Dan Ariely o podvádění

Thumbnail play icon
96 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:827
Počet zobrazení:15 651
Profesor psychologie a behaviorální ekonomie Dan Ariely se v dnešní přednášce zaměří na sklony lidí k nepoctivosti. Svá tvrzení jako vždy podloží výsledky několika experimentů a nakonec navrhne i pár řešení, jak naše svědomí přivést zpět k životu.

Poznámky: Americká energetická společnost Enron v roce 2001 čelila skandálu, když se ukázalo, že falšovala své účetnictví. Skandál nakonec vedl k jejímu bankrotu a její výkonný ředitel Jeffrey Skilling byl odsouzen k 24 letům ve vězení. UCLA je zkratka pro University of California, Los Angeles.

Přepis titulků

Dobré ráno. Chtěl bych dnes mluvit o nepoctivosti. Chci, abyste se zamysleli nad skandály jako Enron nebo finanční krize. Co je podle vás způsobilo? Několik podvodníků? Několik lidí, kteří se rozhodli ve velké míře podvádět? Nebo to způsobila vysoce rozšířená ochota takové věci přehlížet? Pokusím se vám vysvětlit náš náhled na věc. Děláme jednoduché experimenty. Základní experiment vypadá takto. Kdybyste byli součástí experimentu, dal bych vám list papíru s 20 příklady.

Kdybyste měli dost času, byli byste schopní je všechny vyřešit. Rozdal bych vám je a řekl bych: "Máte pět minut. Vyřešte jich co nejvíc. Za každý příklad dostanete dolar." Snažili byste se pracovat co nejrychleji. Po pěti minutách bych řekl: "Stop. Přestaňte psát a spočítejte si, kolik příkladů máte správně. Až je spočítáte, jděte na konec místnosti a skartujte svůj papír s příklady.

Pak se vraťte a řekněte mi, kolik příkladů jste měli správně." Lidi většinou řekli, že vyřešili šest příkladů a dostali šest dolarů. Lidi, kteří se účastní experimentů, ale neví, že jsme tu skartovačku upravili. Ta skartovačka zkartuje jen okraje papíru. Hlavní část papíru zůstává nedotčená. Můžu se podívat dovnitř a zjistit, kolik příkladů lidi skutečně vyřešili. Co jsme zjistili?

Lidi většinou vyřešili čtyři příklady, ale nahlásili jich šest. Toho experimentu se doposud zúčastnilo 30 000 lidí. Z těchto 30 000 lidí jich 12 podvádělo hodně. Stáli nás asi 120 dolarů. 18 000 lidí podvádělo trochu. Ti nás stáli 36 000. Je to dobré srovnání. Existují lidé, kteří podvádí hodně, ale je jich velmi málo.

Pak existuje obrovské množství lidí, co podvádí trochu, ale protože jich je tolik a protože podvádí často, jejich činnost působí mnohem větší finanční škody. Jak na takovou nepoctivost nahlížíme? Je hodně faktorů, které ovlivňují, jak moc podvádíme, ale chci vám říct o dvou mechanismech, které to mění. První vám popíšu pomocí vtipu.

Johnny přinese domů poznámku od učitelky. Píše se tam, že Johnny ukradl tužku žákovi z vedlejší lavice. Johnnyho otec zuří. Řekne: "Johnny, je mi neuvěřitelně trapně. Už nikdy nesmíš svým spolužákům krást tužky. Máš na tři týdny zaracha. Jen počkej, až přijde tvoje matka. Johnny, navíc moc dobře víš, že když potřebuješ tužku, stačí říct. Stačí to jen zmínit, stačí mi říct a já ti z práce přinesu hromadu tužek."

Zábavné je to proto, že všichni sdílíme názor, že to, že si z práce odneseme tužku, lze snadno omluvit. Kdybychom ale vzali 10 centů z pokladny a koupili si za ně tužku, byl by mezi tím velký rozdíl. Udělali jsme experiment. Byl to ten samý experiment s příklady, ale měl dvě verze. První byla, že jste šli za výzkumným pracovníkem a ten vám za x příkladů dal x dolarů.

Ve druhé vám výzkumný pracovník za x příkladů dal x žetonů. Zaplatili jsme lidem kusy plastu. Lidi si je vzali a o čtyři metry dál si je vyměnili za dolary. Takže když se dívali do očí výzkumnému pracovníkovi, nezískali podvodem peníze, ale něco, co si za peníze vyměnili až posléze. Co se stalo? Lidi podváděli dvakrát tolik. To je jeden z nejznepokojivějších experimentů, které jsme kdy provedli. Protože když si myslíte, že jakmile s penězi pracujete nepřímo, zproštuje vás to morálních povinností, co se stane s opcemi na burze?

S hypotečními zástavními listy? Zamyslete se nad takovými věcmi. Je možné, že v těch případech lidé uplatňují svou vynikající schopnost chovat se nepoctivě a vzápětí si své chování odůvodnit? To je první věc, na kterou chci poukázat. Nepoctivost, o které mluvíme, hodně souvisí s racionalizací.

Snadné odůvodnění našeho chování zvyšuje nepoctivost. Když je obtížnější naše chování odůvodnit, nepoctivost se snižuje. Tady je další příběh. Řeknu vám jeho židovskou verzi. Jeden muž přijde za rabínem a řekne: "Rabíne, to byste nevěřil. Někdo mi ze synagogy ukradl kolo." Rabín se zhrozí: "Někdo vám ukradl kolo ze synagogy? Jak se to mohlo stát? Přijďte do synagogy příští týden znovu a sedněte si do první řady. Až budeme u desatera přikázání, otočte se a podívejte se všem do očí.

Až budeme u "nepokradeš", ten, kdo se vám nebude moct podívat do očí, je váš zloděj." Ten muž si další týden sedne do první řady, otočí se a během desatera přikázání všechny sleduje. Na konci bohoslužby jde za rabínem. Řekne: "Rabíne, tomu byste nevěřil. Zabralo to. Jakmile jste se dostal k "nesesmilníš"...

Vzpomněl jsem si, kde jsem to kolo nechal." Jak to převedeme na experiment? Šli jsme na UCLA a požádali jsme asi 500 studentů, aby se pokusili vyjmenovat všech deset přikázání. Nikdo si je nevybavil všechny. Vymysleli si celou řadu nových přikázání. Ale poté, co se snažili vybavit si desatero přikázání, jsme jim zadali stejný úkol, při kterém mohli podvádět.

Co se stalo? Nikdo nepodváděl. Ne že by ti, kteří si vybavili hodně přikázání, nepodváděli a naopak. Nepodváděl nikdo. To znamená, že když lidi přimějete k tomu, aby přemýšleli o pravidlech morálky, omezíte tím prostor, ve kterém můžou ospravedlnit svoje chování. Podobný experiment jsme dělali v jedné pojišťovně. Upravili jsme podpisovou část formuláře.

Formulář obvykle nejdřív vyplníte a pak se dole podepíšete. Když se lidi podepisují, už jsou s podvody u konce. Ten formulář jsme upravili tak, aby se podepisovali nahoře. Ukázalo se, že lidi pak podvádějí mnohem míň. Když se zamyslíte nad tímto druhem podvádění, nad menšími podvody, které se dějí často, nad racionalizací a morálkou... Podle mě je klíčové o těch věcěch přemýšlet jako o střetech zájmů.

Střety zájmů zná každý. Jestli sledujete nějaký sport... Podle rozhovorů z dnešního rána jde asi hlavně o fotbal. Představte si, že rozhodčí rozhodne v neprospěch vašeho oblíbeného týmu. Budete si myslet, že je zlomyslný, slepý a nevím co ještě. Jste schopní se na to dívat jen z pohledu vašeho týmu. Ve sportu možná střety zájmů špatné nejsou. Možná je to dobře. Možná je díky tomu život zábavnější. Ale bankovnictví, lékařství...

Kolik střetů zájmů chceme v takových odvětvích? Moc ne. Myslím, že by bylo dobře, kdybychom se zamysleli nad tím, jak omezit střety zájmů. Nemusí to být něco, co u sebe nebo u ostatních vidíme. Řeknu vám ještě jeden příběh. Když přemýšlíte o podvádění, je otázka, proč by lidé mohli přestat a jak by to fungovalo. Dělali jsme hodně experimentů, ve kterých jsme dali lidem stovky příležitostí podvádět.

Zjistili jsme, že lidé podvádějí jen trochu a v jistou chvíli hodně lidí přepne a začne podvádět neustále. Říkáme tomu efekt "proč ne?" Když začnete neustále podvádět, proč byste měli přestávat? Abychom se na to podívali, napadlo nás něco jako zpověď. Jsou tu nějací katolíci? Pár.

Někteří se hlásí míň, jiní víc. Nic proti vám, ale šli jsme si promluvit se skutečnými katolíky. Jeli jsme do Itálie. Šli jsme za katolickým knězem a zeptali jsme se: "Jak funguje zpověď?" Z ekonomického hlediska, když můžete požádat o odpuštění a být zproštění hříchů, nepodváděli byste ještě víc? Nepodváděli byste na cestě ke zpovědi? To by bylo ideální.

Další teorií je, že zpověď je součástí rozboru nákladů a užitků. Když kradu, nejenže můžu jít do vězení, ale také to musím někomu říct. To zvýší náklady na podvádění. Ukázalo se, že empiricky to nefunguje. Nebo je zpověď jako desatero přikázání. Když přemýšlíte o morálce... Ukázalo se, že je to součást vysvětlení. Když jdou lidi ke zpovědi, mají ze sebe dobrý pocit. Na cestě domů se chovají mile, jsou ke své rodině milejší než o pár dní později.

Nejvíc nás zaujala myšlenka, že zpověď může lidem umožnit nový začátek. Udělali jsme experiment. Lidi podváděli trochu, pak hodně. Po nějaké době jsme je požádali o zpověď. Nebyla to náboženská zpověď. Sepsali špatné věci, které v poslední době udělali a pak to skartovali. Pak jsme je požádali, aby požádali o odpuštění boha, ve kterého věří.

Co se stalo? Lidi podvádí málo, pak hodně a po zpovědi restartují svůj morální kompas a začnou s čistým štítem. Později začnou zase podvádět, ale aspoň na čas to funguje. Můžeme si z toho pár věcí odnést. Zaprvé bychom mohli vzít v úvahu zpověď. Je to mechanismus, který zavedla církev. Možná bychom ho měli zavést obecněji. Možná by naši politici a bankéři měli mít příležitost k tomu, aby čas od času požádali o odpuštění a začali s čistým štítem. Chci tuto přednášku zakončit dvěma myšlenkami.

Zaprvé, až dnes půjdete domů, požádejte o odpuštění předtím, než začnete zítřejší den. Budete mít lepší zítřek. Zadruhé... Naše chápání nepoctivosti se soustředí hlavně na velké podvodníky, kteří podvádějí v rozboru nákladů a užitků. Ti samozřejmě existují. Ale myslím, že je potřeba rozumět lidským chybám. Jaká je šance, že když budeme mít bankovní systém, ve kterém je nespočet střetů zájmů, a dáme tam nové lidi, budou se chovat slušně?

Neskutečně malá. Musíme rozumět tomu, jak se lidé staví k systémům, jaké slabiny v systému nesedí naší psychice a schopnostem a jak takové systémy navrhnout tak, aby se podobné tragédie neopakovaly. Děkuji za pozornost. Překlad: qetu www.videacesky.cz

Komentáře (34)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Na wiki na jeho stránce je novinka k tématu ohledně chybných dat a nezopakování pokusu.

00

Odpovědět

Ještě bych bral v potaz to, že určitá skupinka blbců ani nepozná, zda něco vyřešila správně :-D

00

Odpovědět

Velmi zajímá přednáška. Děkuji za překlad. :)

260

Odpovědět

5:42 - v první lajně sedí Petr Dvořák, bývalý šéf TV NOVA ;)

262

Odpovědět

A ta 5. paní v levo od něj vypadá jako Vivienne Westwood.

190

Odpovědět

Hned jsem si říkal že ho od někud znám :D

00

Odpovědět

netušil jsem, že ty semináře dělá pod záštitou ZEITGEIST...

230

Odpovědět

TWO FACE :D :D :D

1923

Odpovědět

you´re gay if you didn´t stop at 8:20

2070

Odpovědět

ja som si to tam nezastavil :) keby som mal zastaviť každé video v ktorom ukážu ženu tak by mi to zabralo velmi vela času :)

241

Odpovědět

+RishkoA ani neni moc pěkná... takovej koní xicht.

2016

Odpovědět

Napíš mi a poradím ti niake zaujimavé weby aby si si nemusel zastavovať časti videí kde ukážu priemernú ženu. Btw, zámer videa je oveľa hlbší ...

201

Odpovědět

Joe: jistě! je nám sice propagováno, že demokracie je nejlepší, protože má krásnou myšlenku, ale v realitě moc nefunguje. V demokracii se nepřijme nejlepší řešení, ale to, co má největší šanci projít. Nejlepší systém je osvícenský absolutismus, ovšem u něj problém v udržení. Dříve, nebo později se k moci dostane neosvícený monarcha. A nebo omezená demokracie, kdy volit mohou jen někteří na základě splnění určité podmínky. Je otázkou, jaká by to měla být. nejlogičtější se jeví vzdělání, či intelekt.

214

Odpovědět

Což se ale nikdy nepovede, protože většinová společnost ví všechno nejlíp, a demokracie je přece ten jediný a pravý a nejdokonalejí ideál všeho... přesto, že ještě nikde a nikdy nefungovala :D Každý chce systém, kde se "může všechno" i kdyby v něm ve skutečnosti nemohl dělat nic. A upírat kvůli vzdělání či intelektu právo volit, je naprosto nepřípustné, všichni si musí být rovni... zedníka by k operaci mozku nepustili, ale blba k volbám jo, to je potom těžké.

205

Odpovědět

+JPochopitelně. Ona myšlenka demokracie je krásná a skvěle se obhajuje, protože lidem se to líbí a chtějí ji přijmout. Problém naší společnosti je, že se smí říkat jen, to ce populární a příjemné. Je to taková společenská cenzůra. Říci něco, co je sice pravda, ale není to momentálně IN je společenská sebevražda. Říci, že lidé si nejsou rovni, je sice pravda, ale člověk pak dostane spoustu nepěkných přízvisek. Moc lidí nemá kritické myšlení a přijímají všeobecné názory, které hájí jen proto, že je to všeobecná pravda, aniž by sami věděli, jak co je.

191

Odpovědět

+JMoor8: A proto je internet tak silnej... lidé můžou říka, to co by si jinak nemohli dovolit.

180

Odpovědět

+JTo je ale dvousečný meč. 2/3 lidí v populaci jsou hlupáci. (To je fakt.) Tak ty dobré názory budou převýšeny těmi špatnými.

192

Odpovědět

vzdycky sem si myslel, ze jen kompletni vymena politiku muze zmenit ekonomicky stav statu, nyni si nejsem jist
takze nejlepsi mozne reseni je zmena systemu - statniho zrizeni?

210

Odpovědět

Bohužel takto radikální změna téměř vždy v dějinách byla předcházena válkami a krveprolitími.

190

Odpovědět

what the hell effect.. :-D ariely je vybornej. jdu pro knizky...

210

Odpovědět

V 3:02 se vám v překladu ztratilo slovíčko, které dává pointu celému vtipu. A to, že mu ty tužky přinese z práce.

196

Odpovědět

8:20 !!! <3

1812

Odpovědět

qetu: Díky díky za další Arielyho video. Sice jsem tuhle přednášku už viděl (asi na TED, ale bylo to jiný video, jen to téma bylo stejný), ale i tak jsem si to rád připomenul. A už se mi povedlo zjistit, že u nás v knihovně mají i tu jeho knížku. Zrovna byla půjčená, ale už jsem si ji zamluvil, tak se těším :D

190

Odpovědět

Knizky prelozeny, co vim, ma dve - Jak drahe je zdarma a Jak draha je intuice, ta prvni se mi zrovna vali na stole, tak doufam, ze naplni ma ocekavani...

180

Odpovědět

Nesedi v publiku Petr Dvorak (byvaly sef Novy). Cas napr. 5:42

190

Odpovědět

No jo, vypadá tak. :-D

191

Odpovědět

+BugHer0ještě aby tak nevypadal, dkyž je to on :D

181

Odpovědět

taky jsem si ho všiml :D

180

Odpovědět

asi se přišel naučit jak líp podvádět :D

202

Odpovědět

Jj, je tam ředitel ČT =)

190

Odpovědět

Jediný důvod proč si tady pročítám komentáře je :D jestli si ho ještě někdo všiml a jak se jmenuje :D nemohl jsem si vzpomenout od kud ho znám :D

180

Odpovědět

Mít takové přednášky i u nás, tak tam i rád chodím :-D. Učitelé, kteří akorát přečtou to co mají na projekci a odříkají to jako básničku mě doslova nudí a nic se člověk nedozví.

210

Další