Hymna

Thumbnail play icon
73 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:64
Počet zobrazení:4 554

Brazilská hymna je o dost delší než česká a pro mnohé je obtížné zapamatovat si celý její text. Problém může nastat, když vás zrovna zabírají kamery.

Vysvětlivky:
Ve videu zazní druhá strofa hymny.
Provolání z Ipirangy se odehrálo 7. září 1822 na místě zvaném Ipiranga, které je dnes čtvrtí města São Paulo. Princ Pedro, který byl dědicem portugalského trůnu, si zde přečetl ultimátum, aby se ihned vrátil do Lisabonu, jinak ztratí právo následnictví. Pedro, který už v té době nerespektoval příkazy portugalského dvora a symbolizoval jednotu Brazílie, strhl ze svého klobouku kokardu v portugalských barvách a zvolal: „Ať žije nezávislost, svoboda a oddělení Brazílie!“ Tím ukončil koloniální jho a založil samostatné císařství. Paradoxně se po smrti svého otce Jana VI. v roce 1826 stal nakrátko i portugalským králem, ale této koruny se vzdal ve prospěch své teprve sedmileté dcery Marie, protože věděl, že by personální unii nepodpořili ani Brazilci, ani Portugalci.

Přepis titulků

Ty jsi, Brazílie námi milovaná vlast. Jsi něžná matka synů této země, milovaná vlasti, Brazílie! Navěky ležíš v okázalé kolébce, zvukem moře a světlem z hlubin oblohy, třpytíš se, Brazílie, květe Ameriky, ozářená sluncem Nového světa. Na tvých svěžích polích je více květin, ve tvých lesích je více života, než v kterékoliv jiné zemi, život ve tvém lůně nám dává lásku. Ó milovaná, zbožňovaná vlasti, sláva ti, sláva!

Brazílie, jako věčný symbol měj hvězdnatou korouhev, kterou vždy ukazuj. A nechť zeleň tohoto praporu hovoří v míru o budoucnosti a slávou o minulosti. Pokud však pozvedneš kyj ve jménu spravedlnosti, uzříš, že tvůj syn neutíká z boje, nikdo, kdo tě miluje, se smrti nebojí. Ó zbožňovaná země.

Mezi tisíci ostatními, jsi ty, Brazílie námi milovaná vlast! Jsi něžná matka synů této země, milovaná vlasti, Brazílie! Překlad: Adeus www.videacesky.cz Dostali jsme se do finále. Ještě jsme nevyhráli mistrovství, ale cítím, že šestý titul určitě dostaneme. Super. Podívejme se na okamžik, který každého upoutal. Tím byla hymna.

Šlo by, abys ji zazpíval, abychom si ten zápas připomněli? Ano, naše hymna je krásná a každého dojme. Občas se neudržíme a slzy vytrysknou z očí. Nese skutečně silné poselství. Pravda, ale šlo by, abys ji zazpíval? Ano, všichni známe text hymny, ale mnohdy ji nezvládneme zazpívat, protože máme v krku knedlík. Zazpívej nám ji, ukaž, co v tobě je. Ano, je tam provolání z Ipirangy a pak další věci. Všichni ji umí. Ty, Brazílie, jsi námi milovaná vlast!

Chtěl bych, abys zazpíval celou hymnu. Zazpívat celou? Na to asi není čas. Za chvíli už určitě musíte pouštět reklamy. Naše hymna je velmi dlouhá. Máme dost času.

Komentáře (2)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Me třeba zas zarazilo že spousta lidí neví že naše hymna má dvě sloky ..

114

Odpovědět

Píseň Kde domov můj sice má dvě sloky, ale česká národní hymna je oficiálně jen její první sloka (je to tak i ve znění zákona), takže tvrdit, že naše hymna má dvě sloky, je zavádějící až lživé – a nemělo by to být nic překvapivého, na všemožných sportovních událostech (a při dalších příležitostech) se hymna hraje. A druhá sloka se při těchto příležitostech nehraje nikdy.

241