Historie před soudem: ČingischánTED-Ed

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 35
91 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:70
Počet zobrazení:6 458

Byl to jeden z nejobávanějších válečníků, kteří kdy žili, a vedl nezastavitelné dobývání napříč euroasijským kontinentem. Byl ale Čingischán brutálním barbarem, nebo sjednocovatelem, který byl připravil půdu pro dnešní svět? Alex Gendler staví tuto spornou osobnost před soud.

Poradcem pro tuto lekci byl prof. Christopher P. Atwood.

Růst Čingischánovy říše můžete vidět na této mapě nebo si zjistěte více o ženách v mongolské společnosti. Také se můžete dočíst o samotném válečníkovi v Čingischánově biografii od History Channel. Článek National Geographic o mongolské říši stojí také za přečtení.

Tajná historie Mongolů vypráví do větší hloubky a je zároveň neocenitelným zdrojem při studiu rané historie vlády Čingischána. Dále Čingischán a utváření moderního světa Jacka Weatherforda vyvrací mnoho mylných představ rozšířených napříč západním světem. Zároveň by ale němely být ignorovány dobové výpovědi obětí mongolských výbojů. Máte zájem o prohlídku muzejní expozice vyprávějící právě o Čingischánovi? Nejprve si přečtěte tento článek a poté se vydejte na výlet do Franklinova institutu a prohlédněte si říšské artefakty pěkně zblízka.

TED-Ed KVÍZ (ODPOVĚDI NA KONCI KVÍZU):

1. Jaké bylo Čingischánovo rodné jméno?

a) Hülegü
b) Temüdžin
c) Berke
d) Batu

2. Jaký je maximální odhad lidí zabitých během mongolských výbojů napříč Eurasií?

a) 4 milióny
b) 14 miliónů
c) 40 miliónů
d) 400 miliónů

3. Která významná historická událost mohla být přímo způsobena mongolskou invazí?

a) černá smrt
b) malá doba ledová
c) protestantská reformace
d) průmyslová revoluce

4. Které zničení města jedním z Čingischánových potomků rozzuřilo dalšího chána?

a) Kyjev
b) Samarkand
c) Bagdád
d) Kaffa

5. Co NENÍ charakteristickým rysem mongolské říše?

a) náboženská tolerance
b) povyšování podle zásluh
c) rozvoj obchodních cest
d) zastupitelská demokracie

ODPOVĚDI:

1b
2c
3a
4c
5d

Přepis titulků

Byl to jeden z nejobávanějších válečníků, kteří kdy žili, a vedl nezastavitelné dobývání napříč euroasijským kontinentem. Byl ale Čingischán brutálním barbarem, nebo sjednocovatelem, který byl praotcem dnešního světa? To zjistíme v Historie vs. Čingischán. Ticho, ticho. Kdo je dnes obžalovaným? Khán! Vidím, že Vaše ctihodnost je obeznámena s Genkiskhanem.

Válečníkem ze 13. století, jehož vojenské výpravy stály život miliony lidí a nezanechaly po sobě nic jiného než zkázu. Námitka. Tak především, vyslovuje se to Čingischán. Opravdu? V Mongolsku ano. A navíc to byl jeden z největších vůdců v dějinách lidstva. Původně se jmenoval Temüdžin a vyrůstal opuštěný a bez otce, ale potlačil neustálé spory a sjednotil válčící mongolské klany a vytvořil největší říši, kterou kdy svět viděl a jež se nakonec táhla od Pacifiku k srdci Evropy.

A co bylo tak skvělého na invazi a zabíjení? Severní Čína přišla o dvě třetiny obyvatelstva. Dynastie Ťin dlouho sužovala severní kmeny a platila jim, aby spolu bojovaly a pravidelně na ně útočila. Čingischán se nehodlal poddat stejnému osudu jako poslední chán, který chtěl sjednotit Mongoly, a demografická změna může být jen chabým sčítáním, nemluvě o tom, že do chánovy armády bylo přivedeno mnoho rolníků.

Můžete si předkládat čísla, která chcete, ale vyhladili celá města spolu s jejich obyvateli. Chán upřednostňoval, aby se nepřátelé podrobili a vzdali hold, ale pevně věřil ve věrnost a diplomatické právo. Města, která byla zmasakrována, byla ta, která se po kapitulaci vzbouřila nebo zabila jeho vyslance.

Byl dosti přísným ztělesněním spravedlnosti. Podle několika záznamů nebyla brutalita armády zrovna spravedlivá. Vyřezávali nenarozené děti z matčiných lůn, používali vězně jako lidské štíty nebo výplň příkopů, aby podpořili obléhání, odváděli všechny ženy z dobytých měst… To stačí!

Jak barbarské! Je to o tolik horší než u jiných středověkých armád? To neomlouvá Čingischánova zvěrstva. Ale Čingischán je opravdu na svou dobu něco víc než jen nějaký krvežíznivý divoch. Potom, co sjednotil kmeny, došlo ke zrušení únosů nevěst a ženy se u Mongolů měly nadstandardně. Rozhodovaly v domácnosti, mohly se rozvést a byly spolehlivými poradkyněmi. Temüdžin zůstal se svou první nevěstou celý život, a vychoval i svého údajně nemanželského syna jako vlastního.

Bez ohledu na to byl Čingischánův odkaz pohroma. Během dobývání jeho potomků bylo v Eurasii zabito až 40 milionů lidí. Deset procent světové populace. To ani nepočítám oběti černé smrti, kterou do Evropy přineslo obléhání Kaffy Zlatou hordou. Jistě v tom nebyl úmysl. Když viděli, jak jejich vojáci umírají na mor, katapultovali nakažená těla přes městské hradby.

Záznamy, na které odkazujete, byly sepsány až o sto let později. Jak myslíte, že jsou asi spolehlivé? Přeživší navíc využili výhod Čingischánovy říše. Výhod? Mongolská říše byla nábožensky tolerantní ke všem poddaným, se svými vojáky zacházela dobře, povyšovala podle zásluh, nikoli poměrů, vytvořila obrovský poštovní systém a prosazovala univerzální právní stát, nemluvě o jejím přínosu pro kulturu.

Myslíte jako Hülegüchánovo zničení Bagdádu? Hlavního kulturního města té doby? Spálené knihovny, nemocnice a paláce, pohřbené zavlažovací kanály? Bagdád měl smůlu, ale jeho kalif se odmítl vzdát. Hülegü později chána Berke za svévolné zničení potrestal. Nebylo v zájmu Mongolů ničit kulturu. Obvykle zachránili lékaře, učence a řemeslníky z dobytých míst a poslali je napříč svou říší šířit znalosti po celém světě.

A co devastace Kyjevské Rusi, která uvrhla obyvatele do doby temna, zatímco se po západní Evropě rozšířila renesance? Západní Evropa nebyla ani zdaleka mírumilovná. Hedvábná stezka díky stabilitě mongolské vlády znovu vzkvétala, takže východ a západ se obchodně a kulturně obohacovali, a její odkaz proměnil Rusko a Čínu z nesvářených knížectví na sjednocené státy.

Dlouho po rozpadu říše bylo možné najít Čingischánovy potomky mezi vládnoucí šlechtou po celé Eurasii. Není divu, že tyran inspiruje další tyrany. Pozor na svá slova. Můžete být příbuzní. Cože? 16 milionů mužů je dnes potomky Čingischána, tedy každý dvoustý člověk. Na každého velkého dobyvatele jsou tu miliony dobytých.

Čí příběhy přežijí? A může vůdčí historická nebo kulturní důležitost převážit úmrtí, která na cestě způsobila? To jsou otázky, které vyvstanou, když postavíme historii před soud. Překlad: Kara www.videacesky.cz

Komentáře (45)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Seznam epizod Historie vs.:

1. Čingischán
2. Kleopatra
3. Lenin
4. Napoleon
5. Che Guevara
6. Kryštof Kolumbus
7. Richard Nixon
8. Andrew Jackson
9. Augustus
10. Jindřich VIII.
11. Sigmund Freud

Pokud chcete soud s další osobností ze seznamu, napište. :)

150

Odpovědět

lenin, nemecky agent

48

Odpovědět

6

00

Odpovědět

where is hitler, he did nothing wrong

14

Odpovědět

Vím, že ten díl, nejspíš nikdy nebude, ale zajímavý by byl Boleslav I.

20

Odpovědět

Jindřich VIII., Lenin

10

Odpovědět

Nixona :)

10

Odpovědět

Soudruh Lenin.

10

Odpovědět

Podrobte se, nebo vás vyvraždím, není projevem spravedlnosti.

Jasně, dělal věci lepší pro své příznivce a horší pro všechny ostatní. To by obstálo i u obhajoby Hitlera. Jsem zvědav, zda udělají i jeho :D

4149

Odpovědět

Tak jako Hitler nešířil po světě vzdělanost, vyvražďoval skupiny, které se mu nelíbily a na zajatcích schvaloval hnusný experimenty. Ne, že by Čingischánova armáda nebyla bez poskvrnky, ale alespoň měla nějaký mravní kodex a na pár výjimek to byla říše, která se na tu dobu chovala více než fér. :D

4842

Odpovědět

+Galerie uměníA jak Čingischán šířil vzdělanost? To máš na mysli to unášení lidí, aby dorovnal zaostalost své říše? Šířit vzdělanost znamená vyvážet ji tam, kde není. Jako to dělali třeba Evropané během kolonizace. A náckové investovali hodně do vědy a výzkumu, i když hlavně zbrojního. I Čingis vyvražďoval skupiny, které se mu nelíbily. Vyhladil mongolský kmen, se kterým soupeřil o moc, což bylo asi milion lidí. Téměř vyhladil Tatary. Dá se říci, že prováděl jedny z prvních genocid na světě. Experimenty na zajatcích neschvaloval, ale jen proto, že neměl vědu. o jednom boji nechal všechny zajatce naskládat vleže na zem jednoho na druhého a na tuto lidskou hromadu pak nařídil postavit provizorní dřevěné podium. Na něm pak servíroval obří hodokvas, kterého se účastnila celá jeho armáda. Vojáci hodovali, zatímco pod nimi umírali umačkaní a udušení zajatci, kteří k banketu řvali bolestí. Přicházel se stále novými mučícími technikami, jako bylo lití rozžhaveného stříbra přímo do krku nebo s oblibou pozoroval postupné ohýbání těla až do momentu, kdy nebožákovi praskla páteř.

„Nejkrásnější pocit je rozdrtit nepřítele a hnát jej před sebou, připravit jej o všechen jeho majetek, pozorovat jeho blízké, jak roní slzy, přivinout na svou hruď jeho manželky a dcery,“ Čingischán.

Mravní kodex? :D tím myslíš to vyřezávání dětí z matek zaživa? Po dobývání perského města Merv rozpoutal děsivé krvavé lázně. Nechal pobít naprosto všechny obyvatele města včetně dětí a žen. Ušetřen nebyl nikdo, každý bojovník musel zabít osobně 300 až 400 lidí. Podle historiků nebyl pro Činga problém sprovodit ze světě milion lidí za týden.

Raději bych padnul do rukou náckům, než Čingovi.

4045

Odpovědět

+Já!"A náckové investovali hodně do vědy a výzkumu, i když hlavně zbrojního"
To je vážně o tolik lepší. :D

"Experimenty na zajatcích neschvaloval, ale jen proto, že neměl vědu."
I tehdy existovali dost účinné techniky na experimentování v mučení. A na tak obrovskou říši si počítali ještě celkem přiměřeně. :D

A srovnávat říše, které od sebe dělí 600 let v tom, kdo byl barbarštější, je dost směšný, co myslíš?

4736

Odpovědět

+Galerie umění"To je vážně o tolik lepší." Rozhodně je to lepší, protože i ty vojenské technologie se pak dají použít v běžné praxi. Díky nacistickému výzkumu raket jsme se dostali na měsíc.

"I tehdy existovali dost účinné techniky na experimentování v mučení. A na tak obrovskou říši si počítali ještě celkem přiměřeně." Třebas zkoušet kdy člověku praskne páteř? A co s tím má společného velikost říše?

No, ty sis začal.

3643

Odpovědět

+Já!S Hitlerem jsi začal srovnávat ty. Čím větší říše, tím větší morální nestabilita. Ta Čingischánova byla na svou rozlohu dost dobře organizovaná. Určitě se mnou budeš souhlasit, že výzkum raket má pramálou váhu oproti všemu ostatnímu, co provedli. Taková kapka v moři. Utriď si myšlenky. :D

4335

Odpovědět

+Galerie uměníjako člověka s člověkem a ve věcech, které jsou srovnatelné napříč epochami. (dávám přednost svým lidem před cizími).

"Čím větší říše, tím větší morální nestabilita." nesmysl. Může být třeba horší integrita, ale ne morálka. Velikost říše nemá vliv na morálku obyvatel.

"Určitě se mnou budeš souhlasit, že výzkum raket má pramálou váhu oproti všemu ostatnímu, co provedli. " To ano a já netvrdil že ne. Neřešíme plusy a mínusy nácků, ale srovnáváme nácky a mongoly. Myšlenky si utřiď ty.

3342

Odpovědět

+Já!Srovnáváš říše (vůdce), které dělí 600 let. Už tvůj první argument je vágní. Je to jako srovnávat dnešní medicínu s praktikami v 17. století. Už tomu rozumíš? :)

4128

Odpovědět

+Galerie uměníZajímavé tvůj komentář je tu 3 minuty a už má 7 palců nahoru, čímpak to bude. Tohle můžeme dělat celej den ;)

Ve věcech, které jsous rovnatelné napříč časem. To ty jsi použl "argument" že nedělali experimenty na vězních. To je jako by jsi napsal, že nedělali kobercové bombardování. Když napíšeš blbost, tak ti jí vyvrátím. Už tomu rozumíš? :)

2832

Odpovědět

+Já!Zajímavé, tvůj komentář tu není o moc déle a taky rychle získává palce. Kdo s tím asi začal? Nápověda: Byl to ten, který srovnával nesrovnatelné. :)
V tom případě si vyvrať svůj první komentář, Einstene. :D

3030

Odpovědět

+Galerie uměníZačal jsi si ty, já ti to pouze dorovnávám, protože vím, jak to děláš. ;)

2631

Odpovědět

+Galerie uměníVe srovnání s tebou bude Einstein kdokoliv. Láska vládce k vlastnímu národu platila vždycky, to je srovnatelné napříč celou lidskou historii. Vědecké experimenty nikoliv. Jestli v tom nevidíš rozdíl, tak je mi tě vlastně líto.

2630

Odpovědět

+Já!Pokud ti nevadí srovnávání napříč stovkami let, pojďme srovnávat morálnost chovaní homo erectus a homo sapiens. Můžeš začít. Do toho. :)

3124

Odpovědět

+Galerie uměníJistě, ubližovat ostatním je špatné. ;)

2429

Odpovědět

+Galerie uměníA koukám, pořád to děláš :D uvědom si, že čím více palců dolů dáš mému příspěvku, tím více dokazuješ, jak moc tě štve a je tedy pravdivější. A naopak u palců pro tvé ;)

2825

Odpovědět

+Já!Bohužel, to samé se dá říct o tobě. Tvoje neschopnost přijmout jinou skutečnost je neobyčejný. Srovnávat dva druhy jako jeden s argumentem, že ubližovat je špatné? Nejsi náhodou vegetarián, který přesvědčuje lvy, aby se dali na salát? :D

2723

Odpovědět

+Galerie uměníKoukám ty budeš i nechápavý. Ostatním svého druhu. Zabíjem jiné druhy není špatné, ani dobré, to prostě je. Mezi kořistí a predátorem je rovnováha a ona se potřebují.

Ty máš fakt zásadní problém s uvažováním a kritické myšlení ti nic neříká. Skáčeš z jedné neosuvislé věci na druhou, jak se ti to hodí. Třebas řešíáme, zda náckové byli horší, než mongolové a najednous káčet, zda náckové způsobili více dobrého, než špatného. Když řeknu fakt, že pro jednotlivé lidské druhy platilo, že ubližovat druhým lidem je špatné, tak si to vyložíš jakože tvrdím, že mezi nimi nebyl rozdíl. nejsi schopen pochopit ani co druhý říká a vykládáš si to tak, jak se ti to hodí. To je prostě strašné!

1927

Odpovědět

+Já!Tak příště necpi Hitlera tam, kam nepatří. Snad si to pro příště zapamatuješ. Protentokrát ti tu chybu odpouštím. :)

2516

Odpovědět

+Galerie uměníTy jsi fakt neskutečné vemeno, to se jen tak nevidí :D

1518

Odpovědět

+Já!Řekl někdo, kdo si tu protiřečí, srovnává blbosti a myslí si, že by celá historie lidstva měla být bez násilí. Naivní. Tak kdo je tu vemeno? :)

1712

Odpovědět

+Galerie uměníTvl teď už prášíš takové kraviny, že na to se nedá ani slysluplně reagovat. :D Koukám, že budeš i pěknej NoLife, když jsi tu nonstop.

1113

Odpovědět

+Já!Sdělování faktů nejsou kraviny. Ale chápu, že nedokážeš přiznat chybu. To by pro tebe bylo moc ponižující. :)

1211

Odpovědět

+Galerie uměníTak teď jsi mě moc pobavil ty a fakta? :D Proto si těm svým "faktům" musíš sám dával palce? On by totiž nikdo jiný neudělal co? Chudáčku... Kdyby jsi někdy řekl aspoň něco vzdáleně připomínající fakta, nemusíš tohle dělat, takže se vlastně diskredituješ sám. Ale to ty nepochopíš, to by vyžadovalo IQ nad úrovní debility. ;)

1012

Odpovědět

+Galerie uměníKdyž už podvádíš, tak to musíš dělat s rozumem. To je jako by si pětkař vytiskl vysvědčení se samejma. :D

2529

Odpovědět

+Galerie uměníJak ubohé přidávat si palce přes anonymní prohlížeč. On by ti je totiž nikdo jiný nedal co? :D No, krásně diskredituješ sám sebe. ;)

96

Odpovědět

Vážně se Rusko a Čína staly sjednocenými státy pod vlivem Čingis-chána? Nebo až pod vlivem NĚMECKÉ, respektive MANDŽUSKÉ šlechty o pár století pozdějí?

A má to být "dobro", hlavně pro její sousedy?

13