Big Think

Jak zjistit, zda člověk ve vegetativním stavu vnímá?Big Think

Odhaduje se, že každý pátý pacient ve vegetativním stavu je ve skutečnosti schopen vnímat, co se kolem něj děje. Dokáže přemýšlet, rozumět, cítit emoce. Problém je, že s okolím často nedovede žádným způsobem komunikovat. Neurovědec Adrian Owen používá funkční magnetickou rezonanci, aby takovým pacientům komunikaci umožnil.  

John Cleese o politické korektnostiBig Think

Zacházíme s potřebou chránit ostatní před urážkou moc daleko? John Cleese se s vámi podělí o svůj náhled na věc v následujících duálních titulcích. Slovíčka: to offend - urazit nastiness - zlomyslnost, podlost inaccuracy - nepřesnost to expect - očekávat chairman - předseda, prezident to protect from... - chránit před... renowned - proslulý, věhlasný to control - ovládat (NE zkontrolovat) sensitive - citlivý political corectness - politická korektnost to be labeled - být označen as far as I'm concerned - co se mě týče

Jak přistihnout lháře při lžiBig Think

Paul Ekman, expert na neverbální komunikaci a gesta, je profesorem psychologie na Lékařské fakultě Kalifornské univerzity v San Francisku. Většinu profesního života zasvětil zkoumání projevů emocí a jako poradce mimo jiné spolupracoval na seriálu Anatomie lži či filmu V hlavě. V České republice právě vychází překlad jeho knihy Emotions Revealed (Odhalené emoce), která zkoumá tzv. mikrovýrazy - jemné nevědomé změny v mimice, které zůstávají netrénovanému oku skryty. V tomto videu se dozvíte, jak mikrovýrazy fungují a na konkrétních příkladech zjistíte, k čemu je možné je využít.

Jaké je to žít se schizofrenií?Big Think

S touto duševní poruchou si nejčastěji spojujeme nejrůznější halucinace a paranoidní představy. S jakými dalšími příznaky se ale schizofrenici musejí vypořádat? Jako každou středu jsme video opatřili anglickými titulky i seznamem slovíček. Slovíčka: coincidence - náhoda to pay attention to... - dávat pozor vast - nesmírný, rozlehlý to harm - ublížit paranoid delusions - paranoidní představy, bludy to focus - soustředit se derogatory - opovržlivý, urážlivý it comes as no surprise that... - nikoho nepřekvapí, že... to sort through - probrat se něčím, protřídit nefarious intent - hanebné úmysly to stand in the way - stát něčemu v cestě to live one's life to the fullest - žít naplno

Krádeží k úspěchuBig Think

Jakou radu by dal legendární komik a spisovatel John Cleese začínajícím scenáristům? Slovíčka: to be influenced by... - být někým ovlivněn to appeal to... - líbit se někomu, zamlouvat se stamp - poštovní známka, otisk to get off the ground - odlepit se od země, vzlétnout to fly a plane - pilotovat letadlo to advocate - hájit, zastávat screenwriter - scenárista impact - dopad to affect - působit na někoho, zasáhnout

Michio Kaku o sněníBig Think

Americký fyzik Michio Kaku tentokrát zabrousí do oblastí zabývajících se lidským vědomím. Potvrdila moderní věda teorie Sigmunda Freuda? A jak je to vlastně s lucidním sněním?  

SupergéniovéBig Think

Americký fyzik Michio Kaku se tentokrát zaměří na supergénie a na to, odkud se jejich schopnosti berou. Slovíčka: clueless - bezradný doormat - rohožka (o člověku - někdo, kdo si nechá cokoliv líbit) physicist - fyzik a kernel of truth - špetka pravdy to suffer from... - trpět něčím mild - jemný, mírný to spit out - vyplivnout, vychrlit by memory/by heart - zpaměti entire - celý injury - zranění lobe - mozkový lalok swimming pool - bazén to preserve - zachovat autopsy - pitva to accentuate - zdůraznit to thicken - zesílit, nabrat na tloušťce slightly - mírně, nepatrně tiny - malinkatý

Je možná telepatie?Big Think

Je v dnešní době možné číst lidem myšlenky? A jak to bude vypadat v budoucnosti? Přesně na to se v následujícím videu zaměří americký fyzik Michio Kaku.

Evoluce inteligenceBig Think

Oblíbený fyzik a fanoušek sci-fi Michio Kaku nám poví něco o evoluci inteligence. Dozvíme se například, proč jsme právě my tak inteligentní oproti jiným tvorům, kteří žili na Zemi daleko déle než my.

Jak nejlevněji teraformovat Mars?Big Think

V dnešních krátkých duálních titulcích vám americký teoretický fyzik Michio Kaku objasní, jakým nejlepším způsobem by se dala provést teraformace Marsu. Slovíčka z videa: blunt - ve spojení s předměty "tupý", ve spojení s lidmi "neomalený, neotesaný" (ve videu použito ve smyslu "být upřímný, říct něco na rovinu") century - století roughly - zhruba on the order of... - zhruba (nebo také "podobně, ve stylu něčeho") to take advantage of... - využít něčeho, těžit z... (advantage = výhoda) nature - příroda surface - povrch (nebo i hladina vody) carbon dioxide - oxid uhličitý to heat up - ohřát greenhouse effect - skleníkový efekt to melt - roztát, roztavit to jumpstart - rychle nastartovat pomocí vnějšího podnětu (v původním významu "to jumpstart a car" = nastartovat auto pomocí kabelů) temperature - teplota to release - uvolnit, vypustit to propose - navrhnout (můžete se setkat i s významem "požádat o ruku") hydrogen - vodík nuclear powerplant - jaderná elektrárna chain reaction - řetězová reakce to haul - dopravit (také "táhnout, vléct")

Co je to temná hmota?Big Think

V dnešních duálních titulcích opět uvidíte slavného teoretického fyzika Michia Kakua, který vám tentokrát objasní, co je to vlastně ona temná hmota, o které ze všech stran neustále slýcháme. Otázka, která byla Kakuova položena, zní: "Pokud subatomární částice mohou být na dvou i více místech zároveň, mohly by se části nás pohybovat tam a zpátky mezi paralelními vesmíry a mohly by tyto částice být temnou hmotou?" Slovíčka z videa: dark matter - temná hmota sheet of paper - list papíru entire - celý parallel universe - paralelní vesmír to hover - vznášet se inch - palec (míra) invisible - neviditelný gravity - gravitace to bend - ohnout, zakřivit ordinary - běžný, obyčejný cutting edge (doslova "řezající ostří") - něco, co má v daném oboru prvořadý význam string - struna (jinak i např. provázek nebo šňůrka) rubber band - gumička bottom line - výsledek něčeho nebo nejdůležitější aspekt dané věci shelf - police convincing - přesvědčivý verified - ověřený

Co je nejpevnější známý materiál?Big Think

Tynku bohužel trápí počítač a tak se tento týden musíme obejít bez Vsauce. O zajímavá věděcká fakta vás ale připravit nechceme... Světoznámý teoretický fyzik Michio Kaku bude v dnešním videu odpovídat na otázku, zda je možné, aby nám nanotechnologie pomocí nanobotů umožnila nadlidskou sílu.  

Vynálezy budoucnostiBig Think

Máme tu další video od amerického teoretického fyzika Michia Kakua. Ten tentokrát odpovídal na otázku, jakých futuristických vynálezů se ještě za našeho života dočkáme. Seznam slovíček použitých ve videu: invisibility - neviditelnost decade - desetiletí to resemble st. - podobat se něčemu, něco připomínat astonishing - udivující, ohromující evil - zlo (v kontextu použito jako přídavné jméno - zlý) jelly - želé to ooze - pomalu vytékat inroad - nájezd, vpád matter - má mnoho významů; ve videu jsou použity dva: programmable matter - programovatelná hmota; matter of time - otázka času to rearrange - přeskupit conductivity - vodivost to push a button - stisknout tlačítko substance - látka, hmota liquid - kapalina, tekutina to slide - klouzat to replace st. - něco nahradit pin - špendlík electric charge - elektrický náboj bind - navázat se (jinak i např. někoho svázat) powerful - mocný, výkonný to investigate - zkoumat, vyšetřovat clump - trs, chomáč clay - hlína to rise - stoupnout (např. cena), zdvihnout se, povstat desert - poušť television crew - televizní štáb

Přivedou nás padělky na šikmou plochu?Big Think

Po několika měsících máte možnost vyslechnout si další moudrá slova z úst behaviorálního ekonoma Dana Arielyho. Ten se v dnešním videu zaměří na všudypřítomné padělky a na to, jak jejich nošení může ovlivnit náš smysl pro poctivost. Takže pozor, dámy (a pánové).  

Máme na dosah lék proti stárnutí?Big Think

Dnes tu pro vás máme dvě videa z kanálu Big Think, kam přispívají nejrůznější vědecké kapacity. Amerického profesora teoretické fyziky Michia Kakua uslyšíte mluvit o možném zvrácení procesu stárnutí a o tom, jestli v blízké budoucnosti evoluce povede ke změně vzhledu člověka. Otázky od návštěvníků kanálu, na které ve svých videí odpovídá, jsou uvedeny nad jednotlivými videi. Myslíte, že by se dal enzym telomerázy ještě za našeho života použít ke zvrácení procesu stárnutí?   Přestaly se lidské bytosti vyvíjet? Budou lidé v budoucnosti vypadat jinak?

Jste psychopat?Big Think

Považujete se za psychicky vyrovnaného člověka? Zkuste si následující test a uvidíte, jestli tomu tak opravdu je. V komentářích se s námi podělte o to, zda by ve vašem případě tlusťoch přežil, či ne. :) Poznámka: Pokud je některá část mozku špatně přeložená, dejte vědět. Google není všemocný.

Bylo by možné oživit dinosaury?Big Think

Snad každý viděl film Jurský Park a mnohé z vás jistě napadlo, jestli by bylo možné oživit dinosaury. Na tuto otázku se dnes pokusí odpovědět americký fyzik Michio Kaku, s kterým jsme už měli tu čest, když nám vyprávěl o civilizacích ve vesmíru. Představí nám pár návrhů, jak by teoreticky bylo možné v budoucnu oživit mamuty, neandrtálce, i dinosaury. Připomíná vám to jako science fiction?

Buď sám sebouBig Think

Dnes vám představíme novinku z kanálu s názvem Big Think. Jak už název napovídá, kanál je plný zajímavých teorií, návodů a názoru od nejrůznějších lidí z celého světa. Začneme krátkým monologem, v němž Neil deGrasse Tyson, ředitel Haydenova planetária, učitel a astrofyzik, vysvětluje a radí, jak být sami sebou. Do komentářů napište, jestli byste měli zájem o další videa z tohoto kanálu.

Jak nestrávit celý den na FacebookuBig Think

Určitě jste to sami zažili. Měli jste něco důležitého na práci, ale neustále jste to odkládali. A právě tématu neustálého odkládání důležitých činností se v následujícím videu věnuje americký žurnalista a spisovatel, Charles Duhigg, jenž publikoval knihu na podobné téma s názvem Síla zvyku. Charles nám zároveň poradí, jak se nejlépe vypořádat se závislostí na Facebooku a internetu.