Duální

Greta Thunberg před francouzským parlamentem

Šestnáctiletá Švédka Greta Thunberg, která se proslavila bojem proti klimatické změně, vystoupila 23. července ve francouzském parlamentu. Přinášíme vám zkrácený záznam jejího vystoupení, kde zazní hlavní myšlenky jejího sdělení. Celý přepis vystoupení v angličtině včetně videa najdete zde. Zda nastal čas přestat řešit její vzhled či inteligenci a začít se zabývat podstatou jejího sdělení, necháme na vašem posouzení. Poznámka k překladu: IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) – Mezivládní panel pro změnu klimatu. Toto seskupení vědců z celého světa se zabývá zejména poznáním podstaty změny klimatu a hodnocením jejích environmentálních a sociálních důsledků. Klimatická neutralita – stav společnosti, v níž jsou veškeré emise skleníkových plynů vyváženy postupy pro jejich odstranění z ovzduší. Více informací najdete na webu ČT24. 

Jak jsme se vypořádali s kaděním ve vesmíruSeeker

Zkoumání vesmíru je velmi zajímavá a užitečná věc, ale i astronauté jsou jen lidé a tu a tam si potřebují "odskočit".  Poznámka k překladu: Space Poop Challenge je soutěž, kterou v roce 2016 vylásila NASA. Oceněni byli tři výherci, celkem se však návrhů sešlo přes 5 000.

Mrkev v krabici

Mrkev v krabici je název blafovací hry, ve které se v předloňském vánočním díle britské herní show 8 Out of 10 Cats, kterou moderuje Jimmy Carr, utkali Sean Lock a Jon Richardson.

Psi uvnitř magnetické rezonanceInside the Animal Mind

Poslední video z Inside the Animal Mind je tu. Bohužel na obou kanálech BBC není více videí. Podle komentářů a hodnocení se vám série líbila hodně. Jsem za to rád a děkuji. Časem určitě narazím na další zajímavý dokument a nebudu váhat se o něj podělit zde i s českými titulky.

Game of Thrones - We're All the Fans

Pokud jste nečetli knížky, na jejichž základě vzniká seriál Hry o trůny, a sledujete jenom seriál, tak se vám určitě někdy stalo, že vám někdo třeba jen lehce naspoileroval děj v následujících epizodách (pokud tedy máte takové škodolibé kamarády jako já :)). O tom vlastně také pojednává tento videoklip od partičky The Warp Zone s názvem We´re All the Fans (We Are The World melodie).

Balada o Barrym a Fridě

Dnes se vám představí britská herečka, zpěvačka a komička Victoria Wood. Usedne ke klavíru a přednese tklivou baladu o stárnoucím manželském páru...

Napodobo-kočkyMilé kotě

Kocour tentokrát koťátku představí kouzelné okno, které očividně vede do jiné dimenze... I've been meaning to tell you. - Chtěl jsem ti říct. apparently - podle všeho / zřejmě / jak se zdá standoff - někdo, kdo si drží odstup break the ice - prolomit led annoying - otravný to bathe - koupat se free will - svobodná vůle litter box - kočičí záchodek (litter - písek, podestýlka; box - krabice) impersonate / mimic - napodobovat copycat - (doslova kopírovací kočka) osoba, která se po někom opičí, někoho napodobuje (v reálném čase nebo dlouhodobě chováním, oblékáním...)

Důkazy evoluce ve vašem těleVox

Máš úsměv po mamince, oči po tatínkovi a svaly za ušima po třetihorních savcích... aneb které části našeho těla evoluce ještě úplně nezrušila? Slovníček: temple - chrám ancestors - předkové to serve - sloužit to disappear - zmizet remnants - pozůstatky framework - rámec natural selection - přírodní výběr thumb - palec pinky - malíček forearm - předloktí tendon - šlacha mammal - savec forelimb - přední končetina monkey - malá opice, opička / ape - větší opice, op to scramble - šplhat, drápat se nocturnal - noční subconsciousness - podvědomí / subconsciously - podvědomě to pivot - natočit se goosebumps - husí kůže pidgeon - holub tail - ocas spine - páteř vertebrae - obratel / vertebrates - obratlovci anchor - kotva pelvis - pánev / pelvic - pánevní gestation, pregnancy - těhotenství to prevail - přetrvat infant - nemluvně

Na Autodoc

Jak vynalézt přípravek proti štěnicím?

Vědci jsou někdy ochotní zajít překvapivě daleko, když zatvrzele kráčí po cestě za poznáním. Kolikrát se jsou ochotní nechat kousnout, aby přemohli štěnice? To zjistíte v dnešních duálních titulcích. Slovíčka: bed bug - štěnice to infest - zamořit decade - desetiletí prey - kořist, oběť to itch - svědit swollen - napuchlý, oteklý thrift shop - charitativní obchod seed - semínko to have to clue - nemít tušení (clue = indície, vodítko) to lure - přilákat, přivábit to trap - polapit feast - hostina rash - vyrážka to stun - omráčit

Co nastane po smrti?AsapSCIENCE

Máme tu další duální titulky a s nimi video o smrti. Které chemické procesy doprovází rozklad těla poté, co doslouží? Slovíčka: to deal with... - vypořádat se s..., zabývat se něčím to deplete - vyčerpat to persist - vytrvat remaining - zbývající store - zásoba (v americké angličtině i obchod) energy source - zdroj energie sphincter - svěrač urination - močení to flow - téct, proudit paleness - bledost propulsion - pohon, chod infamous - nechvalně známý to burst - prasknout, puknout tissue - tkáň to break down, to decompose - rozložit se putrefaction - hnití to lay eggs - klást vajíčka to hatch - vylíhnout se maggot - červ fermentation - kvašení

John Cleese o politické korektnostiBig Think

Zacházíme s potřebou chránit ostatní před urážkou moc daleko? John Cleese se s vámi podělí o svůj náhled na věc v následujících duálních titulcích. Slovíčka: to offend - urazit nastiness - zlomyslnost, podlost inaccuracy - nepřesnost to expect - očekávat chairman - předseda, prezident to protect from... - chránit před... renowned - proslulý, věhlasný to control - ovládat (NE zkontrolovat) sensitive - citlivý political corectness - politická korektnost to be labeled - být označen as far as I'm concerned - co se mě týče

Fascinating Aïda - Levné lety

Fascinating Aïda je britské komediální pěvecké trio, které vystupuje se satirickým kabaretem. Od svého vzniku v roce 1983 získalo několik ocenění a širokou fanouškovskou základnu po celém světě. Slovníček nejbritštější britské angličtiny: morn - zkáceně morning - ráno the do - společenská akce / večírek / party frugal - skromný, hospodárný, šetrný to trawl - lovit ryby sítí bedad - překvapivě / k našemu překvapení bargain - výhodný obchod / výhodná koupě begorrah - irský slangový výraz pro "Sure and by God." - dalo by se přeložit jako propána nebo u všech svatých abreast - bok po boku feck - slangová verze fuck iddle - ošidit crap - hovno / blbost / kecy underground - metro (v am. angličtině subway) arse - slangová verze ass - prdel ack - irský slang pro záchod gobshite - naprostý a dokonalý idiot (pobavil mě Urban Dictionary, když jako příklad uvedl Liama Gallaghera) shite - slangová verze shit - hovno hark - naslouchat eejit - další irský slangový výraz pro debila

Věda nevěryAsapSCIENCE

Přestože jsou lidé jedním z mála monogamních druhů, často se dopouštějí nevěry. Má to nějaké vědecké vysvětlení? Jako každou středu jsme video opatřili duálními titulky i seznamem slovíček, abyste si mohli patřičně vybrousit znalost angličtiny. Slovíčka: to cheat - podvádět (i při hře) taboo - tabu flavor - příchuť plot - zápletka, děj countless (songs) - bezpočet (písní) resources - zdroje, prostředky to play a key role - hrát klíčovou roli to possess - vlastnit to have a tendency to... (+ inf.) - mít sklony k... to succumb to... - podlehnout to have a basis in reality - zakládat se na pravdě to cuddle - tulit se, mazlit se vole - hraboš likelyhood - pravděpodobnost (female) counterpart - (ženský) protějšek stay-at-home mom/dad - matka/otec v domácnosti to decrease - snížit se, klesnout excessive (alcohol drinking) - nadměrný

Podaří se nám vyhubit vlasovce medinského?Vox

Parazit vlasovec medinský, který v lidských končetinách dorůstá až do délky jednoho metru, byl kdysi rozšířený ve velké části Afriky. Dnes se ale díky programu nadace The Carter Center nachází na pokraji vyhynutí. Na to, jak se tohoto obrovského úspěchu dosáhlo, se můžete podívat v dnešních duálních titulcích. Slovíčka: to eradicate - vymýtit, vyhubit disease - nemoc, onemocnění Guinea worm - vlasovec medinský case - případ to report - nahlásit vaccine - vakcína drug - lék (nebo droga) treatment - léčba stick - tyč, klacík inch - palec (míra) elderly - postarší outbreak - nákaza (doslova propuknutí) pervasive - široce rozšířený smallpox - pravé neštovice (chickenpox - plané neštovice)

Focení s nečekaným zvratem

Jak se na focení jednoho člověka projeví šest různých perspektiv? To zkoumá originální reklama značky Canon. Slovíčka: self-made millionaire - někdo, kdo se sám vypracoval na milionáře inmate - vězeň nebo pacient léčebny psychic - médium, senzibil former (e.g. alcoholic) - bývalý to impact st. - mít na něco dopad to portray - zpodobnit, vykreslit, znázornit to treat sb. in a certain way - chovat se k někomu nějak lifesaver - záchranář, plavčík preconception - předsudek, předem učiněný závěr

Věda internetových trolůAsapSCIENCE

Všudypřítomní trolové, kterým nic nedělá větší radost než prokovat ostatní, se stali nedílnou součástí internetu. Co o nich zjistila věda? Slovíčka: to escape - utéct, uniknout to evaluate - vyhodnotit approximately - přibližně, zhruba to (self-)identify as... - považovat se za..., ztotožňovat se s... internet user - internetový uživatel myriad - velké množství (ve starodávném Řecku to znamenalo 10 000) (personality) trait - rys (osobnosti) to display high levels of... - vykazovat vysokou úroveň... to inflict pain on... - někomu způsobovat bolest serial killer - masový vrah to suffer - trpět to measure - měřit to reflect one's personality - odrážet něčí osobnost to lure in - nalákat, přivábit

Jaké je to žít se schizofrenií?Big Think

S touto duševní poruchou si nejčastěji spojujeme nejrůznější halucinace a paranoidní představy. S jakými dalšími příznaky se ale schizofrenici musejí vypořádat? Jako každou středu jsme video opatřili anglickými titulky i seznamem slovíček. Slovíčka: coincidence - náhoda to pay attention to... - dávat pozor vast - nesmírný, rozlehlý to harm - ublížit paranoid delusions - paranoidní představy, bludy to focus - soustředit se derogatory - opovržlivý, urážlivý it comes as no surprise that... - nikoho nepřekvapí, že... to sort through - probrat se něčím, protřídit nefarious intent - hanebné úmysly to stand in the way - stát něčemu v cestě to live one's life to the fullest - žít naplno

Pohřební ústavyAdam všechno pokazí

Adam vám opět zkazí den, tentokrát předraženými pohřby, které trápí Ameriku. Slovíčka: to ruin - zkazit, zničit to grieve - truchlit to exploit - zneužívat, využívat profit - zisk embalming - balzamování civil war - občanská válka to assassinate sb. - spáchat atentát na..., zavraždit sacrifice - oběť to look fly (fam.) - vypadat skvěle tour - turné pointless - nesmyslný to decompose - rozložit se dignity - důstojnost deceased - zesnulý drain - odsát, vysát vulnerable - zranitelný casket/coffin - rakev cash cow - továrna na peníze

Co je to El Niño?Vox

El Niño je zpět. Co tedy vlastně je a jak ovlivňuje počasí po celém světě? Pusťte si dnešní duální titulky a zůstaňte v obraze. Slovíčka: to recur - opakovat se, vracet se to affect - ovlivňovat, působit na... trade wind - pasát to blow - vát, foukat to weaken - oslabovat to pile up - nahromadit se to slosh - cákat drought - sucho flood - povodeň mudslide - sesuv půdy, lavina bahna current - proud noticeably - znatelně to set a fire - rozdělat oheň to put out a fire - uhasit oheň to suffer from... - trpět něčím to be shrouded in... - být zahalen impact - dopad

Krádeží k úspěchuBig Think

Jakou radu by dal legendární komik a spisovatel John Cleese začínajícím scenáristům? Slovíčka: to be influenced by... - být někým ovlivněn to appeal to... - líbit se někomu, zamlouvat se stamp - poštovní známka, otisk to get off the ground - odlepit se od země, vzlétnout to fly a plane - pilotovat letadlo to advocate - hájit, zastávat screenwriter - scenárista impact - dopad to affect - působit na někoho, zasáhnout

John Irving u Stevena ColbertaThe Late Show with Stephen Colbert

Amerického spisovatele Johna Irvinga proslavily knihy Svět podle Garpa, Pravidla moštárny a Modlitba za Owena Meanyho. U Stevena Colberta se rozpovídá o tom, proč nepíše na stroji a jak vlastně vypadá jeho proces při psaní. Slovíčka: to write longhand - psát psacím typewriter - psací stroj to move at the right pace - jít správným tempem to dictate - diktovat to spell-check - dělat kontrolu pravopisu novel - román semicolon - středník to screw up (hov.) - zkazit wrestling - zápas (sportovní disciplína) sacred - posvátný imagination - představivost worst-case scenario - nejčernější scénář, to nejhorší, co se může stát

Jak vesmír působí na lidské těloVox

S čím se musí vypořádat těla astronautů při dlouhodobém pobytu ve vesmíru? To zjistíte v dnešních duálních titulcích. Pozn.: ISS je zkratka pro Mezinárodní vesmírnou stanici. Slovíčka: to launch - odstartovat, vypustit long-term effects - dlouhodobé účinky to last - trvat issue - problém, otázka, záležitost to waste away - chřadnout, ochabovat, skomírat bone loss - řídnutí kostí circulatory system - oběhová soustava parachute - padák zero gravity - nulová gravitace to get weak - slábnout weakened - oslabený to require - požadovat treadmill - běžecký pás to be prone to... - být náchylný na... due to... - kvůli... to orbit Earth - obíhat Zemi sleeping pills - prášky na spaní retired - v důchodu

Kudy do pekla?CollegeHumor

Tvůrci College Humoru se octli v pekle, ale pořád čekají na posledního člena. Jak se tedy dostat do pekla? To zjistíte v dnešních duálních titulcích. Slovíčka: to fill up - naplnit sieve - síto purgatory - očistec to get one's bearings - zorientovat se ve svém okolí, v nové situaci to flake - na poslední chvíli z něčeho vycouvat, zrušit plány road paved with good intentions - cesta dlážděná dobrými úmysly highway - dálnice arrow - šíp, šipka to be stuck - uvíznout bottomless pit - bezedná jáma to miss - zmeškat, přehlédnout soul - duše to bind together - svázat, spojit despair - zoufalství to retrace one's steps - vrátit se po vlastních stopách off-ramp - sjezd z dálnice to wave - mávat the whole point is... - smysl spočívá v tom, že...

Muž, který jedl uhlí a sklo ve jménu vědy - Fusion

V dnešních duálních titulcích vám představíme dalšího vědátora, který na cestě za poznáním neohroženě experimentoval s vlastním trávicím systémem. Podívejte se na příběh Fredericka Hoelzela, který se rozhodně nebál objevovat nové chuti. Slovíčka: billy goat - kozel gutter - škarpa, okap inedible - nejedlý, nepoživatelný to rid oneself of... - zbavit se něčeho calorie-free - bez kalorií food substitute - náhražka jídla stem - stonek shell - skořápka, ulita charcoal - dřevěné uhlí chalk - křída straw - sláma to satisfy - uspokojit surgical cotton/cotton wool - vata digestion - trávení, zažívání nutrition - výživa guinea pig - pokusný králík (doslova "morče") fasting - půst to pave the way for... - dláždit cestu overeating - přejídání go-to (hov.) - něco, na co se můžete spolehlivě obrátit

Vrány a logické testyInside the Animal Mind

Inside the Animal Mind je třídílný dokument od BBC. V případě zájmu přeložím i další dvě ukázky. V této je otestována inteligence vran. Jsou skutečně tak chytré, nebo ještě chytřejší, než se tvrdí? Slovíčka: mastermind - vůdce, organizátor to release - vypustit research - výzkum nickname - přezdívka to attempt - pokusit se to be familiar with... - být obeznámený s... to solve a puzzle - vyřešit hádanku/hlavolam stick - klacík remarkable - pozoruhodný

Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK