Joe Rogan a Jamie Metzl o původu koronaviru

Thumbnail play icon
81 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:74
Počet zobrazení:4 498

Do podcastu Joe Rogana nedávno opět zavítal geopolitický expert, bývalý pracovník amerického výboru zahraničních vztahů pod tehdejším senátorem Joe Bidenem a výkonný viceprezident Asia Society, Jamie Metzl. V roce 2019 jsme přinesli úryvek jeho staršího rozhovoru s Roganem, kde vysvětloval propojení mezi čínskou vládou a společností Huawei. V posledním roce se Metzl coby odborník na Čínu intenzivně věnoval problematice koronaviru z hlediska politiky a mezinárodních vztahů. Jaké jsou jeho závěry?

Poznámky:
mluvčí WHO, který odmítá vyslovit název Tchaj-wan – nechvalně známá scéna s doktorem Brucem Aylwardem z loňského roku je k vidění např. zde
mokré trhy – objasnění termínu a přidružené teorie o vzniku koronaviru naleznete zde

Přepis titulků

Nedávno ses podílel na otevřeném dopisu ohledně covidu-19, kde se snažíš přijít na kloub jeho původu. Tohle jsme v podcastu probírali už dříve a spousta lidí o tom mluví nyní, když Trump opustil úřad, jaksi se uvolnila diskuze. Strašně dlouho diskutování v tom smyslu, že nejde jen o nějaký druh náhodné mutace z netopýrů a koronavirů, ale že může jít o únik z laboratoře, bylo tabu, protože to razil Trump.

A je vážně šílené, že něco, co je vědecké, jde o vědeckou diskuzi a dotazování, může být zadupáno politickými idejemi, když někdo rozděluje lidi tolik jako Trump. Lidé chtějí kompletně zavrhnout velmi hodnověrné a možné myšlenky jenom kvůli němu. Přesně tak.

Byl jsem hlavní tvůrce v komunitě dalších lidí a předních světových vědců pro tento dopis. A od počátku minulého roku jsem vedl možná přední světový web, který uváděl, jaké jsou důkazy o původu covidu-19, zejména důkazy pro laboratorní únik. A důkazy jsou skutečně velmi silné. Jde o nepřímé důkazy, ale nemáme žádné důkazy o dalších hypotézách původu koronaviru, jako jsou série skoků přes různá zvířata v divočině.

Déle než rok jsem říkal, že se na to musíme podívat opravdu seriózně. Ne protože s jistotou víme, odkud covid přišel. Já to určitě nevím. Ale z mého pohledu je to nejpravděpodobnější hypotéza, která stojí za plnohodnotné vyšetřování. Světová zdravotnická organizace zorganizovala nezávislý poradní výbor. Vydali se na studijní misi do Číny počátkem roku 2021.

Pak přišli s tiskovou konferencí ve Wu-chanu, šlo o společnou konferenci mezi tímto výborem a čínskou vládou na druhé straně. Na této tiskové konferenci řekli toto: Nadále nepodporujeme vyšetřování možnosti laboratorního úniku, ale měli bychom vyšetřovat mnohem méně pravděpodobné hypotézy o startu koronaviru ve zmraženém jídle, které se dovezlo do Wu-chanu. Už jsme zde měli komunitu vědců a dalších lidí, kteří se nějakou dobu virtuálně setkávali ve snaze určit, odkud tahle věc přišla, jaké jsou důkazy.

Měli jsme akademické prezentace, které zpochybňovaly data. Snažili jsme se odhalit mezery. Viděli jsme to a řekli jsme, že to nemůže být pravda. Rozhodli jsme se vydat otevřený dopis, který jsme nedávno vypustili a objevil se v novinách po celém světě. A dopis stanovil klíčové body.

První: Jde o děsivou pandemii, musíme porozumět, odkud přišla. Druhý: Stávající vyšetřování neodpovídá plnohodnotnému šetření, které potřebujeme. A třetí: Takto vypadá plné vyšetřování, ke kterému vyzýváme nevládní organizace. Tvůj postřeh, že šlo o tabu po celý rok, je zcela přesný. A je to prostě šílené, protože se zdá… Z mého pohledu je to velmi pravděpodobné, nemohu to říct s jistotou. Měli bychom prošetřit všechny hypotézy.

Ne říct, že ani nesmíme sledovat něco, co může být skutečný příběh. Velmi nešťastné je i to, že mnoho lidí už nevěří ničemu, co řekne Světová zdravotnická organizace. Určitě jsi viděl mluvčího Světové zdravotnické organizace, který mluvil s reportérkou a ani nevyslovil název Tchaj-wanu. - Viděl jsi to? - Jo, vím. Viděl jsem to. Odhlásil se, pak se vrátil. Ona se ho znovu zeptala na reakci Tchaj-wanu na covid-19 a on řekl: Čína odvedla úžasnou práci, pojďme změnit téma.

Ta žena se stále vracela k Tchaj-wanu, ale on vůbec nepřipouštěl Tchaj-wan, protože ho nepřipouští ani Čína. A Čína má jakýsi podivný… Nevím, o co jde, ale je zde jistý politický vliv na WHO. Jo, je toho hodně. Nejprve plné doznání: Jsem členem mezinárodního poradního výboru WHO. - Byl jsi, dokud jsi nepřišel do podcastu.

- Přesně. Jde o poradní výbor pro úpravu lidského genomu. Takže jsem velký podporovatel Světové zdravotnické organizace. Ale je zde velký problém. Tento problém si uvědomujeme a vidíme ho v průběhu této pandemie. Vraťme se na úplný počátek pandemie. Proč došlo k tomu, že inspektoři WHO nesměli jít do Wu-chanu? Důvod je ten, že jim čínská vláda neudělila víza, a WHO s tím nemohla nic dělat.

Proč to zašlo do situace, kdy WHO v prvních dnech pandemie bohužel jen papouškovala hlášení od čínské vlády? Částečně proto, že nemá pravomoc vést svou vlastní sledovací síť. Ohledně tvé připomínky o Tchaj-wanu, který má veškerou odbornost k jednání a reagování na hrozivé pandemie, jako je tato, proto měli na Tchaj-wanu pouze 9 úmrtí na covid od úplného počátku… Proč se WHO nachází v této podivné pozici? Zčásti proto, že WHO je tvořena členskými státy, které mají velký vliv.

A je hrozné, že všichni trpíme, protože Tchaj-wan neměl plnohodnotný hlas. 31. prosince 2019 vyhlásil Tchaj-wan národní pohotovost kvůli koronaviru. Udělali to dávno před námi. Přál bych si, aby Tchaj-wan měl větší hlas. Takže WHO je ve velmi obtížné pozici, z jedné strany po nich chceme, aby vyšetřovali a vyzývali členský stát, z druhé strany je jejich řídicí orgán v podstatě tvořen členskými státy včetně Číny.

Jo, je hrozně zvláštní vidět vědecké zkoumání a analýzu potlačené a manipulované politikou. O tom je tento příběh. Přesně toto je bohužel příběhem koronaviru. Vytvořila ho politika, kvůli které mohlo dojít k epidemii. A můžeme se bavit o tom, kde epidemie začala. Ale ať už začala kdekoliv, v laboratoři nebo jinde. Kdyby zde byl plně funkční systém, kdyby nebylo čínské politiky a nacionálního instinktu, přirozeného instinktu k zakrývání a umlčování informátorů, kteří museli v podstatě lhát WHO a mezinárodní komunitě, nejspíš by bylo možné potlačit koronavirus v prvních pár týdnech a nic dalšího bychom tu neměli.

Ale pak přišla politika, která donutila Čínu, a opakuji, že nezáleží na původu, přijít s masivním zakrýváním v průběhu minulého roku, kdy ničili vzorky, eliminovali či odstranili databáze, věznili čínské novináře, kteří pokládali těžké otázky, a uvalili příkaz všeobecné mlčenlivosti na své vědce, čímž jim znemožnili o čemkoliv promluvit.

Je dost neuvěřitelné, že se o tom příliš neví. Jo. Pro mě to byl více než rok, mám to i na své webové stránce. Všem jsem se snažil říct, že nejde o ukazování prstem, ale o to, že zde máme skutečný problém, a pokud nebudeme zcela upřímní v tom, jakému problému čelíme, jak ho můžeme vyřešit?

Jaké jsou ty nepřímé důkazy? Dovol mi vzít to úplně od začátku. Víme, že je zde dlouhá historie epidemií s patogeny, které většinou probíhají v tropičtějších částech Číny, v jihovýchodní Asii, prostě v tropických částech světa. Když vypukla tato epidemie, částečně jsem znal její zákulisí.

Jedním z důvodů, proč jsem začal být brzy podezřívavý, je to, že jsem již dříve byl ve Wu-chanu. A věděl jsem, že Wu-chan není místo, kde by parta buranů jedla netopýry. Wu-chan je vážně sofistikované město, je to jejich Chicago. A věděl jsem, že ve Wu-chanu nejsou netopýři vrápenci. Když vypukla epidemie, měli tam zimu, takže tam netopýři nebyli. A už dříve jsem věděl, že celý příběh s mokrým trhem je lež, což věděla i čínská vláda, která příběh mnoho měsíců protlačovala, i když věděla, že to není pravda.

Jak jsi to věděl? Příběh z Wu-chanu? Protože zde byla studie publikovaná časopisem Lancet v lednu 2020. A tato studie objasnila, že zhruba třetina prvních případů koronaviru nebyla vůbec vystavena tomu mokrému trhu. Kdyby vše začalo na trhu, u všech počátečních případů bys očekával vystavení mokrému trhu.

Bylo jasné, že v jejich vládě to v lednu věděli, ale nepřiznali to až do loňského května. Byl zde společný jmenovatel pro všechny vystavené? To je velká otázka. Nalezení takzvaného pacienta nula, právě to je zásadní otázka. Pokud je hypotéza laboratorního úniku pravdivá, pak by pacientem nula byl někdo, kdo buď pracuje v jednom z čínských institutů virologie, nejspíš ve Wuchanském institutu virologie.

Nebo by to byl někdo vystavený viru, který odsud nějak unikl. Možná přes odpad, únik zvířete… Něco takového. Pokud je pravdou alternativní příběh, kterému věří řada vědců a rovněž může být pravdivý, že pacient nula vzešel ze série přenosů ze zvířete na zvíře, která označujeme jako mezihostitele se začátkem u netopýra, ze kterého přešel třeba na luskouna a nakonec na člověka, pak bys našel pacienta nula na místě, kde byl ten první člověk.

Ale zde je opravdu důležitá pointa. Pokud jde o tento případ, musíme se ptát, jaká je pravděpodobnost, že se pacient nula po sérii přenosů ze zvířete na zvíře a na člověka náhodou objeví právě ve Wu-chanu, který je jediným čínským městem s institutem virologie čtvrtého stupně, který má největší světovou sbírku netopýřích koronavirů, kde provádí funkční výzkum ve snaze učinit tyto viry více infekční zvláště tím, že zkoušejí zvýšit jejich schopnost infikovat lidské buňky.

Tím chci říct, že pokud byl pacientem nula jen někdo, kdo byl vystaven zvířeti, máš zde matematickou pravděpodobnost, že výskyt této osoby právě ve Wu-chanu by byl tak trochu absurdní.

Také je zde problém se strukturou samotného viru, že? Ano. Toto je virus, který je připravený ke vstupu do lidí. U prvního SARS jsme dokázali vystopovat jeho skoky. Retrospektivně jsi mohl vidět, jak se dostával blíže a blíže, když virus mutoval a zvětšovala se jeho schopnost infikovat člověka. Tento virus se objevil s plnou schopností infikovat lidi.

Pravdou je, že v porovnávacích studiích na různých zvířatech včetně lidí jsou lidé nejvíce náchylní k nákaze virem SARS-CoV-2. Takže musíš nějak vysvětlit, kde se vzal virus, který přišel zdánlivě odnikud, právě ve Wu-chanu a připravený k akci, plně připravený k nákaze lidí. Ta virová laboratoř čtvrtého stupně ve Wu-chanu, k čemu zde ty studie dělali?

Jaký byl úmysl? To je vážně důležitá otázka. Je zde spousta lidí, kteří říkají věci, se kterými nesouhlasím, že jde o jakýsi druh armádní biozbraně. O čínské vládě si říkejte, co chcete. Oni nejsou hloupí. A co se jich týče, vážně věřím… Pokud se ptáš na nejpravděpodobnější příběh, věřím tomu, že si uvědomili, že tyto druhy patogenů jsou velkou hrozbou pro lidi.

Vídáme je stále více, frekvence těchto epidemií roste. Místo toho, aby zaostávali a čekali na nějakou hroznou nákazu, byla zde myšlenka: Dokážeme predikovat vývoj těchto virů? Dokážeme získat náskok ve vývoji léčby a vakcín pro to, o čem si myslíme, že může přijít? A o tom je funkční výzkum. Takže víme, že Wuchanský institut virologie prováděl tento funkční výzkum, který byl částečně financován penězi americké vlády skrze NIH.

A vím, že jsi kolem toho byl dost akční na Twitteru. Takže to víme a já vážně věřím, že za tím byla dobře míněná práce, snaha vyvíjet vakcíny a léčbu, snaha pochopit, jak se vyvíjejí nejnebezpečnější patogeny. A pokud je má hypotéza správná, myslím si, že zde došlo k nehodě. A historicky zde byla varování.

Lidé nás varovali, ať se snažíme předejít budoucí hrozbě. Ale naše snaha o prevenci nakonec zvýšila její pravděpodobnost. Nebyla ta laboratoř předvolána za porušení bezpečnosti v roce 2018? Jo, americká ambasáda tam vyslala malou delegaci. Navštívili laboratoř a vzešly z toho dvě zprávy, které říkaly: Toto je vážně nebezpečné, dělají pokusy s nebezpečnými koronaviry a jejich bezpečnostní protokoly jsou nevyhovující. Bylo zde mnoho varování, spousta obav.

Překlad: L1ght www.videacesky.cz

Komentáře (20)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Je dobře, že se Čína ukázala jako surový hovada, co potlačují jakoukoliv kritiku a manipulují mezinárodní organizace, aspoň to někomu sebralo iluze o nich. A náš stát jako nepřítel občanů. Ono je to nakonec jedno, jestli jim to svinstvo uteklo z laborky nebo trhu, i když šlendrián v laborce je podle mě nejpravděpodobnější. V důsledku vidíme, že na tom vydělali a všichni ostatní hrozně prodělali a nikdo ani necekne.

90

Odpovědět

Nechápu nízké hodnocení, diskuse mi přišla dost zajímavá a na úrovni. Zatím jsem bral umělý původ koronaviru jen jako konspirační teorii, ale v tohmle videu padly nějaké dost dobré argumenty.

Původ toho viru se každopádně podle mě nikdy s naprostou jistotou určit nepovede. A vlastně ta informace ani moc k ničemu není užitečná.

206

Odpovědět

Naprosto souhlasím!

62

Odpovědět

tak mne sa zdalo, že ho berú rôzne možnosti, ale tú najpravdepodobnejšiu zabil prehlásením, že je to moderné mesto a v zime sú trhy zatvorené, pritom je známe, že ten vir sa rozbiehal už na jar. A navyše postoj WHO k číne a ich úzka spolupráca (alebo skôr nespolupráca) je krajne nedôveryhodná...

14

Odpovědět

"Geopolitický expert" hovorí za všetko. Keby to bol vedec, zdravotník, mikrobiológ, tak by to mohlo byť na úrovni. Toto je len debata o tom, ako za to čo najviac hodiť zodpovednosť na Čínu. Ku ktorej ja teda nemám žiaden pozitívny vzťah, keby niekto mal pocit, že mám záujem ju brániť. Už sa k tomu vyjadrovalo viacero uznávaných vedcov, ktorí ten vírus skúmali a zhodujú sa, že je vysoko nepravdepodobné, že by bol umelo vytvorený. Toto video má politický podtón a má snahu sa priživiť na konšpiráciách a politizovať.

1110

Odpovědět

+JerrekDost vědců potvrdilo, že se nejedná o umělou biologickou zbraň. Což by ale bylo v souladu s tím, co tvrdí Metzl - že chtějí ve Wu-chanu zkoumat přírodě podobné viry pro vakcinaci. Četl jsem samozřejmě i lepší vědecké argumenty, proč je ten vir dost jistě přírodního původu [1] a přijdou mi relevantní.

Já vlastně nejsem ani na jedné straně - bojím se brát analýzu genomu jako jedinou neochvějnou pravdu o původu, druhá strana ale nabízí jen pravděpodobnosti a spekulace. Překvapují mě lidé, kteří v tom mají jasno.

[1] https://www.ivb.cz/aktuality/vedci-zjistili-ze-novy-koronavirus-sars-cov-2-zpusobujici-onemocneni-covid-19-ma-prirozeny-puvod/

93

Odpovědět

+JerrekDost uznávaných vědců došlo i k opačnému závěru, z Roganových hostů říkal +- to samé třeba známý evoluční biolog Bret Weinstein, v ČR jede stejnou linii Peková, ve světě Montagnier… Takové výměny vždy smrdí apelem na autoritu (triviální argumentační faul) a nikam nevedou, každý jen hledá obhajobu vlastního stanoviska. Navíc se lidem z pochopitelných důvodů zatmí před očima, když začne stejný závěr přežvykovat po svém někdo na způsob Flákance Volného. Důležité je to, v čem nemáš úplnou pravdu; jednoznačná vědecká shoda ve věci původu není.

A ta úroveň je taky k diskusi, subjektivně je podle mě zrovna Metzl jako velezkušený diplomat a odborník na Čínu způsobilý vyhodnocovat časovou linku oficiálních stanovisek, jednotlivých událostí a klíčových politických aspektů mnohem lépe než např. vědátoři na způsob profesora Flégra, který svou kariéru věnuje parazitům z kočičích bobků.

911

Odpovědět

+L1ghtPředpokládám, že za to, žes zařadil paní Pekovou mezi uznávané vědce, schytáš slušné množství palců dolů...

71

Odpovědět

+jjkJasně, taky jsem ji zmínil spíš jako známý hlas z našich vod, v predikcích a řadě tvrzení je od začátku těžce mimo ;) Pointa je ale snad jasná, není zde jednoznačná vědecká shoda a slepě věřit autoritám nejde. A mínusy nebo nízké hodnocení videa mě nepálí, na začátku si někdo zase vyklikal srdíčko do hvězdiček, pak už to jede setrvačností. Žádná novinka, stačí vidět tu propast v hodnocení tady a přímo u Rogana na kanálu :)

23

Odpovědět

+L1ghtPokud u vědců, zaměřující na koronaviry, jasně dojde ke konsensu, že Covid-19 nenese žádné známky umělé úpravy, nechápu proč tento názor nepoužít jako argument. Problém ale nastává, když se někdo odvolává na autority, které nejsou kompetentní k tomu, aby zhodnotili daný problém. Takže jediný, kdo tady se dopouští argumentačního faulu jste vy, protože tvrdíte, že hodně uznávaných vědců se domnívá, že daný virus byl uměle vytvořen. Na co už ale zapomínáte je, že ani jeden vámi vyjmenovaný vědec nemá dostatečně kompetence na to, aby něco takového vyslovil Už to, že v jednom odstavci zmiňujete argumentační faul a zároveň Pekovou jako odbornici na koronaviry, je opravdu úsměvné. Pokud se bude medievalista Žemlička vyjadřovat ke koronaviru, nechá mě to naprosto chladným, protože jeho názor na toto téma je naprosto bezpředmětný. Pokud se ale bude vyjadřovat k vrcholnému středověku, budu jeho názoru dávat váhu, neboť patří ve svém oboru ke špičce.

Jinak toto se píše o argumentačním klamu dovoláním se na autority na Wikipedii:

"V některých případech také není možné určité tvrzení v diskusi dokázat např. pro nedostatek času nebo z toho důvodu, že je přesný důkaz vysoce odborný a pro dané publikum by byl nesrozumitelný. V takovém případě může být odvolání na autoritu účelnou „zkratkou“ skutečného důkazu.

Argumentačním klamem nicméně je citovat autoritu v jiné oblasti (významného biologa lze citovat jako autoritu v oblasti biologie, ačkoli ani zde to neznamená, že by byl neomylný, ale v oblasti dějin umění nemá jeho autorita žádný význam), prezentovat méně významné vědce jako špičkové odborníky či vydávat okrajové názory jednotlivců za obecné mínění vědecké veřejnosti (což pro laika může být obtížné či nemožné rozeznat). Jinou variantou je zamlčet, že je daný problém mezi vědeckou veřejností sporný, a uvést jen názor jedné ze stran. Argumentačním klamem rovněž je tvrzení vytrhnout z kontextu a např. citovat jako fakt tvrzení, které daná autorita vyslovila jen jako hypotézu, nebo uvádět jako všeobecně platné tvrzení něco, co autorita uvedla jako výjimečný případ."

Toto je jasná ukázka toho, že jediný, kdo se argumentačního klamu dopouštěl jste vy. Možná byste měl zapracovat na kritickém myšlení.

53

Odpovědět

+Barbarossa1995Pokud se o danou věc nezajímám, bude mi stačit konsenzus, o kterém píšeš, jinak ani zdaleka. Co tvrdí kdokoli, o čemkoli, je naprosto irelevantní, pokud není schopen toto dokázat. Bohužel neschopnost důkazu, případně držení se vědecké metody pří vědeckém výzkumu, je problém naprosté většiny vědeckých prací.

00

Odpovědět

+Barbarossa1995Pokud jasně dojde ke konsensu, že nenese ŽÁDNÉ známky umělé úpravy… A k něčemu takovému došlo? :) (pro úplnost: neptám se na nic v duchu loňské studie publikované v Nature Medicine, která je děravá jako cedník a přesně na to Metzl upozorňuje).

Taky se mi líbí samozřejmost, s jakou si přisvojujete schopnost posuzovat kompetence autorit pro určení původu naprosto nové a neznámé mutace a zároveň mi to samé upíráte. Kdo je vlastně na 100% kompetentní k posuzování zcela nové neznámé věci, komu přísluší vyslovit svůj názor? Jaká jsou přesná kritéria, když škrtáte i člověka s Nobelovkou za virologii? Vedle kilometrového kázání o argumentačních faulech a kritickém myšlení má tenhle slint opravdu říz, pokrytectví lvl Ludwig. A Pekovou jsem tu už vysvětloval, ale pro velký úspěch znovu a jasněji: Uvedl jsem ji jen jako mikrobioložku z jedné strany názorového spektra, aby byl zastoupen někdo známý z ČR. NE, není vrcholová odbornice na koronaviry. NE, ve spoustě věcí podle mě nemá pravdu. NE, její predikce nepovažuju za kvalitní. ANO, i já subjektivně vidím řadu vhodnějších vědců se zcela odlišným názorem. Další diskusi bych tedy prosil bez podsouvání.

01

Odpovědět

+L1ghtA k čemu případně je, že dojde ke konsensu; konsensus je vědecká metoda?
Dále to, že má někdo Nobelovkou za virologii (nebo viz to "řadu vhodnějších vědců") automaticky znamená, že co řekne (samozřejmě v oboru, v rámci pracovní dby :) ) je fakt, nebo proč je to významné?

10

Odpovědět

+MitrilNo právě, za mě konsensus nebo argumentace množstvím taky nemusí nutně něco znamenat. Konsensem se začal ohánět maestro Barbarosa o příspěvek výše (přestože neexistuje a od prvního komentáře na to upozorňuji), tudíž by otázka měla mířit spíše na něj.
A Nobelovka ve virologii je pro mě čistě subjektivně dost slušná vstupenka do diskuse o neznámém viru, mám rád názorovou pluralitu a otevřenou debatu bez rigidních předsudků (nezapomínejme, že za teorie o laboratorním původu se ještě nedávno vydatně banovalo na soc. sítích), naopak mě triggerují hlášky v duchu: ten a ten by měl by držet hubu, protože na druhé straně světa je někdo o půl procenta kompetentnější…

00

Odpovědět

+L1ght"dost slušná vstupenka do diskuse" do diskuze není potřeba žádná vstupenka, diskuze by měla být pokud možno věcná, s věcnými argumenty, a je úplně jedno, kdo je předkládá.
O původu koronaviru můžeme pevně říci jedině to, že nevíme. Pravděpodobnost, s jakou je platná jakákoliv představa o tomto (hypotéza - protože teorii v tomto stavět těžko), nelze určit.
A vzhledem k tomu, že je do celé události zamíchaná politika, nedojde k rozřešení, závislému zejména na transparentnosti, řekl bych nikdy, protože to si odporuje.
Ovšem pokud není o čem věcně diskutovat, zbývají jiné výrazové prostředky, viz to, co označujete za "otevřenou debatu bez rigidních předsudků", na to však nelze mít stejné nároky jako na věcnou diskuzi. Aneb polemika není diskuze.

10

Odpovědět

+MitrilKaždý v diskusi má nějakou výchozí pozici, která určuje, jak mu budou ostatní naslouchat. Jinak řečeno: Nikdy nebudu (na rozdíl od jiných) nikomu upírat právo vyjádřit se, jen nemám příliš důvodů naslouchat řekněme Volnému, neboť ho považuju za tupce, který pouze těží laciné politické body a jeho potenciál přispět něčím hodnotným je reálně blízko nule (subjektivní dojem). Polemika, diskuse... sémantika :)
Ke globálně přijatému rozřešení nejspíš opravdu nedojde, ale historické vnímání mezinárodních krizí má tendenci k jakémusi "nalajnování". Pro SSSR nebylo přípustné uznat jadernou havárii, protože k těm ve vyspělém Svazu prostě nedochází… Přesto tak nějak víme, jak to s Černobylem vlastně bylo. Turci nikdy neuznali arménskou genocidu… Přesto tak nějak víme, kde je pravda. Pokud má Metzl pravdu a budoucnost bude jeho hypotézám přihrávat další a další argumenty, minimálně by to mohlo přimět velkou část světa k uvědomění, kdo a proč by měl po nynějším korona mejdánku zatáhnout největší část útraty. Což není zanedbatelné.

00

Odpovědět

+L1ghtMoje výchozí pozice rozhodně neučuje, jak mi kdo bude naslouchat, tak jednoduché to není. To, že někdo použije např. argumentační faul, není nic přes čáru tomuto výrazovému prostředku, tedy nemá smysl to kritizovat; je na snadě zvážit, zda nevyužít stejnou metodu.
Uznání jaderné havarie dávno po registraci přístroji po celém světě není nejlepší, odpovídající příklad (ke genocidě se nevyjadřuji, neznám dostatečně).
Jakékoli uvědomění si "kdo a proč" ohledně koronaviru bude čistě pocitová záležitost.

00

Odpovědět

+Mitril"Moje výchozí pozice rozhodně neučuje, jak mi kdo bude naslouchat"
Tvoje výchozí pozice samozřejmě do velké míry určuje, jak ti kdo bude naslouchat.

Zkus na chodníku žebrat jako bezdomovec a nebo jako model v drahém obleku.
Zkus do nějaké firmy napsat z adresy kvetinka78@centrum.cz a nebo marketing@tesla.com.
Zkus v televizi promluvit jako Franta Voříšek a nebo jako předseda Agrární komory ČR.

Předpokládám, že jsem tě jen nepochopil, protože v opačném případě pochybuju, že žiješ v tomhle světě.

11

Odpovědět

+jjkTo jsi ovšem konkrétně určil, kdo ti bude naslouchat, jaká bude pozice tvá a jaká posluchače, pak je to jasné.
Výše o žádném konkrétním posluchači nebyla řeč.

00

Odpovědět

v cesku aj na slovensku operuje mnoztvo ruskych a cinskych trollov a uzitocnych idiotov

54