Psychologie

Vy jste dvaCGP Grey

Toto video může být v jistém smyslu trošku děsivé. Je možné, že by ve vašem mozku neexistovalo jen jedno vědomí, ale rovnou dvě? Co se stane, když spolu hemisféry přestanou komunikovat?

Dr. Brené Brown o obviňování

Dr. Brené Brown je výzkumná pracovnice, spisovatelka a učitelka na vysoké škole. Je členkou výzkumného týmu fakulty sociálních věd na University of Houston, kde posledních deset let zkoumá pojem, který označuje jako Život v plnosti. V tomto krátkém videu z kanálu RSA vysvětluje, proč obviňujeme ostatní a jak to sabotuje naše vztahy.

Jaké je to žít se schizofrenií?Big Think

S touto duševní poruchou si nejčastěji spojujeme nejrůznější halucinace a paranoidní představy. S jakými dalšími příznaky se ale schizofrenici musejí vypořádat? Jako každou středu jsme video opatřili anglickými titulky i seznamem slovíček. Slovíčka: coincidence - náhoda to pay attention to... - dávat pozor vast - nesmírný, rozlehlý to harm - ublížit paranoid delusions - paranoidní představy, bludy to focus - soustředit se derogatory - opovržlivý, urážlivý it comes as no surprise that... - nikoho nepřekvapí, že... to sort through - probrat se něčím, protřídit nefarious intent - hanebné úmysly to stand in the way - stát něčemu v cestě to live one's life to the fullest - žít naplno

Poctivá pravda o nepoctivosti

Většina z nás o sobě smýšlí jako o čestných lidech, ale ve skutečnosti podvádíme úplně všichni. Od Washingtonu až po Wall Street, od školy až po pracoviště, neetické chování se dá najít všude. Dan Ariely, profesor psychologie a behaviorální ekonomie, přináší jedinečný pohled na otázku nepoctivosti. Pokud vás zajímá, jak a proč si ospravedlňujeme klamání sebe i ostatních, pak je toto video právě pro vás. Poznámky UCLA je zkratka pro University of California, Los Angeles.

Psychologie policejních portrétů

Proč jsou policejní portréty často nespolehlivé? A dá se identifikace zločinců provádět efektivněji? To všechno se dozvíte v novém videu z kanálu Vox. Slovíčka: to recognize - poznat, rozpoznat to describe - popsat bland features - nevýrazné rysy dimple - ďolíček ve tváři mole - mateřské znaménko to face - čelit challenge - výzva accurate - přesný, správný criminal on the loose - zločinec na útěku, na svobodě to achieve - dosáhnout suspect - podezřelý to suspect - podezřívat distinctive - charakteristický, příznačný shot in the dark - rána naslepo to commit a crime - spáchat zločin to rape - znásilnit rapist - násilník to tend to... - mít sklon k... well-suited to (+ sloveso)... - vhodný pro... to improve - vylepšit promising - slibný to arrest - zatknout trial - soudní řízení to poke fun at... - utahovat si z...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...Vsauce

S Michaelem z Vsauce můžete vždycky počítat, obzvlášť v tomto díle, kde vám vysvětlí, jaký způsob počítání je pro nás nejpřirozenější. Zvládnete pokořit světový rekord? Do komentářů se pochlubte, do kolika napočítáte na jeden nádech. Odkaz:  Otestujte si svůj odhad Poznámka: Kvůli cestování a letní praxi v zahraničí si nejspíš budu muset dát s překládáním pauzu. Vsauce se na VideaCesky.cz znovu vrátí po prázdninách. Díky za pochopení.

Proč je nutné mluvit o rasách

Dnes žijeme ve společnosti, kde je rasismus nepřípustný. A někdy se to dokonce vztahuje až tak daleko, že mnoho lidí odmítá o rasách vůbec mluvit. Ale jak uvidíte, rasismus v našem podvědomí stále je a pokud o tom odmítáme mluvit, vše tím jen zhoršujeme.

Přijali byste tuto sázku?

Vsadili byste 250 Kč na hod mincí, nebo je to podle vás zbytečné riziko? Derek z kanálu Veritasium se dnes zaměří na psychologii sázení a jestli se při tom můžeme spoléhat na své instinkty.

Jaký styl myšlení máte?

Myslíte si, že se z hlupáka může stát génius? Odpověď na tuto otázku určuje, jaký máte styl myšlení a šanci na úspěch v životě. Pojďte to tedy zjistit.

Dojdou nám už brzy jména?Vsauce

Michael z Vsauce se zamýšlí nad tím, kolik je možných kombinací jmen, jak dlouhá by musela být jména, abychom mohli pojmenovat každou hvězdu ve vesmíru, a jaký vliv na nás mají přezdívky, které používáme na internetu.

Proč aktivismus na sociálních sítích nefunguje?

V současné době jsme zaplaveni různými virálními videi, která se nás snaží nabádat k různým společensky prospěšným akcím. Avšak když se nad tím zamyslíte, tato videa vždy přijdou, vyvolají rozruch a pak se na ně v tichosti zapomene. Psychologie pro to má vysvětlení.

Proč se cítíme trapně?Vsauce

Michael z Vsauce už tu pár týdnů nebyl, dnešní video je ale o to delší. Michael se zaměří hlavně na psychologii trapnosti a dozvíte se, kdo je hlavní postava vesmíru. O své nejtrapnější zážitky se můžete podělit v kometářích.

Jak vyhrát hádku

Hádkám se asi nikdo nevyhne a už vůbec ne na internetu. Ale zřejmě si už každý z vás prožil okamžik, kdy jste druhé straně dodali přesvědčivé argumenty, ale reakce se nedostavila. Proč tomu tak je? A jak to udělat, aby jste druhou stranu přesvědčili?

Efekt ukotvení

O takzvaném efektu ukotvení se příliš nemluví, ale i přesto jsme mu vystavováni každý den. Jak funguje? A jak ho můžeme využít ve vlastní prospěch?

Chce jen vás

Toto nejspíše zná spousta žen. Přijdete s mužem na pláž a on se začne dívat po okolních ženách. Ale co za tím vězí? Opravdu mu tyto ženy přijdou hezčí než vy? Uvidíte, že to tak jednoznačné není.

Můžeme si život ukládat jako ve videohře?Vsauce

Po odpoledním AsapSCIENCE se budeme věnovat vzpomínkám i v dnešním vydání Vsauce. Jak si je vlastně vytváříme a jak je zaznamenat, abychom je nikdy nezapomněli, vám řekne Jake z Vsauce3. Odkazy: Upravené historické fotografie Rekonstrukce zrakových vjemů Pareidolie Video tisíckrát nahrané na youtube Video o Assassin's Creed

Lidstvo (ep. 1)Pozemšťané v kostce

Animovaný seriál Earthlings 101 z YouTube kanálu Zogg from Betelgeuse se v mnohém podobá partičce Kurzgesagt. Ovšem podle názvu kanálu mohli fanoušci Stopařova průvodce po Galaxii poznat, že se přece jen bude trošičku lišit. Za tip děkujeme elikirovi.   Pokud se vám první díl zalíbí, ráda budu v překladu pokračovat. Kdo ví? Třeba se v poslední části dozvíme, proč je odpověď na otázku života, vesmíru a tak vůbec, číslo 42. :)

Michio Kaku o sněníBig Think

Americký fyzik Michio Kaku tentokrát zabrousí do oblastí zabývajících se lidským vědomím. Potvrdila moderní věda teorie Sigmunda Freuda? A jak je to vlastně s lucidním sněním?  

Jsme od přírody laskaví

Dnešní video opatřené duálními titulky se zabývá schopností člověka soucítit s ostatními. Jak soucit vnímal Darwin? A jak schopnost soucítit ovlivňuje sociální třída? Slovíčka: species - druh framework - rámec to compete - soupeřit, soutěžit ruthless - nelítostný bloodthirsty - krvelačný to thrive - vzkvétat, prosperovat to survive - přežít sympathy - soucit to raise - vychovat (nebo zvednout - např. ruku) to shape - utvořit, zformovat to light up - rozsvítit se to require - vyžadovat to suffer - trpět participant - účastník to trigger - spustit, odstartovat (také spoušť zbraně) enormous - obrovský generosity - štědrost circumstance - okolnost gratification - uspokojení desire - touha to encourage - povzbuzovat, nabádat k...

Je přesvědčování věda?

Nejcitovanější sociální psycholog současnosti Robert Cialdini se už přes třicet pět let věnuje výzkumu vyjednávání, přesvědčování a problematice vyhovění. Věří, že bychom měli umět poznat, kdy jsme součástí férového vztahu a kdy naopak není něco v pořádku. Ve videu autor a posléze i jeho kolega Steve Martin popisují šest univerzálních principů přesvědčování, které mají až nečekaně silný vliv na naše chování a rozhodování.

David Eagleman o násilí a dehumanizaci #5

Tímto se dostáváme ke konci přednášky neurovědce Davida Eaglemana, který bude v poslední části odpovídat na dotazy diváků. Dozvíte se například, jestli je možné léčit psychopaty nebo jestli počítačové hry podporují násilnické sklony.

David Eagleman o násilí a dehumanizaci #4

Je tu předposlední část přednášky neurovědce Davida Eaglemana o dehumanizaci. Zabývat se tentokrát bude tím, jak je možné získané poznatky využít k tomu, aby násilí v budoucnu zabránilo. V poslední části bude Eagleman odpovídat na dotazy posluchačů.

David Eagleman o násilí a dehumanizaci # 3

V další části Eaglemanovy přednášky o dehumanizaci nás čekají přelomové psychologické experimenty. Konkrétně bude řeč o slavném pokusu Stanleyho Milgrama, kterým testoval poslušnost vůči autoritám, a stanfordském vězeňském experimentu Philipa Zimbarda. Přestože na sebe části tentokrát až tak nenavazují, opět jsem připojila kratší shrnutí předchozího dílu. Zaprvé jste slyšeli o pokusu Alberta Bandury, který v laboratoři studoval, jak se mění chování lidí vůči ostatním v závislosti na tom, co o nich slyší. Když výzkumník někoho označil za zvíře, zvýšila se úroveň šoků, které mu testované subjekty posílaly. Tania Singer udělala podobný pokus. Testovala, jak se na empatii lidí odrazí, když jejich spoluhráč při hře začne podvádět. Když tento švindlíř následně dostal elektrický šok, výše empatie se skutečně snížila. Jako poslední Eagleman mluvil o svém experimentu, ve kterém zkoumal, jak se empatie lidí liší, když vidí trpět členskou nebo cizí skupinu. Když lidi viděli, jak se injekční stříkačka zapíchla do ruky někoho, kdo patřil do cizí skupiny (např. někoho, kdo byl jiného vyznání), výše empatie opět klesla.

David Eagleman o násilí a dehumanizaci #2

Je tu další část přednášky Davida Eaglemana o dehumanizaci, která se bude zabývat empatií, schopností vcítit se do ostatních.Protože na sebe jednotlivé části přednášky těsně navazují, rozhodla jsem se sepsat kratší shrnutí, abyste si trochu připomněli, o čem se mluvilo minule. V předchozí části nám Eagleman představil koncept členských a cizích skupin, do kterých se řadíme podle pocitu sounáležitosti. Členská skupina je taková skupina, do které člověk patří a se kterou se dokáže identifikovat. Jako další přišel na řadu syndrom E, mezi jehož příznaky patří schopnost opakovaně se dopouštět násilí a pocit nadšení při vykonávání těchto brutálních činů. Dochází při něm ke zkratu v oblastech mozku podílejících se na emocích. Lidé začnou jednat stejně jako psychopati, kterým tyto mozkové obvody chybí. Posledním bodem byl pokus, který zkoumal, jak mozek reaguje na fotky různých lidí. Když vidíme většinu lidí, dojde k aktivaci oblastí mozku spojených s emocemi. Když se ale díváme na někoho, kým opovrhujeme, tyto oblasti se vůbec nezapojí a reagují, jako bychom se dívali na pouhou věc. Mluvíme proto o dehumanizaci. To by bylo ke shrnutí vše. V příštím dílu se můžete těšit na přelomové pokusy, které otřásly světem psychologie. Uslyšíte například o stanfordském vězeňském experimentu nebo o slepé poslušnosti vůči autoritám.

David Eagleman o násilí a dehumanizaci #1

Texaského neurovědce Davida Eaglemana jste u nás mohli vidět například v přednášce o tom, jak je svobodná vůle podmíněna fyziologií mozku. Tentokrát s ním ale zabrousíme do trochu temnějších vod. Čeká nás první část přednášky, ve které se zabývá schopností lidstva oprostit se od těch nejzákladnějších morálních pravidel a dopouštět se neskutečného násilí na druhých. Nikdo z nás si asi neumí představit, že by někdy dokázal chladnokrevně zabít nevinného člověka. Už od úsvitu dějin jsme ale byli svědky bezpočtu masakrů a, v nejhorším případě, genocid. Jak je tedy možné, že k podobným událostem mohlo dojít? Odpověď najdete v této zhruba hodinu dlouhé přednášce o dehumanizaci, která je rozdělena do šesti částí. V prvních dvou se dnes dozvíte, co je to syndrom E, a připomenete si dilema tramvaje, které jste mohli vidět v tomto videu o morální stránce vraždy.    

Kdo nechal řídit opici?

Profesor psychologie a behaviorální ekonomie Dan Ariely se dnes opět bude zabývat oblíbeným tématem prokrastinace a sebekontroly. Přestože se na začátku trochu opakují informace z minulých přednášek, uslyšíte spoustu novinek. Dozvíte se například, jakým důmyslným mechanismem lze pacienty přimět k tomu, aby brali léky načas.

Internetové seznamky

Po nějaké době tu opět máme přednášku od behaviorálního ekonoma Dana Arielyho, který se tentokrát bude zabývat otázkou internetových seznamek. Dozvíte se, jak by bylo možné zlepšit jejich efektivitu nebo co je pro muže a ženy důležité při hledání partnera.Pozn.: Yenta (nebo Yente) je židovské jméno, které zpravidla označuje starou klepnu, která se všem plete do věcí. V muzikálu Šumař na střeše toto jméno ale patřilo tamní dohazovačce, což je smysl, ve kterém ho Ariely používá.

Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK