo za to že mu ty informace nikdo nepředal? Já jsem třeba Yeti neslyšel minimálně 15 let a dřív toho byla plná TV, noviny, knížky.

10