Dan Ariely

Poctivá pravda o nepoctivosti

Většina z nás o sobě smýšlí jako o čestných lidech, ale ve skutečnosti podvádíme úplně všichni. Od Washingtonu až po Wall Street, od školy až po pracoviště, neetické chování se dá najít všude. Dan Ariely, profesor psychologie a behaviorální ekonomie, přináší jedinečný pohled na otázku nepoctivosti. Pokud vás zajímá, jak a proč si ospravedlňujeme klamání sebe i ostatních, pak je toto video právě pro vás. Poznámky UCLA je zkratka pro University of California, Los Angeles.

Kdo nechal řídit opici?

Profesor psychologie a behaviorální ekonomie Dan Ariely se dnes opět bude zabývat oblíbeným tématem prokrastinace a sebekontroly. Přestože se na začátku trochu opakují informace z minulých přednášek, uslyšíte spoustu novinek. Dozvíte se například, jakým důmyslným mechanismem lze pacienty přimět k tomu, aby brali léky načas.

Průvodce iracionálním chováním pro začátečníky

Behaviorálního ekonoma Dana Arielyho mnoho z vás zná díky jeho přednáškám o zvláštnostech lidského chování, které se u nás v průběhu let objevily. Následující video je upoutávkou na jeho online kurz Průvodce iracionálním chováním pro začátečníky, na který se zdarma může přihlásit jakýkoliv zdatný angličtinář. Ariely v něm probere vybraný materiál ze svých tří knih Jak drahé je zdarma, Jak drahá je intuice a Jak drahá je nepoctivost. Více informací o kurzu najdete zde.

Internetové seznamky

Po nějaké době tu opět máme přednášku od behaviorálního ekonoma Dana Arielyho, který se tentokrát bude zabývat otázkou internetových seznamek. Dozvíte se, jak by bylo možné zlepšit jejich efektivitu nebo co je pro muže a ženy důležité při hledání partnera.Pozn.: Yenta (nebo Yente) je židovské jméno, které zpravidla označuje starou klepnu, která se všem plete do věcí. V muzikálu Šumař na střeše toto jméno ale patřilo tamní dohazovačce, což je smysl, ve kterém ho Ariely používá.

Přivedou nás padělky na šikmou plochu?Big Think

Po několika měsících máte možnost vyslechnout si další moudrá slova z úst behaviorálního ekonoma Dana Arielyho. Ten se v dnešním videu zaměří na všudypřítomné padělky a na to, jak jejich nošení může ovlivnit náš smysl pro poctivost. Takže pozor, dámy (a pánové).  

Jak mít radost z práce?

Po nějaké době tu opět máme přednášku od profesora psychologie a behaviorální ekonomie Dana Arielyho, který nám přiblíží další aspekt lidského chování. Konkrétně se dnes zaměří na to, jak motivovat k práci tak, aby člověku přinášela větší radost. Pozn.: Znalostní ekonomika, kterou Ariely zmiňuje ke konci videa, spočívá v tvorbě přidané hodnoty na základě zúročení znalostí. Roste v ní význam vzdělání a vědeckých poznatků.

Dan Ariely o podvádění

Profesor psychologie a behaviorální ekonomie Dan Ariely se v dnešní přednášce zaměří na sklony lidí k nepoctivosti. Svá tvrzení jako vždy podloží výsledky několika experimentů a nakonec navrhne i pár řešení, jak naše svědomí přivést zpět k životu. Poznámky: Americká energetická společnost Enron v roce 2001 čelila skandálu, když se ukázalo, že falšovala své účetnictví. Skandál nakonec vedl k jejímu bankrotu a její výkonný ředitel Jeffrey Skilling byl odsouzen k 24 letům ve vězení. UCLA je zkratka pro University of California, Los Angeles.

Dan Ariely o sebekontrole

Dan Ariely se v dnešní přednášce zaměří na problém sebekontroly a na to, jak se s ním vypořádat. Všichni se jistě shodneme na tom, že prokrastinace je metlou lidstva. To kvůli ní naše celodenní práce nikdy neodpovídá tomu, co jsme si skálopevně slibovali den předtím. Ale Ariely nabízí jistá řešení a kromě toho představí i několik zajímavých produktů a webových stránek, které se k problému staví po svém. Pozn.: FDA (Food and Drug Administration) je zkratka pro Správu potravin a léčiv. Je to vládní agentura USA, která se věnuje resortu zdraví a služeb.

Proces adaptace

Je tu další přednáška od profesora psychologie a behaviorální ekonomie Dana Arielyho, který tentokrát bude mluvit o procesu přizpůsobování se. Ariely se na téma adaptace dívá ze dvou úhlů. Na jedné straně mluví o adaptaci na bolest a na druhé straně o sociální adaptaci. S bolestí má sám mnoho zkušeností, protože když byl na střední škole, utrpěl během exploze popáleniny třetího stupně na 70 procentech svého těla. Kvůli tomu následně musel strávit tři roky v nemocnici, kde podstoupil mnoho bolestivých léčebných procedur. Pro ty, kteří jsou zdatní v angličtině a mají zájem o další informace, Ariely svoje zážitky popisuje v tomto dokumentu.

Všichni se chováme iracionálně

Dan Ariely v dnešním videu bude pokračovat ve svém výkladu o iracionalitě lidského chování. Na několika experimentech nám ukáže některé z faktorů, které nás ovlivňují při našem každodenním rozhodování. Na minulé video se můžete podívat zde.

Jak nás ovlivňují vysoké prémie v práci?

Dan Ariely je americký profesor psychologie a behaviorální ekonomie s izraelskými kořeny. Původně studoval matematiku a fyziku na univerzitě v Tel Avivu a posléze přestoupil na studia filozofie a psychologie. Je držitelem dvou doktorských titulů z kognitivní psychologie a podnikání a je považován za jednoho z nejvýznamnějších behaviorálních ekonomů. Je také autorem dvou bestsellerů, které u nás vyšly pod názvy Jak drahé je zdarma? a Jak drahá je intuice. Ve svých knihách se snaží popsat výsledky svého výzkumu tak, aby byly pochopitelné i pro širší publikum, které s ekonomií není blíže obeznámeno. Behaviorální ekonomie je směr, který v sobě mísí prvky psychologie a ekonomie. Odráží se od faktu, že člověk je ovlivňován emocemi, kvůli kterým se někdy chová iracionálně. Konkrétně v tomto videu Ariely mluví o vysokých prémiích a jejich vlivu na pracovní výkon lidí. Na příkladech ukazuje, že široce rozšířená domněnka, že víc peněz znamená lépe odvedenou práci, nemusí být pravdivá. Poznámky: Averze ke ztrátě je psychologicky prokázaná skutečnost, že lidé obecně přisuzují větší váhu ztrátám než zcela srovnatelným ziskům. Pojem ex ante znamená očekáváné, zamýšlené. MIT je zkratka pro Massachusettský technologický institut.