5 nejnebezpečnějších chemikálií na světě

Thumbnail play icon
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:258
Počet zobrazení:14 804

V tomto videu z kanálu SciShow se dozvíme, které chemikálie se mohou pyšnit titulem nejnebezpečnější a proč.

Pozn.: Azidoazide azide nemá český název, proto jsem jej v titulcích nechala tak, jak je.

Přepis titulků

Německo. 1939. V tajném bunkru na německo-polské hranici dohlíželi nacističtí špióni na výrobu nedávno objevené chemikálie, kterou pojmenovali Sloučenina N. Na vzduchu začala vařit, při kontaktu s vodou explodovala, její vdechnutí bylo smrtící a při rozkladu vypouštěla toxickou kyselinu fluorovodíkovou.

Když s ní nabili plamenomet a zapálili, hořela při teplotách kolem 2400 °C. V plánu bylo vybavit touto látkou vojáky a použít ji k roztavení spojeneckých bunkrů na doutnající kaši. Ale když ji nějakou dobu zkoumali, dokonce i němečtí vojáci si řekli... Pokusy se Sloučeninou N byly ukončeny, protože i nacisti si řekli, že je příliš nebezpečná.

To bylo jen tak na úvod, abyste věděli, že se budeme zabývat nejnebezpečnějšími chemikáliemi na světě. Myslím tím věci, které vybouchnou, když se jich dotknete. Věci tak jedovaté, že kdyby se vám byť jen milióntina gramu dostala do nosu, zabila by vás. Věci, které vás vyřadí jen díky svému naprosto strašlivému, ochromujícímu smradu.

A ano, i chemikálie tak strašlivé, že byly příliš šílené i pro nacisty. Překlad: Magenta www.videacesky.cz Začněme tím, co to vlastně Němci ve svém tajném bunkru měli. Původně plánovali vyrobit toho 90 tun měsíčně, ale nakonec vyrobili jen 30 tun za celou válku. To, co si tam míchali, se jmenuje chlortrifluorid, nejdivočejší fluorační činidlo, s jakým se lidstvo setkalo.

Fluorační činidla rozbíjejí ostatní molekuly, aby nahradily jejich atomy vodíku fluorem. Výsledkem je tzv. silná exotermická reakce, v tomto případě známá jako fluorový oheň. Manipulace s nimi je mnohem nebezpečnější než s fluorem, což, jak vám potvrdí kterýkoli chemik, není zrovna věta, kterou můžete říci často. Je lepším oxidačním činidlem než kyslík.

Oxidační činidla při reakci berou elektrony jiným chemikáliím a způsobují hoření. Chlortifluorid je v tom tak dobrý, že zapálí i věci, o kterých je jasné, že jsou nehořlavé, jako cihly, azbest nebo věci, které už jednou shořely. Oxidační činidla také zapalují raketové palivo a i když o něm američtí vědci chvíli uvažovali jako o palivu, rychle jim došlo, že to není dobrý nápad.

Když se v 50. letech američtí vědci pokusili chlortrifluorid poprvé převézt, ocelová cisterna praskla a celý náklad se vylil. Hořel za takových teplot, že propálil beton a poté i metr hlíny a štěrku pod ním. Očitý svědek událost popsal slovy: "Beton hořel!"

Chlortifluorid se stále vyrábí a používají ho výrobci polovodičů k čištění vybavení. Až na doraz. Dobrá zpráva je, že je možné ho bezpečně skladovat v obyčejném ocelovém sudu, pokud je vzduchotěsný a pokud jste velmi opatrní, protože neustále spaluje izolaci sudu i tehdy, je-li vyroben z nereaktivního kovového fluoridu. Nereaktivní je slovo, které u další chemikálie potřebovat nebudeme. Azidoazide azide.

Nejexplozivnější sloučenina, jaká kdy byla vytvořena. Tahle netýkavka patří do skupiny chemikálií zvaných energetické materiály s vysokým obsahem dusíku a dělá všechno pro to, aby ji všichni nechali na pokoji. Dva atomy dusíku tvoří jednu z nejsilnějších vazeb na světě. Jejich elektrony tvoří extrémně silnou trojitou vazbu, která se dá obvykle rozbít jen tak, že do molekuly uhodí blesk. Pevnost této vazby způsobuje, že srazí-li se dva atomy dusíku, uvolní obrovské množství energie.

Takže když se podíváte na molekulu AA, protože azidoazide azide je moc těžké, můžete vidět, jak to s ním je. Má 14 atomů dusíku a kvůli struktuře molekuly nemá ani jeden trojitou vazbu. Namísto toho zůstávají ve vysokoenergetické volné vazbě a touží se dostat do pevnějšího stavu, přičemž uvolní velké množství energie. Výsledkem je, že je AA vysoce reaktivní a zatraceně explozivní.

A jak je vlastně tahle látka citlivá? Těžko říct, protože je tak citlivá, že se nedá změřit ani její citlivost. Skupina německých vědců ji vyrobila v roce 2010 s pomocí Američanů s cílem vytvořit vysokoenergetickou sloučeninu. A jejich první zpráva o této látce zněla, cituji: "Citlivost C2N14 je mimo naše možnosti měření. I nejmenší možné hodnoty při testu otřesů a tření vedly k výbuchu."

Tady je seznam věcí, které způsobí, že azidoazide azide exploduje: pohyb, dotyk, rozpuštění v kapalině, ponechání bez povšimnutí na skleněné misce, vystavení světlu, vystavení rentgenovým paprskům, vložení do spektrometru, zapnutí spektrometru a moje oblíbené: ABSOLUTNĚ NIC. Měli ji v otřesuvzdorné schránce v temné, izolované místnosti, a stejně vybouchla.

Asi o ní někdo řekl něco nehezkého A ona na to... Někteří z vědců, kteří ji vyrobili, ji popsali jako "vzrušující objev". Kdybych s AA pracoval já a každé ráno zjistil, že mám pořád všechny prsty, to by byl vzrušující objev. Teď si popovídejme o dimethylkadmiu. To je organokovová sloučenina, což znamená, že má molekulu, v níž se uhlík navázal na kov.

V tomto případě je tím kovem kadmium, které umí být dost nepříjemné samo o sobě. Doteď jsme tu měli chemikálie, které vybuchují nebo hoří neuhasitelným žárem. Dimethylkadmium tohle všechno umí taky, ale nebezpečné je kvůli něčemu jinému. Je to bez diskuzí ta nejtoxičtější chemikálie na světě.

Má jak akutní, tak i dlouhodobý účinek, což znamená, že vás zabije teď i potom. Poprvé ji připravil průkopník metaloorganické chemie Erich Krause, samozřejmě Němec, v roce 1917. Pro představu, jak mu to šlo, zemřel ve své laboratoři ve věku 37 let poté, co omylem vdechl chlor. Předtím ale stihl oznámit svůj objev dimethylkadmia. Při vdechnutí je okamžitě vstřebáno do krevního řečiště, kde funguje jako šofér pro toxické složky kadmia, které rozveze po vašem těle.

Efektivně využije váš krevní oběh a zasáhne nejvíce prokrvené orgány jako plíce, ledviny a játra. Vytvoří sloučeniny, které vyrvou elektrony z atomů vašich buněk. Ale i když přežijete první hodiny po vystavení dimethykadmiu, ještě nejásejte, protože je také vysoce karcinogenní takže vás naschvál zabije i rakovinou.

Takhle věc je tak účinná, že rozptýlení i pár milióntin gramu na krychlový metr vzduchu překračuje povolené limity. Takže kdybyste ji rozlili, jak to máte uklidit? Vodou? Když zreaguje s vodou, produkuje spoustu tepla a spoustu plynného vodíku, který je hořlavý. Takže ve vodě exploduje. Co takhle to zamést? Třením se vznítí.

Tak co zkusit počkat, až se rozloží? To sice udělá, ale vytvoří krustu z peroxidu dimethylkadmia, což je citlivá výbušnina, takže stačí krok a vyletíte do povětří. A aby toho nebylo málo, tato sloučenina má zápach, popisovaný jako nechutný, nepříjemný, kovový a protivný. Ale to je nic ve srovnání s naší další chemikálií, thioacetonem. Ta nevybuchuje, nic nezapálí, ani vám nezpůsobí rakovinu.

Ve srovnání s ostatními je jako neškodný plyšový králíček. Kdyby ten králíček pekelně páchl. Thioaceton totiž vyhrává cenu za nejsmradlavější chemikálii. Thiol je organická sloučenina, v níž je atom uhlíku vázán na síru a vodík. A všechny jsou strašné. Skunkovi stačí dva druhy thiolů na to, abyste slzeli, ale nejvíce sirnatých sloučenin vytváří hnijící maso, což je důvod, proč ho chceme snadno rozpoznat a vědět, že moc dobře nevoní.

Ale pokud jde o zápachy, thioaceton vyhrává krajně nevábně vonící dort. Jedinou kapku této látky okamžitě ucítíte na půl kilometru. V 60. letech zkumavka s touto látkou spadla v laboratoři z police a lidem vzdáleným 200 metrů se obracel žaludek. Ale nejlepší příklad tiché a smrtící síly thioacetonu pochází z německého města Freiburg, kde v roce 1889 chemici z továrny na mýdlo údajně pracovali na větší molekule, zvané trithioaceton, která se používá jako dochucovadlo a aroma.

Když molekulu rozbili na thioaceton, pracovníkům se dělalo nevolno a v sousedství byly zaznamenány případy samovolného zvracení, což vedlo k evakuaci celého města. Je toho ještě mnoho, co se můžeme naučit o thioacetonu a thiolech obecně, ale vědci se do toho pochopitelně moc nehrnou.

A nakonec je tu nejsilnější žíravina na světě. Njenebezpečnější kyselina jakou kdy lidstvo vynalezlo. Kyselina fluorantimoničná. Protože seznam nebezpečných chemikálií by byl neúplný bez superkyseliny. Co dělá kyselinu kyselinou je její schopnost darovat proton jiné blízké molekule. Ale tento proton je jen atom vodíku bez elektronu. Tento proces se nazývá protonace.

Sílu kyseliny určuje, jak ochotně daruje tento proton. Slabé kyselině, třeba kyselině octové, která je vlastně neředěnou formou octa, se do protonace moc nechce. Většina protonů bude jen tak sedět. Ale silná kyselina, například kyselina sírová, bude protony střílet jako petardy o Silvestru. A pokud si ze Sloučeniny N pamatujete, jak šílený je fluor, tak kyselina fluorantimoničná je 10 biliardkrát silnější než kyselina sírová.

Tahle molekula jen čeká na to, až se rozletí na kusy. Jakmile přijde o atomy vodíku, zbývající atomy fluoru a druhého prvku, antimonu, se prožerou čímkoli, co je kolem. Urvou elektrony okolních molekul a nechají za sebou jen organický sajrajt. Obzvláště veselý je fakt, že fluor se rád váže na vápník, takže když se kyselina prožere měkkou tkání vaší kůže a svalů, fluor se pak propálí i skrze vaše kosti.

Jeidný způsob jak uchovávat kyselinu fluorantimoničnou je v teflonových sudech. Teflon drží pohromadě díky fluorouhlíkovým vazbám, což jsou nejsilnější vazby v organické chemii. O této kyselině víme velmi málo, protože je těžké s ní experimentovat. Nemůžete ji dát do stříkačky ani na sklíčko, proleptá se sklem jako by to byla cukrová vata. Nemůžete ji dát pod digestoř, protože rozleptá i tu digestoř.

Můžete se na ni jenom dívat, ideálně z velké dálky. Děkuji, že jste sledovali tuhle obzvláště nebezpečnou SciShow, obzvláště děkuji odběratelům ze subbable.com, kteří nám pomohli vytvořit tento pořad. Chcete-li vědět, jak nás podpořit, běžte na subbable.com. A jestli chcete být chytřejší, běžte na youtube.com/SciShow a odebírejte.

Komentáře (34)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Tohle video je ukázkou toho, proč nemám rád vzdělávací videa. Namísto tabulky s pěti chemikáliemi, kde by byly vyjmenovány jejich zajímavé vlastnosti a třeba i události související s jejich objevem, a kterou bych si přečetl (dejme tomu) za 2 minuty, poslouchám 10 minut toho nepříjemného pitvořícího se chlapce:-( Jako materiál pro výuku angličtiny dobré, ale jinak neskutečné plýtvání časem, sorry.

70

Odpovědět

Na začátku říká "nazis agents" IMHO ale nejde o špiony, slovo "agent" má více významů http://www.thefreedictionary.com/agent.
BTW: Někde na konci je překlep, ale už nevím ve které větě...
jinak Thumb Up!

21

Odpovědět

4:37 - Azidoazide azide - Moc by mě zajímalo, jak mohli vědci dát sloučeninu do otřesuvzdorné schránky v temné místnosti, když už jen přemisťování vede k explozi. Vždyť dle popisu by tato sloučenina měla explodovat už v okamžiku jejího stvoření, protože už jen její existence je explozivní (:-D

40

Odpovědět

nechápu to hodnocení, téma určitě zajímavé ale zpracování na 2-3minuty by stačilo.. čumět 10minut na toho nesympatického moderátora je utrpení

827

Odpovědět

chyba tam gluten!!! :////

03

Odpovědět

Protože je to gluten-free pořad.

190

Odpovědět

Mě moc nebezpečné ty látky nepřijdou, jinak než v labolatorních podmínkách je člověk asi nepotká. Zato oxid uhelnatý/uhličitý jsou tiší a zákeřní zabijáci.

220

Odpovědět

nešlo o to jestli je potkáš na poště či v cukrárně, ale že jsou to nejnebezpečnější chemikálie. Nic víc.

241

Odpovědět

+hostJá to bral z toho úhlu pohledu, žeuvedené látky nikdy nikoho nezranily ani nezabily, a pravděpodobně se tomu ani nestane v budoucnu, popř. to bude v jednotkách případů.
To znamená, že nepředstavují hrozbu a nejsou nebezpečné.
Zato mnou zmíněné plyny už v minulosti přes noc vyhladili život v celých vesnicích a údolích. A počet jejich obětí se zvyšuje s nadsázkou každý den.

Je větší šance, že mě 2x trefí blesk, než aby pro někoho dané nejnebezpečnější sloučeniny někdy představovali hrozbu.

314

Odpovědět

Tak už víme z čeho jsou sliny Vetřelce. :))

132

Odpovědět

Tak to si nedávala pozor. Sliny nejsou kyselinou, ale jeho krev. :)

181

Odpovědět

+hostAjo vlastně, už si vzpomínám. :))
Každopádně mě to okamžitě vytanulo na mysli, jak o tom mluvil. :)

60

Odpovědět

+Mikejj taky mi v hlavě vyskočil obraz uslintaného vyzubeného vetřelce :)

81

Odpovědět

Nechápu smysl těhle videí. Normálnímu člověku je to k ničemu a je to akorát návod pro ISIS

172

Odpovědět

Dle videa jsem nepochopil jak si tyto látky vyrobit. Zřejmě nejsem tak geniální jako ty :(

432

Odpovědět

+hostNo ale víš jméno pak stačí unést chemika a nebo si to najit na wikipedii

112

Odpovědět

+Morce"najit na wikipedii" :-D tak týmto si ma rozsekal :-D

260

Odpovědět

+hostRule #1: Don't feed the troll!

190

Odpovědět

jeste ze net zatim neprenasi chut ani vuni (v tomhle pripade smrad) jinak si myslim ze ten typek by nam dopral ochutnavku:)

21

Odpovědět

Zdarec, nerozmyslali ste aj nad prekladom Crashcurse, casti co moderoval tento chalan :) ?

napr. biologia, anatomia alebo filozofia :) by bola super

10

Odpovědět

Mám nutkání koupit si nějaké chemikálie

90

Odpovědět


Odpovědět

Takže kdybych měl zkumavku s tím smradlavým thioacetonem a praštil s ní u Václava o zem, tak se mi celej Václavák poblije? :D Hi, I'm Johnny Knoxville and welcome to Jackass :D

221

Odpovědět

A kdybys ji hodil do Kliniky tak thioaceton vyběhne ven se slovy :"Fuj, ti aktivisté ale smrdí!" :-D

146

Odpovědět

Možná, že kdyby takhle vypadaly naše hodiny chemie na gymplu, tak jsem jí nemusela tak nesnášet :D :D

271

Odpovědět

No kdyby ti tam učitel předváděl o hodině tu smradlavou chemikálii co dokáže vyvolat za smrad asi bys spíš byla ráda za normální nudný hodiny chemie.

71

Odpovědět

+DarketasAspoň bych si z tý hodiny něco zapamatovala :D

31

Odpovědět

Akorát hodiny chemie na škole nejsou od toho, aby se žáci bavili zajímavostmi z chemie, ale aby se seznámili se základy chemie.
Takže i kdyby učitel chvilku vyprávěl o nejsilnější kyselině, zbytek hodiny bys stejně nesnášela.

67