Michio Kaku

Symfonie vědy: Tajemství hvězd

Jedna z nejznámějších Einsteinových teorií popisuje, jak se energie mění na hmotnost a obráceně. Spousta lidí si myslí, že mu tato teorie získala Nobelovu cenu za fyziku, ale není tomu tak. Nejprestižnění ocenění za přínos vědě získal za objev fotoelektrického jevu v roce 1922. Notoricky známá rovince E=mc² měla zásadní význam při vývoji jaderných zbraní. Vysvětluje nám také, jak je možný „život” hvězd, ale na to už se podívejte v následujícím hudebním videu: 

Michio Kaku o sněníBig Think

Americký fyzik Michio Kaku tentokrát zabrousí do oblastí zabývajících se lidským vědomím. Potvrdila moderní věda teorie Sigmunda Freuda? A jak je to vlastně s lucidním sněním?  

SupergéniovéBig Think

Americký fyzik Michio Kaku se tentokrát zaměří na supergénie a na to, odkud se jejich schopnosti berou. Slovíčka: clueless - bezradný doormat - rohožka (o člověku - někdo, kdo si nechá cokoliv líbit) physicist - fyzik a kernel of truth - špetka pravdy to suffer from... - trpět něčím mild - jemný, mírný to spit out - vyplivnout, vychrlit by memory/by heart - zpaměti entire - celý injury - zranění lobe - mozkový lalok swimming pool - bazén to preserve - zachovat autopsy - pitva to accentuate - zdůraznit to thicken - zesílit, nabrat na tloušťce slightly - mírně, nepatrně tiny - malinkatý

Je možná telepatie?Big Think

Je v dnešní době možné číst lidem myšlenky? A jak to bude vypadat v budoucnosti? Přesně na to se v následujícím videu zaměří americký fyzik Michio Kaku.

Mimozemská inteligence

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak by se myšlení mimozemšťanů mohlo lišit od toho našeho? Přesně takovou otázku si v následujícím videu položil Michio Kaku. Slovíčka: to cringe - ucuknout (ze strachu, ze znechucení) depiction - vyobrazení, znázornění alien - mimozemšťan to conquer - dobýt resources - zdroje inferior - podřadný byproduct - vedlejší produkt consciousness - vědomí desire - touha to swirl - vířit, točit se to purr - vrnět, příst affectionate - milující, projevující lásku to rub - třít, mnout to own - vlastnit to mark one's territory - značit si území to feed - krmit to impose - uvalit, vnutit to predict - předvídat, předpovídat to require - vyžadovat outcome - výsledek, důsledek to outwit - přechytračit, přelstít safecracker - kasař to get away with st. - vyhnout se trestu nebo následkům činu to encounter st. - setkat se s... to run circles around sb. - snadno porazit, ukázat nadřazenost

Evoluce inteligenceBig Think

Oblíbený fyzik a fanoušek sci-fi Michio Kaku nám poví něco o evoluci inteligence. Dozvíme se například, proč jsme právě my tak inteligentní oproti jiným tvorům, kteří žili na Zemi daleko déle než my.

Jak nejlevněji teraformovat Mars?Big Think

V dnešních krátkých duálních titulcích vám americký teoretický fyzik Michio Kaku objasní, jakým nejlepším způsobem by se dala provést teraformace Marsu. Slovíčka z videa: blunt - ve spojení s předměty "tupý", ve spojení s lidmi "neomalený, neotesaný" (ve videu použito ve smyslu "být upřímný, říct něco na rovinu") century - století roughly - zhruba on the order of... - zhruba (nebo také "podobně, ve stylu něčeho") to take advantage of... - využít něčeho, těžit z... (advantage = výhoda) nature - příroda surface - povrch (nebo i hladina vody) carbon dioxide - oxid uhličitý to heat up - ohřát greenhouse effect - skleníkový efekt to melt - roztát, roztavit to jumpstart - rychle nastartovat pomocí vnějšího podnětu (v původním významu "to jumpstart a car" = nastartovat auto pomocí kabelů) temperature - teplota to release - uvolnit, vypustit to propose - navrhnout (můžete se setkat i s významem "požádat o ruku") hydrogen - vodík nuclear powerplant - jaderná elektrárna chain reaction - řetězová reakce to haul - dopravit (také "táhnout, vléct")

Co je to temná hmota?Big Think

V dnešních duálních titulcích opět uvidíte slavného teoretického fyzika Michia Kakua, který vám tentokrát objasní, co je to vlastně ona temná hmota, o které ze všech stran neustále slýcháme. Otázka, která byla Kakuova položena, zní: "Pokud subatomární částice mohou být na dvou i více místech zároveň, mohly by se části nás pohybovat tam a zpátky mezi paralelními vesmíry a mohly by tyto částice být temnou hmotou?" Slovíčka z videa: dark matter - temná hmota sheet of paper - list papíru entire - celý parallel universe - paralelní vesmír to hover - vznášet se inch - palec (míra) invisible - neviditelný gravity - gravitace to bend - ohnout, zakřivit ordinary - běžný, obyčejný cutting edge (doslova "řezající ostří") - něco, co má v daném oboru prvořadý význam string - struna (jinak i např. provázek nebo šňůrka) rubber band - gumička bottom line - výsledek něčeho nebo nejdůležitější aspekt dané věci shelf - police convincing - přesvědčivý verified - ověřený

Co je nejpevnější známý materiál?Big Think

Tynku bohužel trápí počítač a tak se tento týden musíme obejít bez Vsauce. O zajímavá věděcká fakta vás ale připravit nechceme... Světoznámý teoretický fyzik Michio Kaku bude v dnešním videu odpovídat na otázku, zda je možné, aby nám nanotechnologie pomocí nanobotů umožnila nadlidskou sílu.  

Vynálezy budoucnostiBig Think

Máme tu další video od amerického teoretického fyzika Michia Kakua. Ten tentokrát odpovídal na otázku, jakých futuristických vynálezů se ještě za našeho života dočkáme. Seznam slovíček použitých ve videu: invisibility - neviditelnost decade - desetiletí to resemble st. - podobat se něčemu, něco připomínat astonishing - udivující, ohromující evil - zlo (v kontextu použito jako přídavné jméno - zlý) jelly - želé to ooze - pomalu vytékat inroad - nájezd, vpád matter - má mnoho významů; ve videu jsou použity dva: programmable matter - programovatelná hmota; matter of time - otázka času to rearrange - přeskupit conductivity - vodivost to push a button - stisknout tlačítko substance - látka, hmota liquid - kapalina, tekutina to slide - klouzat to replace st. - něco nahradit pin - špendlík electric charge - elektrický náboj bind - navázat se (jinak i např. někoho svázat) powerful - mocný, výkonný to investigate - zkoumat, vyšetřovat clump - trs, chomáč clay - hlína to rise - stoupnout (např. cena), zdvihnout se, povstat desert - poušť television crew - televizní štáb

Máme na dosah lék proti stárnutí?Big Think

Dnes tu pro vás máme dvě videa z kanálu Big Think, kam přispívají nejrůznější vědecké kapacity. Amerického profesora teoretické fyziky Michia Kakua uslyšíte mluvit o možném zvrácení procesu stárnutí a o tom, jestli v blízké budoucnosti evoluce povede ke změně vzhledu člověka. Otázky od návštěvníků kanálu, na které ve svých videí odpovídá, jsou uvedeny nad jednotlivými videi. Myslíte, že by se dal enzym telomerázy ještě za našeho života použít ke zvrácení procesu stárnutí?   Přestaly se lidské bytosti vyvíjet? Budou lidé v budoucnosti vypadat jinak?

Bylo by možné oživit dinosaury?Big Think

Snad každý viděl film Jurský Park a mnohé z vás jistě napadlo, jestli by bylo možné oživit dinosaury. Na tuto otázku se dnes pokusí odpovědět americký fyzik Michio Kaku, s kterým jsme už měli tu čest, když nám vyprávěl o civilizacích ve vesmíru. Představí nám pár návrhů, jak by teoreticky bylo možné v budoucnu oživit mamuty, neandrtálce, i dinosaury. Připomíná vám to jako science fiction?

Michio Kaku o civilizacích ve vesmíru

V minulém roce vystoupil na konferenci GCF (Global Competitiveness Forum) v Saudské Arábii teoretický fyzik Michio Kaku. Promluvil na téma "Kontakt z vesmíru", ke kterému se vyjádřilo vícero lidí. Michio je nejen opravdu chytrý člověk, ale také fanda sci-fi žánru. Během deseti minut shrnul, jaká jsme civilizace, jaké civilizace hledáme ve vesmíru a proč k nám inteligentní život z hlubokého vesmíru ještě nepromluvil. Jsme svědky počátku nové civilizace, ale o tom už se více dozvíte ve videu. - SETI projekt se snaží zachytit zvuky z vesmíru a pomoct můžete i vy se svým počítačem. - Buck Rodgers a Flash Gordon jsou sci-fi postavy. - Biliarda (quadrilion) je hodnota 10 na 15. - Q jsou hyperinteligentní postavy ze Star Treku.