The Ricky Gervais Show: Noemova archa

Thumbnail play icon
83 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:547
Počet zobrazení:13 170
Před půl rokem jsem vám představil trio Gervais, Merchant, Pilkington videem Opičák ve vesmíru. Dnes pro vás mám další scénku z jejich animovaného pořadu The Ricky Gervais Show, který vznikl jako vizualizace jejich podcastu. Tentokrát vám kulohlavý mimoň Karl představí jeho pohled na příběh o Noemově arše. Ricky a Steven jeho názor jako obvykle nesdílí... Jako bonus a takový menší experiment jsem pro vás také přeložil tématicky navazující Rickyho úvahu o ateismu a jeho zkušenostech a názorech na náboženství a víru. Je to několikastránkový text a najdete ho pod videem. Doufám, že se bude líbit a třeba vyvolá zajímavou diskuzi.

Ricky Gervais o náboženství

Lidé se mě neustále ptají, proč nevěřím v Boha. Vždy se snažím odpovědět ohleduplně a rozumně, což je obvykle nepříjemné, zdlouhavé a zbytečné. Lidé věřící v Boha nepotřebují důkaz jeho existence a rozhodně nechtějí důkazy tvrdící opak. Jsou se svou vírou spokojení. Říkají, že je to jejich pravda a jejich víra. I tak se snažím odpovědět logicky, protože si myslím, že neodpovídat upřímně by bylo nezdvořilé a povýšenecké. Je proto ironické, že věta: “Nevěřím v Boha, protože neexistuje žádný vědecký důkaz jeho existence, a pokud vím, tak samotná definice je logický nesmysl v rámci známého vesmíru,” působí povýšenecky i nezdvořile. Také mě obviňují z arogance. Což mi přijde obzvlášť nefér. Věda hledá pravdu. Nikoho nediskriminuje. V podstatě zjišťuje skutečnosti. Věda je pokorná. Ví, co ví, a ví, co neví. Zakládá své závěry na důkazech – na důkazech, které jsou neustále aktualizovány a vylepšovány. Věda se neurazí, když se objeví nové důkazy. Uznává vědění jako celek. Nedrží se středověkých praktik, protože jsou tradiční. Kdyby tomu tak bylo, nepíchli byste si penicilín, ale strčili byste si do kalhot pijavici a modlili se. Ať už “věříte” čemukoli, není to tak účinné jako medicína. Můžete říct, že pro vás to funguje, ale to můžete říct i o placebu. Chci tím říct, že Bůh neexistuje. Neříkám, že neexistuje víra. Vím, že existuje. Setkávám se s ní neustále. Ale když v něco věříte, neznamená to, že je to najednou pravda. Existence Boha není subjektivní. Buď existuje, nebo ne. Můžete mít vlastní názory, ale nemůžete mít vlastní fakta. Proč nevěřím v Boha? Ne, žádný takový – proč TY věříš v Boha? Břemeno důkazu by mělo ležet na věřícím. Vy jste to začali. Kdybych k vám přišel a řekl: “Proč nevěříš, že umím létat?” řekli byste: “Proč bych měl?” a já bych odpověděl: “Protože je to otázka víry.” Kdybych pak řekl: “Dokaž mi, že neumím létat. Vidíš, nemůžeš to dokázat, co?” nejspíš byste odkráčeli pryč, zavolali ochranku nebo mě vyhodili z okna a křičeli: “Tak ukaž, jak umíš lítat, ty magore.” Tohle je samozřejmě otázka duchovna, náboženství je něco jiného. Jako ateista nevidím nic “špatného” na víře v Boha. Nemyslím si, že Bůh existuje, ale víra v něj nikomu neškodí. Pokud to na vás má pozitivní vliv, tak proti tomu nic nemám. Vadí mi, když se víra začne plést do práv ostatních lidí. Nikdy bych vám neupřel právo na víru v Boha. Ale byl bych rád, kdybyste například nezabíjeli lidi, co věří v jiného Boha. Nebo nekamenovali lidi, jejichž sexuální preference jsou podle vaší příručky nemorální. Je zvláštní, že někdo, kdo věří ve všemocnou a vševědoucí sílu zodpovědnou za vše, co se děje, je schopen odsuzovat a trestat lidi za to, jací jsou. Když nad tím tak přemýšlím, ateista je ten nejhorší typ člověka, jakým můžete být. První čtyři přikázání tomu nasvědčují: Existuje Bůh, jsem to já, nikdo jiný, ty nejsi tak dobrý a na to pamatuj. To, že nemáš vraždit, je až na šesté pozici. Když potkám někoho, kdo opovrhuje tím, že nejsem věřící, říkám: “Takhle mě Bůh stvořil.” Z čeho jsou vlastně ateisté obviňováni? Slovník definuje Boha jako “nadpřirozeného stvořitele a dozorce vesmíru”. Do této definice spadají všechna božstva, bohyně a nadpřirozené bytosti. Od počátku zaznamenané historie, která sahá k vynálezu písma Sumeřany před nějakými 6 000 lety, historikové zaznamenali přes 3 700 nadpřirozených bytostí, z nichž 2 870 se dá považovat za bohy. Takže až mi příště někdo řekne, že věří v Boha, zeptám se: “A v kterého? Dia? Háda? Jupitera? Marse? Ódina? Thora? Krišnu? Rea?...” Když řeknou: “Prostě v Boha. Věřím v jediného Boha,” upozorním je na to, že jsou skoro stejní ateisti jako já. Já nevěřím ve 2 870 bohů, oni nevěří ve 2 869 bohů. Dříve jsem v Boha věřil. V toho křesťanského. Miloval jsem Ježíše. Byl mým hrdinou. Větším než popové hvězdy. Větším než fotbalisti. Větším než Bůh. Bůh je podle definice všemocný a dokonalý. Ježíš byl člověk. Musel se o to zasloužit. Poznal pokušení, ale překonal hřích. Byl čestný a odvážný. Ale mým hrdinou byl proto, že byl laskavý. Byl laskavý ke všem. Nepodřídil se nátlaku okolí ani tyranii a krutosti. Nezáleželo mu na tom, kdo jste. Miloval vás. Ukázkový člověk, panečku. Chtěl jsem být jako on. Jednoho dne, když mi bylo asi 8 let, jsem kreslil ukřižování, neboť to byl domácí úkol na studia Bible. Miloval jsem umění. A přírodu. Miloval jsem, jak Bůh vytvořil všechna zvířata. Taky byla dokonalá. Byl to úžasný svět. Žil jsem v chudé rodině v dělnickém městečku zvaném Reading zhruba 40 mil západně od Londýna. Můj otec byl dělník a matka žena v domácnosti. Nikdy jsem se za svou chudobu nestyděl. Bylo to skoro vznešené. Navíc každý, koho jsem znal, byl ve stejné situaci a já měl vše, co jsem potřeboval. Škola byla zadarmo. Oblečení bylo levné a vždy čisté a vyžehlené. A máma pořád vařila. V ten den, kdy jsem kreslil ukřižování, taky zrovna vařila. Seděl jsem u stolu v kuchyni, když můj bratr přišel domů. Byl o 11 let starší než já, takže mu bylo kolem 19. Byl chytřejší než kdokoli, koho jsem znal, ale byl moc drzý. Odmlouval a dostával se do malérů. Já byl hodný kluk. Chodil jsem do kostela a věřil v Boha – jaká to úleva pro matku z dělnické třídy. Víte, tam, kde jsem vyrůstal, matky nedoufaly v to, že z jejich dětí budou doktoři, jen doufaly, že jejich děti neskončí ve vězení. Takže když je vychováte jako věřící, budou hodní a nebudou porušovat zákony. Dokonalý systém. No, skoro. 75 % Američanů jsou křesťané mající strach z Boha; 75 % vězňů jsou křesťané mající strach z Boha. 10 % Američanů jsou ateisté; 0,2 % vězňů jsou ateisté. Každopádně, seděl jsem u stolu a vesele si kreslil svého hrdinu, když se můj bratr Bob zeptal: “Proč věříš v Boha?” Jednoduchá otázka. Ale máma zpanikařila. “Bobe!” řekla tónem, který znamenal “Drž zobák.” Proč bylo špatné takovou otázku položit? Kdyby Bůh existoval a moje víra byla silná, bylo by jedno, co říkají ostatní. Počkat… Jenže Bůh neexistuje. On to věděl a ona to v hloubi duše taky věděla. Bylo to jednoduché. Začal jsem o tom přemýšlet a pokládat další otázky a do hodiny jsem byl ateista. Páni. Bůh není. Když mi máma lhala o Bohovi, lhala mi taky o Santovi? Samozřejmě, ale co na tom? Dárky jsem dostával dál. A můj nově nalezený ateismus také přinášel dary. Dary pravdy, vědy, přírody. Opravdová krása světa. Dozvěděl jsem se o evoluci – teorii tak jednoduché, že mohla napadnout jenom největšího anglického génia. Evoluce rostlin, zvířat a nás - s naší představivostí, svobodnou vůlí, láskou, humorem. Už jsem nepotřeboval důvod pro svou existenci, jen důvod žít. A představivost, svobodná vůle, láska, humor, zábava, hudba, sport, pivo a pizza jsou všechno dostatečně dobré důvody žít. Ale abyste mohli žít poctivě, k tomu potřebujete pravdu. To byla další věc, kterou jsem se ten den naučil. Že pravda, jakkoli je šokující a nepříjemná, ve výsledku vede k osvobození a důstojnosti. Takže co vlastně otázka “Proč nevěříš v Boha?” znamená? Myslím, že lidé pokládající tuto otázku ve skutečnosti mají pochybnosti o vlastní víře. V podstatě se ptají: “Proč si myslíš, že jsi něco víc? Jak to, že ti nevymyli mozek jako nám? Jak se opovažuješ říkat, že jsem hlupák a nepůjdu do nebe? Nas*r si!” Buďme upřímní, kdyby v Boha věřil jen jeden člověk, byl by považován za podivína. Ale jelikož je to populární pohled, je všeobecně přijímaný. A proč je populární? To je jasné. Je to tak lákavý koncept. Věřte ve mě a budete žít věčně. Opakuji, že kdyby šlo jen o duchovno, nic bych proti tomu neměl. “Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi,” to je dobré pravidlo. Snažím se jím řídit. Odpuštění je pravděpodobně největší ctnost. Nic víc než ctnost to ale není. Není to výhradně křesťanská ctnost. Nikdo si nemůže nárokovat dobré chování. Já se chovám dobře. Jen nevěřím tomu, že za to budu odměněn v nebi. Moje odměna je tady a teď. Je to vědomí, že se snažím chovat správně. Že vedu dobrý život. A právě v tomhle ohledu se duchovno vydalo špatnou cestou. Stal se z něho klacek na trestání lidí. “Udělej tohle, jinak shoříš v pekle.” Neshoříte v pekle, ale i tak se snažte být hodní. Zdroj: The Wall Street Journal

Přepis titulků

Ty snad nevěříš všemu, co přečteš, ne? No, většině. U spousty věcí si řekneš: "Hm, to je zajímavý." Už jsme to probírali. Co třeba Noemova archa? Co s ní? Říkal jsi, že tomu věříš, protože to vyšlo v knižní podobě. Ale podle Bible dostal dva zástupce každého živočišného druhu na velkou loď. Jenže víme, že to je nemožné.

Záleží na tom, kde byl. Kdyby byl poblíž zoo, měl by plno zvířat na jednom místě. To jediný mi na tom nesedí. Kudy plul, že narazil na slona, žirafu, kočku, psa a křečka? To plavali někdo kolem? - Přesně. - Zoo z dob Starého zákona... Jo, máš pravdu.

Máš pravdu. Pochybuješ o tom. Jak je to možné? Vždyť to říkám... zoo. Neexistuje zoo, které by mělo byť jen 1 % všech druhů. Tak nevím, kde ty zvířata splašil. Existuje několik milionů živočišných druhů. A jak všechna ta zvířata zkrotil? Protože se topila, tak hledala loď. Aha, takže ona aktivně vyhledávala archu?

No, hledala cokoli, čeho by se mohla chytnout. A kam ta zvířata umístil? Jak je udržel od sebe? "Ale ne, lev sežral vydru." Ne, protože jde o to, že v takové situaci všichni táhnou za jeden provaz. - Nemel hovna. - Všichni přispějou trochou do mlýna. - "Miluj bližního svého." - Jasně. Takže pavouci si povídají s mouchama a...

Šli by přece někam jinam. - Jak to myslíš? - Pavouci se nemusí tahat se lvy, jen protože jsou v tom spolu. Mají vlastní prostor, ne? - O to mi jde. Jak velká je ta loď? - Velká. Je to velká loď. Kolik... kolik měl času potom, co ho Bůh varoval? - Nevím. - Asi pár týdnů. Dva zástupce každého druhu, Karle.

Jak velká by ta loď musela být? - Je fakt velká. - Nestačí pořád říkat, že je velká. Je mi jasný, že si v duchu představuješ archu... Velká loď - vepředu stojí Noe se svojí ženou, za nima dvě žirafy a jejich krky, dva sloni, a pokračuje to... slon, žirafa, hroch, kočka, pes, sysel, pár žab, a pavouk, co si povídá s mouchou: "Příměří, ale jakmile opustíme loď, je po tobě."

A co bys teda udělal ty? Chceš říct, že by ti vadil ten rámus? - O to vůbec nejde... - Nestalo se to. Abych byl upřímnej, mně je to fuk. Přežila to. Přežila to, protože tu teď jsou. Nemáme jich nedostatek.

Když už, tak bych řekl, že těch zvířat zachránil zbytečně moc. Člověk se tu ani nemůže hnout. Překlad: scr00chy www.videacesky.cz

Komentáře (92)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

ja te jejich vysovnosti nekdy nerozumim :D treba tech kluk: ale ne lev sezral vydru :D jak ste to poznali ?? ja sem slysel jen "o no li(o)n et d odr" :D

220

Odpovědět

to ako vyslovil slovo "otter" je uzasne... proste len "o.a" :D

200

Odpovědět

Mufko:
A tohle je přesně ten primitivní pohled křesťana...

To že někdo popře kreacionalizmus a Noeho, neznamená, že věří Darwinovi.
Evolucionisti nemusí nutně věřit knize "O počátku druhů". Knize slepě věří jen křestani.

Pochop, že ty děláš to samé, když lidi, vyvracející "historická fakta" Bible, očerňuješ tím, že "jejich teorie" je také chybná. Oni ale nemusí mít žádnou teorii.
Není tolik lidí, co by se rvalo zuby nehty za evlocui a přesně podle slov Darwina. Darwin položil jen základy. A to v době, kdy to bylo nemyslitelné. Nemohl dělat velké závěry. Neměl na to přístroje, neměl ani rozhled, navíc byl věřící...
ALE křesťani to dělají. Hájí zuby nehty doslovnou interpretaci Bible. Pak je na místě, aby si z nich lidi dělali srandu a slova Bible brali jako jejich slova. Když se k tomu hlásíte, pak neste i zodpovědnost za to co Bible říká. A když na to nemáte pádné argumenty naše posměšky vyvrátit, pak se nedivte že se akorát smějeme u videí jako je toto. :)

242

Odpovědět


Odpovědět

Nemám rád takéto videá. Urobia z oponenta hlupáka a zosmiešnia ho, no výpovedná hodnota nula bodov...

Tuto niečo podobné z pohľadu veriacich

http://www.youtube.com/watch?v=D4FBNnZMOfM&feature=player_embedded#!

Taktiež to isté - no aspoň používajú argumenty zástancov Darwinizmu a profesora síce urobili hlupáka, ale nepchali mu do úst názory ktoré by nikdy nepovedal...

Tvorcovia tohto videa zašli ešte o niekoľko levelov vyššie.

Čo je zaujímavé, takéto tendencie sú dnes v postate všade - od "serióznych" dokumentov cez médiá až po takéto videá. Každý kto niečo také vytvára prezentuje predovšetkým svoj názor a od vyváženého názoru to má potom na kilometre ďaleko...

John Pilger - v jeho dokumentoch má protistrana často krát aj viac priestoru ako on.

A také dokumenty či videá sú dnes vzácnou výnimkou. Všetko je natáčané tak aby človek ktorý sa o tému priveľmi nezaujíma, prijal práve ten názor, ktorý preferuje autor videa/dokumentarista...

Pokiaľ ide o mna, niekedy som bol zarytí ateista, no potom som začal poctivo skúmať Darwinovú teóriu a moje presvedčenie sa zosypalo ako domček s karát. Tú "taživú váhu dôkazov evolucionistov " som nikde nenašiel.

Teraz čítam Bibliu a zisťujem, že ak si z nej niečo vyberiete a otočíte naopak - vznikne vám učenie Vatikánu a cirkvi. Takže teraz hľadám zbor ktorý by vyučoval Bibliu, nie cirkevné dogmy ktoré s Bibliou nemajú nič spoločné a možno mi to potrvá ďalšie dva roky.

Som mladý mám 20 a keď chcem odpoveď na jednoduché otázky, musím tráviť namiesto chodenia po vonku mesiace ich študovaním.

Svet je len chaos a každý názor je je buď zadubenosťou - alebo vierou že práve ja mám pravdu.

Keď niečo skúmaš poriadne, čokoľvek, zistíš že nič nemusí byť na 100 percent tak ako si predstavuješ.

Aneb ak si si v niečom istý, vedz že máš len akútny nedostatok informácii...

2231

Odpovědět

Křesťanský pohled? Tak to asi nečetli Bibli, nebo nevím. I Jan Pavel 2. uznával teorii evoluce. Starý zákon jsou smyšlené příběhy, které měly náš vznik přiblížit tehdejším lidem, kteří by evoluci nepochopili...

220

Odpovědět

+pikostrastarý zákon nejsou smyšlené příběhy ale symbolika skloubící se s historickými reáliemi

181

Odpovědět

+pikostrasymbolika skloubící se s historickými reáliemi -- Tak to mě podrž. Tak schválně, které postavy ve starém zákoně jsou reálné a které ne? Které události se staly a které ne? Adam a Eva? Noe? Lot? Jób? Abraham? David? Mojžíš? Nikdo z nich nikdy nežil, neexitstuje pro to jediný archeologický nález. Samuael? No konečně někdo kdo skutečně žil. A co taková potopa? Sodoma a Gomora? Egyptské otroctví? Exodus? Nic z toho se nikdy nestalo. Neexistuje pro ně jediný důkaz a naopak je spousta nálezů, které tyto události vylučují. Takže které historické reálie máš na mysly? Že je bible plná brutálních a hlupých pohádek pro dospělé odpovídající době a místu svého vzniku, hloupých, primitivních, brutálních, nevzdalaných divochů?

10

Odpovědět

má správny pohlad na svet

220

Odpovědět

Ja v Boha verim a lutujem tych co ho nepoznaju. Ziaden clovek nema rad cloveka tak ako ho ma rad Boh. Ludom sa neda verit Bohu ano.

1859

Odpovědět

Vymytej mozek confirmed.

30

Odpovědět

kdyby v Boha věřil jen jeden člověk, byl by považován za podivína." Vystížný :)

242

Odpovědět

Mameluk: ja v Boha neverim a kazdy dnes vi, ze to byla evoluce a ze Jezis sice zil ale nepocala panna protoze to nejde, ale mnozi lidi tomu veri protoze protoze je to urcitym spusobem chrani

1912

Odpovědět

Ježíš nežil, neexistuje pro to jediný důkaz kromě jedné sbírky napsané několik generací po jeho údajné smrti plné navzájem si odporujících tvrzení a nesmyslů, a dalších prokázaných falzifikátů vzniklých o další staletí později. Neexituje jediný písemný pramen z doby jeho života a neexituje jediný archeologický nález, který by svědčil o tom, že kdy někdo takový žil.

00

Odpovědět

Nevim, jak nekdo muze verit na mluviciho hada a poceti z panny:-) Jinak Ricky je pan vtipu
http://www.youtube.com/watch?v=2ghl-QijsOg

194

Odpovědět

ricky žervé je zpět, díkybohu:))
něco jako ten příměr s lítáním používám taky v jinejch variantách (dokažte mi, že mouchy nejsou špióni z planety Bzuk?)
souhlasím s Wittkem, "kovaných" ateistů je míň, než by člověk čekal

201

Odpovědět

Máš i nemáš pravdu. Ateismus je ve vědeckém prostředí starý pojem. Jde o to, že když vznikal, nikdo si nedovedl v našem kulturním prostředí představit, že existuje náboženství bez Boha. Odmítnutí Boha se rovnalo odmítnutí náboženství obecně. Dnes se tento pojem, zejména ve spojení "vědecký ateismus" chápe jako obecné odmítnutí víry v empiricky nepodložitelné skutečnosti.
Jinak k těm číslům. Obecně se uvádí podle posledího sčítání lidu shruba 40-65% nevěřících podle velikosti města. Z toho plyne, že v ČR je zruba o něch 35% věřících, kteří se hlásí k nějaké církvi. Z těch 65% ateistů se dle novějších výzkumů předpokládá, že skutečně zastávají vědecký atesimus asi pouze z 13%. Zbytek právě zastává nějakou podobu víry bez přihlášení se k církvi. Otázkou ještě zůstává jak se zachová těch 13%, pokud se dostanou do krizové životní situace, kdy se, byť dočasně, rozhodnou někteří k nějaké formě religiozity přiklonit.

182

Odpovědět

Wittek: Nejsem sice žádnej odborník přes latinu nebo řečtinu nebo z jakýho jazyka to může být, ale myslím si, že "a" je negující předpona a ten "teismus" bude odozený od výrazu pro boha, tudíž s tím horoskopy, osudy a energie nemají nic společnýho. Ale i kdyby měly, stejně patřím mezi těch 30%, nevěřím ani v jedno.

190

Odpovědět

Nejvíc mne vždycky pobaví, když o sobě lidé tvrdí, že jsou ateisté. Jak řekl docent Václavík z Ústavu religionistiky MU v Brně (neplést s teologií): "Myslíte si, že 70% obyvatel je tak intelektuálně zdatných, aby měli na to být ateisté?" A je to tak. Když pokládáte správné otázky, zjistí te, že drtivá většina z těch 70% věří na energie, osud, horoskopy, předurčení, větby atd. Ostatně jak by se jinak mohlo dařit na TV Branadov tolika čarodějkám apod. :D

192

Odpovědět

Bagr: odkud to mas?

180

Další