6 nepostradatelných francouzských slovesLekce francouzštiny

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 0
91 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:10
Počet zobrazení:3 676

Máme tu vyúkové video pro všechny, co chtějí oprášit nebo posunout své znalosti francouzštiny! Která francouzská slovesa byste určitě měli znát a v jakých souvislostech je používat? Nechte si poradit od rodilého mluvčího Huga, který na YouTube provozuje kanál innerFrench a také vydává stejnojmenný podcast. Hugo se vyjadřuje k různorodým jazykovým i kulturním tématům, mluví pomalu, aby mu rozuměli i začátečníci, a je to určitě velmi dobrý zdroj, pokud se chcete učit francouzsky.

Stojíte i o další výuková videa, která by vám pomohla s vaší francouzštinou? Dejte vědět do komentářů a zkuste přitom použít i jedno ze sloves, která Hugo ve videu zmiňuje.

Pokud máte zájem o Hugovu příručku, o které se zmiňuje, můžete si ji stáhnout zdarma zde.

Přepis titulků

Některá slovesa Francouzi užívají pořád a v mnoha různých souvislostech, proto jsou tato slovesa životně důležitá, pokud chcete rozumět, o čem si povídají. V tomto videu vám jich představím šest a ukážu vám, jak je používat. Šest nepostradatelných francouzských sloves Když jsou tato slovesa tak užitečná, možná si říkáte, proč je vy neužíváte. Dobře, to je ode mě trochu domýšlivé, možná některá používáte, ale myslím si, že ne všechny. Jedním z důvodů je, že v jiných jazycích občas musíte říct celou větu, abyste přeložili jedno sloveso.

Neexistují ekvivalentní slovesa, kterými by se dala rovnou přeložit, proto se nám hůř pamatují. Například ve francouzštině máme sloveso zvyknout si, ale v angličtině říkáme to get used to. Když jsem dříve vyučoval, měl jsem anglicky mluvící žáky, kteří říkali stávám se zvyklým místo zvyknout si. Přeložili to doslovně ze svého mateřského jazyka.

Naopak ve francouzštině nemáme sloveso souhlasit. Musíme použít spojení être d’accord nebo se mettre d’accord podle kontextu. Proto Francouzi občas říkají Já jsem v souhlasu, protože francouzskou frázi překládají doslovně. Asi už chápete, o čem bude řeč, a taky chápete, proč jsou tato slovesa důležitá, pokud chcete ve francouzštině znít přirozeně. Můžu vám zaručit, že Francouzi tato slovesa používají každý den.

Šest sloves, která vám představím, pochází z mé příručky o francouzských výrazech. Můžete si ji stáhnout zadarmo z mých stránek. Musíte mi akorát poskytnout svůj e-mail, pokud ji chcete zaslat. Uvnitř najdete 198 výrazů s ilustracemi a příklady, které vám pomůžou lépe porozumět mluvené francouzštině. A existuje i audioverze, která vám pomůže s lepší výslovností. Pokud si ji tedy chcete stáhnout, zajděte na mé stránky. První sloveso je mettre, které má více významů, ale dnes vám chci ukázat se mettre à.

Se mettre à prostě znamená začít. Používáme ho často v minulém čase, například: O půlnoci začalo miminko plakat, protože mělo hlad. Když jejich tým zvítězil, fanoušci začali zpívat. Můžeme ho užívat i s podstatným jménem, abychom vyjádřili, že jsme se dali na nějakou činnost. Například: Má sestra se dala na malování.

Nebo pokud uvidíte kolegu s golfovou holí, můžete se ho zeptat: Jé, ty ses dal na golf? Takže se mettre à s infinitivem nebo aktivitou, abyste vyjádřili začít. Další sloveso, které má mnoho významů, je avoir. Určitě znáte spojení avoir faim, avoir soif, avoir besoin, avoir peur atd. Ale Francouzi mají obzvlášť rádi avoir envie. Znamená to samé jako vouloir, ale není tak silné, jde spíš o přání. Do angličtiny ho přeložíme jako to feel like = mít chuť.

Například: Dneska večer mám chuť jít do kina. Nebo se můžete zeptat kamaráda: Co bys chtěl dělat? Ale často ho užíváme i záporně. Je n’ai pas envie. Francouzi tam ale vynechají to n’, protože, jak jistě víte, v mluvené řeči se to ne moc nevyslovuje. Například: Dneska se mi nechce jít do práce. Dneska se s Christophem vidět nechci.

Další užitečný výraz s avoir je n’avoir qu’à. Jinak řečeno: sloveso avoir se záporným spojením ne que. Spojení ne que má stejný význam jako příslovce seulement = pouze. Například: V téhle restauraci jsou pouze turisté. To znamená, že všichni zákazníci této restaurace jsou turisté. V téhle restauraci jsou jen turisté. A n’avoir qu’à znamená stačí. Zpravidla to používáme, když někomu dáváme radu, tak trochu jako tu devrais.

Pokud váš kamarád například často chodí do mekáče, ale chce zhubnout, můžete mu říct: Stačí, když přestaneš chodit do mekáče. V mluvené řeči Francouzi ale spíš zase nevysloví to n’. Stačí, když přestaneš chodit do mekáče. Vím, že vás často mate, když slyšíte t’as qu’à, protože nevíte, co vyjadřuje, ale teď už to víte, je to zkrácené tu n’as qu’à, což znamená stačí. Ale zpravidla to není hezké říkat, je to docela povýšené, protože tak svému kamarádovi říkáte, že řešení jeho problému je očividné, a vypadá to tak, že mu vlastně nechcete pomoct nebo že vás se svým problémem otravuje.

Ale každopádně je to užitečná fráze, kterou je dobré znát. A teď něco lehčího, sloveso arriver. Ale ne ve významu vlaku, který přijíždí na nádraží, ale ve významu povést se, podařit se. V takovém případě říkáme arriver à se slovesem v infinitivu.

Například: Povedlo se mi sám si opravit auto. Nebo když se snažíte dovolat kamarádovi, ale nezvedá to, můžete říct: Nedaří se mi s ním spojit. Tak vyjádříte, že se vám ho nedaří kontaktovat. Nedaří se mi s ním spojit. Arriver à je trochu hovorovější než réussir à, takže ho užíváme spíš v mluvené než v psané řeči. Pokud uslyšíte mluvit Francouze, určitě se vám ho podaří zaslechnout.

A nyní se dostáváme k faillir. To znamená, že něco bylo jen krůček od toho, aby se to stalo, ale nakonec se to nestalo. V angličtině užíváme příslovce almost, málem. Ale ve francouzštině užíváme faillir se slovesem v infinitivu. Používá se skoro vždycky v minulém čase, protože mluvíte o něčem, co už se událo. Například: V této scéně hrdina málem zemřel. Nebo: Šli jsme se projít do lesa a málem jsme se ztratili.

A poslední sloveso, které zmíním, je régler. To má také spoustu významů, může znamenat vyřešit, najít řešení. Ale jeho význam je silnější, implikuje, že jde o konečné, finální řešení. Můžeme vyřešit problém nebo vyřešit otázku. Pokud řeknete Le problème est réglé, je to problém, který je nadobro vyřešen. Například v krimi filmu může říct gangster svému šéfovi: Problém je vyřešen. To je eufemismus, kterým myslí, že zabil osobu, která působila problémy.

V restauraci můžete také říct régler la note, tedy zaplatit účet. Když chcete v restauraci požádat o účet, Francouzi někdy volají na číšníka: On peut régler ? To je protentokrát všechno. Poradím vám, abyste tato slovesa použili při další konverzaci, abyste si je osvojili a užívali je přirozeně. A můžete začít už teď tím, že do komentářů napíšete větu s jedním z těchto sloves. Pokud tam bude chyba, zkusím vám pomoci, a pokud ne, mezi sledujícími je spousta milých Francouzů, kteří to občas dělají.

Ale nebojte se, skočte do toho po hlavě, jsme tu od toho, abychom se učili a navzájem si pomáhali. Překlad: elcharvatova www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář