5 Cipollových zákonů lidské blbosti

Thumbnail play icon
89 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:61
Počet zobrazení:4 209

Každý vždy a nevyhnutelně podceňuje množství existujících hlupáků, alespoň to říká Cipollův zákon lidské blbosti. Ačkoli byly zákony původně formulovány jako pouhý zábavný dopis přátelům, získaly mezi teoretiky velkou pozornost a i nyní na ně odkazujeme s úmyslem zdůraznit důležitost kritického myšlení a pečlivého rozhodování. Co nám Cipollovy zákony lidské blbosti říkají a co popisují, se dozvíte v tomto videu.

Přepis titulků

V roce 1976 odvodil Carlo Cipolla, profesor hospodářských dějin, sociální zákon, podle kterého můžeme rozdělit lidi do čtyř kategorií. První skupinu nazval: bezmocní. Druzí jsou: inteligentní. Třetí skupinou jsou: bandité. A posledními jsou: hlupáci. Hloupý člověk je nejnebezpečnější typ člověka. A ve skupinách jsou ještě mocnější než mafie, armáda nebo komunismus, mínil Cipolla.

Abychom dospěli k tomuto závěru, musíme porozumět pěti základním zákonům lidské blbosti. Zaprvé: Každý vždy a nevyhnutelně podceňuje množství existujících hlupáků. Zadruhé: Pravděpodobnost, že je určitá osoba hloupá, je nezávislá na jiné charakteristice dané osoby.

Vzdělání, bohatství nebo postavení s tím nemají nic společného. Zatřetí: Hloupý člověk je ten, který škodí druhým, aniž by z toho měl sám prospěch. Začtvrté: Lidé, co nejsou hloupí, vždy podceňují škodlivou sílu hlupáků. A stále zapomínají, že jednání s hlupáky se vždy ukáže jako drahá chyba.

Zapáté: Hloupý člověk je nejnebezpečnější typ člověka. Dokonce ještě nebezpečnější než bandita. Cipolla se dále zabývá čtyřmi faktory lidského chování. Osoba může přinést prospěch druhým, přinést prospěch sobě, způsobit neprospěch druhým a také sobě.

Když Tom podnikne nějakou akci a utrpí ztrátu, je bezmocný. Když Tom prospívá sobě, ale současně z toho profituje i Jerry, je inteligentní. Když Tom pomůže sobě, ale Jerrymu způsobí neprospěch, je Tom banditou. A když Tom udělá něco, co mu neprospěje a uškodí Jerrymu, je hloupý.

Neúčinní lidé se nacházejí uprostřed. Podívejme se na dopady těchto skupin na společnost. Bezmocní lidé přispívají společnosti, ale ostatní, obzvlášť bandité, je využívají. Z toho důvodu je jejich přínos omezen. Všimněte si, že extrémní altruisté nebo pacifisté mohou místo v této kategorii přijmout dobrovolně z morálních důvodů.

Inteligentní lidé přispívají společnosti a využívají svůj přínos ke vzájemnému prospěchu. Jejich činy přinášejí společnosti čistý zisk, proto by bezmocní lidé měli vždy podporovat ty inteligentní. Bandité sledují své vlastní zájmy. A obohacují se, i když tím škodí společnosti. Bezmocní a inteligentní lidé by se je měli snažit zastavit. Hloupí lidí vždy přispívají k čisté ztrátě společnosti.

Ale nejen to. Dělají to bez zjevného důvodu, takže jejich jednání také ostatní frustruje, rozčiluje a mate. Navzdory silným kulturním trendům mezi jeho intelektuálními kolegy byl Cipolla přesvědčen, že lidé nejsou stejní. Že někteří jsou hloupí a jiní ne. A že rozdíl je dán přírodou a ničím jiným. Někdo je hloupý, stejně jako je někdo zrzavý, napsal.

Cipolla varoval před tím, že škodlivý potenciál hloupého člověka závisí na množství zděděné hlouposti a také na jeho mocenském postavení ve společnosti. Mezi byrokraty, generály a politiky najdete snadno příklady hloupých lidí, jejichž škodlivý potenciál se znepokojivě zvyšuje kvůli jejich mocenskému postavení. Co si myslíte o hlouposti vy?

Rodí se lidé jako hlupáci, nebo se z nich hlupáci stávají? Nebo je to jako obvykle složitější a mezi oběma faktory existuje vzájemný vztah? Podělte se o své názory a přečtěte si více o Cipollově práci a jeho zábavných esejích, které byly původně jen pro jeho přátele, v popisku níže. Překlad: Sileo www.videacesky.cz

Komentáře (4)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Co se tak starat každý o sebe

22

Odpovědět

To někdy funguje.
Někdy to zase nefunguje a někdy to jde dokonce úmyslně zneužít. Viz např. The Mathematical Danger of Democratic Voting

20

Odpovědět

Díky za překlad.

30

Odpovědět

Super video, díky za překlad.
Osobně mám pocit, že čeština tak snadné rozdělení hloupých lidí neumožňuje a slovo hloupý se pojí spíše s nízkým IQ.

42