Jak přežít zásah bleskem?MinuteEarth

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 12
90 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:364
Počet zobrazení:7 773

V dnešních duálních titulcích si nejen opět procvičíte angličtinu, ale také významně posílíte své schopnosti přežít v nelítostné přírodě. V následujícím videu se totiž dozvíte, jak se nejlépe vyhnout úmrtí způsobenému zásahem blesku. Slovíčka z videa:

 • lightning storm / thunderstorm - bouřka
 • wetsuit - neoprenový oblek
 • medieval - středověký
 • coat of armor - brnění
 • birthday suit - hovorové označení nahoty
 • lightning / lightning bolt - blesk
 • to strike - udeřit
 • rubber - guma
 • fabric - látka
 • bare skin - holá kůže
 • path - cesta
 • stream - proud
 • point - bod
 • to lure - vábit, lákat
 • electrical conductor - elektrický vodič
 • to glide - klouzat
 • to penetrate into...- proniknout do...
 • surface - povrch
 • eletrical current - elektrický proud
 • hollow - dutý
 • to weld - svářet
 • steel-woven - protkaný ocelí (to weave - tkát)
 • high-voltage wires - vedení vysokého napětí
 • tire - pneumatika
 • chassis - podvozek, konstrukce
 • handy - mít po ruce, přijít vhod
 • to provide - poskytnout
 • soil - půda
 • to crouch - skrčit se
 • shortcut - zkratka
 • to avoid - vyhnout se

Přepis titulků

Pokud vás uprostřed velkého pole zastihne bouřka, u které z následujících uniforem je nejpravděpodobnější, že vás ochrání? Neoprenový oblek, kostým Supermana, středověké brnění, nebo nahá kůže? Pokud jste odpověděli "středověké brnění", možná jste trochu na hlavu, ale zároveň byste měli pravdu. Byli byste na hlavu, protože u kovu je mnohem pravděpodobnější, že ho zasáhne blesk. Je tomu tak proto, že blesk je dlouhý tok rychle proudících elektronů, které hledají co nejsnazší cestu z bodu A do bodu B.

Žádný jiný běžný materiál neumožňuje snazší cestu než kov. Proč by vás materiál, který přitahuje blesky, ochránil během bouřky? Paradoxně tomu tak je ze stejného důvodu, proč přitahuje blesky. Kov je skvělý elektrický vodič. Elektrony po kovu kloužou tak snadno, že sotva proniknou do jeho povrchu. Pokud elektrický proud prochází dutou kovovou nádobou, jako konzervou, krabicí, nebo dokonce brněním, proud nezasáhne vnitřek nádoby.

Fyzikové takový objekt nazývají Faradayova klec. Nebo v případě obleku protkaného ocelí, který nosí osoby, které pracují s vedením vysokého napětí, Faradayův oblek. Vaše auto je ve skutečnosti příkladem Faradayovy klece. To proto, navzdory tomu, co jste slyšeli o gumových pneumatikách, vás chrání uzavřená kovová konstrukce, která vás obklopuje. Blesk vede kolem vás, namísto skrz vás.

Pokud se ale nenacházíte v autě a na poli vás zastihne bouřka, šance, že u sebe budete mít brnění nebo speciální oblek, jsou velmi malé. V tom případě, ať už jste nazí, nebo v kostýmu, je vaše tělo bohužel lepším elektrickým vodičem než vzduch a půda, takže pro pohybující se proud představuje skvělou zkratku. Když se postavíte, budete nejrychlejší cestou pro blesk. Když si lehnete, budete nejlepší cestou pro proud v zemi z nedalekého zásahu. To nejlepší, co můžete udělat, je skrčit se a držet nohy blízko u sebe.

Skrčení se je jasné. Když jsou vaše nohy ale těsně u sebe, nejpředstavují pro proud moc velkou zkratku z bodu A do bodu B. A i kdyby byly nejlepší cestou, když se země dotýkají pouze vaše nohy, proud pravděpodobně povede nahoru jednou nohou a dolů druhou, čímž se vyhne důležitým orgánům jako srdce. Tyto krávy se tomu vyhnout nemohly. Úplně nejlepší je ale vyhnout se bleskům úplně a zamířit dovnitř v okamžiku, kdy vidíte, že se schyluje k bouřce.

Překlad: qetu www.videacesky.cz

Komentáře (28)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Jak je vidět i v diskuzi, video, které přineslo víc otázek než odpovědí.
Ale alespoň důležitou informaci, že je třeba jít na bobek a proč.

A co se postavit ke stromu? Ten je vysoký, tak poblíž na bobku bych mohl být v bezpečí, když nebudu u kmenu. To je otázka, pokud někdo odpověď zná.

00

Odpovědět

Pokud je někde v okolí strom, tak je asi velká pravděpodobnost, že to schytá on. Od něj se pak bude šířit zemí proud, který bude klesat se čtvercem vzdálenosti od stromu. Těsně u stromu bude proud nejvyšší a zároveň bude nejvyšší rozdíl potenciálů mezi dvěma místy o určité vzdálenosti, takže ani nohy blízko sebe by nemusely stačit. Proto se vždycky radí neschovávat se při bouřce pod strom, nehledě k tomu, že by na člověka mohl po úderu blesku spadnout.

101

Odpovědět

Jednou nohou tam, druhou ven a po cestě nezasáhne žádné důležité orgány...ehm...pánové? Myslím, že autorovi něco uniká :-D

281

Odpovědět

A proč jen pánové? :D

40

Odpovědět

Protože se elektřina nestihne dostat výš k tělu a co nedřív projede druhou nohou.

01

Odpovědět

Hotová Amerika tohle. Wau!

62

Odpovědět

Tipnul jsem si to správně, protože jsem někde v televizi viděl, jak chlap oblečený ve středověkém brnění sbíral blesky z Teslova transformátoru (nebo Tesla Coil?) a nic se mu nestalo. Příklad je muž v odkazu níže. Sice na sobě nemá vyloženě středověké brnění, spíš nějaký speciální kovový oblek, ale s tím brněním to jde taky (ačkoliv si nejsem zcela jist, jak přesně Teslův transformátor funguje a jestli se to dá srovnávat s přírodním bleskem). http://en.ria.ru/video/20110816/165822554.html
+ http://4.bp.blogspot.com/_3KbUgTj_X9w/S_2gYWOHXbI/AAAAAAAAAHI/SeW_ENNs_Ok/s640/arcattack.jpg

11

Odpovědět

Tak pozor, tohle si nepleť. Je rozdíl mezi proudem - I a napětím - U.
Teslův transformátor ti transformuje elektřinu tak, že transformuje na vysoké napětí a malý proud. To ti při dotyku na těle nic neudělá. (Že se ti vlastně nezavrtá do těla.)

30

Odpovědět

+DavrosCZTak teslův transformátor je napěťový zdroj. Proud se tedy přizpůsobí dle zátěže až do saturační hodnoty. Zajímalo by mě co myslíš tím "malý proud".

Člověka zabije už jen pár desítek mA. Na napětí nesejde. Ale na čem hodně záleží je frekvence zdroje. Čím vyšší je frekvence harmonického napětí, tím víc se projevuje povrchový jev (skin efekt), kdy se elektrony vytlačují k povrchu vodiče.

Takže pokud má teslův transformátor např. nad 1 MHz, tak je možný přežít i vyšší proudy, protože se uzavírají prakticky kůží a ne orgány. Tesla tak kdysi rozsvěcel žárovky holýma rukama...

60

Odpovědět

Kašlu na brnění. Na hlavu si přimontuju hromosvod a svedu ho do boty s ocelovou podrážkou. :D
Ale měl bych asi trochu obavu, abych pak nedopadl jak na elektrickém křesle.

31

Odpovědět

otazka: myslite že by miliony voltu dokázali rozpálit železo doruda... ne dik, radši si čupnu v baráku :-)

52

Odpovědět

Ne, vysokým napětím pomůžeš aby se to neroztavilo. Aby se předešlo ztrátám(ohřevu vodiče, vlivem odporu) na přenosu energie, tak se právě používá vysoké napětí.

11

Odpovědět

+PokkyTrošku si to pleteš... vysoký napětí nezaručí nízký ztráty. Vysoký napětí ve vedení je kvůli tomu, že se do něj transformuje výkon tak, aby proud byl minimální, protože ztrátový výkon = R*I^2. No a když je výkon = U*I*cos(fí) zjednodušeně, tak transformací výkonu je jasný, že se sníženým proudem roste napětí a naopak.

Pff, to jsem už docela odbočil... každopádně u zkratů je to naopak. Čím vyšší napětí na zdroji, tím vyšší zkratový proudy, tedy vyšší výkony - obecně, což je případ blesku. Samozřejmě záleží na impedanci zdroje.

Ale důvod proč se hromosvody netaví při zásahu bleskem je krátký čas. Během krátkého času co blesk trvá, se svodič ani nezačne tavit, ikdyž prohřeje se dost. Najdou se případy kdy se hromosvod roztaví - když zásah je několikanásobný, nebo trvá déle než obvykle.

Takže prostě vysokým napětím rozhodně nepomůžeš "aby se to neroztavilo" :-D

20

Odpovědět

Electron come: Deliverance

22

Odpovědět

Schováš se do baráku a tam tě dostane kulový blesk...

151

Odpovědět

electrons... lazy bastards

360

Odpovědět

Kdyby jste byly v brnění tak vás to zabije, tak jako kdyby jste byly ve faradayově kleci a dotkli se ji.

736

Odpovědět

Ne.

282

Odpovědět

No počkat... přesně dotýkání toho brnění zevnitř tam zmiňoval jako naprosto bezpečné... To je jako chytit jeden drát vysokýho napětí do obou rukou (viz ptáci na drátě)

121

Odpovědět

Spíš bych se zeptal takto: Vzhledem k těsné blízkosti kovu a kůže, nevyvolají elektrony ( i když proudící) v brnění dočasně záporný náboj, který by odpuzoval všechny elektrony v těle směrem do středu (tedy že by člověk v tom brnění pociťoval třeba něco jako svalový třas nebo jiný efekt s touto příčinou)? Nejsem si totiž jistý, jestli se na tento jev zapomíná nebo jestli je i u takové šupy jakou je blesk zanedbatelný.

00

Odpovědět

ja si tiež myslím, že Faradayovej klietky sa nesmieš dotýkať, pretože ňou tečie prúd a v okamihu keď sa jej dotkneš tak akoby si zapojil dva rezistory paralelne, jeden s malým odporom čiže samotná klietka a druhý z vysokým odporom, čiže tvoje telo. Elektrický prúd však bude tiecť oboma "rezistormi"

14

Odpovědět

+Palo22Záleží hodně na kvalitě Faradayovy kleci... pokud je z vodiče s velmi malým odporem -> ideálně nulový, pak je rozdíl potenciálů ideálně nulový. Takže se sice dotýkáte živé části, ale všude kolem vás je nulový potenciál. To je to samý jako když se někdo pověsí za vedení vysokého napětí a nedotýká se země. Nic mu to neudělá, protože se dotýká pouze jednoho potenciálu.

To s těmi rezistory je dobře myšleno, ale lidské tělo mívá kolem 2000 Ohmů asi (?) no a pokud je odpor na dvou libovolných místech v kleci dejme tomu max 1 Ohm (což by byla opravdu nekvalitní klec), tak se potenciál rozdělí v poměru 1:2000 na lidské tělo. Bezpečné napětí se uvádí do 50 V při 50 Hz. To by na kleci musel být potenciál minimálně 50*2000 = 100 000 V, aby to začalo aspoň trošku brnět, pokud jsi hodně citlivý. No ale kdybychom šli s frekvencí ještě víš, tak by se "bezpečné napětí" zvyšovalo razantně.

00

Odpovědět

+Palo22ono si je ťažké predstaviť tie extrémne podmienky pri údere blesku, myslím si že pri tak vysokom napätí ako má blesk by bol rozdiel potenciálov na brnení dosť veľký. Ale aj tak je to bezpredmetné, stačí si pozrieť fotky napr auta do ktorého udrel blesk: http://www.cas.sk/galeria/295949/pocas-jazdy-udrel-do-auta-blesk-trafil-nosic-a-vysiel-cez-pneumatiku?foto=0 A teraz si predstavte, že toto sa udeje 1mm od vašej hlavy, nehovoriac o mechanických účinkoch

00

Odpovědět

+Palo22Těsně před úderem blesku je rozdíl potenciálů mezi zemí a mrakem neskutečně velký. Někdo tvrdí, že až 50 MV. Ve chvíli, kdy blesk uhodí, jde o zkrat (rozdíl potenciálů se vyrovnává), tak napětí (rozdíl potenciálů) klesá postupně k nule (ideálně). Proto nejde moc dobře určit, jaké efektivní napětí by bylo mezi helmou brnění a zemí... :-)

Každopádně myšlenka Faradayovy kleci je jednoduchá. Pokud se objekt nachází uvnitř klece, která má nulový odpor na dvou libovolných místech, pak je rozdíl dvou libovolných potenciálů uvnitř klece vždy nulový a objekt může být pouze pod nulovým napětím - to je samozřejmě jen teorie.

V praxi pokud bude mít rytíř i kovové boty, tak věřím, že by ho zásah bleskem nemusel zabít, ale pecku by dostal i tak a navíc by ho to pěkně popálilo. Přeci jen brnění má samé volné vazby, kde vznikají přechodové odpory... tím pádem se část napětí přenese i na osobu uvnitř brnění... V případě, že by brnění neobsahovalo železné boty (včetně železných podrážek), pak by se většina napětí mohla přenést na osobu v brnění...

Jinak pěkný fotky. Je vidět jak si blesk našel cestu ve spáře :-) Kdyby na povrchu nebylo tolik barvy a jiných izolantů, tak by to nemuselo vypadat tak zle :-)

00

Odpovědět

Když budeš v brnění tak ti to neublíží, protože ti elektrony potečou po vnější straně plechu. Je to samé, jako kdybys v absolutně nepropustném neoprenu vlezl pod vodopád. Z venku voda poteče po vnější straně neoprenu, ale uvnitř suchý.
Je to možné z toho důvodu, že rychlost jakou elektrony proudí je tak vysoká a mají tak vysoký rozdíl potenciálů (aha! definice napětí co?, ale nikde proud), že nestačí reagovat na volné elektrony v celém obsahu plechu (od vnější vrstvy k vnitřní vrstvě)

Stejný jev je i u vedení vysokého napětí. Říká se tomu koróna, což je sršení energie do prostoru, kvůli "přetížení" pláště vodiče. Střed je totiž nevyužit a neproudí v něm žádná energie. Proto se dělají hliníková lanka (menší průřez) smotaná a zkroucená do lana, aby se snížením průřezu snížil i tok energie k povrchu. Hliník, proto, že je lehký a nezatěžuje tolik nosné stožáry.

Jinak co se týče zmiňovaného Teslova transformátoru, tak tam jde o vysoké napětí, jenže o mizerně malý proud. To co Vás zabije, je proud, který mj. jako jediný "teče". Spočítejte si to podle Ohmova "debilního trojúhelníku" zákona R = U/I čili I = U/R a takový blesk má třeba 10MV a odpor člověka třeba 3kOhm tak Vám vyjde: I = 10 000/3 = 3kA (zaokrouhleně). Což je s prominutím k******y moc.

Elektrika je hezká hračka. Třeba úplně super je vysokofrekvenční generátor. S tím se dá dělat volovin ani netušíte.

00

Odpovědět

Je mi to jasný. Odteď lezu ven jen z brněním...

623

Odpovědět

*Fuck-chybka se vloudila

1010

Odpovědět

A když náhodou nemám brnění, tak se praštím do lokte a půjdu s brněním v lokti :D

641