6 frází a 3 chyby se slovesem FAIRELekce francouzštiny

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 0
100 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:3
Počet zobrazení:2 528

Máme tu další lekci francouzštiny, která se tentokrát zaměřuje na jedno z nejužitečnějších, nejvšestrannějších a nejpoužívanějších francouzských sloves, takže pokud chcete mluvit jako rodilý mluvčí, určitě byste toto sloveso neměli zanedbávat! Znali jste všechny fráze zmíněné ve videu? Zkuste si svou francouzštinu procvičit a do komentářů nám napište větu, ve které jednu z frází z videa použijete.

Hugovu příručku si zdarma můžete stáhnout přes odkaz zde.

Přepis titulků

V tomto videu si povíme o jednom z nejvšestrannějších francouzských sloves, o slovesu faire. V angličtině ho vyjadřují dvě slovesa: zaprvé sloveso to do, když se někoho ptáte, co dělá v životě. Když chceme znát něčí povolání, zeptáme se: Co děláš v životě? Nebo také když řekneme: Mám věci na práci. To je ve smyslu to do. Ale sloveso faire můžeme do angličtiny přeložit i jako to make.

Například ve spojeních jako učinit slib, dělat chyby, naplánovat si, upéct dort apod. K tomu se váže i velmi užitečná fráze, když někomu řeknete: Fais comme chez toi. Když máte například návštěvu a chcete, aby si udělala pohodlí, můžete jí říct: Chovej se jako doma. Pokud máte více hostů, můžete říct: Chovejte se jako doma. Ale jistě víte, že sloveso faire používáme i pro vyjádření počasí.

Když říkáme, že je hezky nebo ošklivo, nebo pro vyjádření teploty, zda je teplo, nebo zima. A pak jej využíváme i pro domácí práce, povinnosti v domácnosti. Uklízet, mýt nádobí, prát, vařit, nakupovat a tak dále. Tato využití slovesa faire již určitě znáte. V tomto videu vám ale chci představit šest frází s tímto slovesem, které jsou trochu pokročilejší.

Díky nim můžete obohatit svou francouzštinu. Jako bonus vám na konci ukážu tři chyby se slovesem faire, kterým byste se měli vyhýbat. JAK TO? První fráze je otázka, a to otázka Comment ça se fait? To je otázka, kterou používáme, když chceme zjistit, proč se něco děje nebo jak se to vůbec přihodilo. Představte si, že vám volá váš bankéř, že je vaše kreditní karta zablokovaná.

A vy nechápete, proč je zablokovaná. Tak se ho můžete zeptat: Jak to? A pokud chcete být přesnější, můžete přidat que. Například: Jak to, že je má kreditní karta zablokovaná? Možná jste pochopili, že překlad této fráze do angličtiny by byl how come? Někdy tuto otázku využíváme i v negativním smyslu jako výčitku. Například když máte schůzku s kamarádem a ten už má zase zpoždění, můžete se ho zeptat: Jak to, že jdeš zase pozdě?

Protože už vás fakt štve, jak tento kamarád opakovaně chodí pozdě, není dochvilný a musíte na něj čekat, takže jakmile dorazí, zeptáte se ho: Jak to, že jdeš zase pozdě? Comment ça se fait je spíš hovorová forma a její formálnější podoba by vypadala: Comment se fait-il que s konjunktivem. Příklad situace s kamarádem: Jak to, že máš zase zpoždění? FAIRE + INFINITIVNÍ SLOVESO Druhý výraz je velmi snadný.

Je to prostě sloveso faire a druhé sloveso v infinitivu. To vyjadřuje, že po někom žádáte, aby něco vykonal za vás. Například: nechat si opravit auto v servisu, nechat si zrenovovat byt, nechat svého psa vyšetřit veterinářem a tak dále. DÁVAT SI BACHA Třetí fráze je faire gaffe. Je to hovorový výraz pro spojení faire attention.

Můžete to využít v situaci, kdy jste s kamarádem na ulici, váš kamarád chce přejít, ale nerozhlédne se a po ulici jede skútr, tak mu můžete říct: Dávej bacha! Fais gaffe znamená dávej pozor. Ale může to také znamenat dávat na někoho nebo na něco pozor, o někoho nebo o něco se starat. Je to podobné spojení faire attention à. NÁVŠTĚVNÍCI 2: V CHODBÁCH ČASU Nahoru!

Dolů! Nahoru! Paulo! Bacha na to nářadí! A pozor, nepleťte si tuto frázi se spojením faire une gaffe. To znamená udělat hloupou chybu, une gaffe znamená bota, faux pas. Jako v angličtině. Jako třeba když se prezident Macron setkal s australským premiérem a řekl toto: Chtěl jsem poděkovat vám a vaší lahodné manželce za vřelé přijetí.

PŘEDSTÍRAT Čtvrtá fráze je faire semblant de se slovesem v infinitivu. To znamená předstírat nebo simulovat. Například: Hráč předstíral pád, aby vyprovokoval penaltu. V běžné řeči podle mě spíš využíváme spojení faire semblant než sloveso prétendre. Tak ho zkuste zařadit do svého slovníčku, pak budete znít o něco přirozeněji. DĚLAT NASCHVÁL Pátá fráze, která je také užitečná, je faire exprès de.

To znamená dělat něco naschvál, dělat něco úmyslně. V angličtině bychom řekli to do something on purpose. Představte si, že s někým tancujete a ta osoba vám neustále šlape na nohy, můžete se jí tedy zeptat: Děláš to naschvál? Pokud chcete naopak říct, že jste něco udělali omylem, můžete říct: To nebylo naschvál!

TRUCOVAT Slušnější verze fráze faire la gueule by byla faire la tête, ale v běžné řeči zpravidla užíváme faire la gueule. To znamená mít špatnou náladu, být naštvaný a manifestovat to navenek. Například pokud jste naštvaní na kamaráda, který si z vás udělal legraci, můžete před ním trucovat. Takže jste na něj nebo na ni naštvaní a svůj hněv mu ukazujete.

Jiný příklad: Pokud je na vás kamarád naštvaný a nevíte proč, nevíte, co jste mu provedli, můžete se ho zeptat: Proč trucuješ? Co jsem ti provedl? TŘI CHYBY S FAIRE Na závěr, jak jsem slíbil, probereme tři chyby se slovesem faire. První z nich je, když říkáme učinit rozhodnutí. Ve francouzštině se to neříká se slovesem faire, ale s prendre. To samé platí pro psaní poznámek, neříkáme faire des notes, ale prendre des notes.

To je ta druhá chyba. Říkáme prendre des notes, ne faire des notes. Třetí chyba je užívání slovesa faire místo slovesa rendre. Například když se díváte na film a je moc smutný, neříkejte ce film me fait triste, ale ce film me rend triste. Nebo můžete svému nejlepšímu příteli říct tu me rends heureux, a ne tu me fait heureux.

Tak to neříkáme. Abychom vyjádřili změnu emocí nebo stavu, který se nás týká, používáme sloveso rendre, a ne faire. Pokud se chcete naučit více podobných výrazů a hlavně slangové výrazy, vytvořil jsem příručku zdarma, kterou si můžete stáhnout přes odkaz v popisku. Překlad: elcharvatova www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář