Jordan Peterson – Vznik a význam bohů

Thumbnail play icon
84 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:68
Počet zobrazení:5 129
Jordan Peterson vypráví, jak se v našich příbězích začali objevovat bohové, jak se náboženství vyvíjela a které myšlenky se snažila obsáhnout.

Přepis titulků

Ten nejvyšší ideál, který člověk má, ať si toho je vědom, nebo ne, je jeho bůh. Přesně tak to funguje. A lidé mohou tvrdit, že nevěří v boha. No, záleží, co tím myslí. A já si z toho nedělám srandu. Jsme velice komplikovaná stvoření a řídí nás celá škála podivných věcí v našem podvědomí. Řekové si mysleli, že jsme otroci bohů, protože jsme sloužili smilstvu, sloužili jsme žízni, hladu, sloužili jsme hněvu.

A tyhle věci nás přesahují. Proto to byli bohové. Hněv, to je bůh války. Proč je to bůh? No existuje věčně. Je ve všech lidech. Ovládne je a řídí jejich chování. Je to bůh.

Můžeme se dohadovat o detailech. „Není to bůh.“ Dobře, je to psychologická síla. Lidé jsou přecitlivělí na to slovo. No oni ve skutečnosti… Musíme se bavit o důsledku, musíme se zamyslet, co ta myšlenka znamená. Je tu s námi od nepaměti. Není to jen nějaká pověra. Proboha, musíte být sofistikovanější, člověče.

To mě trápí na nových ateistech. Oni ten problém neberou vážně. Myslí si: „Křesťanství, to je jen snůška pověr.“ Vážně? Ne, nezlobte se, to prostě není dost hluboké. Takže ve skutečnosti to jsou úvahy lidí, kteří se snažili vymyslet, co znamená být člověkem. Dám vám další příklad, tohle je tak hustý.

Northrop Frye, což byl odborník na Bibli na Torontské univerzitě… Tohle bylo jedno z jeho vysvětlení struktury Bible: Bible je ve skutečnosti příběh. Což je zvláštní, protože to je celá sbírka různých knížek napsaná skupinami různých lidí, nahodile upravovaná po tisíce let a daná dohromady nějakým koncilem. Je to opravdu zvláštní kniha, ale má příběhovou strukturu. Vznikala po tisíce let jakožto kolektivní rozhodnutí.

Takže tohle je přibližně příběh Starého zákona: Izrael je středně silná země a stane se mocnou a dominantní. A pak přijde prorok a říká: „Hele, vy jste teď úspěšní, začínáte scházet z cesty, nepečujete o vdovy a děti, neřídíte svůj stát podle vyššího principu.“ Můžete namítnout, že vyšší princip neexistuje. „Dobře, řiďte si to takhle dál a sledujte, co se stane.“ To říká prorok králi.

Obvykle riskujíc svůj život. „Fajn, nevěříte v Boha, nevěříte ve vyšší etické zásady? Žádný problém, pokračujte v tom. Uvidíme, co se stane.“ Dojde k tomu, že jsou vyhlazeni a po generace jsou v otroctví nebo je ten lid decimován a pak se dostanou zpátky k moci. Chvíli jsou opět velmocí, ale sejdou z cesty, přijde prorok a říká: „Pamatujete na ten vyšší princip, ke kterému jste se zavázali?

Zapomněli jste na něj. Dávejte si pozor.“ Všichni ho ignorují a bum! Takže to je řád… korupce, chaos. Řád, korupce, chaos. To se stane šestkrát. Je v tom určitá myšlenka. Protože stát se opakovaně dává dohromady, tou myšlenkou je, že máme usilovat o perfektní stát.

To je sen o utopii, který se objevuje v tom tisíciletém procesu učení. Kdybychom jen dokázali zavést dokonalý stát, třeba jako Izrael nebo Sovětský svaz, kdybychom zavedli utopii na politické úrovni, měli bychom po problémech. Ale pak se stalo tohle… V Novém zákonu se změnila konceptualizace. A konceptualizace Nového zákona je: „Počkat, stát vás nespasí. Jednotlivec vás spasí.“ Opravdu to chcete zahodit?

To byl zatracený objev. A to není vše. Nejenže vás spasí jednotlivec, ale bude to pravdomluvný jednotlivec. Uvědomte si, jak těžké je vyvinout takový koncept! Koho by to kdy napadlo? Protože si řeknete: kdo se dostane na vrchol? To největší monstrum s kyjem.

Ne, ukazuje se, že takové společnosti nejsou stabilní. Nefungují. Zhroutí se do chaosu. Zničí se. Ztratí vyšší princip, ať už je to cokoliv. Stabilním řešením je jednotlivec, který říká pravdu. A trvalo nám celou věčnost to vymyslet. Na tomto příběhu je založena západní společnost. Proto Nietzsche řekl, že po smrti Boha vše upadne do chaosu. Neřekl to nikterak triumfálně.

Věděl, co se stane, stejně jako Dostojevskij. Proto ty lidi tolik obdivuju. Oni věděli, co přijde. Takže to, co se snažím dělat, a z velké části se inspiruju Jungem… protože Jung bral Nietzscheho problémy vážně. Nietzsche řekl, že ztrácíme víru. Ztrácíme náš vztah s vyšším etickým principem. A obviňoval křesťanství z toho, že se zabilo mečem pravdy, který samo stvořilo.

Řekl, že přijdeme o ty principy a přijdou problémy, protože na nich stojí celé společnosti. Když se zbavíme toho duchovna, na kterém to celé stojí, přijdeme o všechno. A Nietzsche si řekl, že se budeme muset stát nadlidmi, abychom to zvládli. Odtud se vzal jeho koncept nadčlověka, který nacisté převzali a zprofanovali. A Jung byl žákem Nietzscheho, sice nepřímý, ale byl jím velice ovlivněn.

Podle Junga se Nietzsche spletl a lidé si nedokáží vytvářet své hodnoty. Protože je těžké vytvořit si vlastní hodnoty. Řekněme, že jste chlap s nadváhou a jako novoroční předsevzetí začnete chodit do posilovny. Nepovede se vám to. Půjdete dvakrát a přestanete. Protože si nedokážete vytvořit své hodnoty. Je to těžké a nejste svým vlastním otrokem. Nemůžete si rozkázat něco udělat.

Máte svou přirozenost. A Junga napadlo, že se musíme vrátit k mytologiím a příběhům, jít do hlubokého chaosu podvědomí a obnovit to, na co jsme zapomněli. A to se snažil dělat ve své psychologii a dělal to velice efektivně. Velice efektivně. Byl to revoluční myslitel. Ale velice těžko pochopitelný. Není náhoda, že filmy o superhrdinech jsou teď tak populární. To je polyteismus.

To je návrat k mnohobožství. Kdo jsou ty postavy? Jsou to polobohové. Očividně. Jeden z nich je Thor, očividnější už to být nemůže. A zajímá vás, kdo je vůdce polobohů. Protože to je člověk, kterého opravdu chcete následovat, že? No, evoluční odpověď na to je… Evoluční odpověď, alespoň co se křesťanů týče, je Ježíš. Ale mělo to mnoho podob. Pro Mezopotámce to byl Marduk. Marduk byl spasitel.

Měl oči kolem dokola hlavy a říkal kouzelná slova. Tím se lišil od ostatních bohů. A byl zvolen ostatními bohy za jejich krále. A pak šel bojovat s Tiamat, což byla velká dračice, a stvořil svět z jejích kousků. Jedno jeho jméno bylo: ten, který tvoří vynálezy soubojem s Tiamat. To lidé dělají: jdou do neznáma, do chaosu a vytváří z něj chytré věci.

To děláme. Marduk založil mezopotámskou civilizaci. Představte si všechny ty kmeny, které se sešly, aby vytvořily Mezopotámii. Všechny měly boha. A tak ti bohové spolu válčili. A z té války bohů vyvstal vyšší bůh. To byl Marduk. A Marduk byl inspirací pro postavu Ježíše. To se dělo všude.

Potkáte obdivuhodného člověka. Pak jich vidíte deset a řeknete si: Páni, oni mají něco společného. To si na nich zapamatujete: ty hrdinské činy, které vykonali. Udrží se vám v paměti. Protože zapadají do vzorce. A pak začnete vyprávět příběh o jejich hrdinství a všechno se to sleje dohromady. Z toho vzejde hrdina vaší kultury, váš bůh. Bylo tam 50 kmenů, každý se svým bohem. Co uděláte pak? Bohové po staletí válčí.

A zvolí si nového boha. Marduka, v případě Mezopotámců. A on vyráží bojovat s drakem chaosu. A tvoří svět. Jo! Tak to přesně je. To uděláte pomocí pravdy, protože ta vás seznámí s chaosem.

Komentáře (23)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Bohovia prišli z neba.Zacharia Sitchin napísal knihy,kde o tých bohoch píše.Aj v rôznych iných kultúrach a mytológiách sa o tom hovorí.Aj kresťania sa modlia k bohu,"Otče náš,ktorý si na nebesiach.."Za ich pôsobenia na zemy vzniklo a zaniklo množstvo kultúr a civilizácií,o ktorých sa v učebniciach dejepisu nepíše.Doba pred potopou(to sa píše v Biblii).Boli to bohovia s masa a kostí,len mali omnoho vyžšie vedomosti a technológie ako vtedajší ludia.Technológie boli pre ludí čary a mágia.
Biblia a biblický Boh sú o niečom inom.Pri minulých ludských civilizáciách to neskončilo dobre.Rozkvet,morálny úpadok,vojny atď.Ja si myslím,že vytvorenie Biblie-Nový zákon,je také ošetrenie(programátorský výraz) toho morálneho úpadku.Vytvorenie civilizácie nie je také jednoduché.Od určitého stupňa vývoja a velkosti(počtu ludí),to už začína škrípať.(viď.pokusy s myšami).A potrebujú niečo,čo by im(nám),dopomohlo prekonať úpadok.Kultúru a mentalitu založenú na ctení si a dodržiavanie určitých spoločenských pravidiel.
Biblia je ťažké(zložitá) čítanie.A možno je to aj zámer.Ale ideológia je správať sa k sebe(ludom) dobre.Nezabiješ,nepokradneš...
Pri náboženstve sa bijú dve veci.To ako to prezentujú ludia a to ako to čo je v skutočnosti písané v Biblii.Ludia majú tendenciu,poprekrúcať si veci,ako sa im to hodí.Egoismus a mocenské záujmy.Napríklad cirkev v minulosti.Upalovali,mučili,alebo brali peniaze za odpustenie hriechov.Zneužívali náboženstvo na svoje mocenské záujmy.A ludia sa kôly tomu odvracajú od Boha,aj keď s tým nič nemá.Vznikli rôzne náboženské frakcie,ktoré si nárokujú na boha a svoju pravdu,ale biblii ide o to,aby nenastal kolaps civilizácie,morálny úpadok a ničenie všetkého naokolo.
Biblický Boh nie je konkrétna osoba(nemá podobu).Je to skôr taký abstraktný pojem a predstavuje niečo.Nie niekoho.Ale ludia si to zamozrejme prevzali po svojom a je to bradatý ujo,ktorý sa na nás pozerá z neba a keď sa hnevá,metá blesky.Biblický(Nový Zákon) Boh nieje fyzický(ani astrálny).Fyzicky nič neovplyvňuje.Iba duchovnú sféru(mentalitu) v našom vnútri.

05

Odpovědět

Ale my už máme boha, jsou jím prachy. Peníze nás živí, zabezpečují, léčí... Téměř každý ho vyznává.

33

Odpovědět

Nejsou to jen peníze, k tomuto modernímu bohu se přiklánějí přirozeně materiální lidé. Ale je mnoho dalších silných představ, které námi mávají nebo nám v něčem brání, a které jsou založeny spíš na něčem myšlenkovém, pocitovém. Komfort, sexuální pud (mnohdy ani ne touha či vášeň, ale jen ten pud) nebo pocit, že život není fér a někdo jiný by ho měl změnit, aby fér byl. Pro někoho je to touha po poznání. Nových bohů je spousta a rvou se o nás / v nás s děsnou zuřivostí, protože zdrojů -lidí- je dost a tak vyhrávají agresivní myšlenky, které rychle chytnou a klidně nás vysají pro další šíření, prohrávají mírnější, třebaže se o svého nositele lépe starají, neboli pomáhají mu přežít a žít dobře.

00

Odpovědět

"Hilyardová došla pro steakové nože a uřezala Davisové hlavu. Podle pitevních zpráv je pravděpodobné, že v době dekapitace Davisová ještě žila. 'Bůh mi řekl, abych to udělala', vypověděla Hilyardová policii."

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/zena-v-usa-urizla-hlavu-matce-sveho-expritele-dostala-dozivoti-40338027

12

Odpovědět

Bohužel je velice smutné a znepokojivé, že to co J.P. říká, si uvědomuje jen málo lidí. A pro člověka, který si uvědomuje to co říká, je ještě obtížnější tyto názory presentovat tak, aby je ostatní pochopili. Přitom je to v lidském životě odpověd na všechny otázky :(

53

Odpovědět

Tomuto človeku by som zakázal rečniť pred ludmy.Aj ke to asi myslí dobre,ale sú to hrozné táraniny a dezinformácie.Starý zákon,je v podstate historická kniha a deje v nej opisované sa potvrdili aj z iných viacerých zdrojov.Bohovia,boli "osoby",ktoré disponovali určitými znalosťami,alebo robili rôzne zázraky,čary a pod.Ludia ako taký boli vtedy "hlúpi"(z nášho pohladu 21.stor.).Nemali žiadne znalosti o technolúgiách,fyzikálnych javoch a množstve iných poznatkov,ktorými disponujeme teraz.A bohovia tieto poznatky ovládali a mali aj rôzne technológie.Ako napr. lietajúce prostriedky.Bohovia naučili ludí v podstate všetko.Obrábať pôdu,ochočiť zvieratá,obrábať kovy,urobiť víno...To sa zachovalo z rôznych bájí a povestí.Ludia si Bohov nevytvorili len tak z ničoho,alebo z nudy.A kto boli vlastne tí bohovia a s kade prišli...si povieme nabudúce.

236

Odpovědět

Pokud by bohové skutečně uměli létat, myslíš, že by byli tak krutí a ' nevnukli ' svým svěřencům způsob, jak odcestovat na neosídlené ostrovy a kontinenty místo toho, aby je nutili bojovat s jinými národ ve Středozemní, či v Indii?

32

Odpovědět

+LJa by som odporučil prečítať knihy od Zacharia Sitchin.Ludia už v minulost obsadili celú planétu.Po celom svete existujú starobilé stavby,ktorých pôvod nieje celkom jasný.
Dať primitívnym luďom vyspelé technológie by asi nebol najlepší ťah.Aby ich potom použili proti nim?

04

Odpovědět

na to ako sa snazis byt mudry, je tvoja gramtika biedna

63

Odpovědět

"Tomuto človeku by som zakázal rečniť pred ludmy." - Tohle je přesné, akorát mířené na špatnou osobu. :D

70

Odpovědět

At uz verite v Boha nebo ne - to ze po smrti za vsechno zle budete donekonecna trestani a za vsechno dobre donekonecna v blazenosti - je nejnosnejsi myslenka lidstva, chceme-li odvratit zkazu, musi si i nejvetsi ateista toto uvedomit a praktikovat viru i bez toho ze veri v Boha. Stat CR tady nebude vecne presne jak popsal Peterson, a az treba jednou nastane z nakeho duvodu bezvladi (valka, koronavirus, zivelna katastrofa) budete si zatracene prat, aby ten co vas najde bezbraneho byl hnan vyssim principem nez jen (policii, soudy, armadou atd. v te dobe nefungujici). Ale nvm jak bezbranny dopadne, vezmeme-li v potaz dokument V SITI - nehezke dilko, ale takova spolecnost dneska je, ne par jedincu, ale masa....

514

Odpovědět

Niektorí ludia veria v Boha,ale si neprečítajú Bibliu.A celý život žijú v dezinformácii.V Biblii sa píše,že po smrti je "nič".Keď si prečítate Zjavenie Jána,tam je jedine písané..Na KONCI SVETA budú ludia vzkriesený(súdený?),aj to tuším iba 120 000 ludí.Aj keď je to dezinformácia,že ludia po smrti pôjdu do neba,alebo pekla,má to svoj prínos.Normálne ludia nechcú ísť do pekla,tak sekajú dobrotu.Pozrime sa na krajiny,ako India,Južná Amerika,Afrika,Mexiko,kde velmy krestanstvo a viera v Boha nefiguruje,ako to tam vyzerá a aké hrozné veci sú tí ludia schopný spáchať.

18

Odpovědět

+UkomirNetvrdim, ze nemate pravdu, ovsem je tu ohromna tradice krestanstvi cca.2000 let (dokazete si predstavit, ze tak dlouho zijete)? Evropa = krestanstvi - architekturou zacinaje, moralnimi zasadami konceje. Osobne jsem si Bibli precetl 2x (pouze jednou celou - pozor maloktera Bible obsahuje celou Bibli!!) a doporucil bych to samozrejme kazdemu vericimu i cloveku. Nicmene zavery ktere delate, bych si neopovazil udelat ja, ale ani jakekoli jine. Jde o to, ze jak rekl Peterson - jedna se o slozite, komplexni dilo, mnohovrstve a tak dale. Takze kdyz ji cte verici najde Boha, kdyz vy a jini neverici najdete neexistenci Boha - kazdy najde co hleda. Proto bych doporucil, abyste, kdyz budete chtit vase zavery konzultoval s odbornikem, tedy knezem (ti lide to studuji dlouha leta) - to rikam kvuli tomu, ze to znam z osobniho zivota - jsem nemocen jdu k lekari, rozbije se mi prevodovka jdu k automechanikovi - mnohokrat jsem se v tomto spolehal na sebe a vyslo to, ale take jsem casto pohorel. Nerad bych s vami spravoval letecky motor, radeji bych s vami zasel k opravari leteckych motoru. NERIKAM, ZE NENI MOZNE, ZE JSTE po 2000 letech nasel trhlinu, error, mezeru, protimluv v jak ja rikam dokonale uzavrenem 2000 letem kruhu, pak by pred vami vsichni odbornici a vzdelanci dob minulych meli smeknout. Jeste posledni poznamku si dovolim - kdyz dokazes ze buh neexistuje a lide prestanou verit - komu tim prospejes? Komu?

20

Odpovědět

+panzvedavyBible je plná logických i názorových protiproudů, a proto (už v 19. století) přišel klasicismus a snaha obnovit ctnosti (staro)řecké jako je demokracie a snaha vybudovat polis (obec, stát) jako harmonické místo pro všechny.

Pak v 20. století přišla první světová válka a z knězů se stali národovečtí propagátoři válčení (stačí si přečíst tehdejší noviny), ale společnost (v západní Evropě) byla v roce 1918 válčením už tak znechucena, že se odvrátila od křesťanství jako od základního kompasu. Dvacátá léta tak proběhla ve znamení naprostého přepisu dosavadních hodnot a žebříčků, komu budou lidé důvěřovat.

Postupně pak i církevní představitelé začali propagovat křesťanský demokratismus a křesťanský socialismus jako jeden z proudu křesťanství.

20

Odpovědět

+LMe zarazi ta vase jistota? Jakmile dojde na krestansstvi tak kazdy (zejmena ateista) je okamzite vrcholnym odbornikem na historii, religionistiku a mnohe dalsi. Opakuji mate organizaci trvajici 2000 let, opakuji 2000 let - vy jste mozna opakuji mozna vypichl obdobi jakehosi upadku, tak gratulace. CR je nejateistickejsi zeme na svete, uvidime kam to povede a komu to prospeje, cas ukaze kdo mel pravdu...tak bych to rekl.

21

Odpovědět

+panzvedavyMělo křesťanství vůbec nějaké období svého rozkvětu?

17. - 19. století? Období kolonializmu, kdy lidé právě kvůli znesvářeným náboženským postojům utíkají na nové kontinenty;
16. století? Po objevení Ameriky nastává nejkravější celých národů v Americe prostřednictvím neštovic, alkoholu a střelného prachu;
15. století? Po stoleté válce a nestabilitě v západní Evropě přichází válka růží, u nás boj mezi Jiříkem z Poděbrad a Matyášem Korvínem; Turci dobývají Konstantinopol

A tak by se dalo pokračovat až k roku 300....Tak tedy kdy byla Evropa díky křesťanství na tomu lépe než ostatní části světa?

00

Odpovědět

+panzvedavyA mimochodem místní katolická církev získala v této dekádě pozemky a lesy. " Čistě náhodou " také republika prochází nejhorší kůrovcovou kalamitou. Jako by se katolíci vlastně ani o ty lesy nedokázali postarat.

Nebo tohle je ten ráj na Zemi a radost pohledět?

01

Odpovědět

+panzvedavyJa nechcem dokazovať,že Boh neexistuje.Práve naopak.Ludia majú o Bohu a zmysle kresťanstva skreslené uvažovanie.Ludia si neprečítajú Bibliu,iba sa riadia nejakými ústnymi,alebo všeobecnými informáciami,ktoré si každý vysvetluje ako chce.Alebo sa riadia zastaralým myslením ako so stredoveku.Myslia si,že keď sa budú modliť,že všetko bude OK a Boh ich proste spasí.Ale skutočnosť je o tom,že ak sa budeme riadiť tými božími pravidlami ako spoločnosť,tak bude všetko OK.Aj keď,ako aj v doprave platí...Ak sa budú všetci vodiči na cestách správať vzorovo,nebudú havárie,všetko bude OK.Ale realita je iná.Jednotlivec môže akokolvek jazdiť vzorovo,nejaký darebák spôsobí nehodu a doplatia na to nevinný.Ludia fanaticky veria a ani nevedia v čo.Sú ako malé deti,ktoré stále naťahujú ruky k bohu,aby ich nadrmal.Boh nehrá s ludmi bábkové divadlo,ani nikoho neovplyvňuje.Dal nám bibliu,návod ako žiť v spokojnosti.Ako si zariadime,tak budeme mať.Či už raj na zemi,alebo peklo.Kňaz nieje odborník.Je to človek ako každý iný,má svoj názor,ale to neznamená,že aj má pravdu.Keď je niekto kňaz,biskup,alebo farár,to neznamená hneď,že je to aj dobrý človek.Nechcem,aby ludia prestali veriť,ale aby pochopili,o čom to skutočne je.

21

Odpovědět

+UkomirAno ja take razim nazor, ze o viru clovek musi pecovat (chodit do kostela, precist Bibli, modlit se) aby tak rikajic neztratil kontakt. Nicmene knez je odbornik - v ramci religionistiky ano (to ze nemusi byt dobry clovek sem vubec nerekl s tim jste prisel vy, ctece co pisi prosim). Kazdopadne tito lide bibli apod studovali dlouha leta a proto je dobre se s nimi poradit. Nez precist Bibli a vyvozovat vlastni "odborne" nazory to je opravdu lepsi ji necist. Nebo spolu vazne budeme montovat letecke motory Ukomire? Citite ze to dame? Ja o tom mam nacteno, tak to musi vyjit ne? Letecky Mechanik neni prece odbornik a muze byt spatny ne? Takze Ukomire neda se svitit, nedate si rici, nechapete ze kdyz nekdo neco studuje leta ze to ma vahu oproti amaterovi, vyhrnme si tedy rukavy a s chuti do toho!

00

Odpovědět

+panzvedavyKu "Kňaz je odborník".Ja som nechcel nikoho naprudiť,alebo o niečom sa hádať.Ludia všeobecne,keď vidia nejakého farára,alebo kňaza sa začnú prežehnávať a automaticky ho berú ako svetého,múdreho.Ja som chcel iba vypichnúť to,že to tak nemusí byť.Že aj ten kňaz je iba človek a môže sa mýliť.Že to nieje niekto,cez koho rozpráva Boh,ale je to iba človek s vlastným názorom,vlastným pohladom na vec.Cirkev si privlastňuje Boha.Vykladá a aj niekedy mení to čo je v biblii ako uznajú za vhodné.

00

Odpovědět

Víš, člověk nepotřebuje vidinu nějakého trestu, ať už posmrtného nebo jiného, aby se choval morálně. A stejně tak pokud se chce někdo chovat jako sráč, tak je úplně jedno, jestli je to věřící nebo ateista. Jaký skvělý, morální a nenásilný byl svět v dobách před ateismem víme.

61

Odpovědět

+TaanAle realita ukazuje,že ano.Velaktorých ludí to v živote ovplyvní.Náboženstvo(krestanstvo) učí,aby boli ludia normálny(dobrý) a nechovali sa ako sráči.Ludia vychovaný v krestanskej(alebo podobnej) viere,majú nejaké morálne zábrany,alebo ich hryzie svedomie,alebo aj nahlodáva myšlienka,čo ak je to naozaj pravda?Človek vychovaný ako ateista(bez nejakého náboženstva),asi mu to bude všetko jedno,nemá ho čo brzdiť.Kedysi nebola polícia,alebo nejaké právo.Fungovalo to na zákonoch džungle.Silnejší vyhráva.Náboženstvo dalo ludom nejakú spravodlivosť.Také bu-bu-bu.Ak budeš ubližova druhým ludom,pojdeš do pekla.A velaktorých ludí ta aj odradilo.Náboženstvo a veci okolo,má svoj význam a opodstatnenie.Nebolo to len tak z nudy,"...vymyslime si nejakého boha",ako to kadekto prezentuje.

26

Odpovědět

+UkomirVážně tohle učí křesťanství?

A co pak křížové výpravy - "bůh si je žádá"; otroctví - "kupovat lidi je přece normální", genocidy - "nejsou přece křesťané, tak se k nim můžeme chovat jako k dobytku"....

81