Thumbnail play icon

Nezávislost SkotskaLast Week Tonight

Přidat do sledovaných sérií 211
96 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:1 777
Počet zobrazení:16 097

Nejspíše vám neuniklo, že tento čtvrtek se ve Skotskuu bude konat referendum o tom, zda má vyhlásit nezávislost nebo ne. Jak John Oliver zhodnotí argumenty obou stran? Kompletní epizody pořadu Last Week Tonight with John Oliver můžete sledovat každou neděli v noci na televizní stanici HBO Comedy. Poznámka: Bratři Kochovi - bratři z rodiny miliardářů v USA, kteří hojně financují různé politické aktivity. Downing street 10 - zde se nachází sídlo úřadu předsedy vlády.

Komentáře (184)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Vypadni s tím spamem.

00

Odpovědět

Překvapuje mě že nikde není nějaké vyjádření Fergusona.. Tohle je názor Angličana a zajimalo by mě, co na to říká Skot.

370

Odpovědět

Taky by mě to zajímalo, ale nikde jsem nic nenašel. Jen to, že před referendem říkal, že hlasovat půjde. Zato jsem ale našel, že Gerard Butler a Sean Connery hlasovali pro nezávislost...

40

Odpovědět

Normálně se na politickou satiru nekoukám ale tohle bylo úžasné .

Kdyby někdo udělal toto byl bych mu vděčen https://www.youtube.com/watch?v=KUdHIatS36A

40

Odpovědět

Tak to John svým velkým romantickým gestem zachránil :).

1370

Odpovědět

Proslýchá se, že bude královnou jmenován jako Pověřenec pro zachování Commonwealthu..
Už 20. září 2014 čeká tato volba Nový Zéland, v říjnu pak proběhnou referenda v Botswaně a Mosambiku, v listopadu pak v Namibii.

213

Odpovědět

A na koho bysme pak nadávali? Na Ostravaky? :D

150

Odpovědět

Prajem im akýkoľvek výsledok. Určite si ho zaslúžia :)

23

Odpovědět

Tak co Moravo? Dem do teho ne?

6243

Odpovědět

Tak Morava měla vlastní referendum akorád,že to zrušili komunisti a po pádu režimu se to už neobnovilo.A jestli by to bylo pro Moravu výhodně ? Stačí se projet od Hranic Moravy k Praze vlakem a uvidíš jak se přerozdělují peníze mezi Čechy a Moravou :)

1315

Odpovědět

+DanielPrijed se podivat k nam na severozapad (mostecko, lounsko, zatecko) a popovidame si o penezich, a podminkach k zivotu pro ty, co se za praci neodstehujou a nebo nedojizdi 100 a vic km...

341

Odpovědět

+Danieljohnz: Takže se z nakradeného majetku žije špatně? Problém severozápadu je, že nově příchozí si nevybudovali vztah k majetku, který získali a chovali se jako kobylky. Po staletí byl litoměřický kraj sadem Čech (především díky Ohři)... No a pak byli odsunuti Němci a přišla zkáza.

46

Odpovědět

+DanielChovejte se k nim slušně, hřálo a hřeje vás jejich uhlí. A těžba hnědého uhlí, to je svinstvo. S tím by Němci nic neudělali. A kdyby nevolili Henlainovce, tak se spousta zlého nemusela stát (ano, vím proč je volili, ale také vím proč Beneš rozhodl, jak rozhodl).

51

Odpovědět

+DanielNehřálo a nehřeje. Většinu svého života jsem strávil v poněkud luxusnějších podmínkách ústředního topení. Zdrojem energie byl zemní plyn, výrobu elektrárny pak v mém kraji zajišťuje elektrárna ne kvalitní ČERNÉ uhlí.

13

Odpovědět

+DanielAno jak říkám v naší zemi prostě tečou všechny prachy do Prahy :)

02

Odpovědět

Tak nějak nevím, proč se vzývá Morava kvůli separatistickým tendencím. Byly to právě Čechy, které byly hrdé na svou "výlučnost".
895 se Čechy osamostatnily z Velkomoravské Říše;
935 (929) zavraždění sv. Václava jako mocenský boj mezi samostatností a podřízeností;
973 vyčlenění pražské diecéze z diecéze řezenské (regenburgské)-Morava už dávno měla vlastní diecézi se sídlem v Olomouci;
1019 – Morava připojena k přemyslovským Čechám, hlavním mocenským centrem je v té době Olomouc, kde sídlí knížetem Oldřichem dosazený Břetislav, budoucí český kníže;
1212-Zlatá bula sicilská- potvrzení Přemysla Otakara I. jako českého krále (Morava byla pod správou Vladislava Jindřicha);
1409 Kutnohorský dekret snížení kvality a vlivu pražské univerzity a dále také ke kulturní izolaci českých zemí
1422–1427 vláda litevského princ Zikmunda Korybutoviče z rodu Jagellonců jako správce Čech
1469 v Olomouci byl za českého krále zvolen Matyáš Korvín. Matyášova volba byla uznána nejen moravskými pány, ale i zástupci vedlejších zemí Koruny české. Jiříkovi tak zůstala vláda pouze nad kališnickou částí Čech.
poté už nelze mluvit o jakékoli samostatnosti

1511

Odpovědět

+orcinusorca2014Výlučnost Čech v rámci čeho? Zemí koruny české? Římskoněmecké říše? Každopádně ten výčet událostí nedokazuje ani jedno. Alespoň mě to tak připadá.

71

Odpovědět

+orcinusorca2014Ani v rámci Svaté říše římské (národa německého)..

15. října 1040 musel Břetislav bosý a v rouše kajícníka padnout Jindřichovi k nohám, vzdát se vlády a žádat o odpuštění. Byla mu udělena milost, složil lenní hold a přísahu věrnosti. Údajně přijal Čechy a další dvě území (soudí se, že šlo o slezské Vratislavsko a Hlohovsko) v léno. Jednalo se ovšem hlavně o formální podrobení.

1041-V důsledku své porážky předchozího roku u Prahy slíbil na říšském sněmu v Mohuči Břetislav poslušnost římskému králi Jindřichovi III. a byla mu potvrzena vláda nad dvěma zeměmi – Čechami a Moravou. Zároveň byla stanovena nově jižní hranice Moravy – doposud sahala téměř k Dunaji, nyní byla posunuta na řeku Dyji (dnešní stav). Morava se spolu s Čechami stává pevnou součástí středověké Římské říše, v jejímž rámci setrvala až do jejího zániku na počátku 19. století (od třicetileté války v 17. století však již šlo o formální záležitost)

vláda Přemysla I. Otakara před Zlatou bulou sicilskou:

Přemysl v téže době rozřešil situaci na Moravě, kde se první obětí nové situace stal Spytihněv, kterého nechal zřejmě roku 1198 oslepit a zmrzačený příbuzný ještě téhož roku zemřel. Snad také v roce 1198 (5. června) skonal i Spytihněvův bratr Svatopluk. V rychlém sledu v letech 1200–1201 za neznámých okolností brzy po sobě zemřeli i oba olomoučtí údělníci Vladimír a Břetislav. Břetislavův syn Sifrid se pak (snad pod Přemyslovým nátlakem) vzdal světské kariéry a zvolil si církevní dráhu. Bývalý znojemský a brněnský úděl pak převzal markrabí Vladislav Jindřich, Olomoucko si však prozatím Přemysl ponechal ve své přímé správě. (což ukazuje, že Morava měla samostatná knížata)

1248-Markraběte Přemysla (Přemysla Otakara II.) zvolila česká šlechta králem místo Václava. Přemysl však byl poražen; mohl dále vládnout na Moravě, ale Václav ho obklopil svými lidmi.

1253-Markrabě Přemysl (Přemysl Otakar II. ), od roku 1252 také rakouský vévoda, se stal po Václavově smrti českým králem. Ponechal si i nadále vládu na Moravě a titul markraběte (to se stalo poprvé). Tento fakt dokazuje, že se vnímání tohoto označení od doby jeho zavedení změnilo – zatímco zprvu se chápal jako označení správce, nyní již byl vnímán jako panovnický titul. Na Moravě se nechal Přemysl zastupovat olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku. (což dokazuje, že Čechy byly připojeny k Moravě, ne naopak).

Lucemburská Morava:
Roku 1334 učinil král Jan moravským markrabětem svého syna Karla, který pak již jako český a římský král roku 1348 vyjasnil postavení Moravy – Morava byla prohlášena za léno českého krále a rozdělena na markrabství moravské, biskupství olomoucké a opavské vévodství. Následujícího roku stanovil moravským markrabětem svého bratra Jana Jindřicha.

Ani v rámci Zemí koruny české (trvaly jen během období Karla IV. a Václava IV., při nejlepším pohledu i během vlády Jana Lucemburského-tedy jen lepší pojmenování pro zemí podřízených Svaté říší římské v osobě jednoho panovníka sídlícího v Praze).

1464-Jiří z Poděbrad vydal v Olomouci listinu, jíž měly mít napříště Morava s Čechami vždy společného panovníka (Moravané svého panovníka v budoucnu běžně oslovovali jako krále). Nebyla však již uvedena povinnost lenního slibu moravského markraběte českému králi (bylo by ostatně nelogická), čímž skončil lenní vztah Moravy k českému králi. Českou korunu jako celek tedy nadále udržoval pouze společný panovník a několik málo úřadů.

Poté už existovaly dva lidé, kteří mohli použít titul českého krále-Vladislav II. Jagellonský, který mohl vládnou pouze v Čechách a Matyáš Korvín, který vládl v Moravě, Slezsku a obou Lužicích. (takže používání jednotného označení Země koruny české nějak ztrácí smysl)

1478-V Olomouci došlo k dohodě mezi Vladislavem a Matyášem, podle níž připadne Morava druhému panovníkovi, pokud jeden z nich zemře bez potomků. Pokud by zemřel dřív Matyáš, musí jeho dědicům Vladislav vyplatit 400 000 dukátů, dokud se tak nestane, bude Morava náležet do svazku Uherské koruny.
V Českém království (v Bohemii) dochází k Vladislavskému zřízení zemskému-rozhoduje česká šlechta.

1490-Morava (a Slezsko) přijala Vladislava Jagellonského za svého panovníka. Protože se Vladislav vzápětí stal i uherským králem, závazek 400 tisíc zlatých z olomoucké dohody nebyl dodržen, třebaže uherské stavy na něm trvaly; české ho ovšem odmítly.


I v době podřízenosti Vídni měly Čechy a Morava víceméně rovnoprávné postavení, což se ale české šlechtě nelíbilo:

1618- V Čechách byli sesazeni zástupci krále Matyáše a zvolena prozatímní vláda (direktorium). Její zástupci žádali připojení Moravy k protihabsburskému postupu. Zemský sněm odmítl, především díky vlivu Karla ze Žerotína, který věděl, že povstání nemá mezinárodní podporu (jak doufaly české stavy; na chybějící mezinárodní pomoc však upozorňoval Žerotín již před povstáním). Moravané nabídli zprostředkování mezi Čechy a panovníkem, byli však odmítnuti. Povstalci to považovali za zradu.

18

Odpovědět

+orcinusorca2014Možná byste místo sáhodlouhých výčtů událostí mohl vysvětlit, co má tento výčet vlastně dokládat. Z kryptických až nesmyslných poznámek se to vážně nedá vyvodit, popravdě mám skoro pocit, jako byste se snad domníval, že moravští panovníci ovládali Čechy, a ne naopak, což je absurdní.

92

Odpovědět

+orcinusorca2014Vztah mezi Čechy a Moravou je víceméně cyklický:
1. Vládce Moravy se stává i vládcem Čech. (Svatopluk, Přemysl Otakar II., Karel IV., Matyáš Korvín, císař Matyáš)
2. Privilegovaným obyvatelům Čech se to nelíbí a ustanoví vlastní nezávislou vládu. (Přemyslovci, král Václav, husité, Jiří z Poděbrad, Friedrich Falcký)
3. (a) Nezávislí vyšlou vojsko na Moravu a uspějí. Vláda na Moravě je řízena z Čech a ve prospěch Čech, časem však přichází bod 1. (vítězství Břetislava)
3. (b) Moravané získají významného spojence (rakouské vojsko, katolickou šlechtu, Jagellonci, císařské vojsko) a po vítězství jsou jim přiřčena privilegia, ale nedokáží je využít k úplně samostatnosti a časem nastává opět bod 1.

27

Odpovědět

+orcinusorca2014To je ovšem bezohledné překrucování faktů a hledání vzorců tam, kde žádný není.
Morava byla údělným markrabstvím, český kníže/král ho někomu udělí v léno. Komu? Buďto svému nejstaršímu synovi (po smrti svého otce se stává logicky knížetem/králem), svému mladšímu bratrovi (stává se knížetem/králem, pokud ten zůstane bez mužského potomka), svému mladšímu synovi (stává se panovníkem, pokud zemřou jeho otec i starší bratr, ve středověku nic až tak nepravděpodobného), svého dynastického rivala, kterého je třeba uplatit, aby nedělal problémy (stává se panovníkem, pokud je jeho odboj nakonec úspěšný).
Vydávat prohození významu (dříve vazalské Čechy se stávají nadřazené dříve vládnoucí Moravě) v důsledku rozvrácení Moravy maďarskými nájezdy za nějakou českou snahu o nezávislost, je holý nesmysl. To samé platí o dovolávání se důsledků náboženských sporů (protestantské/husitské Čechy a katolická Morava) při určování vztahu českých zemí.
Že byla Morava při svém podřízeném postavení velmi nezávislá a nesla mnoho privilegií, na tom není ve feudálním zřízení nic divného.

82

Odpovědět

+orcinusorca2014Vůbec si nepochopil, co tady píšu. Morava byla většinu své historie nezávislá.
Jen v počátcích přemyslovského státu byla Morava mírně závislá na rozhodnutí z Čech. Později (císař) Ferdinand II. zrovnoprávnil postavení Morava-Čechy (omezil moc zemského maršálka na Čechy a moravský hejtman měl stejnou moc a pravomoce). Většina pravomocí nebyla z Vídně delegována přes Prahu na Moravu, ale přímo z Vídně do Olomouce, nebo Brna přímo na Moravu.
Toto zemské zřízení zaniklo až s koncem první světové války.
Po druhé světové válce přichází obnovení v Moravskoslezské národním výboru, avšak únor 1948 mění uspořádání ČSR a vznikají kraje.

25

Odpovědět

+orcinusorca2014Na začátku jste psal něco o výlučnosti Čech. To jsou nesmysly. Teď tvrdíte, že jste psal o nezávislosti Moravy. No, to záleží jak chápeme nezávislost. Nikdy nebyla samostatným státem, vždy tvořila unii s Čechami, přičemž Čechy byly "první z rovných" (což není totéž, jako stát nad nimi). Že rakouští císaři něco nějak dělali? Asi to tehdy bylo výhodné.

62

Odpovědět

Jenom kolik se na Moravě staví dálnic a kolik v Čechách? V

00

Odpovědět

Zdravim... Nesleduje nekdo z vas tuto problematiku trochu vice do hloubky? Jde mi konkretne o tu zmenu meny, jak ve videu zminoval. Anglie by jim skutecne mohla zakazat pouzival libry? Pripadne, skutecne to planuje, pokud by k nezavislosti doslo? Dik...

51

Odpovědět

Tak dle BBC Alex Salmond tvrdí, že bude dohoda s Westminstrem ohledně libry, ten to ale popírá a dokonce prý tvrdí "over our dead bodies"(jen přes naše mrtvoly). Zdůvodňuje to ovšem ekonomickými a ne politickými důvody (ekonomii moc nechápu, takže neporadím, snad jen dávali nějaký odstrašující příklad v rámci eura...)

Skotsko by prý ale mohlo pokračovat v používání libry i bez souhlasu, nicméně by to bylo velmi drahé-potřebovali by například nashromáždit velké finanční rezervy. Prý něco kolem 20 mld. liber, což v dnešním kurzu téměř 700 mld Kč. Takže tyto by pak nemohly být použity pro rozvoj nemocnic, škol atd...

10

Odpovědět

Teď byly úryvky z tohoto videa v Událostech na ČT. :D

390

Odpovědět

Já je chápu. Vy byste snad chtěli aby sme se dali dohromady se Slovákama? Strašně mi vadí, když do Čech vždycky přijede třeba zpěvák z USA a neví 25 let po převratu, že nejsme Československo. Viz. Axl Rose, když tady byl s Guns N Roses v roce 2010. Vyřvával czechoslovakia a ještě se zabalil do polský vlajky. A to už tady byli v roce 92! Kdyby jsme se zase spojili, tak emigruju. Nic proti Slovákům.

2559

Odpovědět

A kam bys emigroval? Na Slovensko? :D

764

Odpovědět

+eXena Ukrajinu :D

354

Odpovědět

No, keby ste si nenechali vlajku Československa, tak by si to možno v zahraničí až tak neplietli... :D
Nás si zase mýlia so Slovinskom...

Ale ináč súhlasím... Každý národ sa chce vyčleniť, vládnuť si sám a mať samostatnú identitu... Bohužiaľ, práve s tým vládnutím si býva najväčší problém... Ak sa Škótom podarí osamostatniť, tak im prajem schopnú vládu... Ja si ani neviem predstaviť, aké by to bolo, keby si u nás každá vláda nerozkrádala vlastný štát...

246

Odpovědět

+GastoneTak v rámci UK mají Skotové hned po Anglii docela samostatnou identitu. Co takový ubohý Wales, který není ani reprezentován na Union Flag? A co to dalo práce ve 20. století zachránit jejich jazyk... A chce se Wales trhnout? Ne...

Tu jejich identitu oslavují i ostatní země - viz třeba Skotský hry na Sychrově - letos byl již 14. ročník a patří k největším svého druhu v Evropě (slyšel jsem, že snad i největší, protože Skotové nemají jednu centrální akci, ale vícero menších...)

92

Odpovědět

+Gastonejako nechápu proč bysme si měli nechávat československou vlajku, když nejsme čechoslováci ;)

216

Odpovědět

Hlavně že vy používáte název státu správně. Jednoslovný název ČR je Česko, ne Čechy, Čechy jsou historická země. Podobně to je u Velké Británie a Anglie, Nizozemska a Holandska. Je samozřejmě možné, že jste to použil záměrně, nevím kde všude Axl Rose byl, ale v tomto kontextu nemá rozlišování historických zemí smysl, takže si myslím, že se jedná o nepřesnost. Kdyžtak mne opravte.
Je celkem logické, že lidé neznají všechny státy jiných světadílů. Vy byste zvládl vyjmenovat státy jiného světadílu? Nebo je najít na mapě? Víte jak vypadají jejich vlajky? Samozřejmě, čím větší přehled někdo má, tím lépe. Ale pokud ne úplně každý člověk z druhé poloviny zeměkoule zná naši zemičku, není to důvod k vyvolávání rozmíšek.
Tím nechci říci, že se dotyčný neprojevil jako blb (nevím kdo to je, hodnotím jen tento jeden čin). Pokud někam jedu, tak si ty podrobnosti zjistím.

913

Odpovědět

+komunardty si se snad zbláznil člověče :)

15

Odpovědět

+komunardNeříkám že ne, ale celkem by mne zajímalo, proč si to myslíte.

60

Odpovědět

skotsko bude dle mě v háji naprosto až/jestli se oddělí,lidi kteří pracují jinde než ve skotsku, všechny firmy co obchodují s dalšími částmi UK, formování vlády a všech ministerstev aby byly hned funkční, zdravotnictví, bezpečnost prostě všechno :D navíc se jim určitě zbytek UK bude okamžitě mstít (elektřina, plyn která jde z anglie bude pěkně předražená) no jsem zvědavej jestli budou schopní to rozhejbat
k cz/sk - slováci očividně nebyly moc připravení na svůj samostatný štát když jich pořád tolik vidím v čr (žiju v nejzápadnějším koutě čr a je jich tu dost) , navíc kolik jich je na cz serverech :D, + jakožto někdo kdo se narodil po 93 jim nějak moc nerozumim až na stejný slova
ps. díky slovákům za mínusy

512

Odpovědět

Flashka: Už vidím jak bezchybně vyjmenuješ všechna státy USA, včetně jejich vlajek a na rockovém koncertu odborně poreferuješ o tom jak se v historii změnilo jejich území a hranice :D

73

Odpovědět

+dajmi5Pokud pojedu do Utahu, budu jiste vedet, ze jsem v Utahu a jak se ten stat jmenuje. Pokud pojedu do Colorada, bude to obdobne. Ano, v Utahu mozna nebudu znat jak se zmenili hranice Nevady za poslednich 100 let, ale zcela jiste budu vedet, ze jsem v Utahu. Jen naprosty ignorant netusi, kde se nachazi. A vy nemichejte hrusky s jabkama :) Nikdo po nem nechce vyjmenovat staty Evropy. Ale kde se nachazi jeho prdel zrovna, vedet muze :)

220

Odpovědět

+dajmi5jhngfhnvf,mbv,jg,jmgbl-hk,ugb,jmkhjb

03

Odpovědět

+dajmi5Ano normální turista pravděpodobně ano, ale bavíme se o rockové hvězdě která má ( měla) trochu jiný životní styl než běžný turista. Otázka je zda by jsi to věděl při tour kdy objedeš desítky států stylem, vyklopíme tě s tour busu, něco vychlastáš, požiješ trochu "nelegálních drog", "zkontroluješ" groupies, odehraješ show, naložíme tě zpátky a jedeš do dalšího ne zas tak odlišného státu. ( Vážně ono pro Američana zas takový rozdíl mezi ČR, Polskem nebo Slovenskem není. )

04

Odpovědět

pózery...

12

Odpovědět

Opravdu moc děkuji za videa od Johna Olivera. Nikdy jsem o něm předtím neslyšel, ale okamžitě jsem si ho oblíbil. Díky němu (a vám ;) ) se dozvídám zajímavé a poučné věci, o kterých se jinde moc nedočtu, jsou hezky rozebrané a hlavně vtipnou srozumitelnou formou. Opravdu moc za tyto videa děkuji :)

800

Odpovědět

V rámci tý vlajky-jemu se jedná o povlečení, závěs, tapetu a psa...

Mě se jedná o dvoje povlečení, 2 ručníky, 3 hrnky, polštář, tašku, chladící tašku, obraz, vlajku na stěně, tapetu na mobilu, tapetu v počítači, několik druhů oblečení (trička, mikiny, ponožky, boxerky, atd...), "bobíka", popelník, kapesníky...

ALE především o MOJÍ levou paži!

(možná jste pochopili, že jsem magor do UK :) )

6612

Odpovědět

A něco k tématu a problematice videa bys tam neměl? :-D

3274

Odpovědět

+BugHer0v rámci tématiky k videu jsem spíš komentoval jiné příspěvky. Jinak si myslím, že můj příspěvek je víc k tématu než např.:" Česko a Slovensko se rozdělilo přece kvůli hokeji. Abychom měli 2x více medailí z mistroství světa (16 medailí za 21 let)"

(sorry Johnnyc)

Ale jestli je to až tak mimo mísu, tak mi to smažte, dokážu s tím žít...

462

Odpovědět

+BugHer0jen mne překvapuje, že tato otázka nikdy nebyla položena lidem, kteří zde psali příspěvky typu "první" atd... ale budiž...

492

Odpovědět

Mohl jsi to napsat rovnou anglicky, patriote.

428

Odpovědět

+ChunksingravyČlověk který se narodí v nějáké zemi musí být nutně patriot ? Je to snad rozhodnutí každého jednotlivce jakou zemi bude obdivovat, navíc v dnešním globalizovaném světě kde je změna občanství ( můj případ) relativně jednoduchá je "povinný" patriotismus k zemi kde se člověk narodil vyčpělý asi jako plánované hospodářství :D

50

Odpovědět

+ChunksingravyMožná si jen popletl filmy...

Patriot s Melem Gibsonem je o AMERICKÉ válce o nezávislost. Mel a Skotové jsou Statečný srdce ;)

31

Odpovědět

Tak se tam odstěhuj a neotravuj tady.

640

Odpovědět

+Lem0nDokud budu zvládat rána po kalbě, tak budu pít v ČR. Až budu na tolik starý, že toho schopen nebudu, neboj, odstěhuju se a pak to uvidím...

Co, Gandalfe? Co uvidím?

Bílé břehy... a za nimi... daleký zelený kraj za rychlého rozbřesku.

254

Odpovědět

Česko a Slovensko se rozdělilo přece kvůli hokeji. Abychom měli 2x více medailí z mistroství světa (16 medailí za 21 let)

3712

Odpovědět

1. chtěl jsem se zeptat...je někde na světě nějaký národ, který by se chtěl s nějakým národem spojit v jeden celek? každý národ se tak straní, chce mít vlastní hranici a vůbec vlastní všechno...je logické, že nikdo nechce ztratit svou identitu, ale je na světě nějaký národ, který s jiným národem tvořil historické partnerství a v současné době je rozdělen a brání mu v tom např. situace, že je součástí jiného státu atd. příklad, národ A je součástí mnohonárodnostního státu B, ale historicky je spjat s národem C, který tvoří i vlastní stát a národ A/C by chtěl vytvořit A+C, ale brání mu v tom stát B nebo jiný důvod označený jako B?

2. V trošku jiném pohledu u některých národů, kteří jsou pod hrozbou zaplavení a hledající asyl, např. Maledivy nebo Tuvalu hledají nový domov, ale pochybuji, že jim nějaký stát (Austrálie např.) dá na svém území nějakou "rezervaci" jako poskytly USA Indiánům...maximálně pronajmou nějaký neobydlený ostrov.

32

Odpovědět

Takovejch zemí co se chtěj spojit je pramálo, ale pár jich je, například Podněsterská republika v Moldavsku se chce od svého vzniku spojit s Ruskem, ale brání tomu fakt, že ta země není nikým oficiálně uznaná a tak oficiálně patří pod Moldavsko, ačkoliv má svou vlastní vládu, měnu i pasy. Navíc tam nejsou ani žádné společné hranice s Ruskem a to tomu moc nepomáhá.
Nedávno se ozval i Kazachstán, že by rád zpátky k Rusku, ale tam se to spíš uzavře pouze nějakejma mezinárodníma smlouvama. Pak se ještě sem tam mihne informace o sjednocení jinde, např. země bývalé Jugoslávie, nebo Moldavsko s Rumunskem, či jednotné Irsko, ale to jsou vždy pouze chvilkové názory pár politiků, které opět rychle odezní.

41

Odpovědět

+heliodorV "Podněstrské republice" (aka rusácké mafiánské a teroristické enklávě) nežije žádný "speciální" národ ale hlavně Moldavané. Takžer k rusákům nechce národ který by byl odlišný od Moldavanů ale část Moldavanů, poblouzněných rusáckou propagandou.

32

Odpovědět

Kosovo

20

Odpovědět

+Chunksingravyisn't Serbia :D

04

Odpovědět

Tak mě pouze napadá, že u nás za Rakouska-Uherska byly hlasy pro připojení k Rusku. Ale to byli lidé, kteří v Rusku nikdy nebyli a idealizovali si ho. Věřili, že Slovani by měli držet při sobě. Ale myslím, že to není přesně to, co myslíš...

140

Odpovědět

1. Třeba já bych chtěl abychom se znovu připojili ke Slovensku. Znovu získali Podkarpatskou Rus a dobili všechno území co jsme měli za země Koruny české:D

172

Odpovědět

+NightersNighters: země Koruny české měly hranice značně podobně, jako má dnešní ČR. Spojení Česka a Slovenska byla myšlenka uměle vytvořená proto, protože na území dnešního Česka žily asi 3 miliony Němců. Proto se vymyslela idea "Česchoslováků" jako jednoho národa, abychom mohli hrát na právo na sebeurčení.

812

Odpovědět

Třeba Kurdové, žijí v Iráku, Sýrii a Turecku, a ty jim celkem logicky brání vytvořit si společný stát.
Pak tu máme Korejce. O tom, jak jsou Severní a Jižní Korea rozdílné, netřeba psát, ale obě dávají najevo, že by tvořili rádi jeden stát. Samozřejmě pod vládou (a ideologií) té momentálně hovořící Korey, na což ta druhá nepřistoupí.
S jistou tolerancí lze prohlásit, že před nedávnou anexí byli v podobné situaci Krymští Rusové. Ale je těžké rozhodnout, nakolik byly nedávné události skutečně jejich přáním, a nakolik se jedná o imperialismus Ruska.
A pak samozřejmě to, co zmínili jiní přede mnou.

60
Další
Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK