#3 Inscenování12 principů animace

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 3
98 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:24
Počet zobrazení:1 844
Po delší době se vracíme k dalšímu principu animace. Co znamená princip zvaný „staging“, zde překládaný jako inscenování, jinde například jako režírování?

Přepis titulků

Toto video vychází z 12 principů animace podle Franka Thomase a Ollieho Johnstona. Třetí princip animace se nazývá inscenování. Inscenování je předvedení myšlenky tak, aby byla naprosto a jasně srozumitelná. Je to velmi široký princip, protože pokrývá mnoho oblastí animace. Může se týkat herectví, načasování, úhlu a pozice kamery a lokací. Jako animátor chcete mít plnou kontrolu nad tím, kam se divák dívá. V podstatě říkáte: „Dívejte se sem, teď sem a teď sem.“ Kontroly dosahujete inscenováním.

Všechny prvky scény spolupracují, aby se divákovy oči přemisťovaly. Tohle je příklad špatného inscenování. Postavy se přetahují o pozornost, takže divák neví, na kterou se dívat. Hodně s tím souvisí kamera. Je důležité vědět, kdy zvolit detail a kdy se vzdálit. Záběr z dálky se hodí na velkou akci, detail zase na výrazy obličeje. Hlavní akce nemá být na kraji. Má být buď ve středu, nebo na hranici třetin obrazu.

Pokud se postava dívá stranou, více prostoru by mělo být v tom směru. Tedy pokud se za ní někdo neplíží, pak už by to nebyla hlavní postava záběru. Hlavní akce by měla být zřetelná a jednoduchá. Nesmí ji zastínit další věci ve scéně. To ubírá pozornost hlavní myšlence. Také to chce vhodné načasování. Nechte postavu akci dokončit, než začne další. Akce nepřekrývejte. Někdy je také potřeba přidat pauzy, pokud divák musí něco v obraze zpracovat, než se půjde dál.

Pokud je v záběru text, měl by tam zůstat tak dlouho, aby ho člověk stihl třikrát přečíst. Ale není to jen o kontrole pohledu, je to také o sdělování myšlenek. Pokud je postava například smutná, divák to musí vědět a musí to cítit. Pokud má dům vypadat staře a zchátrale, přežeňte to, aby to fakt pochopil. Odstraňte cokoliv, co odvádí pozornost. Zkusme zinscenovat tuto scénu. Tlusťoch jí pizzu.

Chceme sdělit, že se chronicky přejídá. Scénu tomu přizpůsobíme. Dáme mu víc pizzy, za něj horu krabic a na triko fleky. Kameru postavíme níž, aby vypadal větší. Změníme herecký projev, aby mu váha při jedení vadila, takže se ani nenatáhne, aniž by nepřepadl. Teď načasování. Nejdřív si lahve všimne, pak se natáhne. Teď je sdělení jasné. To bylo inscenování.

Další princip se nazývá „přímo vpřed & z pozice do pozice“. Díky za zhlédnutí, nashle u dalšího videa. Překlad: ElTigre www.videacesky.cz

Komentáře (1)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Díky za překlad, nemohl jsem se dočkat! :)

51